1. Uygunluk:

Prima #1HayatDiliyoruz Video Yarışmasına giriş tarihi itibarı ile en az on sekiz (18) yaşında olan tüm katılımcılar katılmakta serbesttir ve bu özellikleri taşıyan herkese açıktır. Magisto'nun (“Sponsor” veya “Magisto” ve beraber olarak, “Muaf Tutulan Taraflar”) çalışanları, memurları ve direktörleri ve ana şirketleri, iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, satıcıları, reklam ve promosyon ajansları, çekiliş malzemelerinin üretici veya distribütörlerinin katılımı uygun değildir ve yasaktır.

2. Sponsorlar:

Bu Yarışmanın sponsoru P&G'dir. Yeri İçerenköy Mah. Askent Sok. No:3A 34752 Ataşehir, İstanbul, Türkiye'dir.

3. Resmi Kurallarla ilgili Anlaşma:

Yarışmaya katılmak suretiyle, aday bu resmi kuralları (“Resmi Kurallar”) ve Sponsorun kararlarını tamamen ve kayıtsız şartsız kabul etmektedir, bunlar Yarışmayla ilgili tüm konularda kati ve bağlayıcıdır ve Yarışmayla ilgili olan veya ondan ötürü ortaya çıkan tüm veya bu bağlamda bahsi geçebilecek telif hakları, ticari markalar veya diğer fikri mülkiyet haklarının veya gizliliğin ihlalinin, herhangi hak talebi, yaralanma veya zarara, Yarışmayla ilgili hazırlık veya katılım aşamalarında, ödülün sahipliği, kabulü, kullanımı ve/veya kötü kullanımı veya paraya çevrilmesi veya Yarışmayla ilgili aktivitelere dahil olma veya gizlilik/tanıtım hakları, karalama ve bu çerçevede maruz kalınabilecek tüm hak talepleri çerçevesinde Muaf Tutulan Tarafların zarar görmemesini sağlamayı ve onu muaf tutacağını kayıtsız şartsız kabul eder.

4. Zamanlama:

Yarışma, 19 Kasım 2015 tarihinde saat 8:00'de (“Türkiye Saatiyle”) başlayacak ve 31 Aralık 2015 tarihinde saat 22:00de sona erecektir. Sponsorun bilgisayarı, Yarışmanın resmi zaman tutuma cihazıdır.

5. Nasıl girilecek:

a. Magisto'ya kaydolun veya giriş yapın. Yarışma'ya giriş için bir Magisto hesabınız olması gerekiyor. Eğer hala Magisto'ya kaydolmadıysanız, bir Magisto hesabı oluşturmanız gerekecektir. Bir Magisto hesabını oluşturmak suretiyle, Magisto'nun hizmet şartlarını (www.magisto.com/tos) ve Magisto'nun gizlilik politikasını (www.magisto.com/privacy) kabul etmiş sayılacaksınız. Girişler bağımsız bir Magisto hesabını veya bir Premium hesabı kullanarak yapılabilir. Fotoğraflarınızla, sizin videonuz, bebeğinizin, ailenizin veya arkadaşlarınızın videosuyla, ‘1Dilek'  anlarınızı gösteren film sunumunuzu yaratmak için talimatları izleyiniz.

b. Sunumunuzu aşağıdakileri gerçekleştirerek yapınız (1) “Bebek Adımları” temasını kullanarak Magisto filmi, (2) Albüm pop up'a ekleyerek onun ilgili koleksiyona eklenmesi. Adaylar, katılıma uygun olmak için (1) Tescilli Magisto hesabına sahip olmalıdır, (2) filmlerini ilgili koleksiyona sunmalıdır (3) Magisto'nun hizmet şartlarına uymalıdır (https://www.magisto.com/tos), (4) bu Resmi Kurallara uymalıdır. Sponsorun, kendi görüşüne göre sunumunuzun Magisto'nun Hizmet Şartlarına veya bu Resmi Kurallara uymadığına inanması durumunda, herhangi zamanda kendi inisiyatifinde sizin başvuru ve sunumunuzu iptal edip sizi diskalifiye edebileceğini kabul etmektesiniz.

c. Her aday azami 5 giriş yapabilir ancak kişi başına sadece bir (1) Ödül (aşağıda tanımlandığı üzere) mevcuttur.

d. Sponsor, kayıp, geciken, eksik, geçersiz,  anlaşılamayan veya yanlış yönlendirilen girişlerden sorumlu değildir. Yarışmaya katıldıktan hemen sonra, girişler Sponsorun mülkiyetine geçer ve iade edilmeyecek veya tasdik edilmeyecektir.

Adayın kimliğiyle ilgili ihtilaflar durumunda, giriş saati itibarı ile sunulan emailin adresinin yetkili sahibi tarafından bu giriş yapılmış sayılacaktır. “Yetkili Hesap Sahibi” email hesaplarını veya sunulan email adresiyle ilgili domain, internet erişim sağlayıcısı, online hizmet sağlayıcısı veya diğer organizasyon (mesela, işletme, eğitim kurumu, vs.) tarafından kendisine ilgili email hesabının verildiği gerçek kişi olarak tanımlanır. Potansiyel bir kazanandan Sponsora kendisinin kazanan girişin ilgili email hesabının yetkili hesap sahibi olduğunun kanıtını sunması istenebilir. İlaveten, potansiyel kazananın yetkili Magisto hesap sahibi olduğunun kanıtını göstermesi gerekebilir.

6. Sunulan Materyaller:

(a) Bu Resmi Kurallar çerçevesinde, ADAYLARLA SPONSORUN PAYLAŞTIĞI VE SPONSORUN SAHİBİ OLDUĞU FİKRİ MÜLKİYETLER, MESELA MÜZİK DOSYALARI, GÖRSEL KLİPLER, SES UNSURLARI ve bunların parçaları “Sponsor İçeriği” olarak kabul edilecektir. Sunulan tüm materyaller bu belge kapsamında “Sunulan Malzemeler” olarak anılacaktır. Sunulanlar, bilgisayar veya diğer cihazlara zarar verebilecek veya olumsuz etkileyebilecek virüsler, solucanlar, spyware (casus yazılımlar), Trojan Atları, kötü amaçlı yazılımlar veya diğer bilgisayar programlama rutinlerini kapsamayacaktır.

(b)(i) Bir Sunum girişiyle beraber, aday aşağıdakileri beyan ve taahhüt eder: (A) Adayın sunumu tamamen aday tarafından oluşturulmuştur ve orijinaldir,; (B) Sunulan Materyaller (Sponsor İçeriği hariç), üçüncü şahısların muvafakatini gerektirebilecek ve kısmen veya tamamen üçüncü şahıslardan uygunsuz bir biçimde alınmamış olan herhangi unsuru kullanmaz veya içermez; (C) Aday, sunulanlar ve unsurların tüm parçalarının (Sponsor İçeriği haricinde), tüm hak, mülkiyet ve menfaatlerinin %100üne sahiptir ve/veya kontrol eder; (D) Sunulan, herhangi kanun veya üçüncü şahsın haklarını ihlal etmemektedir, bunlara üçüncü şahısların telif hakları, ticari markalar, basım/yayın hakkı, gizlilik hakkı veya üçüncü şahısların diğer hakları dahildir; (E) Sunulan Materyaller, veya bunların herhangi bölümleri daha önceden ticari olarak piyasaya sürülmemiştir; ve (F) adayın, bu Resmi Kurallarda belirtildiği üzere sunuma katılma konusunda her bir ve her katılımcının yazılı muvafakati, feragat ve/veya izni vardır; herhangi şüpheye mahal vermemek için, adayın sunumlara dahil olan (böyle bir kişi varsa) her bireyin bu sunuma dahil olma ve/veya isminin kullanılması konusunda açık iznini almalıdır ve 18 yaşın altındaki kişiler için (veya yaşadıkları bölgedeki geçerli reşitlik yaşı), adayın reşit olmayan kişinin ebeveyni veya vasisinin açık izni alınmalıdır. Eğer velisinin bu konuda açık muvafakati alınmadıysa lütfen 18 yaşın altındaki hiç kimse sunumunuzda yer almasın. Adayların Sponsora, Sponsorun bu bağlamda gereken talebinin olması durumunda Sponsora gereken izinleri yazılı olarak sunabilmelidir.

(ii) Bir Sunum girişi yapmak suretiyle, her aday Muaf Tutulan Taraflara sunulanları ve tüm pazarlarda ve dünya çapındaki medyada diğer işleri ebediyen kullanmak, çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak, teşhir etmek, dağıtmak, icra etmek, çevirmek, adapte etmek, değiştirmek veya diğer şekillerde faydalanmak konusunda münhasır olmayan, telifsiz ve geri dönüşsüz hakları verir.

(c) Sunulan kaba, muzır, kaba veya karalayıcı, sportmence olmayan, referanslar içeremez; çete/örgüt işaretleri içeremez, Muaf Tutulan Tarafların dışındakilere atıflarda bulunamaz, plaka numaraları, telefon numaraları, kişisel adresler (fiziksel veya email), Web site URLleri, etnik, ırksal, cinsel veya dini grupların aşağılayıcı gösterimlerini içeremez; kanunsuz veya uygunsuz aktivitelere ve işlere atıflarda bulunamaz, uygunsuz, yakışıksız veya saldırgan kabul edilebilecek gösterimler yer alamaz; bunların tümü Sponsorun inisiyatifinde alınacak kararlardır. Eğer herhangi Sunum vahşi, pornografik, müstehcen, kanunsuz, uygunsuz veya ırksal veya ahlaken zararlı görülebilecek/olabilecek materyaller içerirse veya herhangi Sunum bu Resmi Kurallara veya Sponsorun standartlarına uymazsa (Sponsorun bu konuda kendi inisiyatifinde karar vereceği üzere), bu Sunum (veya ilgili giriş) uygunsuz olarak değerlendirilip reddedilebilir. Ayrıca, Sunulan, Sponsor ve Muaf Tutulan Tarafların her birinin pozitif imajı ve/veya marka değeri ile olumsuz şekilde ilişkilendirilebilecek mesajlar veya fotoğraflar/resimler içermemelidir ve Türkiye'nin ve/veya sunumun yaratıldığı diğer bir ülkenin kanunları veya yönetmeliklerine aykırı, bunları ihlal eden veya kanunsuz hiçbir materyal içeremez.

(d) Yarışmayla bağlantılı olarak Sunumu girerek, aday, Muaf Tutulan Taraflara kanunen izin verilmediği durumlar haricinde aşağıdaki hakları vermektedir, bunlar Sunulanın veya Sunumun, Sponsorun veya ürün veya hizmetlerin reklam ve promosyonunda adayın sunduklarını, isminin, resminin, adresinin (şehir ve eyalet), email adresinin, sesinin, biyografik bilgilerinin, giriş formu bilgilerinin, yazılı ve sözlü beyanlarının, kanunen zaruri olmadığı sürece ücretsiz olarak kullanımını kapsar. Sunumun, adayın adının, resmin, adresin (şehir ve eyalet), email adres veya biyografik bilgilerin kullanımı, bulandırılması, değiştirilmesi veya birleşik olarak değerlendirilmesi konusunda sizin onay hakkınız, tazminat/ücret talep etme hakkınız ve reklam, mahremiyetin ihlali ya da lekeleme iddialarını içeren ve bunlarla sınırlı olmayan hak iddianız olmayacaktır. Bu paragraf kapsamında verilen haklar Yarışmadaki tüm adaylarla ilgili olarak Muaf Tutulan Tarafları kapsar, (bunlara Kazanan olarak seçilen aday ve Kazanan olarak seçilmeyen adaylar da dahildir). Muaf Tutulan Taraflar, Sunulanları herhangi amaçla kullanma mecburiyetinde değildir. Aday bu belgeyle kabul ve taahhüt etmektedir ki kendisi; en az on sekiz (18) yaşındadır ve bu Resmi Kuralları okumuştur ve içeriğine tamamen aşinadır. Katılımla beraber, adaylar uzmanların, sponsorun kararına ve bu Resmi Kararlara tabi olmayı ve tüm federal, eyalet ve yerel yasa ve düzenlemelere uymayı kabul ederler.

(e) Bu Yarışmaya katılarak, aday, bu Resmi Kurallarda belirtilen şartlar ve kurallara uymayı kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder ve sunumda da gösterilmek üzere kendi açık izin/muvafakatini verir.

(f) Yarışmaya katılmak suretiyle, her aday Prima ve prima.com.tr'nin bu materyalleri kendisi için kullanma veya yayınlama hakkına sahip olduğunu kabul eder.

(g) P&G, yarışma için kendisine gönderilen üyelik bilgilerini herhangi bir üçüncü partiyle paylaşmayacaktır.

7. Ödüller:

Yaratılan her film için, Prima Türkiye yeni doğan tetanosuna karşı bir yaşam kurtaran aşı değerinde Unicef'e bağışlayacaktır.

8. Feragat:

Bir giriş yapıp sunumunuzla beraber, aday sıfatınızla, Muaf Tutulan Tarafları, aday ve adayın halefleri, temsilcileri, selefleri ve atadıklarını tarafından Yarışma ve/veya ilgili bir yarışmaya katılım, adayın bu anlaşmada belirtilen çerçevedeki ödülü kabulü, kullanımı veya suiistimalinden ötürü direkt veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek tüm hak talepleri, borçlar, her çeşit hukuk süreçleri, yaralanmalar, kayıp veya tazminatlara karşı, insanlara gelebilecek direkt, dolaylı veya cezai tazminatlar da dahil ve engellilik, ölüm veya maddi zarar da dahil ve bunlarla da sınırlı olmamak üzere bu bağlamdaki tüm unsurları kapsamak üzere koruyacak, zarar görmemesi sağlayıp, muaf tutacaktır. Yukarıdakileri sınırlandırmamak şartıyla, saha ve saha alanındaki her şey “olduğu gibi” ve açık veya ima edilen herhangi garanti olmaksızın sunulmuştur ki bunlar aşağıdakileri kapsar ve bunlarla sınırlı değildir, ima edilen ticari kullanım garantisi, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme. Bazı ülkelerdeki yargı yetkileri arızi veya dolaylı tazminatlar veya ima edilen garantilerde sorumluluk sınırlamasını kabul etmez, bu durumda da bu sınırlama veya istisna hal sadece ilgili ülkenin yasalarına göre uygulanacaktır. Sponsor kendi inisiyatifinde aşağıdaki konulardaki hakları saklı tutar, eğer Yarışmanın uygulanmasını, güvenliğini, adilliğini veya düzgün bir şekilde icrasını olumsuz etkileyebilecek veya bozacak, virüsler, buglar, izinsiz insan müdahalesi, yolsuzluk veya diğer kontrol dışındaki uygunsuzlukların ortaya çıkması durumunda bu Yarışmayı iptal edebilir, fesih edebilir, değiştirebilir, askıya alabilir veya süresini erteleyebilir. Fesih durumunda, Yarışma, Sponsorca alınan aksiyondan önce ve/veya (uygunsa) sonra kabul edilen tüm uygun girişler arasından kazananı seçebilir. Sponsor, kendi inisiyatifinde Yarışma veya Yarışma ile ilişkili web sitesinin işletilmesi veya giriş süreciyle ilgili müdahalesinin/olumsuz etkisinin olduğunu düşündüğü herhangi bireyi diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Eğer Sponsor kendi inisiyatifinde bir adayın, Yarışmanın işleyişini, aldatma, hile, adil olmayan hareketler, diğer adayları veya Sponsorun temsilcilerini rahatsız ederek, suiistimal ederek, taciz veya tehdit ederek/etmeye kalkarak veya hackerlıkla engellemeye kalktığını düşünürse, herhangi adayın Yarışmaya katılması veya ödül kazanmasına yasak koyabilir.

9. Sorumluluk Sınırları:

Muaf Tutulan Taraflar aşağıdakilerden sorumlu değildir: (1) Promosyonla ilgili veya bu bağlamda kullanılan, ekipmanlar ve programlamayla alakalı veya yazım hataları nedeniyle olabilen veya adayın neden olmuş olabileceği hatalı veya doğru olmayan bilgiler; (2) her çeşit teknik arızalar, ki bunlar telefon hatları, ağ donanımı veya yazılımdaki arızalar, kesintiler ve bağlantı kesintileri kapsar ama bunlarla sınırlı değildir; (3) Promosyonun giriş sürecinin herhangi bölümündeki yetkisiz/izinsiz insan müdahalesi; (4) Promosyonun uygulanması veya girişlerin değerlendirilmesi süreçlerinde ortaya çıkabilecek teknik veya insan hataları; (5) gecikmiş, kaybolan, teslim edilemeyen, zarar gören veya çalınan postalar; veya (6) Adayın kısmen veya tamamen Promosyona katılımı veya ödülü alınması veya suiistimali nedeniyle, direkt veya dolaylı olarak ortaya çıkabilen insan veya malların maruz kalabileceği yaralanma veya zararlar. Muaf Tutulan Taraflar aşağıdaki durumlarda sorumlu olmayacaktır; eğer Yarışma gerçekleşemezse veya ödül veya bunun bir bölümü verilemez veya seyahat iptalleri nedeniyle kullanılamazsa veya mücbir sebepler, savaş, doğal felaketler, hava veya terör neticesinde ortaya çıkan gecikme veya fasılalar. Bu Resmi Kurallara uygun olmayan veya herhangi şekilde Yarışmaya olumsuz müdahalesi olan katılıma uygun adaylar diskalifiye olacaktır. Muaf Tutulan Taraflar, yanlış yönlendirilen veya gerçekleşemeyen girişler veya teknik problemlerden, bilgisayar sistemleri, serverlar, sağlayıcılar, donanım/yazılımdaki arızalardan, eksik veya mevcut olmayan ağ bağlantılarından veya bilgisayarların başarısız, eksik, geciken iletimlerinden veya bunların bir araya gelerek oluşturduğu sorunlardan ötürü sorumlu olmayacaktır. Muaf Tutulan Taraflar Yarışmayla bağlantılı olan girişlerdeki yazım hataları veya diğer hatalar, Yarışmayla ilgili bilgilere erişim veya bunların indirilmesinden ötürü ortaya çıkan, katılımla ilgili bilgisayarların zarar görmesinden olabilecek durumlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Eğer herhangi nedenle bir adayın sunumunun yanlışlıkla silindiği, kaybolduğu veya bozulduğu teyit edilirse, adayın bu durumdaki tek çaresi diğer bir sunumdur. Belirtilenden fazla sayıda ödül verilmeyecektir. Bu Resmi Kurallara uymayan veya herhangi şekilde Yarışmaya olumsuz şekilde katılan Uygun adaylar diskalifiye olacaktır. Katılım için herhangi satın alma, ödeme veya satış sunumu gerekmemektedir. Herhangi satın alma veya ödeme sizin kazanma olasılığını arttırmaz. Yarışmayla, bu Resmi Kurallarla ve ödüllerle ilgili hak talepleri Sponsora yönlendirilecektir ve Magisto'nun yukarıda bahsi geçen hususlarla ilgili sorumluluk veya mesuliyeti olmayacaktır.

İKAZ: ADAYNIN SİTEYİ VEYA MİSYON SİTESİNE KASITLI OLARAK ZARAR VERMEK VEYA MİSYONUN MEŞRU BİR ŞEKİLDE İŞLEYİŞİNİ BALTALAMAK İÇİN BULUNABİLECEĞİ HERHANGİ GİRİŞİM YÜRÜRLÜKTEKİ CEZA KANUNU VE MEDENİ KANUNUN İHLALİDİR. BÖYLE BİR TEŞEBBÜSTE BULUNULMASI HALİNDE, ORGANİZATÖRLER KİŞİYİ MİSYONDAN DİSKALİFİYE EDİP KANUNUN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÇERÇEVEDE KENDİSİNDEN TAZMİNAT ALMA HAKINI SAKLI TUTARLAR.

10. Verilerin Kullanımı:

Sponsor, adaylarla ilgili bilgileri online olarak, gizlilik politikası çerçevesinde toplayacaktır. İlaveten, Sponsor, adayın kişisel bilgilerini Muaf Tutulan Taraflarla Yarışmanın uygulanması amacı ile paylaşabilir. Lütfen Sponsorun gizlilik politikasına bakın [https://bit.ly/1qfqdb4]. Yarışmaya katılmak suretiyle, adaylar iş bu belgeyle Sponsorun kişisel bilgilerini alması ve kullanmasını kabul etmekte ve Sponsorun gizlilik politikasını onayladıklarını tasdik etmektedirler.