Profilime kaydet

Kökeni

Türkçe

Anlamı

1. Kuzeybatı Kafkasya'da yaşayan bir halk.2. Bu halka mensup olan kimse.

Başka isimlere bak