Outbrain

Outbrain Gizlilik ve Çerez İlkeleri

Giriş

 

İşbu gizlilik ve çerez ilkeleri (“Gizlilik İlkeleri”) OutbrainA.Ş.’ye ait (“Outbrain”) web siteleri, web sayfaları, etkileşimli özellikler,uygulamalar, web araçları, bloglar ve Outbrain.com URL’sindeki (“Site”) ilgili içerikleryanında; ister mobil cihazlardan, ister bilgisayar üzerinden isterse başkateknolojiler kullanılarak giriş yapılmış olsun (topluca “Hizmet” olarakanılacaktır) Outbrain’e ait tüm platformlar tarafından (Amplify, Engage, VisualRevenue ve Sphere) toplanan bilgiler için geçerlidir. İşbu hizmet, OutbrainA.Ş. ya da iştirakleri ve bağlı bulunan şirketleri tarafından (topluca“Outbrain”, “Biz”, “Bizim” olarak anılacaktır) verilmektedir.

 

Outbrain kendini kişisel bilgilerinizi korumaya adamıştır. İşbu Gizlilikİlkeleri Sitedeki Hizmetlerimiz vasıtasıyla hakkınızda ne tür bilgilertopladığımızı, bu bilgilerin nasıl kullanıldığını, üçüncü partilerle hangidurumlarda paylaşıldığını, bilgilerinizi nasıl koruduğumuzu ve pazarlamailetişimimiz ve etkinliklerimiz esnasında bilgilerinizin kullanımını nasılsınırladığımızı anlatmak için hazırlandı.

 

Hizmetlerimizi kullandığınızda veya Sitemize giriş yaptığınızda,siz ve diğer kullanıcılar hakkında bilgi toplamak ve depolamak için cihazınızda“çerezleri” ya da buna benzer izleme cihazlarını kullanıyoruz. Lütfen “Gizlilikİlkelerini” dikkatle okuyun, çünkü Hizmetlerimizi kullanarak ve/veya Sitemizegiriş yaparak, Gizlilik İlkelerini anladığınızı ve şartlarını kabul ettiğinizionaylamış olursunuz. Buna ek olarak, Hizmetlerimizin sizin sitenizdeyürütülmesini denetleyen Bağlılık Şartlarımızı ve Hizmetlerimiz aracılığıylaedindiğiniz veya gönderdiğiniz herhangi bir içeriği denetleyen Kullanım Şartlarımızıgözden geçirin.

 

TRUSTeGizlilik Damgası

 

Outbrain, işbu Gizlilik İlkelerinin ve uygulamalarımızın TRUSTeprogramı çerçevesince gözden geçirildiğini gösteren ve geçerlilik sayfasında görüntüleyebileceğinizTURSTe Gizlilik Damgasına sahiptir. TRUSTe geçerlilik sayfasına web sitemizdeyer alan TRUSTe damgasına tıklayarak ulaşabilirsiniz. TRUSTe sertifikası www.outbrain.com web sitesinde ve OutbrainHizmetleri esnasında toplanan kişisel bilgileri kapsar.

Eğer çözümlenmemiş gizlilik ya da veri kullanımı hakkındaendişeleriniz varsa lütfen https://feedback-form.truste.com/watchdog/requestadresinden TRUSTe ile iletişime geçiniz.

 

GüvenliLiman

 

Güvenli Liman beyanı yürürlükte olduğu sürece, Outbrain, AmerikaBirleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konan ve AvrupaBirliği üye ülkelerinde ve İsviçre’de kişisel verilerin kullanımı vekorunmasını konu alan 

ABD, Avrupa Birliği ve ABD – İsviçre Güvenli Liman Çerçevesineuyumludur.

 

Feshedilmesinden önce Outbrain, bildiri, tercih, ileridekitransferler, güvenlik, veri bütünlüğü, erişim yürürlüğe koyma konularındaGüvenli Liman ve Gizlilik İlkelerine bağlı olduğunu garanti eder. Ek olarakOutbrain A.Ş Ourbrain İngiltere Limited firmasıyla Avrupa Birliğine uygunolarak birleşmiştir (EU Model Clauses.) Böylece Outbrain İngiltere Limitedfirması, Outbrain A.Ş bünyesi altına alınarak veri transferinin Avrupa BirliğiVeri Koruma Yasalarına tamamıyla uyumlu olması sağlanmıştır. Güvenli Limanprogramı ve Ourbrain sertifikalarını görüntülemek için https://www.export.gov/safeharbor adresinegidin.

 

İÇİNDEKİLEREHIZLI BAKIŞ

 

 • Otomatik olarak topladığımız bilgiler

 • Topladığımız bilgileri nasıl kullanıyoruz

 • Bilgilerin paylaşılması

 • Reklam/Davranışsal hedefleme; Hizmetlerden vazgeçme

 • Gizlilik haklarınız, seçim ve erişim

 • Çocuklar

 • Bilgilerinizin güvenliği

 • Diğer siteler

 • Bilgilerin işlenmesi ve transfer edilmesine rıza göstermek

 • Değişiklikler

 • İletişim

 

 

Otomatikolarak topladığımız bilgiler

 

Sitemizi her ziyaretinizde, Hizmetlerimizle ya da üçüncüpartiler ve/veya hizmet sağlayıcıları ile her etkileşime geçişinizde Outbrain otomatikveya pasif biçimde farklı teknolojiler kullanarak Hizmete nasıl erişimsağlandığına ve Hizmetin nasıl kullanıldığına dair bilgi toplar (“KullanımBilgisi”). Kullanım Bilgisi, kısmen tarayıcı türü, işletim sistemi, cihaz türü,IP adresi üzerinden yaklaşık konum bilgisi, girilen sayfa, girilen süre,yönlenilen URL’ler ve normalde HTTP isteği üzerine aktarılan diğer bilgilerikapsayabilir. Bu istatistiki veri, kaç kişinin Hizmetin yüklü olduğu belirlibir sayfayı ziyaret ettiğine, bu sayfada ne kadar kaldığına, sayfadaki içeriğin türüne, köprülerin olup olmadığınave varsa “tıklanıp tıklanmadığına” ve kullanıcıların sayfa ile nasıl etkileşimegeçtiğine dair Hizmetin kullanımıyla ilgili bilgi verir. Bu bilgiler sayesinde Hizmetlerimizigüncel ve ilgi çekici olmasını sağlıyor ve her kullanıcının ilgisine özelolarak içerik hazırlayabiliyoruz. Kullanım Bilgisi genellikle tanımlayıcıdeğildir ama Outbrain bu bilgiyi sizinle özel olarak ilişkilendirerek tanımlar(örneğin Hizmetlerimize kayıt olduğunuz durumda), Outbrain bu bilgileri“Kişisel Bilgi” kapsamında görür (örneğin, gerektiğinde sizinle iletişimegeçmek için kullanılabilecek isim, e-posta adresi, telefon ya da ev adresi gibibilgiler) ve size daha fazla hedeflenmiş tavsiyelerde bulunmak için kullanır. Ekolarak Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız her bir bilgisayar, mobilcihaz, teknoloji ya da diğer cihazlar için (topluca “Cihazlar” olarakanılacaktır) için Internet Protokol (“IP”) Adresini ya da diğer özgüntanımlayıcıları (“Cihaz Tanımlayıcı”) otomatik olarak topluyoruz.

 

Cihaz Tanımlayıcı, bir web sitesine ya da hizmetlerine girişyaptığınızda Cihazınıza otomatik olarak atanan bir numaradır ve bizimbilgisayarlarımız da her bir Cihazı, Cihaz Tanımlayıcısıyla birlikte tanımlar.

Hizmetlerimiz, Kullanım Bilgisi toplarken CihazTanımlayıcılarının yanında farklı teknolojiler de kullanır. Bu teknolojilerarasında hiçbir kısıtlama olmaksızın Çerezler yer alabilir.

 

Çerezler

 

Bir Cihaz Hizmetlerimizi ya da Sitemizi ziyaret ettiğinde içineyerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezleri ve benzer dosyaları güvenlikamaçlı olarak, site içinde dolaşmayı kolaylaştırmak, Hizmetlerimizi kullanırkendeneyiminizi kişiselleştirmek, içeride daha iyi tavsiyelerde bulunabilmek vezaman içindeki seçimlerinize göre öne çıkan içerikleri sunmak içinkullanabiliriz. Örneğin, web tarayıcı bilgilerinizi kullanarak, ilginiziçekebileceğini düşündüğümüz size özel ya da sponsorlu tavsiyelerdebulunabiliriz. Hizmetlerimiz için kullandığımız çerezler hakkında dahafazlasına buradan erişebilirsiniz.

Sizi Hizmetlerimize kayıt olduktan sonra, tekrar giriş yapmakistediğinizde üye kullanıcı adı ve şifre girmeksizin oturumunuzu açık tutmakiçin de çerez kullanıyoruz. Çerezler, tarayıcı türü, Hizmeti kullanırken ya daSitede gezinirken geçirilen zaman gibi teknik ve navigasyonel bilgiler toplar.Çerezler, Cihaz Tanımlayıcı numarası ile birlikte, ilgi gösterdiğiniz içeriğeyönelik de bilgi toplayabilir. Çerezler ayrıca ilginizi en çok çeken içeriğiseçmemize ve Hizmetlerimizi kullanırken bu içeriği göstermemize olanaksağlar. 

Hizmetimizle etkileşime geçtiğinizde, eğer öne çıkardığımıziçerik önerilerinden birine tıklarsanız, öne çıkardığımız içeriğe sponsor olanmüşterimiz de Cihazınızaçerez yerleştirebilir; fakat bu durumda onların gizlilik ilkelerine tabiiolursunuz. Ziyaret ettiğiniz her farklı sayfa için, farklı gizlilik ilkelerinetabii olduğunuzu unutmayın. Sitenizde Outbrain yüklü ise, hem Outbrain Gizlilikİlkelerine hem de site sahibinin gizlilik ilkelerine tabii olursunuz. AşağıdaDİĞER SİTELER başlığında da anlatılacağı gibi, eğer Hizmetin yüklü olmadığı birOutbrain linkine tıklarsanız, Outbrain Gizlilik İlkelerine değil yönleneceğinizweb sitesinin gizlilik ilkelerine tabii olursunuz.

Hizmetimizi kullanımınıza dair size en uygun kişisel çerezler hakkındave bu çerezleri hangi amaçlarla kullandığımıza daha fazla bilgiyi ÇerezSözlüğünde bulabilirsiniz. Eğer çerezleri kabul etmek istemiyorsanız,tarayıcınızın ayarlarından tüm çerezleri ya da bazılarını etkisiz kılma seçeneğiniişaretleyebilirsiniz. Tarayıcınızdan tüm çerezleri engellediğinizdeHizmetlerimizin bazı işlevleri ve özellikleri doğru çalışmayacaktır çünkü siziOutbrain hesabınızla eşleştiremez ve tanıyamayabiliriz.

Ek olarak, çerezlerin var olduğu durumda yaptığımız gibi sizeözel önerilerde bulunmamız da mümkün olmayacaktır.

 

LogDosyaları

 

Birçok web sitesi için geçerli olduğu gibi biz ve üçüncü partiizleme hizmeti sunan ortaklarımız bazı bilgileri otomatik olarak toplar ve logdosyalarında saklar. Bu bilgiler IP adresleri, tarayıcı türü, internet hizmetsağlayıcısı, sevk eden sayfa ya da çıkış yapılan sayfa, işletim sistemi,gün/zaman damgası ve tıklama verilerini kapsar.

Kişisel kullanıcıyı tanımlamayan bu bilgiyi, trendleri analizetmek, siteyi yönetmek, site içindeki kullanıcı hareketlerini kontrol etmek vekullanıcıların bütünü hakkında genel bir demografik bilgi toplamak içinkullanırız.

 

Pikseletiket izleme

 

Bazen web beacon ya da beacon da denilen piksel etiket izleme,bir web sitesindeki, ya da e-posta içerisine yerleştirilen ve o sayfanın ya dae-postanın görüntülendiğini gösteren şeffaf bir görseldir. Ek olarak, pikselizleme tarayıcınıza başka bir server’dan içerik almasını söyleyebilir.

 

Bizimlepaylaştığınız bilgiler

Otomatik olarak topladığımız bilgiler dışında, Hizmetlerimizeüye olduğunuzda, bizimle başka türlü iletişime ya da etkileşime geçtiğinizde,Kişisel Bilgilerinizi isteyebiliriz.

Bize kendinizle ilgili, isim, e-posta adresi ve telefon numarasıgibi bilgilerinizi vermenizi isteyebiliriz. Eğer Outbrain müşterisi olmak içinbaşvurursanız, müşteri başvuru formları, ordinolar ve diğer formlar vasıtasıylasizden ek bilgi talep edebiliriz. Hâlihazırda müşteriyseniz, Open ID (AçıkKimlik Oturumu) sağlayıcısıyla hesabınıza erişebilirsiniz, bu durumda da OpenID kimlik doğrulama bilgilerinizi sorabiliriz. Eğer Kişisel Bilgilerinizintoplanmasını istemiyorsanız, lütfen ibraz etmeyin.

Bilgilerinizin güvenliği için, ağımızda bulunan reklam ajanslarıve yayıncıların Hizmetlerimiz üzerinden Kişisel Verileri doğrudantoplanmalarına izin verilmemektedir. 

Sitemizde, Facebook “Beğen” butonları ve “Paylaş” gibi benzerbutonlar veya etkileşimli mini programlar bulunmaktadır. Bu tür özellikler IPadresinizi, sitemizde gezindiğiniz sayfayı kayıt altına alarak, özelliklerindoğru çalışmasını sağlamak için cihazınıza çerez yerleştirebilir. Sosyal medyaözellikleri ve diğer aygıtlar ya üçüncü parti ortaklarımız tarafından ya daSitemiz tarafından düzenlenmektedir. Bu özelliklerle olan etkileşimleriniz,yönetildikleri firmanın gizlilik ilkelerine tabiidir.

 

Topladığımızbilgileri nasıl kullanıyoruz

 

Outbrain, sizin hakkınızda ve sizden topladığımız bilgileriçeşitli iş amaçları için kullanır. Örneğin: Sorularınıza cevap vermek için,Hizmetimiz dahilindeki bazı özelliklere ve işlevlere erişiminiz için,platformlarımızda hesaplarınızı açmak için, kimliğinizi doğrulamak için,sizinle hesabınız ve Hizmetimizle ilgili etkinlikleriniz hakkında iletişimkurmak için; bizim açımızdan da Outbrain ilkelerindeki değişiklikleri sizehaber verebilmek, size sunduğumuz içeriklerin ilginizi çeker nitelikte olması,iş odaklı Hizmetlerimizi geliştirmek, uygulamaları ve işlemleriyönlendirebilmek için ve Kişisel Bilgilerinizi paylaştığınız anda ya da başkabir şekilde rıza gösterdiğinizde açıkladığımız amaçlar için kullanabiliriz.

 

Blogumuzda paylaşımda bulunduğunuzda, üçüncü parti bir uygulamakullanmış olursunuz ve buradaki bilgilere erişimimiz ya da bu bilgiler üzerindeherhangi bir kontrolümüz yoktur. Blogumuzdaki kişisel bilgilerinizinkaldırılmasını talep etmek için, üçüncü parti uygulamasına giriş yapabilir veyorumunuzu silebilirsiniz veya ilgili üçüncü parti ile iletişimegeçebilirsiniz. Bu özelliklerle etkileşiminiz, bu özellikleri sağlayan firmanıngizlilik ilkelerine tabiidir.

 

Bilgininpaylaşımı

 

İşbu Gizlilik İlkelerinde belirtilen durumlar haricinde, KişiselBilgilerinizi rızanız olmadan herhangi bir üçüncü parti ile paylaşmayacağız. Toplumkullanım istatistikleri, demografik bilgiler ve Kullanım Bilgileri gibi kişiselolmayan verileri üçüncü partilerle paylaşabiliriz. Kullanım BilgileriniHizmetlerimizi kullanan diğer kullanıcıların bilgileriyle birleştirerek, herzaman toplu halde ve anonim biçimde üçüncü partilerle yönelim bilgilerinipaylaşıyoruz. Örneğin Kullanım Bilgilerinizi toplu sayının bir parçası olarakgelecekteki bir sponsora Outbrain ağında kaç kişinin her ay spor siteleriniziyaret ettiğini söylemek için kullanabiliriz.

Ek olarak kişisel bilgilerinizi bize aktardığınız esnadaGizlilik İlkelerinde öne sürülen şekilde, şu durumlarda paylaşabiliriz:

 

AdımızaSunulan Hizmetler

 

Hizmetlerimizi genellikle “kurum içinde” yapıyor olsak da,taleplerinizi yerine getirmek, çeşitli özellikler ve hizmetler eklemek,sorularınıza cevap vermek için, bazı durumlarda, adımıza ya da işortaklarımızın adına hizmet veren, e-posta hizmeti sağlayıcısı birey ya dafirmalar, kariyer başvurularınızı işleme sokan insan kaynakları firmaları,Hizmetlerimizin bulunduğu ya da yönetildiği ve verileri analiz eden sunucufirmalar veya canlı sohbet yazılımı firmaları da dahil müşteri hizmeti sunanfirmalar gibi üçüncü partilerle Kullanım Bilgilerinizi ya da KişiselBilgilerinizi paylaşabiliriz.

 

Kişisel Bilgileri adımıza işleyen tüm üçüncü parti firmalar ilebizim yönergelerimiz ve uygulanabilir veri koruma yasalarıyla uyum içindeolduklarını garanti etmek için anlaşma içine giriyoruz.

 

İşAmaçlı Transferler

 

Kişisel Bilgileriniz tarafımızca ya da iştiraklerimiz, bağlıortaklıklarımız ya da Outbrain tarafından kontrol edilen şirket ailesine dahilolan diğer oluşumlar tarafından, iş ve operasyon amaçlı kullanılabilir.

 

İşimizi geliştirmeye devam ettikçe, firma ya da işletme alımsatımı yapabiliriz. Eğer başka bir firmayı ya da işletmeyi satın alırsak ya dabaşka bir firma tüm varlıklarımızı veya Hizmetlerimizle alakalı varlıklarımızısatın alırsa; Kişisel Bilgiler, Kullanım Bilgileri ya da kullanıcılar hakkındatopladığımız herhangi bir başka bilgi, dikkat ve tedbir sürecinin bir parçasıolarak satın alan firmaya açıklanabilir.

 

İflas ya da yeniden yapılandırma durumlarında, tüm bu bilgilervarlığımızın bir parçası olarak değerlendirilecek olup, üçüncü partileretransfer edilebilir ya da satılabilir.

 

HukukiTebliğ

 

Outbrain Kişisel Bilgileriniz, Kullanım Bilgileri, CihazTanımlayıcı da dahil olmak üzere, kullanıcıyla ilgili bilgileri, bazı hukukizorunlulukları yerine getirmek amacıyla da üçüncü partilerle paylaşabilir.Eğer, hukukun gerektirdiği bir durum varsa ve hükümet yetkilileri birsoruşturma için, kullanıcı bilgilerini tasdik ya da  tatbik etmek istiyorsa veya geçerli yasalarya da yürütmelikler acil bir duruma cevap vermeyi gerektiriyorsa veyaOutbrain’in, müşterilerimizin ya da diğer kullanıcılarımızın güvenliğini,mülkiyet haklarını ya da diğer haklarını korumak amacıyla Kişisel Bilgilerinpaylaşılması söz konusu olabilir.

 

Reklam/Davranışsalhedefleme; Hizmetlerden vazgeçme

 

Outbrain, Dijital Reklamcılar Birliği’nin özdenetimprensipleriyle uyumludur ve Outbrain’in Hizmetlerinde veya Sitedeki reklamalanlarında ilgi alanı odaklı hedefleme kullanmasına dair kontrol etme ve seçmehakkınızı uygulamanız için sizi teşvik eder.

 

Lütfen bu bölümü dikkatlice inceleyerek, Outbrain Hizmetlerininkişiselleştirilmesini, Sitemizde ya da Hizmetlerimizdeki çerez kullanımınıkabul edip etmeyeceğinizi değerlendirin.

 

Hizmet

 

Hizmet kullanımıyla alakalı bilgi sağlanması vedeğerlendirilmesi için üçüncü parti analitik sağlayıcılarıyla çalışılabilir. Buüçüncü partilerle Kişisel Bilgiler paylaşılmayacaktır ancak kendileri çerez,piksel etiket ve benzer teknolojileri cihazınıza belirleyebilir veerişebilirler; aksi takdirde Kullanım Bilgileri dahil, bilgilerinize erişebilirve onları toplayabilir.

Ayrıca üçüncü parti yönlendirmeler kullanabiliriz, bu da sizison varacağınız sayfaya yönlendirilmeden üçüncü bir servis sağlayıcı üzerindenyönlendirir. Bu yönlendirmede, üçüncü parti kendi çerezlerini, pikseletiketlerini ve benzer teknolojileri (örn. tekrar hedefleme amacıyla)cihazınıza yerleştirebilir ve Kullanım Bilgileri dahil, bilgilerinize erişimsağlayabilir ve onları toplayabilir.

Eğer tavsiyelerdeki tıklamalarınızın ve ziyaret ettiğiniz sayfalarıngizliliği sizin için önem arz ediyorsa, sizi aşağıdakileri uygulamaya davetediyoruz:İlişkilendirilmek istemediğiniz hiçbir tavsiyeye TIKLAMAYIN.Aşağıdaki “katılmıyorum” butonunatıklayarak Outbrain’in kişiselleştirme takibinden çıkın.

 

Eğer çoklu cihaz ve/veya çoklu tarayıcı kullanıyorsanız, her bircihazdan/tarayıcıdan “katılmıyorum” seçeneğini işaretleyip, tarayıcınızdakiçerezleri de silmelisiniz.

 

Outbraintakip sisteminden ayrılmak için tıklayın.

 

Outbrain takip sisteminin bir parçası olmasanız da Outbraintavsiyeleriyle karşılaşırsınız. Outbrain kişiselleştirme takip sistemindenayrılmak artık tavsiyeler ve promosyonlu içerik önerileri almayacaksınız demekdeğildir. Sadece, bu öneriler Outbrain ağları içinde okuduğunuz sayfalardanesinlenen kişiselleştirilmiş öneriler olmayacaktır. Hizmet şartlarımızakatılmayarak, ilginize yönelik içeriklerden faydalanamazsınız. Fakat yine de bulunduğunuzsayfadaki içerikle ilgili o sayfa üzerinde tavsiyelerde bulunuyoruz.

 

Outbrain, kişiselleştirme takibi seçeneğinin kabul edilmemesinesaygı duyar ve Cihazınıza çerez yerleştirerek server’larımızı gezdiğinizsayfalarda hakkınızda bilgi kaydetmemek üzere bilgilendirir. Cihazınızakişiselleştirilmiş takibi engellemek için de çerez yerleştiriyoruz.Kişiselleştirilmiş takibi kabul etmemek çerezleri engellemekle aynı şeydeğildir. Yukarıda da bahsedildiği gibi, farklı cihazlardan web üzerinde gezintiyapıyorsanız, kişiselleştirme takibini engellemek için tüm cihazlar üzerinde“katılmıyorum” seçeneğini işaretlemeniz gerekmektedir. Aynı sebeple yeni birCihaz satın aldığınızda, tarayıcı değiştirdiğinizde ya da çerezlerisildiğinizde kişiselleştirme takibini istemediğinizi tekrar işaretlemenizgerekmektedir.

 

Site

 

Sitemizle nasıl etkileşime girdiğinizi, nelerde gezdiğinizi, üyeolup olmadığınızı daha iyi anlamak ve kullanım istatistikleri toplamak içinçerezler kullanıyoruz. Ek olarak üçüncü partiler Cihazınıza çerez yerleştirereksize özel ilgi alanı odaklı reklamcılık ve kişiselleştirilmiş bannerreklamcılığı yapabilirler. Üçüncü parti teknolojileri Gizlilik İlkelerimizetabii değildir; detaylar için lütfen üçüncü partilerin gizlilik ilkeleriniinceleyin. Eğer Cihazınıza çerez yerleştirmemizi istemiyorsanız iki seçeneğinizvar: (i) web tarayıcınızdan çerezleri engelleyebilirsiniz veya (ii) DijitalReklamcılar Birliğinin bir parçası olan firmaların ilgi alanı odaklıreklamcılığını buradan engelleyebilirsiniz.

 

Gizlilikhaklarınız, seçim ve erişim

 

Daha önce Outbrain’e kayıt olduysanız, üçüncü partilerle KişiselBilgilerinizi paylaşmamamız, size kişiselleştirilmiş bilgi ya da teklifsunmamamız, haber bülteni göndermememiz için, size gelen iletişimde her zamanbizi yönlendirebilirsiniz. Eğer daha önce rıza göstermediyseniz size hiçbirşekilde gönderide bulunmadığımızı bilmenizi isteriz.  Gönderdiğimiz her bir reklam içerikliiletişim gönderisinde abonelikten çıkma linkiyle “katılmama” seçeneğibulunmaktadır. Lütfen abonelikten e-posta yoluyla çıkmanın zaman alabileceğinigöz önünde bulundurun (en fazla 10 gün).

Sitemiz ya da Hizmetlerimiz aracılığıyla bize sağladığınızKişisel Bilgilerinizi teyit etmek, düzenlemek, değiştirmek ya da devre dışıbırakmak istiyorsanız, profil bilgilerinizi güncelleyebilir ya da bizimleyukarıda belirtmiş olduğumuz adres ya da e-posta üzerinden iletişimegeçebilirsiniz.

Rutin olarak tuttuğumuz kayıtlarda, bazı durumlarda bizimlepaylaştığınız Kişisel Bilgileri silmek zorunda kalabiliriz.

Bizden bilgilerinize ulaşmayı talep ederseniz 30 gün içindecevap alabilirsiniz. Kişisel Bilgileri sınırsız süre için saklamak gibi birzorunluluğumuz bulunmadığı için, kişisel bilgilerin kaybından doğabileceksorunlarda Outbrain olarak hiçbir yükümlülüğümüz yoktur.

Ek olarak, veritabanımızdan tüm bilgilerinizi tamamıylasilmemizin veya kaldırmamamızın, kalıntı veriler ve veri yedekleme sebebiylemümkün olmadığını bilmenizi isteriz.

Outbrain Kişisel Bilgilerinizi kullanıcıya hizmet çerçevesindesaklayacaktır. Outbrain bu Kişisel Bilgileri yasal yükümlülükler,anlaşmazlıklar ve Gizlilik İlkelerinde belirtilen diğer konular için alıkoymave kullanma hakkına sahiptir.

 

Çocuklar

 

Bu Hizmet, 13 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir. 13yaşın altındaki hiç kimseden bilerek Kişisel Bilgi toplamıyoruz. Eğertopladığımız kişisel bilginin 13 yaş altında bir bireye ait olduğunu tespitedersek, Kişisel Bilgilerini ebeveyninin rızası dışında kullanmıyor vesaklamıyoruz. Eğer 13 yaşında altında bir bireyden Kişisel Bilgilerinitopladığımızı fark edersek, bu bilgiyi kayıtlarımızdan silmek için elimizdengelen çabayı gösteriyoruz. Eğer 13 yaşın altındaysanız, lütfen Outbrain’e üyeolmayın!

 

Bilgilerinizingüvenliği

 

Topladığımız veriler üzerinde sıkı kontroller yapıyoruz. Önceliklebu verilerin erişimi son derece sınırlı olan bir güvenlik duvarında tutulur veerişim hakları da kontrol altındadır. Giriş bilgileriniz gibi hassas bilgilergirdiğinizde SSL şifreleme ile bu bilgileri şifreleriz. Hizmetlerimizin bazıözelliklerine girişinizi sağlayan ve sizi korumak için verdiğimiz (ya da kendiseçtiğiniz) şifreyi gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Lütfen internetüzerinden yapılan bilgi transferinin tamamıyla güvenli olmadığını unutmayın;dolayısıyla biz her ne kadar kişisel bilgilerinizi korumak için elimizdengeleni yapsak da, Hizmetlerimiz üzerinden iletilen verilerin güvenliğinigaranti edemeyiz ve bizimle paylaştığınız kişisel verilerin nihai sorumluluğuve riski size aittir. Kişisel bilgilerinizi bizimle paylaştığınızda, katıkurallar ve güvenlik önlemleriyle yetkili olmayan erişimleri engelleyeçalışıyoruz.

 

DiğerSiteler

 

Hizmetlerimiz içinde sahibi olmadığımız ya da bizimyönetmediğimiz diğer sitelere linkler bulabilirsiniz. Bunların içinde,müşterilerimizden, sponsorlarımızdan ve birlikte markalama anlaşmalarıdolayısıyla logomuzun birlikte kullanıldığı ortaklarımızdan gelen linkler olabilir.Bu siteleri veya bu sitelerdeki içeriği, ürünleri, hizmetleri, gizlilikilkelerini ve uygulanan yöntemleri kontrol etmediğimiz için, uygunluğunu teyitedemez ve dolayısıyla tavsiye edemeyiz. Diğer web siteleri kullandığınız Cihazaçerez gönderebilir ve bizden bağımsız olarak veri toplayarak, Kişisel Bilgitalebinde bulunabilir; bu sitelerin yayımlanmış Gizlilik İlkeleri olabilir veyaolmayabilir. Hizmetin bir parçası olduğunu öne süren ya da öyle görünensitelerin gerçek olup olmadığını da bağımsız olarak kontrol etmelisiniz(e-posta veya sosyal medya yoluyla Hizmete yönlenen siteler de dahil olmaküzere).

 

Bilgilerinişlenmesi ve transfer edilmesine rıza göstermek

 

Hizmetlerimiz Amerika Birleşik Devletleri üzerindenyönetilmektedir. Bu sebeple uluslararası bir firmayız ve bilgilerinizikullanımımız uluslararası seviyede değerlendirilmektedir. Eğer Avrupa Birliği,Kanada veya Amerika Birleşik Devletleri dışında bir yerde ikamet ediyorsanız,kişisel bilgilerinizin Amerika Birleşik Devletleri’nde toplanacağını ve buradaişlenebileceğinizi göz önünde bulundurun. Hizmetlerimizi kullanarak ya dabizimle bilgi paylaşımında bulunarak, bu tür bilgilerin toplanmasına, işlenmesine,saklanmasına ve ABD’ye veya mahremiyet yasalarının kapsayıcı olmadığı ya daABD’dekiyle eşdeğer olmadığı ve kullanıcının vatandaşı olduğu ya da ikametettiği diğer ilgili ülkeler içinde ya da bu ülkelere transferine rıza göstermişolursunuz.

 

Değişiklikler

 

Hizmetlerimiz veya işbu Gizlilik İlkeleri üzerinden verdiğimizbilgileri zaman zaman değiştirebiliriz. Eğer herhangi bir değişiklik söz konusuolursa Site üzerinde değişimin etkin olmasından önce duyuru yaparakkullanıcılarımızı bilgilendireceğiz. Son değişikliğin yapıldığı tarihi Gizlilikİlkeleri sayfasının en alt kısmında bulabilir ve ne zaman güncellendiğinigörebilirsiniz.

 

İletişim

 

Gizlilik İlkeleriyle uyumumuzu devamlı olarakdeğerlendirmekteyiz. Gizlilik İlkeleri hakkındaki sorularınız, yorum veistekleriniz için legal@outbrain.com’ae-posta gönderebilir ya da Hukuk Departmanın Dikkatine Outbrain Inc., 39 West13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011 adresine posta yoluylaulaşabilirsiniz.

 

Bunları okudunuz mu: