İkiz bebekler nasıl eğitilmeli?

İkiz bebekler nasıl eğitilmeli?

Aynı anda doğmuş olmak, aynı süreçlerden aynı anda geçmek, yenidoğan bebekle iletişimde herkes için önemli ve dikkatle üzerine düşülmesi gereken bir konu. İkiz olmak ve ikizlere yaklaşım üzerine daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak içinse ne kadar okunsa az… İkiz çocuklarda da diğer kardeşler gibi kendi aralarında bazı sorunlar yaşayabilirler. Çocuklar arasında dengeyi kurmak ve de adil olmaya çalışmak her zaman önemli bir uğraştır. İkiz annelerinde genellikle çocuklarıyla aynı anda ilgilenemediği duygusu ortaya çıkabilir. Siz yine olabildiği kadar onlarla vakit geçirmeye çalışıp süreden bağımsız çocuklarınızdan ilginizi esirgemeyeceksinizdir. İkiz olmak, hepimize son derece ilginç gelen ve birçoğumuzun merakla anlamaya çalıştığı hem güzel hem de değişik bir kardeşlik durumu. İlginçtir çünkü tekil bireyler olarak çoğul kardeşlikleri anlamakta zorlanırız. Aynı anda doğmuş olmak, aynı süreçlerden aynı anda geçmek gerçekten bizim için şaşırtıcı bir konu olabilir. İkiz kardeşler için de muhtemelen tekil olmak farklıdır. Onlar dünyaya gözlerini açtıkları andan itibaren yanı başlarında bir başka kardeşin varlığını görmeye alıştıkları için onlar açısından değişik bir durum yoktur. Bu muhteşem kardeşlik ilişkisinde özellikle ebeveynler açısından ikiz çocuklar arasında dengeyi kurmak önemlidir. İkizlerin ailesi olmak, emek isteyen bir süreçtir. Psikolog Serap Duygulu ikizlerde bebek bakımı ile ilgili bilgileri, ikizleri olma konusunu ve ailelerin ikizlere karşı tutumunu sizler için anlattı:

İkiz çocuklara hitap biçimleri

İkiz çocuklar açısından durum bize dışarıdan göründüğünden farklı olabilir. Çocuklar tek yumurta ikizi de olsalar, farklı kişilikler olarak kabul edilmek, kendi isimleriyle çağrılmak ve bireysel olarak kendilerine ait kişilik özellikleriyle tanınmak isterler. Bu farklı olma çabası ikiz ebeveynlerinin dikkat etmesi gereken anlara neden olabilir. Çünkü aynı durum ikiz anne babaları için de geçerlidir. Örneğin ikiz ya da üçüz ebeveynleri iki ayrı çocuğun anne babası olarak değil, “İkizlerin annesi” olarak çağrılırlar ve bu tanımlama çocukları olduğu kadar ebeveynleri de kategorize eder.

İkiz çocuklarda birbirini kullanmak-baskın karakter

İkiz çocuklarda zaman zaman kişilik özelliklerinin farklılaştığı ya da yön değiştirdiği gözlemlenebilir. Önceden dışa dönük bir kişilik yapısına sahip olan çocuk, bir süre sonra daha sakin, durgun bir kişilik özelliği gösterirken, diğeri daha aktif olabilir. Biri kendi başına bazı beceriler geliştirebilirken, diğeri kendi sorumluluklarını kardeşine yükleyebilir. Bu tavırlar farklı bireyler olduklarını kanıtlamaya, birbirinden ayrı özellikleri olduğunu vurgulamaya yönelik çabalar olarak görülmelidir.

Geç konuşma ve kendi oluşturdukları dil

İkiz kardeşlerde sıklıkla karşılaşılan bir durum geç konuşmalarıdır. Doğdukları andan itibaren kendi aralarında bir dil geliştiren ve kendi kendilerine gayet iyi anlaşan kardeşler başkalarına fazla ihtiyaç duymazlar ve konuşmayı geciktirebilirler. İkiz kardeşlerin başkalarıyla iletişim kurmakta çok istekli davranmadıkları da bilinir. Kendi kendilerine çatışmalar yaşasalar da aralarına başkalarını almak istemezler ve kendi kendilerine bir iletişim içinde kalmaya özen gösterirler. O nedenle ikiz kardeşlerin özellikle konuşma gibi eylemleri geciktirmeleri normaldir.

Aynı kıyafetleri giydirme

İkiz annelerinin, çocukların görünüşleri bakımından ikiz olduklarını vurgulamak amacıyla ya da şirin olduklarını düşünerek onlara genellikle birbirinin aynısı kıyafetler giydirdiklerini gözlemliyoruz. Son yıllarda durumun genç ebeveynlerde biraz değiştiğini görsek de genel alışkanlık hala aynı şekilde devam ediyor. Oysa bizim önerimiz çocukların kişisel farklılıklarına saygı gösterilmesi ve bunun öncelikle farklı kıyafetler seçmek yoluyla yansıtılması biçiminde. İkiz olsalar dahi her çocuğun kendine has özellikler taşıdığı göz önünde bulundurulup seçim yapabilecekleri yaştalar ise onların beğenilerini de dikkate alarak farklı kıyafet seçimleri yapmaları en sağlıklı yoldur. Eğer ısrarla aynı kıyafetleri giymek isterlerse bu seçimlerine saygı gösterilmeli ancak biz ısrarcı olmamalıyız.

Bunları okudunuz mu:

Bebek bezi

Prima Aktif Bebek

Yeni Prima Aktif Bebek ile bebeklerin altı çiş yokmuş gibi kuru, bez yokmuş gibi rahat!