2022 için A Harfiyle başlayan 1000 Kız ve Erkek isimleri

Sevgili anne babalar, çocuğunuz yakında doğacak. Bebeğiniz için bir isim düşündünüz mü? A Harfi ile başlayan en güzel ve modern kız ve erkek isimleri için koleksiyonumuza göz atabilirsiniz.

Oğlunuz için A harfi ile başlayan geniş bir erkek isim koleksiyonu bulacaksınız. Ya da kızınız için bir isim arıyorsanız, A harfinden başlayarak güzel kız isimleri seçebilirsiniz. Haydi daha fazla beklemeyin ve bebeğiniz için A harfi ile başlayan kız veya erkek ismi seçmek için okumaya devam edin.

A harfiyle başlayan erkek isimleri

İşte oğlunuz için seçebileceğiniz A harfiyle başlayan erkek isimlerinin bir listesi:

Sr.No.

İsim

Anlamı

1

Abakay

 Bir Türk boyunun adı

2

Abay

 Hüner, beceri

3

Abbas

 Aslan, çatık kaşlı kimse

4

Abdulhamit

 Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah'ın kulu

5

Abdulkadir

 Her şeye gücü ve sözü yeten

6

Abad

 Şen, bayındır, Sonsuz gelecek zamanlar.

7

Abadın

 Ezeli.

8

Abak

 Köylü.

9

Abamüslüm

 İslamiyete inanların ulusu, yücesi.

10

Abat

 Şen, rahat, mutlu olmuş

11

Abdurrahman

 Rahmet sahibi olan.

12

Abdül Batın

 Gözle algılanamayan, za­man ve mekâna nisbet edilemeyip her bakımdan tek ve yegâne ol.

13

Abidin

 Dua eden, duacı.

14

Acar

 Güçlü, gürbüz, dinç, iriyarı, yiğit, atılgan, gözüpek.

15

Acun

 Dünya, varlık.

16

Adnan

 Cennette ölüm­süzlüğe kavuşan kimse.

17

Adniye

 Salih, Cennetlik.

18

Afşın

 Zırh , silah.

19

Abdülaziz

 En yüce, en değerli olan Allah ın kulu. Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Al­lah ın kulu. Aziz Allah’ın isimlerindendi r. – Sultan Abdülaziz

20

Abdülbasir

Her şeyi görüp gözeten ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı yüce Allah’ın kulu.Her şeyi görüp anlayan Allah ın kulu.

21

Abdülbedi

 Allah’ın isimlerinden. Bedinin kulu.

22

Abdülberr

Berr in kulu. Cömert ve ihsan edicinin kulu.Berr, Allah ın isimlerindendir.

23

Abdülcebbar

 Cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahi­bi Allah ın kulu. Cebbar, Allah ın isimlerindendir. Zorlayıcı güce sahip olan Allah ın kulu.

24

Abdülcelil

 Büyük, ulu, yüce Allah ın kulu. Celil, Allah ın isimlerindendir. En yüce olan Allah ın kulu

25

Abdülcemal

 Güzellikleri kendinde toplayan Allah ın kulu.

26

Abdülcevat

 Cömert olan Allah ın kulu.

27

Abdülehad

Şeriki ve ortağı bulunmayan, tek olan Allah ın kulu. Ehad, Allah ın isimlerindendir.

28

Abdülesed

 Aslan ın kulu.- Hz. Rasûlullah (s.a.s) m reddettiği isimlerdendir. Müslümanlar kullanmazlar.

29

Abdülevvel

 Herşeyin evveli, ilk olan, varlığının başlan­gıcı bulunmayan Allah ın kulu.

30

Abdülezel

 Ezelden beri var olan varlığı için başlangıç söz konusu olmayan Allah ın kulu. Ezelden beri var olan Allah ın kulu.

31

Abdülferid

 Tek, eş­siz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, üstün olan. Allah ın kulu.

32

Abdülfettah

 Gizli şeyleri açığa çıkaran Allah ın kulu. Zafer kazanmış, üstün gelmiş, fetheden-açan, kullarınının kapalı-müşkil işle­rini açan Allah ın kulu. Allah ın isimlerindendir.

33

Abdülgaffar

 Kulla­rının günahlarını affeden Allah ın ku­lu. Allah ın isimlerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılmaz.

34

Abaza

 Kafkaslarda yaşayan bir Türk soyu.

35

Abduş

 “Abdullah” isminin kısaltılarak bir başka söyleniş biçimi.

36

Abdülgani

 Zengin ve eli açık Tanrı’nın kulu.

37

Abdülhak

 Yüce Tanrının kulu

38

Abdülhakim

 Her şeyi bilen Tanrı’nın kulu.

39

Abdülhalik

 Yaratan Tanrı’nın kulu.

40

Abdülhalim

 Anlayışlı, izanlı Tanrı’nın kulu.

41

Abdülhamit

 Övülen Tanrı’nın kulu.

42

Abdüllatif

 Zenginliğini paylaşan Tanrı’nın kulu.

43

Abdüllazim

 Büyük, yüce, ulu, yüksek.

44

Abdülmecit

 Şan ve şeref sahibi Tanrı’nın kulu.

45

Abdülmetin

 Kudrete sahip Tanrı’nın kulu.

46

Ahdar

 yeşil,islam.

47

Ahir

 Sonsuz olan.

48

Akif

 Akıllı, yaptıklarının farkında olan.

49

Alas

 Ateş tanrısı.

50

Alaz

 Yanan şeylerin ya da gazların türlü biçimde uzanan ışıklı dili

51

Alemdar

 Bayrak taşıyan, bayraktar.

52

Ali

 Şanlı kimse.

53

Alihan

 Yüce, ulu hükümdar.

54

Alper

 Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van.

55

Altan

 Kızıl şafak.

56

Andaç

 Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey.

57

Aras

 Sahip çıkılan buluntu, Doğu Anadolu'da bir ırmağın adı.

58

Abdülvahap

 Eli açık Tanrı’nın kulu.

59

Abdülvahip

 Üstün olan Tanrı’nın kulu.

60

Abdülvahit

 Üstün olan Tanrı’nın kulu.

61

Abdürrauf

 Çok merhamet eden, esirgeyen Allah ın kulu. Rauf olan Allah ın kulu.

62

Abdürreşit

 Doğruluğu öğreten Tanrı’nın kulu.

63

Abdürreşit-Abdürreşid

 Allah´ın isimlerinden. Reşid´in kulu, doğru yolu gösteren Allah´nın kulu.

64

Abdüssettar

 Günahları örten, gizleyen Allah´ın kulu.

65

Abdüşşahid

 Şahid´in kulu. Görünen ve görünmeyen eşya­nın hepsini görücü ve tasarruf edici olan ve her şeyi müşahade altında bu­lunduran Allah´ın kulu. Şahid, Allah´ın isimlerindendir.

66

Abdüşşekür

 Emrine uyan, yasaklarından sakınan kullarını seven ve çok ikramda bulunan Allah´ın kulu. Şekür, Allah´ın isimlerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılmaz.

67

Aber

 Hz. Nuh´un erkek torunu.

68

Abgun

 Mavi renk. Gök. 2. Parlak. 3. Nişasta

69

Abide

 Anıt önemli ve değerli yapıt anlamındadır

70

Aborkar

 Tutumlu, tutumlu davranan.

71

Abrek

 Yaşadığı toplumun düzenine karşı gelen, savaşçı

72

Abuşka

 Kadının kocasına verilen bir ad.

73

Abuzer

 Altın suyu. Altın suyu misali parlak ve görkemli

74

Abuzettin

 Dindar, din yolunda hızlı giden.

75

Acaralp

 Yiğit, becerikli, cesur kişi

76

Acarkan

 Atılgan, güçlü, kuvvetli

77

Acarman

 Çevik, becerikli, girişken insan.

78

Acaröz

 Özü güçlü, yiğit kimse

79

Acarsoy

 Yiğit soy, güçlü soy

80

Acartürk

 Yiğit Türk, güçlü Türk, gözüpek Türk

81

Acatay

 Güçlü tay

82

Acem

 Açık ve doğru Arapça konuşamayan kimse 2. İran haklarından birine mensup.

83

Aclan

 Yerinde duramayan, aceleci.

84

Acunal

 Dünyayı kapsayan, dünyayı fetheden; Dünyayı fethet; dünyaya yayıl” anlamında kullanılan bir isimdir.

85

Acunalp

 Dünyaca tanınmış yiğit.

86

Acuner

 Dünya eri, dünya yiğidi

87

Acunseven

 Evreni seven, dünyayı seven

88

Açıkalın

 Alnı açık kimse, temiz kişi

89

Açıkel

 Cömert insan.

90

Açıker

 Doğruluğun, dürüstlüğün savunucusu olan

91

Açıkgün

 Güneşli gün, bulutsuz gün

92

Adalir

 Adlanır, ad alır, bilinir

93

Adar

 Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı, olgunluk, erginlik, süre zaman, omuzdaş

94

Adaş

 Adları eş olanlar, aynı adı taşıyanlardan her biri, kardeş, edinilmiş olan, arkadaş

95

Adem

 İyi, temiz insan

96

Adigün

  Adı aydınlık, gün gibi olan

97

Adisönmez

 Adı sürekli olarak yaşar, adı sürer gider, kuşaktan kuşağa sürer

98

Adivar

 Adı yok değil adsız değil, adlandırılmış

99

Adil

 Adaletli

100

Adin

 Cennet

101

Adliğ

 Adı var, adı sanı bilinen, tanınmış ünlü

102

Adsay

 Moğol hakanlarından biri

103

Ada

 Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası.

104

Adahan

 Ada ve han sözlerinden oluşan bir ad.

105

Adal

 Adın yayılsın, ün kazan” manasında.

106

Adalan

 Adı bilinen, tanınan, iyi ünü olan

107

Adalettin-Adaleddin

 Dinin adaleti.

108

Adamış

 Adak yapmış olan kimse.

109

Adıgüzel

 İsmi güzel anlamında.

110

Adıyahşi

 İsmi güzel anlamında.

111

Adiyan

 Bervari ilçesi halkından kabile.

112

Adsız

 Adı olmayan, isimsiz

113

Adsoy

 İsmi soyunu ifade ediyor anlamında.

114

Aduşan

 Ateş, alev

115

Afacan

 Ele avuca sığmaz, çok zeki.

116

Afer

 Çok beyaz, bembeyaz.

117

Affan

 Kendini kötülüklerden uzak tutan

118

Afgan

 Çabuk sinirlenen.

119

Afif

 Temiz, namuslu.

120

Afra

 Beyaz toprak. 2. Ayın 13. gecesi.

121

Afrin

 Suriye'de bir şehir

122

Afşin

 Zırh, silah

123

Aga

 Haber, bilgili kişi, bilen.

124

Agah

 Bilgili, uyanık

125

Agâh

 Bilgili, uyanık

126

Ager

 Temiz, doğru kimse

127

Asel

 Bal ırmağı.

128

Aslan

 Ormanların kralı.

129

Asil

 1. Sağlam. 2. İyice kökleşmiş, yüksek duygularla hareket eden. 3. Soyu, sopu belli.

130

Ata

 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi.

131

Ataberk

 Selçuklu devletinde şehzadelerin terbiyesiyle vazifeli şahıs. Lala.

132

Ateş

 Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması.

133

Atillà

 Hun İmparatoru.

134

Atlas

 1.Üstü ipek, altı pamuk kumaş, diba 2. Bir okyanusun adı.

135

Ayaz

 Kuru soğuk.

136

Aysal

 Ay’la ilgili, Ay özelliği taşıyan.

137

Aysima

 Çehresi, yüzü Ay gibi parlak, nurlu, ışıklı, kutlu, uğurlu olan.

138

Ahlas

 1. Saf, halis, karışımsız. 2. İyi yürekli, temiz kimse. 3. Kur´anî ıstılahta, Allah´a halis olarak yönelip ihlaslılıkta ileri bir dereceye varmış kul.

139

Ahmed

 Çok, en çok övülmüş, methedilmiş kimse manasındadır. Kur’an-ı Kerim’de Saf suresinin 2. ayetinde

140

Ahmet

 Övgüye değer.

141

Ahves

 Cesur, kahraman, yiğit.

142

Akalın

 Temiz alın, açık alın, ak alın.

143

Akad

 Soyluluk, Onurlu bir kişiliğe sahip olmak

144

Akalp

 Doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan kimse.

145

Akan

 Akıp gitmekte olan

146

Akansel

 Akan, uzun mesafeden sonra denize dökülen su.

147

Akbay

 Namuslu ve varsıl, Mısır Türk Kölemenlerinden bir kişi.

148

Akbatu

 Yiğit erkek

149

Akdemir

 Demir gibi güçlü

150

Akdeniz

 Ülkemizin güneyindeki deniz

151

Akdoğan

Kıvrık ve kısa gagalı, yırtıcı bir kuş.

152

Akdoğu

 Beyaz şafak, ak ışıklı doğu.

153

Aker

 Dürüst, er kişi.

154

Akgündüz

Aydınlık gündüz.

155

Akınalp

 Akın eden yiğit.  Yiğit.

156

Akın

 Her engeli aşan, güçlüklerden yılmayan, hızlı hareket kabiliyetine sahip

157

Akil

Akıllı, Rüştünü kanıtlama konumuna gelmiş , yaptıklarının farkında olan.

158

Akman

Temiz, beyaz, güzel insan.

159

Aksal

 birçok kalın direğin yan yana bağlanmasıyla yapılan, düz ve korkuluksuz Deniz ya da ırmak taşıtı.

160

Aksan

 Temiz, lekesiz ün.

161

Aksay

Ak renkte yassı taş, boz renkli kayalık yer.

162

Aksoy

 Temiz soy, lekesiz soy.

163

Akşit

 Kutlu, uğurlu. Ak güneş, nur, aydınlık.

164

Aktan

 Aydınlık sabah manasındadır. Güneşin ağırma vakti.

165

Aktaş

 Beyaz taş, kireçtaşı.

166

Aktekin

Parlak, görkemli, temiz huylu.

167

Aktuğ

 Değerli, önemli.

168

Alaaddin

 Dinin yücesi, ulusu, büyüğü. Dini yüceltmek için din uğruna çalışan kimse.

169

Aldemir

Ateşte ısıtılıp kırmızı hale getirilen demir Al-Demir.

170

Aldoğan

 Bir tür doğan

171

Alen

 Ermenice kökenlidir. Saygınlık başarı anlamlarında

172

Algan

 Fetihler yapan.

173

Algın

Sevdalı, tutkun, vurgun, âşık, güçlü, dolgun, keskin, iyi, güzel

174

Algün

  Kızıl gün, al renkli Güneş

175

Alim

 Bilen bilgili, çok okumuş kişi manasındadır.

176

Alişah

 Ulu hükümdar.

177

Alişan

 Ünü büyük.

178

Alkan

 Kırmızı kan, soylu.

179

Alkın

 Korkusuz, yiğit, kızıl kın.

180

Ağabey

 Ağa, çok varsıl, güçlü kişi.

181

Ağacan

 Cömert, içten kimse.

182

Ağahan

 Ağaların ağası.

183

Ağakan

 Ağa soyundan gelme.

184

Ağan

 Geceleri gökte, ara sıra, hızla akıp gittiği görülen ışıklı nokta, göktaşı, akanyıldız

185

Ağaner

 Akanyıldız gibi güzel er, akaner

186

Ağansoy

 Yüksek soylu.

187

Ağaoğlu

 Saygı duyulan birinin oğlu. 2. Beyzade.

188

Ağarantan

 Sabahın erken vakti, tan vakti

189

Ağçelik

 Çok iyi su verilmiş, çelik, ak çelik

190

Ağirtaş

 Ağırlığı çok olan taş, ağırbaşlı kimse

191

Agıl

 Akıl, zeki.

192

Agid

 Yiğit, güçlü, yürekli.

193

Agir

 Ateş.

194

Agra

 Çok sevimli, çok yakışıklı.

195

Ağa

 Ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan Varlıklı kimse

196

Ağababa

 Bir yerde sözü geçen ve ileri gelen kimse.

197

Ağar

 Sadık kişi.

198

Ağca

 Çok beyaz, apak

199

Ahen

 Demir gibi sert.

200

Ahıska

 Gürcistan’da bir kent.

201

Ahi

 Dost canlısı. 2.Erkek kardeş. 3. Eli açık, cömert.

202

Ahter

 Yıldız.

203

Akam

 Etki, sonuç, vargı.

204

Akaner

 Akıp giden yiğit

205

Akansu

 Akıp giden su

206

Akant

 Temiz, dürüst, sözünün eri.

207

Akar

 Akmak eylemini yapar

208

Akarca

 Akıp giden su, akan su, akarsu

209

Akarçay

 Akıp giden su, akıp giden çay

210

Akarsel

 Akıp giden sel

211

Akarsoy

 Soyun devam etmesi.

212

Akartuna

 Tuna gibi gürül gürül akan.

213

Akartürk

 Akıp giden Türk.

214

Akasoy

 Ağa soylu, soyunda ağalık bulunan kimse ağa soyu

215

Akata

 Temiz ata, namuslu ata, lekesiz ata

216

Akatay

 Temiz ve herkesçe bilinen kimse

217

Akay

 Dolunay, ayın ondördü.

218

Akaydın

 Aydınlık, temiz

219

Akba

 Sazlık, bataklık, ağba

220

Akbal

 Beyaz, temiz, bal gibi.

221

Akbaran

 Ak güç

222

Akbaş

 Tane tutamamış ekin, başağı, bir tür ak buğday, şahinden büyük bir av kuşu

223

Akbaşak

 İnce sık yapraklı, beyaz çiçekli bir bitki.

224

Akbatur

 Namuslu ve yiğit

225

Akbayar

 Namuslu, temiz ve yüce

226

Akbeğ

 Namuslu ve varsıl, akbay, ak bey

227

Akbek

 Namuslu ve varsıl

228

Akbel

 Ak, beyaz, ile "bir dağın iki tepesi arasında geçit veren çukurca yer anlamına gelen "bel" sözcüğünden gelmektedir

229

Akbey

 Temiz ve güvenilir kişi.

230

Akbilge

 Bilge, temiz bilge

231

Akbora

 Ak yel, ak fırtına

232

Akboy

 Temiz ve güvenilir bir soydan gelen.

233

Akbudak

 Ak renkli budak

234

Akbulut

 Beyaz bulut

235

Akburç

 Ak renkli kale burcu

236

Akburçak

 Bir metre boyu olabilen bir burçak türü

237

Akcebe

 Savaşlarda kullanılan beyaz zırh

238

Akçakaya

 Oldukça ak renkli kaya, beyazca kaya

239

Akçakıl

 Ak renkte küçük taş, akarsu kıyılarındaki ak renkli küçük taş

240

Akçal

 Ak renge yakın, beyaza yakın beyaza çalan

241

Akçalı

 Para ile ilgili, parası olan zengin

242

Akçar

 Temiz ruhlu.

243

Alp

 Yiğit bir sıfat, kahraman anlamı taşır.

244

Alparslan

Korkusuz, yiğit, Soylu, aslan gibi anlamında

245

Alpay

 Güçlü, cesur

246

Alperen

 Yiğit ve ermiş kişi.

247

Alphan

 Yiğit han.

248

Alptekin

 Yalnız ve uğurlu cesur kişi

249

Alptuğ

 Yiğit tuğu, yiğitlik simgesi.

250

Altay

Asya’da Batı Sibirya ile Moğolistan’ı ayıran dağlık alan.

251

Altuğ

 Kırmızı tüy.

252

Altunç

 Kızıl tunç.

253

Altuner

 Çok değerli kimse, altın yiğit.

254

Alvin

 Soylu arkadaş.

255

Amir

 Devlete ait, şenlendiren

256

Anıl

 Amaç, maksat.

257

Araf

Cennet ve cehennem arasındaki yer.

258

Aran

 Sıcak yer, ova, ılımlı yer. At ahırı.

259

Araz

 İşaret, alamet

260

Arda

Asa, işaret için dikilen değnek. Ardıl, sonra gelen, halife.

261

Aref

 Pek maruf, fazlaca bilinen. Arif, anlayışlı ve bilgili

262

Arel

 Dürüst ve temiz kimse.

263

Aren

 Kum tanesi.

264

Arier

 Temiz er, katışıksız, er, temiz kimse

265

Argün

Temiz gün, günlük güneşlik, yaşama sevinci veren gün.

266

Arıcan

 Temiz kimse.

267

Arıkan

Saf kan, temiz kan, soylu kan.

268

Arif

 Bilen, bilgili

269

Aril

 Temizlenmek, tohum zarı.

270

Arin

Temiz ,saf

271

Arjin

Yaşam ateşi, yiğit.

272

Arkın

Arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin

273

Arman

İstek, amaç, dürüst, temiz insan, arı insan.

274

Armin

 Özgürlük ve barış yanlısı.

275

Arsen

 Kurtuluş, özgürlük.

276

Arslan

 Güçlü, yırtıcı.

277

Artun

Kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı.

278

Artunç

 Arı tunç, katışıksız tunç.

279

Asaf

 1. Vezir. 2. Erdem, ileri görüşlülük, yönetimde başarı. hz. süleyman’ın ünlü veziri. süleyman (a.s.)’ın en çok güvendiği kişiydi. Neml suresinde anlatılanlar Asaf üzerine yorumlandı, daha sonra padişahın vezirlerine Asaf unvanı verildi.

280

Asıf

 Çok şiddetli esen rüzgâr

281

Asım

Temiz, namuslu, sağlam karakterli.

282

Atabey

Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere verilen ünvan24

283

Atacan

 Hoşgörüsü olan kimse, babacan.

284

Atahan

Büyük yönetici, ata durumundaki han.

285

Atakan

Atasının kanını taşıyan, atasının kanından gelen gücü barındıran88

286

Ataker

Atılgan yiğit, atılgan ve yiğit

287

Atalay

Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse

288

Atamer

 Benim atam er kişidir, yiğit atam.

289

Atanur

 Atasından aldığı nuru taşıyan.

290

Atasever

 Atalarını seven kimse.

291

Atay

Herkesçe bilinen, tanınmış, ünlü

292

Akimaş

 Şelale

293

Akkan

 Soyu temiz insan.

294

Akkaş

 Beyaz renkli yeşim taşı

295

Akkaya

 Beyaz kaya.

296

Akkerman

 Yüksek burçları olan kale .

297

Akkılıç

 Kirlenmemiş kılıç.

298

Akkın

 Arzulu, aşık.

299

Akköz

 Ak renkte göz, ak kor

300

Akkurt

 Beyaz renkli kurt.

301

Akkuş

 Yırtıcı bir kuş türü.

302

Aklan

 Hızlı akan derecik

303

Akmaner

 Lekesiz yiğit, ak alınlı kimse

304

Akmeriç

 Duru akan Meriç.

305

Akozan

 İçten, duygulu şair.

306

Akönder

 Güvenilir lider.

307

Aköz

 Özü ak, temiz

308

Akpolat

 Temiz, güçlü kuvvetli kişi.

309

Aktemür

 Beyaz demir.

310

Aktöre

 Ahlakçı

311

Akünal

 Temiz ün sahibi olan

312

Akyel

 Güneyden esen yel, lodos, (kimi yerde) doğudan esen yel, (kimi yerlerde) kuzeyden esen yel, poyraz

313

Akyiğit

 Temiz ve güvenilir kişi.

314

Akyürek

 Yüreği temiz olan, içten yürekli.

315

Akyüz

 Dürüstlüğü yüzüne vurmuş olan kişi.

316

Alpgiray

 Kırım hanlarından,Giray Kırım hanlarına verilen bir ünvan

317

Alpkan

 Yiğit, yiğit kanlı, soyca yiğit olan

318

Alpkutlu

 Yiğit ve uğurlu, uğurlu yiğit

319

Alpman

 Yiğit kimse

320

Alpsü

 Yiğit asker, yiğit subay, yiğit er

321

Alptuğrul

 Yiğit alıcı kuş, yiğit doğan

322

Altaner

 Kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi, altın renkli şafak

323

Altar

 Tapınaklarda üzerinde dini törenler yapılan taş, masa

324

Andak

 Ak ant, temiz yemin, diken, sellerin oyduğu yar

325

Andarkan

 Ateşin efendisi, eski Kırgızlarda bir bitki tanrıçası

326

Anday

 And içmek, yemin etmek

327

Ani

 Yaşanmış olgulardan belleğin sakladığı her türlü iz, bir olguyu anımsatan şey, hatıra

328

Anya

 Kutsal kitapta adı geçen İsrail peygamberi

329

Apa

 Büyük kız kardeş, abla

330

Apaydin

 Işıklar içinde, çok aydınlık

331

Ariyüz

 Temiz yüz, temiz yüzlü

332

Asal

 Bir şeyde öğe olan, temel

333

Asgar

 Küçük, ufak

334

Aslaner

 Yiğit erkek, yiğit kimse, aslan gibi kimse

335

Asutay

 Yaramaz, huysuz tay, yaramaz çocuk

336

Anıt

 Abide

337

Anlı

 Namı yürümüş olan.

338

Ansıma

 Hatırlanmayı beklemek.

339

Ant

 Yemin, söz verme.

340

Anter

 Arap edebiyatında kahraman.

341

Arzüdar

 istekli.

342

Arzık

 Dine çok bağlı kimse, uysal, iyi huylu

343

Aşar

 Aşıp gider, öte yana geçer

344

Aşan

 Öte yana geçip giden, yüksek bir yerin, ötesine geçen, Uygur yazıtlarında geçen bir ad

345

Aşık

 Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun kimse.

346

Aşir

 Samimi dost, arkadaş

347

Aşkan

 Renk, beniz

348

Aşkın

 Ölçüyü kaçırmış olan, coşkun. 2. Muadillerinden yeğ, üstün. 3. Fazla

349

Aşkınay

 Ay’ın çok değişik ve çok güzel görünmesi.

350

Aşkıner

 Üstün er, üstün kimse

351

Ataullah

 Allah'ın hediye ettiği ilk erkek çocuk, Allah'ın bağışladığı, hediye ettiği, ihsanı, lütfü

352

Atasü

 Asker babası, asker atası

353

Atıl

 Fırla

354

Atılay

 Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse

355

Atılgan

 Güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak daima ileriye atılan, Girişken, tez canlı

356

Atılhan

 Dinamik hükümdar.

357

Atım

 Atılan bir şeyin gidebildiği uzaklık

358

Atınç

 Atılgan, atak

359

Atik

 Çok hızlı davranan, çevik

360

Atilla

 Hunların “Tanrının Kırbacı” denilen büyük hükümdarı

361

Atlan

 Ata bin, at sahibi ol

362

Atlı

 Atı olan, iyi bir adı bulunan, ünlü, tanınmış, adlı

363

Atlığ

 Namlı, şöhretli.

364

Atlıhan

 Atlı yönetici.

365

Attila

 Hun imparatoru

366

Atuf

 Birine sevgisi olan, sevgi duyan. Allah’a karşı sevgi duyan

367

Avar

 Orta Avrupa’da yaşamış bir Türk boyu.

368

Avcı

 Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kişi. 2. Bir şeyi büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çıkaran tanıtan kimse.

369

Avedis

 İyi haber getiren kişi

370

Aver

 Sert ve dik bakışlı kişi.

371

Avni

 Yardım etmek, yardımda bulunmak, yardımla ilgili

372

Avşar

 Bir Türkmen boyu.

373

Avunç

 Teselli, avunma.

374

Ay Temiz

 Ay gibi berrak ve temiz olan.

375

Ay Timur

 Ay gibi ışıltılı ve demir gibi sağlam.

376

Ayalp

 Ay gibi güzel ve yiğit.

377

Ayanç

 Saygı

378

Ayas

 Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, ayaz

379

Ayata

 Eski Türklerin inanışına göre gökyüzünün ikinci katında oturan tanrı, Ay tanrısı

380

Ayaydın

 Çok aydınlık, ay gibi aydınlık, ay ışığı

381

Ayaz Ada

 Soğuk ve durgun hava

382

Aybala

 Ay gibi çocuk, Ay gibi parlak ve güzel çocuk.

383

Aybar

 İnsanda saygı uyandıran görünüş, görkem

384

Aybars

 Ay gibi parlak vegüzel, pars gibi yırtıcı.

385

Aybay

 Ay kadar güzel ve zengin

386

Aybek

 Hindistan komutanı.

387

Ayberk

 Güçlü

388

Aybey

 Ay gibi doğan erkek, bey

389

Aybora

 Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, ay ve fırtına

390

Ayca

 Yüzü ay gibi aydınlık ve güzel olan

391

Ayçetin

 Ay kadar güzel ve çetin.

392

Aydar

 Perçem, Manas destanındaki kahraman.

393

Aydemir

 Demir kadar sert kimse manasındadır.

394

Aydın

 Bilge.

395

Aydınalp

 Aydınlık ve yiğit.

396

Aydınay

 Ay’ın çok parlak hali.

397

Aydınbay

 Saygın ve de bilgili olan kimse.

398

Aydınbey

 Saygın ve de bilgili olan kimse, bilge kişi.

399

Aydınel

 Aydınlık yer, ışıklı yer.

400

Aydıner

 Aydınlık yüzlü kimse.

401

Aydınol

 Okumuş ve bilgili biri ol.

402

Aydıntan

 Işıklı sabah vakti, aydınlık sabah vakti

403

Aydıntuğ

 Üzerine ışık düşmüş tuğ.

404

Aydınyol

 Doğruyol.

405

Aydinç

 Ay gibi güzel, ışıklı ve dinç.

406

Aydoğan

 Ay gibi doğmuş olan.

407

Aydoğdu

 Ay gibi doğmuş olan, ay gibi doğan

408

Aydoğmuş

 Ay gibi doğmuş, ay kadar güzel olan

409

Aydolun

 Dolunay gibi.

410

Ayet

 Kuran surelerindeki cümlelerin her biri.

411

Aygün

 Ay gibi parlak ve ışıklı güzel gün

412

Ayhan

 Büyük hükümdar

413

Ayık

 Anlayışlı, uyanık, açıkgöz, zeki

414

Aykaç

 Güzel söz söyleyen, ozan

415

Aykal

 Aydınlık kal.

416

Aykan

 Kanı ay gibi parlak ve temiz Ay Kanlı.

417

Aykın

 Işıltılı kın.

418

Aykul

 Ay gibi kutlu, ay kadar uğurlu

419

Aykurt

 Üzerine ay ışıltısı düşmüş kurt.

420

Aykut

 Ay gibi uğurlu.

421

Aykutalp

 Uğurlu, cesaretli.

422

Aykutlu

 Ay gibi güzel ve uğurlu, uğurlu ay

423

Ayman

 Ay gibi güzel kimse

424

Aymete

 Hun İmparatoru Mete’nin bir adı.

425

Aymutlu

 Ay gibi güzel ve mutlu.

426

Aypar

 Görkem, saygı uyandıran görünüş, aybar

427

Aypars

 Ay gibi güzel ve pars gibi yırtıcı

428

Aypolat

 Ay gibi güzel ve polat gibi sağlam.

429

Aysar

 Ayın etkisiyle huyu değişen kimse

430

Aysoy

 Aydınlık soydan gelen.

431

Aysungur

 Ay gibi güzel, sungur, gibi, akdoğan gibi avlayıcı kimse

432

Aytaç

 Başında ay gibi ışıklı taç bulunan.

433

Aytar

 Olanları bildiren, haber veren

434

Aytek

 Ay gibi.

435

Aytekin

 Ay gibi parlak ve biricik. Çok değerli.

436

Aytemur

 Ay gibi güzel ve demir gibi sağlam

437

Aytok

 Ay gibi güzel ve tok

438

Aytolun

 Dolunay.

439

Aytop

 Yuvarlak ay, nurtopu gibi

440

Aytuğ

 Mızrağın ucuna yapılmış ayın üstüne yapılan tüy.

441

Aytuna

 Ay gibi güzel ve Tuna Irmağı gibi görkemli.

442

Aytunca

 Ay gibi güzel ve Tunca Irmağı gibi görkemli

443

Aytunç

 Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam.

444

Aytün

 Aylı gece

445

Aytürk

 Ay gibi güzel ve Türk gibi güçlü

446

Ayvaz

 koca, eş. Güzel, yakışıklı.

447

Ayyüce

 Yücelerdeki Ay

448

Azad

 Bağımsız olan.

449

Azadi

 Bağımsızlık, özgürlük.

450

Azam

 En büyük, ulu.

51

Adani

 Doğurgan, üretken.

52

Adeviye

 1. İyilik, yar­dımseverlik. 2. Ünlü hanım mutasav-vıfe.İyilikseverl

53

Adıcan

 Adı ile sevilen, adı sevgili, dost olan.

54

Adıgül

 Adını gülden alan

55

Adıgüzel

 Adı beğenilen, hayranlık uyandıran, sevilen.

56

Adın

 ad sözcüğünün tekil ikinci kişi iyelik eki almış hali

57

Adınur

 Adını ışıktan alan, adı ışık saçan.

58

Adışah

 Adını şahtan alan.

59

Adışık

 Adı güzel olan, adı ışık saçan.

60

Aksu

 Temiz su gibi.

61

Âlâ olarak yazar telaffuz edersek Arapça kökenli ve Osmanlıca da sık sık kullanılan güzel, çok iyi manasına gelen isim olur.

62

Alanur

 Yarı ışıklı

63

Âlâ Nur

 Yüce yüksek ışık

64

Alapınar

Alaca pınar, ala pınar.

65

Alara

 Mitolojide bir yer adı. Prenses manasındadır.

66

Alasu

 İyi ve temiz su.

67

Alaz

 Alev

68

Algül

 Kırmızı gül.

69

Alin

 Yükselen ışık, ışığın kaynağıdır.

70

Alisa

 Asil soydan olan

71

Aliya

Kızların güzeli, sultani, güçlüsü.

72

Aliye

 Yüce olan

73

Alize

 Tropik bölgelerde esen rüzgâr

74

Almila

 Al elma.

75

Almina

 Al elma.

76

Almira

Ay tutulması esnasında ayın çevresinde görünen kızıllık.

77

Ajlan

 Hızlı, çabuk, telaşlı.

78

Altın

 Değerli bir metal.

79

Acungüneş

 Dünyayı aydınlatan güneş

80

Acunbüke

 Çok güzel ve cana yakın

81

Ahucan

 Çok güzel dost

82

Ahueda

 Nazlı güzel

83

Ahuela

 Çok güzel gözlü

84

Ahugül

 Çok güzel

85

Ahugüzar

 Becerikli güzel

86

Ahunaz

 Nazlı güzel, nazenin

87

Ahunisa

 Çok güzel kadın

88

Ahunur

 Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan

89

Ahusel

 Çoşkulu güzellik

90

Ahuses

 Güzel sesli

91

Ajda

 Filiz, sürgün, çok genç

92

Akcan

 Temiz ve dürüst kişi, candan insan

93

Akçay

 Berrak, temiz, duru akan çay

94

Akdes

 Kutsallığa yakın olan

95

Akel

 Eli uğurlu anlamında

96

Akgün

 Işıklı gün

97

Aksuna

 Güzelliğiyle ilgi çeken

98

Akşin

 Beyaz tenli kadın

99

Akyar

 Beyaz tenli sevgili

100

Aksev

 Aydınlığı sev, ışık saç

Eğlenceli bebek isimleri bulmak için yazımızı okuyun.

A Harfi ile Başlayan Kız İsimleri

İşte kızınız için seçebileceğinizA Harfiyle başlayan kız isimlerinin bir listesi:

Sr.No.

İsim

Anlamı

1

Aba

 Abla, ana.

2

Abaç

 Annesine benzeyen, annesinin yapısında olan.

3

Abadan

 şen, bayındır, mamur.

4

Abak

 Eski Türklerde ölmüş ataların tapınılan heykelleri.

5

Abakay

 Eski Türklerin büyük kadınlara verdiği ünvan.

6

Abasıyanık

 Gönlünü kaptırmış, vurulmuş, kendinden geçmiş, aşık olmuş.

7

Abay

 Ay’ın suya akseden yansıması.

8

Abaza

 1. Kuzeybatı Kafkasya’da yaşayan bir halk. 2. Bu halka mensup olan kims

9

Abbase

 Ahmed b. Hanbel’in hanımının ismi. Hz. Abbas’a mensup olan.

10

Abdar

 1. Sulu, taze. 2. Parlak. 3. Sağlam vücutlu. 4. Nükteli. 5. Zarif, güzel, hoş. 6. Su veren hizmetçi.

11

Abendam

 Güzel vü­cutlu, güzellik.

12

Abgül

 Su gibi berrak ve duru olan gül.

13

Abıru

 Yüz suyu, namus.

14

Abşar

 Şelale

15

Abucan

 Çok güzel dost.

16

Acar

 1. Becerikli. 2. Atılgan, ele avuca sığmaz. 3. Halk. 4. Yeni, taze

17

Acarbegüm

 Güzel yüzlü, sevimli.

18

Acarbike

 Güzel ve alımlı kadın

19

Acarhatun

 Sevimli, güzel yüzlü kadın

20

Acem

 1. Açık ve doğru Arapça konuşamayan kimse 2. İran haklarından birine mensup.

21

Açelya

 Kokusuz çiçekler açan bitki.

22

Adel

 soyluluk, asillik, aristokrasi; soylular, asilzadeler.

23

Aden

 Cennet Bahçesi

24

Adviye

 İyilik yapmak, yardımseverlik.

25

Adile

 Adaletli, hukuklu kişi

26

Afet

 Çok güzel kadın manasındadır.

27

Afife

 Temiz, namuslu, iffetli.

28

Afitap

 Güneş / Çok güzel manalarını taşır.

29

Afra

 Ayın 13. gecesi, beyaz toprak.

30

Ahenk

 Uyumlu, uyum içinde olan

31

Ahsen

 En güzel, en iyi

32

Ahu

 Güzel kadın

33

Aişe

 Zenginlik ve bolluk gören.

34

Akasya

Güzel kokulu çiçekleri olan bir ağaç

35

Akgül

 Beyaz gül

36

Akife

Bir şey üzerinde azimle duran, sabırlı

37

Akra

 En güzel, en uygun olan

38

Aksen

Sen aksın, kirlenmemişsin, temizsin.

39

Akseven

 Ak rengi seven kimse.

40

Aksevil

Ak tenli ol ve sevil; akça pakça sevilen kimse.

41

Açe

 Sumatra adasının en kuzey kısmı. Önceleri burada Açe İslam devleti h

42

Açkıngül

 Açılmış gül gibi güzel olan.

43

Açılel

 Cömert, paylaşmasını bilen

44

Açıl

 Büyü, serpil, geliş” anlamında bir söz. Açılmak eylemin­den emir;

45

Açılay

 Ayın şekilleri, yansıması

46

Ada

 Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire

47

Adacan

 Sevimli, cana yakın

48

Adagül

 Adada yetişen gül

49

Adalet

 Hak ve hukuku uygunluk, hakkı gözetmek

50

Adanır

 Adı ünlenen kimse

51

Adani

 Doğurgan, üretken.

52

Adeviye

 1. İyilik, yar­dımseverlik. 2. Ünlü hanım mutasav-vıfe.İyilikseverl

53

Adıcan

 Adı ile sevilen, adı sevgili, dost olan.

54

Adıgül

 Adını gülden alan

55

Adıgüzel

 Adı beğenilen, hayranlık uyandıran, sevilen.

56

Adın

 ad sözcüğünün tekil ikinci kişi iyelik eki almış hali

57

Adınur

 Adını ışıktan alan, adı ışık saçan.

58

Adışah

 Adını şahtan alan.

59

Adışık

 Adı güzel olan, adı ışık saçan.

60

Aksu

 Temiz su gibi.

61

Âlâ olarak yazar telaffuz edersek Arapça kökenli ve Osmanlıca da sık sık kullanılan güzel, çok iyi manasına gelen isim olur.

62

Alanur

 Yarı ışıklı

63

Âlâ Nur

 Yüce yüksek ışık

64

Alapınar

Alaca pınar, ala pınar.

65

Alara

 Mitolojide bir yer adı. Prenses manasındadır.

66

Alasu

 İyi ve temiz su.

67

Alaz

 Alev

68

Algül

 Kırmızı gül.

69

Alin

 Yükselen ışık, ışığın kaynağıdır.

70

Alisa

 Asil soydan olan

71

Aliya

Kızların güzeli, sultani, güçlüsü.

72

Aliye

 Yüce olan

73

Alize

 Tropik bölgelerde esen rüzgâr

74

Almila

 Al elma.

75

Almina

 Al elma.

76

Almira

Ay tutulması esnasında ayın çevresinde görünen kızıllık.

77

Ajlan

 Hızlı, çabuk, telaşlı.

78

Altın

 Değerli bir metal.

79

Acungüneş

 Dünyayı aydınlatan güneş

80

Acunbüke

 Çok güzel ve cana yakın

81

Ahucan

 Çok güzel dost

82

Ahueda

 Nazlı güzel

83

Ahuela

 Çok güzel gözlü

84

Ahugül

 Çok güzel

85

Ahugüzar

 Becerikli güzel

86

Ahunaz

 Nazlı güzel, nazenin

87

Ahunisa

 Çok güzel kadın

88

Ahunur

 Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan

89

Ahusel

 Çoşkulu güzellik

90

Ahuses

 Güzel sesli

91

Ajda

 Filiz, sürgün, çok genç

92

Akcan

 Temiz ve dürüst kişi, candan insan

93

Akçay

 Berrak, temiz, duru akan çay

94

Akdes

 Kutsallığa yakın olan

95

Akel

 Eli uğurlu anlamında

96

Akgün

 Işıklı gün

97

Aksuna

 Güzelliğiyle ilgi çeken

98

Akşin

 Beyaz tenli kadın

99

Akyar

 Beyaz tenli sevgili

100

Aksev

 Aydınlığı sev, ışık saç

101

Alya

 Yüksek yer, yükseklik, gök.

102

Alya duru

 Gök, sema.

103

Arınç

 Barış, erinç, huzur.

104

Armağan

 Birine sevindirmek için karşılıksız olarak verilen şey.

105

Arya

 Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı.

106

Arzu

 İstek, özlem eğilim.

107

Asel

 Bal ırmağı.

108

Asena

 Dişi kurt, güzel kız.

109

Asiye

 Acılı kadın.

110

Aslı

 Temelli, köklü.

111

Aslıhan

 Kerem’in sevgilisi Aslı’nın bir başka adı.

112

Altaç

 Al renkli taç.

113

Alun

 En yüksek melekler topluluğunun adıdır.

114

Amelya

 Çalışkan, gayretli.

115

Amine

Gönlü emin, kalbinde korku olmayan.

116

Amira

 Emir veren prenses, yönetici kadın

117

Anisa

 Cana yakın.

118

Aurora

 Kutup ışıması. Güneşten gelen yüklü parçacıkların dünyanın manyetik kutuplarında oluşturduğu ışımaya verilen isimdir.

119

Aura

 Canlı varlıkların enerji bedenine verilen isimdir. Ruhsal olan gözle görülemeyen nurdur.

120

Arca

Temiz, namuslu.

121

Armina

 Cesur, yürekli.

122

Arsima

Yüzü ay gibi parlak, nurlu, uğurlu olan.

123

Artemis

Eski Yunan Tanrıçalarından biri, bereketin, ormanların ve dağların tanrıçası.

124

Arven

 Akşam yıldızı,güzellik,tazelik.

125

Arzuhan

 İsteklerin efendisi.

126

Aslınur

 Esası ışık olan.

127

Asmin

 Yüksek dağlarda yetişen nadir bir çiçek adıdır.

128

Asrin

 Bu çağa ayak uyduran, çağdaş bir insan.

129

Asude

 Sessiz, sakin dinlendirici

130

Asuman

 Gökyüzü.

131

Asya

Yeryüzünün anakaralarından (kıta) birinin adı

132

Aşina

 Bildik, tanıdık.

133

Aşk

 Sevgi ve tutkuyla bağlılık

134

Atiye

 Armağan,hediye.

135

Avniye

 Yeniçeriler tarafından ve daha sonra Sultan Mecid ve Sultan Aziz zamanlarında giyilen bir çeşit yağmurluk. Yardım etmiş. Yardımla ilgili anlamlarını taşır.

136

Ayben

 Ben Ay gibi güzelim anlamında

137

Aybike

Ay gibi güzel ve el değmemiş kadın.

138

Aybüke

 Ay gibi güzel kız.

139

Ayça

 Aya benzeyen, ayın hilal hali.

140

Ayçin

Ayçın, ay gibi, aya benzer

141

Ayda

 Bir bitki adı

142

Aydagül

 Ayda, her ay gül anlamına bir dilek.

143

Aydan

 Ay kadar güzel.

144

Aydanur

 Ay ışığı gibi.

145

Aydil

 Ay gibi açık sözlü.

146

Aydilek

Parlak, aydınlık dilek, iyi dilek güzel dilek.

147

Ayfer

 Ay gibi ışık saçan.

148

Aygül

 Ay gibi güzel ve parlak renkli.

149

Ayışığı

 Ay ışığı.

150

Aykut

Kut getiren Ay, uğur getiren Ay, kutlu Ay.

151

Ayla

 Ayın çevresindeki hare.

152

Aylin

Ayın çevresinde görülen ışıklı daire.

153

Aylis

 Cennette bir bahçe, ay parçası.

154

Ayliz

 Ay parıltısı.

155

Aymina

Cennette ki en güzel hurinin adı.

156

Aymira

Ay tutulması sırasında ayın etrafında görülen kızıl renk.

157

Aynur

 Ay gibi ışıklı.

158

Ayperi

 Peri kızı gibi.

159

Ayris

Ay ışığının kumsaldaki parıltısı.

160

Ayse

 Rahat yaşam süren,yaşayan.

161

Ayşegül

 Güler yüzlü, rahat ve huzurlu.

162

Aysel

 Ay kadar parlak.

163

Ayser

 Ay ışığı, Parlaklık,aydınlık.

164

Aysev

 Çok seven.

165

Ayseven

Ay gibi güzel ve sevgi dolu

166

Aysevil

 Ay gibi güzel ve sevilen.

167

Aysevim

 Ay gibi güzel ve sevimli.

168

Aysima

Yüzü ay gibi parlak, nurlu, ışıklı

169

Aysun

 Ay gibi güzel ve parlaksın.

170

Ayşecan

 Neşe ile yaşayan.

171

Ayşen

Ay gibi neşeli, parlak ve aydınlık.

172

Ayşenur

 Işıklı hayat

173

Ayşıl

 Ayın ışıltısı gibi ışıl ışıl.

174

Ayşin

 Ay gibi, aya benzeyen.

175

Ayten

 Parlak tenli.

176

Ayza

 Ay gibi güzel yüzlü kız.

177

Azime

 Kesin kararlılık, sebat.

178

Azize

 Onur sahibi yüce, ermiş.

179

Azra

 Üstünde yürünmemiş kum.

180

Aşkım

 Sevdiğim, sevgilim.

181

Aşkın

 Aşmış, ileri, üstün.

182

Ayçiçek

 Günçiçek.

183

Ayevi

 Ay çevresinde oluşan ışık çemberi.

184

Aygönül

 Ay gibi güzel ve sevgi dolu.

185

Aylan

 Açık alan.

186

Aysuda

 Suda ışıkları yansıyan Ay.

187

Ayşan

 Şanı ay gibi parlak olan, görkemli, parlak.

188

Azimet

 Takva yolunu seçen.

189

Ala

 Karışık renkli, alaca

190

Alagül

 Çok renkli gül

191

Alçiçek

 Kırmızı çiçek

192

Alçin

 Kızıl renkli küçük bir kuş

193

Aleda

 Nazlı, kaprisli

194

Alev

 Ateşin çıkardığı yalım

195

Aleyna

 Esneklik ve güzelliklere sahip

196

Alkim

 Gökkuşağı

197

Alkiz

 Kırmızı yanaklı, sağlıklı kız

198

Altin

 Yüksek değerli bir maden

199

Andaç

 Anılar, hatıralar

200

Anka

 Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu

201

Arin

 Katışıksız, temiz, kirden uzak

202

Arnisa

 Namuslu kadın

203

Arzucan

 Candan isteyen

204

Aslinaz

 Nazlı olması geçmişinden gelen

205

Aslinur

 Nur saçan bir geçmişi olan

206

Aslisel

 İçi içene sığmayan, coşkulu

207

Aslisin

 Geçmişi gözler önüne seren

208

Aslisu

 Geçmişi su kadar temiz olan

209

Aslitan

 Tan vakti kadar etkileyici ve romantic olan

210

Afafet

 1. Afiflik, temizlik, temiz olan. 2. Fenalıktan, günah işlemekten kaçınma. 3. Namuslu olmak.

211

Afat

 Afet, tufan. 2. Çok güzel kadın.

212

Afitab

 l. Güneş, gün ışığı. 2. Çok güzel, dilber, parlak yüz.

213

Afşar

 Atak, uyumlu

214

Afşin

 Silah, zırh.

215

Aftabe

 1. Su kabı. 2. Güneş biçiminde yapılan mücevher

216

Aguş

 Kucak.

217

Ağaça

 Melike. 2. Kadın hükümdar.

218

Ağahanım

 Zengin hanım, malı mülkü bol olan hanım.

219

Ağahatun

 Zengin, hatun, varlıklı kadın.

220

Ağan

 Ka.- Akanyıldız, ağma

221

Ağanbegüm

 Göğe doğru yükselen kadın.

222

Ağbet

 Akça yüzlü.

223

Ağca

 Beyaz tenli kadın.

224

Ağça

 Temiz, saf.

225

Ağgelin

 Akça, pakça gelin.

226

Ağgül

 Beyaz gül. 2. Gül gibi saflık taşıyan güzel.

227

Ağgün

 Aydınlık gün.

228

Ağgünlü

 günü aydınlık olan, ak günlü

229

Ağış

 Göğe doğru yükselme, yükseliş.

230

Ağıt

 Ölen bir kimsenin ardından okunan ezgi, söylenen söz

231

Ahfa

 Kalb, ruh, sır, hafi, ahfa şeklinde sıralanan “letafeti hamse” sonuncusuna verilen ad.

232

Ahla

 Çok tatı. Pek şi­rin.

233

Ahmer

 Kırmızı, kızıl.

234

Ahra

 Daha layık, mü­nasip, uygun.

235

Ahsa

 Arabistan’ın KuveytKatar kısmına verilen isim Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

236

Ahter

 Yıldız.

237

Ahufer

 Göz kamaştıran güzellik.

238

Ahugöz

 Gözleriyle güzelliğini bütünleştiren.

239

Ahunigar

 Resim gibi güzel.

240

Ahuse

 Coşkulu güzellik

241

Ahusoy

 Çok güzel bir soydan gelen.

242

Ahusu

 Su kadar temiz ve güzel olan.

243

Ahusun

 Güzelliği gözler önünde olan.

244

Ahuşan

 Güzelliğiyle şan şöhret sahibi olmuş.

245

Ahuşen

 Güzel ve neşeli.

246

Ahutan

 Tan vaktinin güzelliğine sahip olan.

247

Ahuten

 Çok güzel bir tene sahip olan.

248

Ahuyar

 Güzel sevgili, yar.

249

Ajik

 Badem, küçük dal, sürgün, filiz.

250

Akaltan

 Hem ak hemde al olan tan

251

Akaltın

 Ak renkte altın, beyaz altın

252

Akaltun

 Ak renkte altın, beyaz altın

253

Akanay

 Yıldız kümesi.

254

Akanean

 Sevgiliye akıp giden can.

255

Akangün

 Hızlıca giden gün.

256

Akant

 Iyi dilekli ant, ak ant, ak yemin

257

Akanyıldız

 geceleri gökte görülen, hızla akıp giden ışıklı gökcismi

258

Akarsu

 Belirli bir yatak üzerinde, yer üstünde ve yeraltında akan su. 2. Tek sıra inciden veya elmastan gerdanlık.

259

Akartuna

 Akıp gitmekte olan Tuna, akar durumdaki Türk; akıncı Türk

260

Akartürk

 su gibi akıp gider durumdaki Türk akıncı Türk

261

Akasiye

 Akasya ağacı ve çiçeği.

262

Akasma

 Beyaz, mavi, morumsu, pembe çiçek veren yabani, tırmanıcı bir bitki.

263

Akay

 Ayın en parlak hali

264

Akbacı

 Temiz, dürüst, içten.

265

Akbahar

 Baharın güzelliğini temizliğiyle birleştiren.

266

Akbaşak

 ak renkli başak

267

Akbilge

 Alim, bilgili, dürüst kimse.

268

Akça

 Temiz, saf, iyi niyetli kişi. 2. Beyaza yakın renkte olan.

269

Akçagül

 Beyazımsı gül gibi olan kadın.

270

Akçakiraz

 Bir kiraz çeşidi.

271

Akçan

 Temiz, dürüst kimse

272

Akçasu

 Berrak su gibi olan.

273

Akçıl

 Beyazımsı, solgun.

274

Akçiçek

 Ak renkli çiçek, beyaz renkli çiçek.

275

Akda

 Himaye altında olan cariye, kadın, köle.

276

Akdil

 Saf dilli.

277

Akdolun

 Temizliği ve saflığı her zaman için kendinde bulunduran.

278

Akeda

 Nazlı temiz güzel.

279

Akela

 Temizliği ve gözlerinin güzelliğiyle herkesi büyüleyen.

280

Akfer

 Beyaz ışık saçan.

281

Akgülen

 Temizliğiyle, saflığıyla tebessümü yüzünden hiç eksik etmeyen.

282

Akgüneş

 ak aydınlık Güneş; akça pakça ve güneş gibi aydınlatıcı

283

Akgüngör

 aydınlık, gönençli, dirlik düzenlik içinde bir göresin anlamına bir dilek

284

Akhanım

 Temiz, dürüst, saygıdeğer.

285

Akışık

 Beyaz, parlak ışık.

286

Akibe

 Son bitim.

287

Akide

 Bir şeye inanarak bağlanış. 2. İnanç, din inancı.

288

Akik

 Yüzük taşı. 2. Çok değerli olan.

289

Akile

 Akıllı, akıl sahibi, kavrayışlı.

290

Akipek

 İpek gibi yumuşak insan.

291

Akis

 1. Yankı. 2. Işığın veya bir şeklin bir satha çarpıp orada görünm

292

Akkadın

 Temiz, dürüst ve saygıdeğer kadın.

293

Akkız

 Beyaz kadın.

294

Akkor

 Beyazlaşmış ateş

295

Akkutlu

 Dürüstlüğüyle kutsanmış olan.

296

Akmar

 Aylar, yıldızlar.

297

Akmer

 Ay gibi beyaz (yüz)

298

Akmeriç

 ak, aydınlık meriç

299

Akmut

 ak dilek, ak göneniş

300

Akmutlu

 bütün istek ve özlemleri yerine gelmiş olan; ak gönençli

301

Aknaz

 Nazlı kız.

302

Aknigar

 Beyaz resim.

303

Aknur

 Beyaz, temiz ışık.

304

Akol

 Dürüstlüğünle tanın.

305

Akören

 ak, aydınlık kent kalıntısı

306

Akpak

 Tertemiz, çok dürüst.

307

Akpınar

 Berrak ve temiz su.

308

Aksel

 Beyaz renkte taşkın su.

309

Akses

 Sesi aydınlık saçan.

310

Aksın

 Temiz, doğru, dürüstsün., Akip Gitmek

311

Aksülün

 Beyaz tenli.

312

Akşan

 Temizliğiyle bilinen.

313

Aktaç

 Dürüstlüğü ve temizliği nedeniyle şereflendirilmesi gereken. 2. Gelin tacı.

314

Aktan

 Aydınlık, mehtaplı gece.

315

Akten

 Beyaz tenli olan.

316

Aktolun

 Beyaz dolunay. 2. Beyaz ay.

317

Akülke

 Aydınlık ülke, mutlu ülke.

318

Aküs

 Nazik, zarif, çekicilik, cazibe.

319

Akyıl

 Temiz, güzel sene.

320

Akyıldız

 Çoban yıldızı, uğurlu, kutlu yıldız.

321

Aladal

 Çok renkli genç.

322

Alafer

 Karışık renkli ışık.

323

Alagöz

 Açık kestane renginde gözü olan.

324

Alagun

 Yazın güneş buluta girdiği zamanki gölgeli hava.

325

Alagülen

 Her şeye gülen.

326

Alagün

 Yazın, güneş bulut arkasında kaldığında oluşan gölgeli durum.

327

Alagüz

 Sonbaharın rengini taşıyan.

328

Alakuş

 Karışık renkleri olan kuş

329

Alamet

 1. İşaret, iz, nişan. 2. Remiz, sembol. 3. Belirti, emare. 4. Çok iri, şaşılacak büyüklükte(meç.).

330

Alanay

 Ayın ışık saçtığı zaman.

331

Asliten

 Ağır başlı olan

332

Asliyar

 Gerçek sevgili

333

Asliyel

 Gönüldostu

334

Asu

 Asi, isyankar

335

Asucan

 Yerinde duramayan, hınzır çocuk

336

Asudal

 Genç, afacan

337

Asuela

 Ela gözlü, yaramaz

338

Aşkim

 Sevdiğim, sevgilim

339

Aşkin

 Aşmış, ileri, üstün

340

Aybeniz

 Ay gibi parlak tenli, ay benizli

341

Aycan

 İçi aydınlık

342

Aydeniz

 Hem ay hem de deniz

343

Aygen

 Gönül arkadaşı

344

Aygün

 Hem ay, hem gün

345

Aykal

 Ay gibi parlak ve ışıklı kal

346

Aysema

 Ay gibi parıldayan yüz

347

Ayseren

 Güzelliğini gözler önüne seren

348

Alanaz

 Her şeyde nazlanan.

349

Alangoya

 Altın geyik. Ünlü Moğol destanının kut­sal sayılan kadın kahraman

350

Alangu

 Altın geyik. Ünlü Moğol destanının kut­sal sayılan kadın kahraman

351

Alarcın

 Güzelliğini ateşin kırmızılığından alan

352

Alases

 Çok renkli bir sese sahip olan.

353

Alasoy

 Çok renkli bir soydan gelen.

354

Alaşan

 İyi, kaliteli isim.

355

Alaşen

 Keyfi yerinde olan.

356

Alaten

 Teni karışık renkli olan.

357

Alayar

 Renkli sevgili.

358

Albeni

 Çekicilik, güzellik.

359

Alcık

 Yanaklarının pembeliğiyle sevimli olan.

360

Alcan

 Can alıcı güzel. Can alan, cesur, yürekli.

361

Aldaş

 Her iki yanağıda kırmızı olan.

362

Aldeniz

 Kızıl renkli deniz.

363

Alela

 Yanakları kırmızı, gözleri ela olan.

364

Algım

 Sevdalı vurgun.

365

Algın

 Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun

366

Algun

 1. Aklı alınmış. 2. Al renginde, koyu ve parlak pem­be. 3. Tümsek, te

367

Algune

 1. Serap. 2. Allık.

368

Algün

 Kırmızı gün

369

Algüzar

 becerikli, allı kadın.

370

Alım

 Cazibe, gözü, gönlü çeken güzellik. 2. Kurum, çalım, gurur.

371

Alime

 Çok okumuş, bilgin, aydın kadın.

372

Alipek

 Al renkli ipek.

373

Alkış

 Birini Övme

374

Alköz

 Kırmızı ateş.

375

Allı

 Al renkli, al renge boyanmış.

376

Allıbahar

 Al rengine bürünmüş bahar çiçekleri.

377

Allıcan

 Al renkli yürekten dost

378

Allıçiçek

 Al renkli çiçek.

379

Allıgül

 Al renkli gül. 2. Kırmızı gül.

380

Allıgülen

 Gülüşünde sıcaklık hissedilen

381

Allıgün

 Al rengine bürünmüş gün.

382

Allıgüz

 Al rengine bürünmüş sonbahar.

383

Allıı

 Al renkli, al renge boyanmış.

384

Allıkız

 Sağlıklı, al yanaklı kız.

385

Allınaz

 Kırmızılara bürünmüş nazlı güzel.

386

Allınur

 Al renkli ışık saçan.

387

Allısu

 Al rengine bürünmüş su.

388

Allışan

 Kırmızılara bürünmesiyle tanınan.

389

Allışen

 Sıcak kanlı.

390

Allıtan

 şafak vaktinin kızıllığı gibi güzel olan.

391

Allıten

 Al renkli bir tene sahip olan.

392

Almabanu

 Hanımefendi, prenses.

393

Almagül

 Gül gibi güzel.

394

Almıla

 Almak.

395

Alpike

 Kahraman kraliçe

396

Alpnur

 Yiğit, cesur, yürekli, güzel kadın.

397

Alsan

 Ün al, adın duyulsun.

398

Alseven

 Mutluluk duyan.

399

Alsevin

 Mutluluk duy.

400

Alsu

 Al renkli su.

401

Alsuda

 Suya yansıyan ay ışığı.

402

Alsun

 Güzelliğini sunan.

403

Alşan

 şanlı şöhretli, namlı.

404

Alten

 Al renkli tene sahip olan.

405

Altun

 Değerli bir metal (Paslanmayan, en iyi iletken)

406

Altınay

 Üstün nitelikli, değerli kimse.

407

Altınbaşak

 Değerli kişi.

408

Altınbike

 Altın gibi değerli kadın.

409

Altınçiçek

 Üstün nitelikli, değerli kadın.

410

Altındal

 Gelecek vaat eden genç

411

Altıngül

 Üstün nitelikli, değerli kadın.

412

Altınhanım

 Üstün nitelikli, değerli kadın.

413

Altınışık

 Işığın en güçlü anı.

414

Altınışın

 Işığın en güçlü anı.

415

Altınız

 Işığın en güçlü anı.

416

Altınsaç

 Sarı saçlı kadın.

417

Altuna

 Kırmızı akan Tuna Irmağı.

418

Aluçe

 Alıç, yeşil erik. Altıntaç

419

Alüze

 Gamlı, kederli.

420

Amade

 Hazır, hazır olmak

421

Amber

 1. Güzel koku. 2. Güzellerin saçı.

422

Amile

 Bir işi yapmakla yükümlü olan.

423

Amiran

 miran

424

Amire

 Buyuran, emreden. ·2. Bir işte emir verme yetkisinde olan.

425

Amre

 Yaşam süren, yaşayan.

426

Anabacı

 Anne ve kız kardeş.

427

Anabörü

 Dişi kurt.

428

Anahanım

 Anne olmuş kadın.

429