Çocuk gelişiminde oyunun önemi

Yeni yürümeye başlayan çocuğunuzun oyun oynama ve oyuncaklarını ele alma şekli, size yaşına uygun davranışsal ve gelişimsel dönüm noktalarına ulaşıp ulaşmadığı hakkında bilgi verecektir.

2 yaşındayken, oyun temaları ortaya çıkar ve hayal kurma başlar. İki yaşındaki çocuklar, farklı yöntemlerle kısa öyküler oluşturmak için oyuncaklarını kullanır. 

Örneğin çocuklarınız küplerden bir dörtgen yaratabilir, bunu bir oda sanabilir. Kız bebeği odanın içine koyarak ''eve git'' der ve bir erkek bebeği evin yakınına getirir. "Tak, tak! İçeri girin!'' der ve küplerden birini yana iterek ikinci bebeğin odaya girmesine izin verir. Sonra iki bebek de kucaklaşır. 

Çocuğunuz bu tür bir senaryoyu gerçekleştirmekle, sembolik oyun kullanma becerilerini ortaya koyar. Bu da dünyanın nasıl işlediğini anladığını gösteren taklit yeteneğini sergiler. Küpler gibi yapılandırılmamış basit oyuncaklar çocuğunuzun hayal gücünü geliştirir. Ona yaratıcı olması için zaman ve alan tanıyın. İlgi gösterin fakat fazla zorlamayın. Ne istediğini henüz kendisi de tam olarak bilmemektedir.

Çerez Onayı