İkiz bebekler nasıl eğitilmeli? - Bölüm 1

Aynı anda doğmuş olmak, aynı süreçlerden aynı anda geçmek, yenidoğan bebekle iletişimde herkes için önemli ve üzerine düşülmesi gereken bir konudur. İkiz olmak ve ikizlere yaklaşım üzerine daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak içinse mümkün olduğu kadar okuyup bilgi edinmek faydalı olabilir. Çocuklar arasında dengeyi kurmak ve de adil olmaya çalışmak her zaman önemli bir uğraştır. Miniklerinizle olabildiği kadar vakit geçirmeniz kendi aralarında bağ kurma sürecini hızlandırır. İkiz olmak, hepimize son derece ilginç gelen ve birçoğumuzun merakla anlamaya çalıştığı hem güzel hem de değişik bir kardeşlik durumu. Psikolog Serap Duygulu ikiz bakımı ile ilgili bilgileri ve ailelerin ikizlere karşı tutumunu sizler için anlattı:

İkiz çocuklara hitap biçimleri

İkiz çocuklar açısından durum bize dışarıdan göründüğünden farklı olabilir. Çocuklar tek yumurta ikizi de olsalar, farklı kişilikler olarak kabul edilmek, kendi isimleriyle çağrılmak ve bireysel olarak kendilerine ait kişilik özellikleriyle tanınmak isterler. Hatta birbirlerine benzemeyen isimleri olsun bile isteyebilirler ki bu konuda henüz karar vermediyseniz Bebek İsimleri Sözlüğümüz'e bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Bu farklı olma çabası ikiz ebeveynlerinin dikkat etmesi gereken anlara neden olabilir. Çünkü aynı durum ikiz anne babaları için de geçerlidir. Örneğin ikiz ya da üçüz ebeveynleri iki ayrı çocuğun anne babası olarak değil, “İkizlerin annesi” olarak çağrılırlar ve bu tanımlama çocukları olduğu kadar ebeveynleri de kategorize eder.

İkizlerde baskın karakter

İkiz çocuklarda zaman zaman kişilik özelliklerinin farklılaştığı ya da yön değiştirdiği gözlemlenebilir. Önceden dışa dönük bir kişilik yapısına sahip olan çocuk, bir süre sonra daha sakin, durgun bir kişilik özelliği gösterirken, diğeri daha aktif olabilir. Biri kendi başına bazı beceriler geliştirebilirken, diğeri kendi sorumluluklarını kardeşine yükleyebilir. Bu tavırlar farklı bireyler olduklarını kanıtlamaya, birbirinden ayrı özellikleri olduğunu vurgulamaya yönelik çabalar olarak görülmelidir.

Geç konuşma ve kendi oluşturdukları dil

İkiz kardeşlerde sıklıkla karşılaşılan bir durum geç konuşmalarıdır. Doğdukları andan itibaren kendi aralarında bir dil geliştiren ve kendi kendilerine gayet iyi anlaşan kardeşler başkalarına fazla ihtiyaç duymazlar ve konuşmayı geciktirebilirler. İkiz kardeşler başkalarıyla iletişim kurmakta çok istekli davranmayabilirler. Kendi kendilerine çatışmalar yaşasalar da aralarına başkalarını almak istemezler ve kendi kendilerine bir iletişim içinde kalmaya özen gösterirler. O nedenle ikiz kardeşlerin özellikle konuşma gibi eylemleri geciktirmeleri normaldir.

Aynı kıyafetleri giydirme

İkiz annelerinin, çocukların görünüşleri bakımından ikiz olduklarını vurgulamak amacıyla ya da şirin olduklarını düşünerek onlara genellikle birbirinin aynısı kıyafetler giydirdiklerini gözlemliyoruz. Son yıllarda durumun genç ebeveynlerde biraz değiştiğini görsek de genel alışkanlık hala aynı şekilde devam ediyor. Oysa bizim önerimiz çocukların kişisel farklılıklarına saygı gösterilmesi ve bunun öncelikle farklı kıyafetler seçmek yoluyla yansıtılması biçiminde. İkiz olsalar dahi her çocuğun kendine has özellikler taşıdığı göz önünde bulundurulup seçim yapabilecekleri yaştalar ise onların beğenilerini de dikkate alarak farklı kıyafet seçimleri yapmaları en sağlıklı yoldur. Eğer ısrarla aynı kıyafetleri giymek isterlerse bu seçimlerine saygı gösterilmelidir. 

Bunlara ek olarak, ikizlerin beslenme ve uyku düzenleri hakkında anne baba olarak bilgi sahibi olmanız da onların eğitimleri açısından yararlı olacaktır.

Yazının ilk bölümünü okuyun

İkizlerde dengeyi kurmak

İkiz bebeklerde de diğer kardeşler gibi bazı sorunlar yaşanabilir. Birbirlerine zarar vermedikleri sürece aralarındaki çatışmalara çok fazla müdahale etmemek daha doğru bir tutum olarak düşünülür. Ailelerin bebekleri arasında adil bir tavır benimsemeleri her zaman başarılı sonuçlar vermeyebilir. Bebeklerin ikisine birden kızmak ya da ikisini birden takdir etmek çok sağlıklı bir davranış biçimi değildir.

Kıyaslama yapmak

Bebekleri birbiriyle kıyaslamak sıklıkla yapılan bir tavır olarak karşımıza çıkıyor. Birbirlerine göre üstün olan ya da zayıf olan yönlerini vurgulamak olumlu bir sonuç doğurmayabilir. Çünkü bebekler de kendi aralarında bu durumu kullanabilir ya da kendi kendilerine bir kıyas yapmaya başlayabilirler.

İkiz çocukların eğitimi

Okul hayatı başladığında genellikle çocuklar aynı okulda ve aynı sınıfta eğitim almaya başlarlar. Aslında çocukların karakter özelliklerini, kişisel farklılıklarını öne çıkarmalarını sağlayacak olan yöntem olarak önerimiz farklı sınıflarda, farklı öğretmenlerde eğitim görmeleridir. Çocukların kendi alanlarında ve başarılı oldukları derslerde kendilerini ortaya koyabilmeleri için ayrı sınıflar daha sağlıklı olur.

İkizlerde sosyalleşme

Hayatlarının bir döneminde çocuklar çekingen davranışlar gösterebilirler ve başkalarıyla iletişim kurmaktan kaçınabilirler. Bu normal olarak görülüp gidişatı izlenecek bir durumdur. Her çocuk için geçerli olmakla beraber, özellikle ikiz çocuklar için daha fazla önem taşıyan bir konu olması sebebiyle çocuklar sosyal faaliyetlere yönlendirilebilir. Bireysel etkinliklerden daha çok ekip çalışması yapabilecekleri, kendilerinden başkalarının da aktif olarak rol alabileceği faaliyetler çocukların gelişimlerini desteklemek bakımından son derece önemlidir.

İkizler arasında iletişim-telepati

Bu hep konuşulan ve çok da merak edilen bir konudur. Özellikle tek yumurta ikizleri arasında sürekli bir etkileşim, iletişim ve hatta telepati olduğu bile düşünülür. Bu konuda yapılan araştırmalar ilginç sonuçlar ortaya koyar. Örneğin yıllar önce birbirinden ayrılan ve farklı aileler tarafından evlatlık edinilen tek yumurta ikizi çocukların yıllar sonra yan yana geldiklerinde aynı isimli insanlarla hemen hemen aynı tarihlerde evlendikleri, çocuklarına aynı isimleri koydukları, hayatlarının değişik dönemlerinde de benzer şeyler yaptıkları ve yaşadıkları ortaya çıktı. Bunun dışında yine birbirinden ayrı düşen ikizlerin duygusal olarak birbirlerinin yaşadığı acıları ve sevinçleri hissedebildikleri biliniyor. İkizlerin birbirlerinin düşüncelerini, duygularını hissedebilmeleri, birbirine benzer davranışları göstermeleri şaşırtıcı olmamalı.

İkiz ebeveyni olmak

İkiz bebek sahibi olacağını duyan pek çok ailenin yaşadığı ilk duygu şaşkınlık olabilir. Kısa sürede büyük bir heyecan da bu duyguya eklenir. Bebek sahibi olmak başlı başına doğanın bir mucizesi iken bir de çoğul gebelikler heyecan boyutunu daha çok büyütürler. Hem bebeklerin sağlıklı büyümeleri hem de psikolojik olarak sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için öncelikle ebeveynlere önerilerimiz: İkiz bebekler sürekli hareket demektir. Her zaman adil olamayacağınızı bilin. Çocuklar arasında rekabet duyguları olabilir. Bu duyguyu kullanarak onları eğitmeye çalışmak kardeşler arası çatışmaya yol açabilir. Çocukları başkalarının önünde eleştirmek ve kıyaslamak iyi sonuçlar doğurmayabilir. İkiz annelerinde genellikle bebekleriyle aynı anda ilgilenemediği duygusu ortaya çıkabilir. Siz yine olabildiği kadar onlarla vakit geçirmeye çalışıp süreden bağımsız bebeklerinizden ilginizi esirgemeyeceksinizdir. İkiz oldukları için birbirine benzer isimler koymak, aynı kıyafetleri giydirmek, aynı kurslara göndermek, aynı sınıfta eğitim almalarını sağlamaktansa onların birey olarak farklı özellikler geliştireceklerini unutmamakta fayda var. Hatta ikizlerinize isim koymak konusunda yararlanabileceğiniz Bebek İsimleri Sözlüğümüz bu konuda size epey yardımcı olabilir. İkizlere sahip olmak gerçekten son derece özel ve hoş bir durumdur. Yaşadığınız zor anları hayatın küçük ve geçici sürprizleri olarak değerlendirin ve olabildiğince tadını çıkarın.

Bunların yanı sıra, ikizlerin uyku düzeni hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için ikizlerin uyku düzenini nasıl oturtmalı yazımıza, beslenmelerine ilişkin ipuçları için ikizleri beslemek için 4 ipucu ve öneri makalemize, piyasada bulabileceğiniz özel ikiz ürünleri için de ikizler için eğlenceli ve özel aletler yazımıza göz atabilirsiniz.

Çerez Onayı