Hey anne-baba-adayları, tebrikler! Yakında bebeğini kucağına alacaksınız ve bu sizin için dünyadaki en güzel duygu olacak. Ama onu kucağına almadan önce ismine karar verdin mi? Eğer henüz karar veremediyseniz işte size 1000'den fazla en güzel Türk erkek ismi listesi.

En güzel Türk erkek ismi listemiz, kolayca seçmenize yardımcı olmak için alfabetik olarak sıralanmıştır. Bu yüzden, daha fazla beklemeyin ve en güzel erkek bebek isimleri listemizden bir erkek ismi aramaya başlayın.

Prima® Premium Care™

A'ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte küçük çocuğunuz için güzel erkek çocuk isimleri listesi:

Sr.no

Ad

Anlamı

1

Abad

 Şen, bayındır, Sonsuz gelecek zamanlar.

2

Abadın

 Ezeli.

3

Abak

 Köylü.

4

Abakan/Abakay

 Bir Türk boyunun adı.

5

Abakay

 Bir Türk boyunun adı

6

Abamüslüm

 İslamiyete inanların ulusu, yücesi.

7

Abat

 Şen, rahat, mutlu olmuş

8

Abay

 Hüner, beceri

9

Abaza

 Kafkaslarda yaşayan bir Türk soyu.

10

Abbad

 Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan kişi manasındadır. Abbad b. Bişr. Ashab dan.

11

Aytaş

 Ay gibi parlak ve sert

12

Aytuğ

 Ay gibi parlak tuğ

13

Ayvaz

 Savaş gemilerinde cerrah yamağı

14

Azad

 Özgür, kurtulmuş, başına buyruk anlamında

15

Aytekin

 Ay şehzadesi, prensi

16

Aytunç

 Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam

17

Aziz

 Sevgili – Az bulunur- Muhterem

18

Azmi

 Kararlılık – Güçlü,kuvvetl

19

Ayhan

 Ay hakimi

20

Aykut

 Ay gibi uğurlu.

21

Abbas

 Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan – Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah (s.a.s)’ın amcası, Mek­ke’nin fethinde müslüman olmuştur.

22

Abdal

 Derviş, bilgili kişi.

23

Abdi

 Kulluk ve itaat edendir. Kullukla, kölelikle ilgili

24

Abdulhamit

 Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah’ın kulu

25

Abdulkadir

 Her şeye gücü ve sözü yeten

26

Abdullah

 Allah’ ın kulu

27

Abdulrezzak

 Yukarıdan gelen ilk kullardan biri

28

Abdurrahman

 Rahmet sahibi olan Allah’ın kulu.

29

Abduş

 “Abdullah” isminin kısaltılarak bir başka söyleniş biçimi.

30

Abdülalim

 Herşeyi bilen Tanrı’nın kulu.

31

Aygen

 Dost, gönüldeş

32

Ayberk

 Ay gibi güzel ve sağlam.

33

Aydin

 Işıklı-Aylı gece-Açık,belli-Uğurlu

34

Aydonat

 Işık donat, parlaklık donat anlamında

35

Aydemir

 Yüzü kavisli bir çeşit keser

36

Ayberk

 Güçlü ışığı olan ay

37

Ayaz

 Hava ve gece için soğuk

38

Aybars

 Ay gibi parlak, pars gibi çevik ve güçlü. Hun Hükümdarı Atilla’nın amcası

39

Atilla

 Hun hükümdarı (Attila olarak yazılan şekli de türkçedir.)

40

Atilgan

 Girişken, hevesli

41

Abdüssemi

 Her şeyi işiten, duyan Allah´ın kulu. Her şey­den arınmış olarak bütün sesleri, söz­leri ve kelimeleri işitip ayırdeden yü­ce Allah´ın kulu.

42

Aber

 Hz. Nuh´un erkek torunu.

43

Abgun

 Mavi renk. Gök. 2. Parlak. 3. Nişasta

44

Aborkar

 Tutumlu, tutumlu davranan.

45

Abuşka

 Kadının kocasına verilen bir ad.

46

Acarbey

 Güçlü, cesur, atılgan, becerikli kimse.

47

Acunalp

 Dünyaca tanınmış yiğit.

48

Acartürk

 Yiğit Türk, güçlü Türk, gözüpek Türk

49

Açıker

 Doğruluğun, dürüstlüğün savunucusu olan

50

Adalan

 Adı bilinen, tanınan, iyi ünü olan

B ile Başlayan Türk Erkek Çocuk İsimleri

İşte B harfiyle başlayan en güzel erkek bebek isimleri:

Sr.no

Ad

Anlamı

1

Babaç

 Azameti olan, gösterişli.

2

Bahir

 Deniz-Belli, açık-Işıklı,parlak

3

Baran

 Direnci kıran güç, ulu, yüksek.

4

Bagatur

 Yiğit, kahraman, batur, alp, bahadır

5

Bagatur

 Yiğit, kahraman, batur, alp, bahadır

6

Bahtiyar

 Mutlu, şanslı

7

Bakanay

 Açık, ortada. 2. Gökyüzünde duran ay.

8

Balatürk

 Güçlü kuvvetli Türk.

9

Baldemir

 Sevimli ancak yeri geldiğinde de demir gibi sert olabilen kişi anlamında

10

Balkış

 Güzel geçen bir kış mevsimi anlamında.

11

Balkoç

 Bal gibi tatlı ve sevimli yiğit.

12

Barbaros

 Kızıl sakal

13

Bartu

 En eski Türk hanlarından biri.

14

Başar

 Başarılı ol anlamında

15

Baltaş

 Bal gibi tatlı, taş gibi sağlam, sert

16

Bangu

 Çığlık, tiz, ses, yüksek ses, bağırtı, yankı

17

Belgi

 İşaret, bellenecek şeye konulan im

18

Bengi

 Ölümsüz, hep kalacak olan

19

Bengisu

 Ölümsüzlük suyu

20

Bera

 İlim ve cemalde üstünlük

21

Berat

 Birine nişan, madalya veya herhangi bir ayrıcalık verildiğini bildiren belge

22

Berk

 1.Sert, sağlam, katı. 2.Yıldırım.

23

Berkay

 Güçlü ve ay gibi.

24

Berke

 Kamçı, kırbaç.

25

Berkan

 Parlama – Kıvırcık kuzu postu

26

Baskın

 Beklenmeyen ani saldırı

27

Basri

 Gören, görme ile ilgili, görebilmek.

28

Başağa

 Ağaların başı, kıdemli

29

Barut

 Yanıcı, yakıcı madde

30

Basim

 Sempatik kişi

31

Başol

 Lider ol, başa geç.

32

Buğra

 Erkek deve

33

Burak

 Hz.Muhammed’in Miraç gecesi bindiği efsanevi at

34

Burç

 Kale, hisar çıkıntısı – Güneş sistemi – sarp yamaç

35

Bülent

 Yüce, yüksek

36

Baştemir

 Demir gibi sert başkan anlamında.

37

Bedük

 Ulu kişi, havalı insan.

38

Beğenç

 Beğeni, güzel bulmak.

39

Beha

 Ender, zor bulunan.

40

Behçet

 Sevinç, güzellik

41

Bilal

 Su gibi ıslatan, ıslaklık, ıslaklık

42

Bilal

 Su gibi ıslatan, ıslaklık, ıslaklık

43

Bilgetürk

 En bilgili Türk.

44

Binışık

 Yaşam boyu ışık saç anlamında.y

45

Birmen

 Tek olan, eşsiz olan.

46

Birol

 Tek ol, anlamında

47

Birsoy

 Soyu bir, kökü bir.

48

Bozdemir

 Boz renkli demir.

49

Bozdoğan

 Bir şahin türü.

50

Bozkaya

 Boz renkli kaya anlamında.

C ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte C harfiyle başlayan yaklaşık 50 en iyi erkek ismi:

Sr.no

Ad

Anlamı

1

Cabbar

 Güç ve kuvvet sahibi kimse.

2

Cabir

 Galip gelen, aziz ve kuvvetli olan

3

Cafer

 Çay, dere, küçük akarsu

4

Cahit

 Çok çalışan

5

Calp

 Güçlü

6

Camer

 Centilmen. 2. Cesur adam.

7

Canaltay

 İçten, yürekten.

8

Canberk

 Sağlam, canlı, metin

9

Canaydın

 Yüreği temiz, ferah kişi.

10

Canbolat

 Canı, özü çelik gibi güçlü kimse. bk. Canpolat

11

Çakin

 Şimşek, parıltı

12

Çakir

 Mavi renkli, gri benekli gözü olan

13

Çelik

 Su verilip sertleştirilmiş demir – Çok güçlü

14

Çeliker

 Çelik gibi güçlü

15

Çetin

 Sert-Çözümü zor, sarp-İnatçı,azimli

16

Çevik

 Çabuk davranan, hareketli

17

Çiğir

 Çığın açtığı iz, yol – Yenilikçilik

18

Çinar

 Uzun ömürlü,uzun boylu, kalın gövdeli bir ağaç türü

19

Çivgin

 Rüzgar ve karla karışık yağan yağmur

20

Çolpan

 Gözleri uzağı iyi gören; Çoban yıldızı

21

Candaner

 Sevecenliğin koruyucusu.

22

Candemir

 Canı demir gibi sağlam, demir gibi kimse, demir canlı.

23

Canfer

 Aydın bilgili, güçlü saygın.

24

Cangiray

 Sevecenlik ve içtenlik yaraşır anlamında.

25

Cangür

 Yaşam dolu, canlı.

26

Canip

 Yan, taraf, yön.

27

Cankan

 Özü hareketli olan kimse.

28

Cankılıç

 Özü klıç gibi keskin olan kimse.

29

Cankorur

 Canlı, neşeli ve koruyan anlamında.

30

Canören

 Gerçek dost olan.

31

Çakabey

 Oğuzlarda bir Türk beyi

32

Çakar

 Parlayan, ışık veren

33

Çağri

 Çakır gözlü

34

Çağman

 Çağdaş insan

35

Çağlayan

 Köpürerek yüksekten düşen su

36

Çağil

 Çağlamak eyleminden çağıl; Küçük taş parçacıkları, çakıl

37

Çağdaş

 Çağın koşullarına uygun

38

Çağatay

 Tay-Doğu Türklerine verilen ad

39

Cüneyt

 Küçük asker

40

Cumhur

 Halk, topluluk

41

Cantez

 Aceleci, yerinde duramayan.

42

Cantürk

 Yaşam sevinci veren Türk.

43

Carim

 Suçlu.

44

Carullah

 Allah'a yakın olan

45

Cavit

 Ebedi, sonsuz

46

Cazim

 Karar veren, kesen.

47

Caymaz

 Sözünden dönmez, verdiği sözü tutar, vazgeçmez

48

Cebrail

 Allah tarafındanPeygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilen dört büyük melekten biri

49

Celalettin

 Büyüklük ululuk, hışım

50

Cemil

 Güzel erkek, iyilikle anma.

D ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte bebeğiniz için seçebileceğiniz D harfi ile başlayan 50 farklı erkek adının listesi:

Sr.no

Ad

Anlamı

1

Dağıstan

 Türk kökenli Kafkasya ülkesi

2

Dağlı

 Dağlık yerleşim yerlerinde yaşayan kimse

3

Daim

 Sürekli, Sonsuz.

4

Dalan

 Dal gibi olan, dal gibi ince yapılı

5

Dalayer

 Deniz adamı.

6

Dalbaş

 Koruyucu.

7

Dalgıç

 Genellikle özel donanımla su yüzeyi altında çalışmayı meslek edinen kimse.

8

Dalım

 “Gücüm, kuvvetim” anlamında kullanılan bir ad.

9

Dalkılıç

 Kılıcı elinde olan, hazır bekleyen.

10

Dalsar

 Saldır ve sar, saldır ve kuşat

11

Dorukhan

 Hanlar hanı (Öneren: Bahar Hamarat)

12

Duman

 Bir maddenin yanmasıyla çıkan renkli gaz

13

Duru

 Berrak,saf

14

Durul

 Berrak duruma gel anlamında

15

Dünya

 İçinde yaşadığımız gezegen

16

Doğuş

 Yaradılış

17

Doruk

 En yüksek yer, zirve – Üstün başarı

18

Duran

 Varlığını sürdüren-Dağ yolu-Dingin,sakin

19

Durukan

 Kanı saf, berrak.

20

Dündar

 Artçı asker, birliği koruyan asker

21

Daltekin

 Koruyucu, kayırıcı hükümdar.

22

Damra

 Peygamber efendimizin sütkardeşinin adı.

23

Danış

 Bilgi, bilme, danışma

24

Danyal

 Kutsal kitapta adı geçen İsrail peygamberi.

25

Daraş

 Kartal.

26

Darcan

 Sıkıntılı, sabırsız kimse, serçe büyüklüğünde boz renkli kuş

27

Davud / Davut

 Er. Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri. Kur’an-ı Kerim’de 16 yerde ismi geçer. – Türk dil kuralına göre d/t olarak kullanılır.

28

Debernuş

 Eshab-ı Kehf´den – 7 Uyurlar´dan.

29

Deli Dumrul

 Adı dede korkutta geçen Türk Yiğidi

30

Delice

 Deli gibi taşkın

31

Donat

 Giyindir, teçhiz et anlamında

32

Devrim

 Olumlu yönde değişiklik yaratan hareket

33

Dinç

 Güçlü, sağlıklı

34

Dirim

 Yaşama gücü

35

Dinçer

 Güçlü, sağlıklı

36

Denktaş

 Akran, aynı yaşta

37

Derviş

 Tarikata girmiş – Hoşgörülü,alçakgönüllü

38

Derya

 Deniz – Engin bilgili – Çok

39

Destan

 Efsane

40

Derman

 Güç

41

Demir

 Çok sağlam bir metal

42

Demiralp

 Demir gibi sağlam yiğit

43

Demirbilek

 Sağlam bilekli, güçlü kimse.

44

Demirezen

 Demiri ezebilecek kadar gücü olan.

45

Dijdar

 Kale bekçisi

46

Dilaver

 Yiğit / Yürekli

47

Dilbirin

 Gönül çekmek, sevdalı.

48

Dilsafa

 Derdi olmayan, rahat

49

Dilsozi

 Samimi, içten, sadık.

50

Dirlik

 Düzen içinde mutlu yaşam, mutluluk, sevinç, iyi geçinme, erinç

E ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte E ile başlayan yaklaşık 50 erkek ismi:

Sr.no

Ad

Anlamı

1

Ebecen

 Akıllı çocuk.

2

Ebrak

 Çok parlak olan.

3

Ebrar

 Hayır sahipleri, iyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar; sadıklar ve iyiler manasındadır.

4

Ebubekir

 İlk halife olan Hz. Ebubekir’in ismidir. Bekir’in babası manasındadır.

5

Ecebay

 Varlıklı ve ulu kişi.

6

Ecemiş

 Çok bilmiş.

7

Ecevit

 Açıkgöz, çevik, çalışkan ve sinirli anlamlarındadır.

8

Ecir

 Güzel işler karşılığında alınan mükafattır

9

Ecmel

 Çok güzel, yakışıklı.

10

Edayi

 Dua eden.

11

Ergün

 Yumuşak huylu, uysal

12

Erhan

 Adaletli hükümda

13

Evrensel

 Her şeyi kapsayan, dünya ölçüsünde olan

14

Eylem

 Bir amaç ve yöntemle yapılan hareketlerin tümü

15

Eyüp

 Bir peygamber ismi

16

Eser

 Yapıt

17

Etkin

 Hareketli, yaptırıcı

18

Evgin

 Aceleci, bir işin bir an önce olmasını isteyen

19

Ertunga

 Yiğit, hakan

20

Ertan

 Erken gün doğma zamanı

21

Edebali

 Osman Gazi’nin hocası. Edeb ve Ali isimlerinin birleşimi ile oluşur.

22

Edgü

 İyi

23

Edgüalp

 İyi ve yiğit

24

Edhem

 Karayağız at.

25

Ediz

 Değerli, ulu, yüce, yüksek

26

Edra

 Vücudu beyaz, başı siyah at.

27

Efdal

 En değerli en yüksek.

28

Efehan

 Yiğitlerin başı.

29

Eftal

 En değerli en yüksek.

30

Egealp

 Egeli yiğit

31

Erksin

 Güçlü ve kuvvetlisin

32

Erkut

 Uğurlu er

33

Erim

 Bireyin erebileceği uzaklık

34

Erinç

 Hiç eksiği ve üzüntüsü olmama durumu; Huzur

35

Erk

 Güç

36

Erendiz

 Jüpiter gezegeninin adı

37

Ergin

 Olgunlaşmış, ermiş kişi

38

Eren

 Yetişmiş – Cesur,yiğit – Ermiş kişi

39

Erdoğan

 Yiğit doğmuş

40

Erdem

 Namus, fazilet – Hüner – Ruhsal yetkinlik

41

Egetürk

 Engin görüşlü Türk.

42

Egezade

 Egeli oğlu.

43

Eğilmez

 Boyun bükmeyen.

44

Eğmen

 Talihli, uğurlu, kısmetli

45

Ejder

 Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü

46

Ekber

 Allah’ ın sıfatlarındadır. En büyük manasındadır. İsim olarak kullanılması uygun olmayabilir.

47

Ekenel

 Elleriyle toprağı eken kişi.

48

Ekin

 Ekilmiş tahılın filiz vermiş biçimi, tarlada bitmiş tahıl. 2. Buğday. 3. Kültür.

49

Ekmeleddin

 Dinin en olgunu, dinin tamamı.

50

Elbek

 İl beyi, ellerin beyi demektir.

F ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte 2022 için F harfi ile başlayan Türkçe'deki en iyi erkek isimlerinin listesi:

Sr.no

Ad

Anlamı

1

Fadil

 Fazietli, ahlaklı – Fazıl

2

Fahir

 İftihar edilecek, övülecek

3

Fahrettin

 Diniyle övünen

4

Fahri

 Şeref ve itibar için yapılan iş

5

Faik

 Üstün, yüksek

6

Faruk

 Haklıyı haksızı ayırabilen – Keskin

7

Fatih

 Fetheden – Hüküm veren

8

Fazil

 Faziletli, ahlaklı

9

Ferdi

 Kişiye özgü

10

Fehim

 Anlayışlı, zeki

11

Fezai

 Uzayla ilgili.

12

Fıda

 Özveri.

13

Fırat

 Eski İran dilinde; “Geçit veren; üstünden geçmeye uygun olan anlamındadır. Fırat, Doğu Anadolu’dan geçen büyük akarsuyumuzun adıdır aynı zamanda.

14

Fırtına

 Yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgar.

15

Fikret

 Düşünen, düşünce ile ilgi.

16

Firdevsi

 Cennete ait, cennetle ilgili. 2. İran’ın ünlü şairi, Şehname’nin yazarı.

17

Firuz

 İnce, uzun boylu. 2. Sevinçli, mutlu, uğurlu.

18

Fişengi

 Namus uğruna atılan kurşun

19

Fuad

 Yürek, kalp gönül

20

Filizer

 Genç, toy, delikanlı.

21

Ferhat

 Güçlükleri yenip bir yeri ele geçiren

22

Ferhan

 Sevinç, mutlu

23

Ferid

 Eşsiz, tek, benzeri olmayan

24

Feridun

 Eşsiz, tek

25

Ferruh

 Uğurlu – Kutsal

26

Fevzi

 kurtuluşla,zaferle ilgili – galip üstün gelen

27

Feyzullah

 Allahın bilimi

28

Furkan

 Kuran’ı Kerimin yazılı Mushaf haline Furkan denir. Manası; Hak ile batılı birbirinden ayıran. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı fark edip ayırandır.

29

Fuzuli

 Boşuna gereksiz, haksız.

30

Fürkan

 Hakkı, batıldan, doğruyu yanlıştan ayırma, tefrik

31

Fütüvvet

 Mertlik, yiğitlik. 2. Soy temizliği. 3. Cömertlik.

32

Filinta

 Namlusu kısa kurşun atan tüfek, 2. Uzun boylu, yakışıklı ve çevik kişi.

33

Fikrettin

 Dini düşünce.

34

Fikri

 Düşünceyle ilgili olandır.

35

Fermande

 Hakim.

36

Fermani

 Buyrukla, fermanla ilgili olan.

37

Felek

 Gökyüzü. Dünya, âlem.

38

Feleytun

 Lider

39

Felit

 Açık düşünceli.

40

Fena

 Kargaşa, düzensizlik.

41

Fenni

 Fene, bilime ilişkin, bilimle ilgili.

42

Fecri

 Tan kızıllığı.

43

Faysal

 Keskin kılıç, hâkim, hükümdar.

44

Fazh

 Fazilet sahibi.

45

Fazıl

 Erdemli, manevi değerce üstün

46

Fakirullah

 Allah’nın büyüklüğü karşısında âciz olan kimse.

47

Fakri

 Yoksulluğun getirdiği gariplik.

48

Falaz

 Fırtına, tozu toprağı savurarak esen sert rüzgardır.

49

Farik

 Benzerlerinden farklılığını belirten özellik.

50

Faris

 Binici, ata binmekte maharetli olan kişi, anlayışlı.

G ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte oğlunuz için seçebileceğiniz yaklaşık 50 erkek bebek adı:

Sr.no

Ad

Anlamı

1

Gaffar

 Acıyan, bağışlayan

2

Gaffur

 Bağışlayan, acıyan

3

Galip

 Kazanan, üstün

4

Gani

 Zengin, cömert, bol çok, elindekiyle yetinen

5

Garabed

 Liderlik yapan, öncü.

6

Gavsi

 Yardım, destekle ilgili. 2. Derine dalan kimse.

7

Gayret

 Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği – Koruma, kayırma, esirgeme duygusu.

8

Gazel

 Divan edebiyatında bir nazım biçimi.

9

Gazi

 Savaşta yara alan

10

Gedik

 Dağ geçidi. 2. Boşluk, eksiklik. 3. Güçlük, güç durum.

11

Güntan

 Güneşin doğuşundan az önceki zaman

12

Güntekin

 Güneş gibi tek

13

Güral

 Hakkını bol bol, çok al

14

Güralp

 Güçlü yiğit

15

Güray

 Çok ışıklı, aydınlık.

16

Gürcan

 Güçlü, coşkulu can

17

Gürkan

 Gürbüz, kanı bol

18

Gürol

 Hayat boyu herşeyin bol olsun

19

Güven

 Kuşku duymadan bağlanma, inanma – Cesaret

20

Güvenç

 Güven – Sevinçli – Dayanak, yardım

21

Gediz

 Çukurdaki su birikintisi. 2. Ege’de akarsu adı.

22

Gencal

 Genç al.

23

Gencaslan

 Arslan gibi yiğit.

24

Gençtürk

 Genç Türk.

25

Geray

 Açık maviye yakın, gök rengindeki Ay

26

Gerçek

 Doğru, hakikat, var olan

27

Gezgin

 Yeni yerler görmek ereğiyle geziye çıkan kimse

28

Gıyas

 Yardım.

29

Girgin

 Girişken, sokulgan

30

Gizer

 Giz gibi saklanan yiğit

31

Gizmen

 Giz saklayan kimse, sırdaş

32

Gürdal

 Sık dal, biraraya gelmiş güçlü dal

33

Gürel

 Oluş ve dönüşüm durumunda bulunan

34

Gültekin

 Genç, nazik delikanlı

35

Günalp

 Güneş gibi yiğit

36

Güney

 Dört yönden biri – Her zaman güneşli yer

37

Günkut

 Günün uğuru

38

Güney

 Her zaman güneş gören

39

Günsu

 Güneş gibi temiz ve berrak su; Hem gün, hem su

40

Gündoğan

 Güneşle doğan, gün doğarken olan

41

Güçhan

 Çetin, güçlü han

42

Gokay

 Gök ve ay gibi güzel olan.

43

Gorani

 Şarkı, türkü.

44

Göçer

 Göçebe yaşamı süren.

45

Göçmen

 Kendi ülkesinin dışında yaşayan.

46

Göğen

 Gök, mavi, yeşillik

47

Göğüş

 Sarı saçlı ve mavi gözlü kimse, gökmen

48

Gökalp

 Gök gibi, yiğit, kuvvetli

49

Gökben

 Mavi renkli benek

50

Gökberk

 Yeşil yaprak

H harfi ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte H harfiyle başlayan 50 sevimli erkek isminin listesi:

Sr.no

Ad

Anlamı

1

Habib

 Sevgili, dost

2

Habibullah

 Allah’ın en sevdiği, Hz. Muhammed’in lakabı

3

Habil

 Yeryüzünde öldürülen ilk insan

4

Hacı

 Kabe’yi ziyaret eden kişi.

5

Hades

 Birisini yenmek, kötülük

6

Hadim

 Birisine yol gösteren.

7

Hadis

 Hz. Muhammed'in söz ve davranışları

8

Hadra

 Çok yeşil, en yeşil manasında.

9

Hafız

 Ezberleyen/ Özellikle Kuran-ı Kerimi ezbere okuyan

10

Hakan

 Kağan, eski Türk imparatoru

11

Hürkan

 Özgürlüğüne düşkün bir soydan gelen.

12

Hürol

 Özgür ol.

13

Hüsam

 Keskin kılıç

14

Hüsamettin

 Dinin keskin kılıcı

15

Hüseyin

 Küçük sevgili

16

Hulki

 Yaradılışla ilgili – İyi huylu, ahlaklı

17

Hulusi

 Saf, içi temiz – Samimi, içten

18

Hurşit

 Güneş

19

Hüray

 Ay gibi özgür

20

Hürel

 Özgür ülke.

21

Hakim

 Akıllı, becerikli, hekim.

22

Haktan

 Allah’tan gelen, Allah’ın verdiği

23

Hakverdi

 Allah’tan gelen hak anlamında.

24

Halas

 Kurtuluş, özgürlüğe kavuşmak.

25

Haldun

 Kalp, yürek / Yüreklilik

26

Halef

 Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse.

27

Halilullah

 Allah’ın sadık dostu. 2. Hz. İbrahim’e verilen san.

28

Halim

 Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı

29

Haluk

 İyi ahlaklı, uyumlu

30

Hamaset

 Cesaret, kahramanlık, yiğitlik.

31

Heper

 Her zaman yiğit.

32

Hincal

 Öc al

33

Hizir

 Ölümsüzlüğe kavuştuğuna inanılan kişi

34

Hidayet

 Doğru yola girme – Müslüman olma

35

Hikmet

 Bilgelik – Özlü söz, vecize

36

Hiram

 Yürüme, gezinme

37

Hilmi

 Sakin, yumuşak huylu

38

Himmet

 Çaba, emek, irade

39

Hüdaverdi

 Allahın verdiği

40

Hasret

 Özlem

41

Hamdullah

 Allah övgüsü

42

Hamis

 Beşinci.

43

Hamit

 Şükreden, ; övgüye değer

44

Hamza

 Aslan

45

Hanbey

 Hana bağlı beylik.

46

Hanedan

 Hükümdar, ya da devlet büyüğü gibi bir kişiye dayanan soy, aile. 2. Belli ve büyük soydan gelen aile. 3. Eli açık, konuksever.

47

Hanif

 İslam dinine sımsıkı bağlı olan kimse. 2. İslamiyetten önce tek Tanrı´ya inanan.

48

Hanzala

 Uhud Savaşı şehitlerinden biri

49

Hasbek

 İyi, dürüst, saf insan.

50

Hattat

 El yazıları çok güzel olan.

I harfi ile Başlayan Türk Erkek İsimleri

İşte I harfiyle başlayan en güzel erkek isimlerinden bazıları:

Sr.no

Ad

Anlamı

1

Ilgat

 Esinli ve akış için kullanılan, yavaş yavaş anlamında

2

Ildir

 1.Parıltı. 2.Alaca karanlık.

3

Ildiz

 Yıldız – Gündönümünden 10 gün öncesi

4

Ilgar

 Çabuk, hızlı – Hücüm, akın – Havanın açık olması – Öfke

5

Ilgaz

 1.Dizginleri koyuverilmiş atın dört nala koşması.2. Atla ansızın yapılan doludizgin saldırı.

6

Ira

 Öz yapı, karakter, kişilik.

7

Işikhan

 Işıklı han

8

Işiner

 Işık saçan yiğit.

9

Ibrahim

 İnananların babası – Peygamber

10

Idris

 Hoş kokulu bir kiraz türü – Bilimde ileri düzeyde olan – Peygamber

11

Işıtan

 Aydınlatan, ışık veren

12

Işkın

 Filiz.

13

Itri

 Itır kokulu; kokusu büyüleyici olan

14

Işınbay

 Aydınlık ve zengin.

15

Işınbey

 Işık saçan saygın kişi.

16

Işıner

 Işın saçan yiğit

17

Işınkan

 Aydın soydan/kandan gelen.

18

Işınsoy

 Aydınlık bir soydan gelen.

19

İbrani

 Yahudi.

20

İçöz

 İçi özü olan

21

Ihsan

 İyilik – Bağış, bağışlama

22

Ilaydin

 Aydınlık, mutlu, demokratik ülke.

23

Ilbay

 Bir yerin saygın kişisi sözü geçen.

24

Ilbey

 Vali

25

Ilcan

 Yurttaş, vatandaş

26

Ilgi

 İki şey arasındaki ilişki, bağ; Bir şeye karşı duyulan merak; Belli bir olay veya düşünceye karşı olan eğilim

27

Ilgün

 Halk, ulus, ahali

28

Ilham

 İçe doğma, esin

29

Ilhami

 İçe doğanlarla, esinle ilgili

30

Ilkcan

 İlk doğan erkek çocuklara verilen ad

31

Iğdemir

 Araba okunun demiri, dülgerlerin ve heykelcilerin ağaç yontma aracı

32

İhvan

 Yakın dostlar, arkadaşlar. 2. Aynı okul veya tarikattan olan kimseler.

33

İhya

 Canlandırma, diriltme. 2. Umut verme, güçlendirme. 3. Çok iyi duruma getirme, geliştirme, güçlendirme.

34

İkan

 Yurttaş, vatandaş.

35

İkram

 Sunma

36

İlbaş

 Ülke lideri.

37

İlbilge

 yurdun bilgesi

38

İlçi

 Elçi

39

İnönü

 T.C.’nin ikinci cumhurbaşkanının soyadı.

40

İnsel

 İnden, mağaradan çıkan sel, in seli

41

İrşad

 Doğru yolu gösteren, uyaran.

42

İrşat

 Gerçeği söyleme, uyarma.

43

İrtek

 Erken doğan, er doğmuş

44

İsa

 Hristiyanlığın kurucusu peygamber, Hz. İsa

45

İsfendiyar

 İran mitolojisinde adı geçen hükümdar.

46

İshak

 Hüzünlü öten bir tür kuş

47

İstemihan

 Göktürklerin ünlü hakanı

48

İyitürk

 İyi bir Türk olmanın tüm özelliklerini karakterinde taşıyan.

49

İzzettin

 Değer, kıymet, ululuk, yücelik

50

İzgütay

 İyi yavru, iyi tay

K harfi ile Başlayan Türk Erkek İsimleri

İşte küçüğünüz için Türkçe yaklaşık 50 birbirinden güzel ve anlamlı erkek ismi:

Sr.no

Ad

Anlamı

1

Kaan

 Hükümdar, han

2

Kabadayı

 İyi dövüşen, korkusuz, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse. 2. Yürekli.

3

Kaban

 Savaşçı, dövüşken.

4

Kabil

 Kabul eden, olabilir mümkün, önde ve ileride olan.

5

Kader

 Alın yazısı, yazgı. 2. Genellikle kaçınılmaz kötü talih.

6

Kadim

 Ayak basan, ulaşan, varan. Ezeli, evvelsiz olandır. Çok eski zamanlara ait eski atik. Yıllanmış. Kelam-ı Kadim, Kur’an-ı Kerim

7

Kadri

 İtibar, değerle ilgili

8

Kafar

 Batırıcı, kahreden.

9

Kağan

 Hükümdar, hanların hanı

10

Kahra

 Yeraltı. Büyük taşlık yer. Bir diğer anlamı da hayvan yiyeceğidir.

11

Kutlukhan

 Kirman’da hüküm sürmüş hanedan

12

Kuzey

 Bir yönl

13

Kürşat

 Göktürk prensi

14

Kuter

 Kutlu uğurlu kişi.

15

Kutan

 Dua, yalvarma – Saka kuşu

16

Kurtuluş

 Tehlikeli veya kötü bir durumu aşmak

17

Kuntay

 İri yapılı genç

18

Kudret

 Erk, iktidar

19

Köksal

 Kökünü derinlemesine sal, soyun genişlesin

20

Kortan

 Kor renkli tanyeri – Yalçın kaya – Pelikan

21

Kaim

 Birinin yerine geçen. 2. Bir işte sebat eden, direnen. 3. Ayakta duran.

22

Kainat

 Yer, gök, var olan her şey; evren; kozmos dur.

23

Kakınç

 Öfke, kızgınlık, sitem. 2. Vurma, vuruş. 3. Harekete geçiş, ayağa kalkış.

24

Kalender

 Gösterişsiz, sade, tokgözlü anlamındadır.

25

Kalmuk

 Göz kapağı. 2. Tüylü yün kumaş. 3. Asya’da eski bir Moğol kabilesinin adı.

26

Kamil

 Olgun, eksiksiz kişidir.

27

Kandemir

 Çok güçlü olandır.

28

Kanık

 Elindekinden hoşnut olan, azla yetinen, yetingen, kanaatkar. 2. Tok gözlü.

29

Kantürk

 Türk soyundan olan.

30

Kanun

 Kaide, kural, yasa.

31

Korhan

 Kor gibi kızgın hükümdar.

32

Korel

 Kor gibi etkili, yakıcı kişi

33

Korçak

 Heykel

34

Korcan

 Ateşli, canlı

35

Kivilcim

 Yanmakta olan ateşten sıçrayan küçük ateş parçaları

36

Kivanç

 Övünç, iftihar

37

Kirhan

 Kırçıl han

38

Kirdar

 Ölçülü davranış

39

Kiraç

 Sulanmayan toprak, kır halinde işlenmemiş bitek olmayan toprak

40

Kiliçhan

 Kılıç gibi keskin, güçlü yiğit

41

Kebir

 Ulu, yüce.

42

Kelami

 Sözle ilgili.

43

Kelemer

 Kuvvetli karakteri olan adam.

44

Kemal

 Olgunluk, erdem

45

Kemar

 Cumhuriyet.

46

Kervan

 Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı.

47

Keskinay

 Parıltıyla ışıldayan ay.

48

Kezer

 Kahraman

49

Keskintürk

 Sert Türk.

50

İzgütay

 Şehir.

L harfi ile Başlayan Türk Erkek İsimleri

İşte L harfi ile başlayan erkek bebek isimleri listesi:

Sr.no

Ad

Anlamı

1

Laçin

 Bir cins şahin – Sarp, yalçın

2

Lami

 Sert, çatık kaşlı veya Aslan

3

Latif

 Allah’ın kulu

4

Lema

 Herşeye gücü yeten

5

Lemi

 Becerikli,atılgan

6

Levent

 Dünya,varlık

7

Lider

 Önder

8

Lokman

 Doğruluk gösteren-Adaletli davranan

9

Lütfi

 Cennette ölümsüzlüğe kavuşan

10

Laden

 Pembe çiçekler açan, hekimlikte kullanılan bir ağaççık.

11

Lahik

 Yetişen, ulaşan. 2. Eklenen.

12

Lâhut

 Tanrı âlemi, ilahi âlem.

13

Lala

 Çocuğun eğitimi ve öğretimiyle görevli kişi. 2. Padişahların vezirlerine seslenirken kullandıkları

14

Lavani

 Genç, gençlik, tazelik.

15

Lavekar

 İstekli. arzulu, hevesli.

16

Lebib

 Akıllı, zeki

17

Ledün

 Tanrı katı.

18

Lefter

 Muhtaç, meteliksiz.

19

Levniz

 Renk. 2. Yüz.

20

Lezgi

 Kuzey Kafkasya'da yaşayan bir halk

21

Lezir

 Akıllı. 2. Akla uygun.

22

Livin

 Hareket, devinim.

23

Lut

 Bir peygamber adı.

24

Lutfullah / Lütfullah

 Tanrının lütfu.

25

Lütufkar

 İyi davranan, hoş görülü.

26

Lütuf

 İyilik, güzellik, hoşluk. 2. Bağış, ihsan.

27

Lütfü

 İyi muamele, güzellikle hoşlukla ilgili

28

Liva

 Bayrak

29

Lezgin

 Hızlı, süratli, acele.

30

Levin

 Renk, boya.

31

Levne

 Renkler, türler.

32

Lehatin

 Şans, talih.

33

Lâyık

 Uygun, değer, yakışır.

34

Lâmih

 Parlayan, parlak.

35

Laşa

 Bir Gürcü kralının adı.

36

Kivanç

 Akıllı, zeki, uyanık.

37

Kirhan

 Kırçıl han

38

Kirdar

 Ölçülü davranış

39

Kiraç

 Sulanmayan toprak, kır halinde işlenmemiş bitek olmayan toprak

40

Kiliçhan

 Kılıç gibi keskin, güçlü yiğit

41

Kebir

 Ulu, yüce.

42

Kelami

 Sözle ilgili.

43

Kelemer

 Kuvvetli karakteri olan adam.

44

Kemal

 Olgunluk, erdem

45

Kemar

 Cumhuriyet.

46

Kervan

 Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı.

47

Keskinay

 Parıltıyla ışıldayan ay.

48

Kezer

 Kahraman

49

Keskintürk

 Sert Türk.

50

İzgütay

 Şehir.

M harfi ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte küçüğünüz için seçebileceğiniz yaklaşık 50 farklı erkek ismi:

Sr.no

Ad

Anlamı

1

Maarif

 Bilgi, kültür.

2

Macid-Macit

 Şan ve şeref sahibi

3

Mağrip

 Batı. 2. Akşam.

4

Mağrur

 Gururlu.

5

Maharet

 İş görmeye becerikli, beceri, ustalık, yetenek.

6

Mahbup

 Sevilen, sevilmiş, sevgili.

7

Mahfi

 Gizli, saklı, örtülü

8

Mahfuz

 Korunmuş, gözetilmiş. 2. Gizlenmiş, saklanmış.

9

Mahir

 Usta, yetenekli, becerili

10

Mahmur

 Sarhoşluğun verdiği sersemlik. 2. Süzgün ve dalgın bakışlı göz.

11

Müşfik

 Şefkatli, merhametli

12

Müjdat

 Müjdeler, sevinçli haberler

13

Mutlu

 Ongun, mesut

14

Murat

 1.İstek. 2.Amaç.

15

Muhammed

 Yüce Peygamberimizin ismi – Tekrar tekrar övülmüş – Güzel huylu

16

Mirza

 Hükümdar soyundan gelen

17

Mirkelam

 Güzel, nazik konuşan

18

Mithat

 Övme

19

Metin

 Metanetli, sağlam – Özü, sözü doğru

20

Miralay

 Albay

21

Mahmut/ Mahmud

 Övgüye değer

22

Mahra

 Değerli kimse.

23

Mahser

 Huy, özellik

24

Mahsun

 Güçlü, güçlendirilmiş

25

Mahur

 Klasik Türk müziğinde bir makam.

26

Mahsut

 Biçilmiş ekin.

27

Mahzar

 Yüksek makamlı bir kimsenin yanı, huzuru. 2. Yüksek bir makama sunulmak için yazılan çok imzalı dilekçe.

28

Mahzun

 Kederli, dertli

29

Mail

 İstekli. 2. Eğik

30

Makal

 Söz, kelam. 2. Söyleyiş,

31

Metehan

 Bilinen en eski Türk hükümdarı. Liderliği ve harp sanatı bugün bile akademilerde ders olarak verilmektedir.

32

Mete

 Büyük Hun imparatoru.

33

Mesut

 Mutlu, bahtiyar

34

Mertcan

 Yiğit can

35

Mert

 1.Yiğit. 2.Sözünün eri, güvenilir kimse.

36

Merih

 Bir gezegen

37

Meriç

 Balkan yarımadasında bir akarsu

38

Mensur

 Saçılmış, dağılmış – Ölçüsüz, uyaksız söz

39

Mengü

 Ölümsüz, ebedi

40

Menderes

 Bir akarsu yatağının az eğimli ovalarda çizdiği kıvrım

41

Makbul

 Alınan kabul olunan

42

Maksud

 Amaç, gaye, maksat

43

Maksum

 Taksim edilen, bölünmüş.

44

Maksur

 Kısaltılmış. 2. alıkonulmuş. 3. Elinde olmadan zoraki.

45

Maksut

 Ulaşılması istenen şey.

46

Makul

 Akla uygun, mantıklı.

47

Malik

 Sahip, efendi

48

Malkoç

 Osmanlıda akıncılar ocağının komutanı.

49

Malkoçoğlu

 Kale koruyucusunun oğlu.

50

Malum

 Herkesçe bilinen

N harfi ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte 2022’deki bazı popüler Türk erkek isimlerinin listesi:

Sr.no

Ad

Anlamı

1

Nabi

 Yüksek, yüce, haber veren

2

Naci

 Kurtulmuş, selamete kavuşmuş

3

Nacil

 Soyu sopu temiz olan kimse..

4

Nad

 Kurtulmuş, selamete ermiş. 2. Cennetlik.

5

Nadi

 Bağıran, haykıran, nida eden

6

Nadim

 Pişmanlık duyan, pişman olan.

7

Nadir

 Ender, az bulunur, seyrek

8

Nafi

 Yararlı, faydalı

9

Nafih

 Genizden gelen ses.

10

Nafiz

 İşleyen, içeriye giden, delip geçen işleyen, sözü etkili olan gibi anlamları vardır.

11

Neşat

 Sevinç, neşe

12

Neşet

 Meydana gelme, yetişme

13

Neyzen

 Ney çalan

14

Nezir

 Adamak anlamında

15

Nida

 Bağırma,sesle çağırma, haykırma.

16

Nihat

 Huy, yaradılış

17

Noyan

 Baş komutan, bey.

18

Nuh

 Üçüncü peygamber

19

Nurkan

 Aydınlık, temiz soydan gelen

20

Nüzhet

 Neşe – Ferahlık, sevinç

21

Nahid

 Venüs, Zühre yıldızı

22

Nahit

 Venüs, Zühre yıldızı

23

Nail

 Ele geçiren, muradına eren

24

Naim

 Bolluk varlık içinde yaşayandır. Cennetin bir bölümünün adıdır.

25

Naip

 Birinin yerine geçen. 2. Kadı. 3. Nöbet bekleyen.

26

Nakıp

 Bir kavim, kabile başkanı.

27

Naki

 Temiz, çok ince ve zarif

28

Nakip

 Bir kavim veya kabilenin başkanı. 2. Bir tekkede, şeyhin yardımcısı olan en eski derviş veya dede

29

Namal

 Ün al, adını duyur

30

Namdar

 Nam salan.

31

Namık

 Yazar, yazan kişi

32

Naşit

 Şiir yazan, okuyan

33

Nazim

 Düzenleyen – Manzume yazan

34

Nazif

 Temiz – Zarif

35

Necat

 Kurtulma

36

Necdet

 Kahramanlık, yiğitlik

37

Nedim

 Tatlı , güzel konuşan

38

Nedret

 Az bulunan, seyrek

39

Nehar

 Gündüz

40

Nejat

 Soy, nesil – Doğa, yaradılış

41

Nesim

 Yumuşak rüzgar – İyi, yumuşak huylu

42

Namzet

 Aday.

43

Nara

 Haykırma, söylenme

44

Narız

 Delip geçen. 2. İçe işleyen. 3. Sözü geçen, çok etkili.

45

Nart

 Yürekli, yiğit

46

Narter

 Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi

47

Nas

 İnsanlar, halk, herkes.

48

Nasıf

 Ekmek.

49

Nasıh

 Öğüt veren.

50

Nasır

 Yardımcı, yardım eden.

O harfi ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte oğlunuz için seçebileceğiniz en iyi Türk erkek isimlerinin bir listesi:

Sr.no

Ad

Anlamı

1

Oba

 Üstün yetenekli. 2. Göçebelerin meydana getirdiği topluluk.

2

Obe

 Aşiretin bir bölümü.

3

Oben

 Erkek deve, o benim anlamlarındadır.

4

Obuz

 Su gözesi, göze kaynak

5

Ocak

 Ev, aile.

6

Ocan

 O dost 2. İçten kişi.

7

Od

 Ateş.

8

Oder

 Ateş gibi canlı, coşkulu, hareketli kimse.

9

Odhan

 Ateş kağan, ateş han

10

Odkan

 Ateş kan, ateşli kan, kaynayan kan, deli kan

11

Orkut

 Kutsal şehir.

12

Ortaç

 Tepe – Mirasçı – Veliaht

13

Ortun

 Ortanca kardeş

14

Osman

 Bir tür kuş – Osmanlı’nın kurucusu

15

Ortunç

 Ateş renginde tunç

16

Oytun

 Beğenilen güzel yer, kutsal.

17

Ozan

 1.Halk şairi. 2.Şiir yazan kimse şair.

18

Ozgan

 Öne geçen, kazanan

19

Ozan

 1.Halk şairi. 2.Şiir yazan kimse şair.

20

Orkun

 Çoban beyi.

21

Odkanlı

 Canlı, coşkulu, ateşli kimse.

22

Odman

 Ateşli, canlı, çoşkulu kişi.

23

Odyak

 “Ateşli ve coşkulu ol” anlamında kullanılan bir ad.

24

Odyakar

 Ateş gibi can yakan kimse.

25

Odyakmaz

 Ateş yakmaz.

26

Oflas

 bk. Oflaz

27

Oflaz

 Güzel, iyi, sevilen

28

Oflazer

 Yakışıklı. 2. Cesur, yiğit.

29

Ogan

 Barış tanrısı, gök tanrısı, güneş

30

Oganalp

 Güneş gibi yiğit, gök tanrısı gibi yiğit, güçlü yiğit

31

Onurhan

 Onurlu hükümdar

32

Orçun

 Ardıl, halef, oğul.

33

Orhan

 Şehrin hakimi

34

Orhun

 Orta Asya Türklerinde eski yazı türü.

35

Orkan

 Hükümdar soyundan gelen.

36

Ongan

 Özlem ve istekleri yerine gelmiş, mutlu

37

Ongun

 Tam – Verimli, bayındır – Kutlu, uğurlu – Gelişmiş, gürbüz

38

Onur

 Kişinin kendin saygısı, özsaygı

39

Onural

 Şan, şeref kazan

40

Onuralp

 Onuruyla tanınmış yiğit

41

Oğansoy

 İlahi bir güce sahip soydan gelen.

42

Oğantürk

 İlahi bir güce sahip Türk.

43

Oğanverdi

 “Allah bağışladı” anlamında kullanılan bir ad.

44

Oğul

 Evlat, erkek çocuk.

45

Oğulbal

 Tatlı oğul, oğul balı, oğul arılarının yaptığı ak bal

46

Oğulcan

 Can oğul

47

Oğultan

 Tan vakti

48

Oğultay

 Genç.

49

Oğultekin

 Biricik oğul, şehzade

50

Nasır

 Yardımcı, yardım eden.

P harfi ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz en iyi erkek isimleri:

Sr.no

Ad

Anlamı

1

Padaş

 Ödül, mükafat.

2

Padişah

 Hükümdar, sultan.

3

Pak

 Temiz

4

Pakalın

 Temiz, şerefli

5

Pakman

 Dürüst ve saygın bir kişilik.

6

Paksan

 Dürüstlüğüyle, saygınlığıyla nam salmış kişi.

7

Paksoy

 Dürüst ve saygın bir soydan gelen.

8

Pakzat

 Dürüst kişilik.

9

Pala

 Kısa, geniş kılıç

10

Palatürk

 Kılıç gibi keskin Türk

11

Pekin

 Doğruluğu kesinlikle bilinen.

12

Perker

 Güçlü ve yiğit kişi.

13

Pertev

 Dürüst,güvenilir

14

Peyam

 Mutlu,sevinçli gün

15

Peykan

 Beyaz taç,gelin tacı

16

Peyman

 Aydınlık gece

17

Pelit

 Palamut meşesi

18

Polat

 Din uğruna çalışan

19

Poyraz

 Yüce,ulu

20

Pozan

 Candan,cana yakın

21

Palmiye

 Süs olarak kullanılan hurma ağacı,

22

Pamir

 Yüksek dağlık külle

23

Pamirhan

 Pamirlerin hükümdarı.

24

Pardari

 Ortak, paylaşımcı

25

Parez

 Oruç

26

Parlar

 Hiç durmaksızın ışık saçan.

27

Parsbay

 Güçlü, çevik ve saygın kişi.

28

Parshan

 Pars gibi güçlü ve çevik hükümdar

29

Parskan

 Kanında atılgan, saldırganlık taşıyan.

30

Pasin

 Eski bir Türk oymağının adı

31

Pasiner

 Türk oymağındaki yiğitler.

32

Paşa

 Bir askeri unvan / ağabey, erkek kardeş

33

Paşabeyim

 Çok saygın ve ağırbaşlı kişi.

34

Paşeroj

 Gelecek.

35

Payam

 Badem.

36

Paydan

 Üleştiren, paylaştıran.

37

Payidar

 Kalımlı, kalıcı, sabit.

38

Payiz

 Güz, sonbahar.

39

Pedük

 Ulu, yüce, yüksek kişi.

40

Pehlivan

 Güreşçi

41

Pejn

 Yankı, eko.

42

Pekak

 Çok beyaz

43

Pekal

 Sağlam ol.

44

Pekant

 Yeminine düşkün olan.

45

Pekçetin

 Çok çetin; çok güç

46

Pekdeğer

 Çok değer, değeri çok

47

Pekdemir

 Sağlam, dayanıklı, demir

48

Pekergin

 Vaktinden evvel olgunlaşmış kişi.

49

Pekintürk

 Kuşkuya yer olmayacak denli Türk, kesinlikle Türk

50

Peköz

 Özü. manevi varlığı sağlam.

R Harfi ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte R harfiyle başlayan bazı güzel erkek isimleri:

Sr.no

Ad

Anlamı

1

Rabes

 Tutum.

2

Rabi

 Dördüncü.

3

Rafet

 Çok acıma, merhamet etme

4

Rahile

 Sakin, rahat

5

Rahim

 Esirgeyen, acıyan / Allah’ın isimlerindendir

6

Rahman

 Acıması bol olan / Allah’ın isimlerindendir

7

Rahmetullah

 Tanrı’nın bağışlaması.

8

Raif

 Acıyan, esirgeyen

9

Raik

 Sade, saf, katıksız.

10

Rakım

 Yazan, çizen / Yükseklik

11

Ruşen

 Parlak, aydın; Belli, açık, aşikar

12

Ruhi

 Tek yiğit,prens

13

Rüçhan

 Orta Asya’da Tanrı dağı,bir Türk boyu

14

Rüstem

 Kızıl,al renkli Tuğ

15

Rüştü

 Armağan,hediye

16

Reşid/Reşit

 Doğru yolu tutan; Olgun, yetkin

17

Revan

 Su gibi akıp giden

18

Ridvan

 Aslan gibi cesur,savaşçı beyi

19

Riza

 Hoşnut kalma, memnun olma; Razı olma, kabullenme; Kaderine boyun eğme

20

Riva

 Suya doymuşlar

21

Raman

 Fikir, düşünce.

22

Ramazan

 Kameri yılın 9. ayı

23

Ramin

 Tropikal bir ağaç

24

Raperin

 Ayaklanmak, bir yerden kalkmak.

25

Raser

 Üstün.

26

Rasid

 Bekleyen, gözleyen

27

Ratip

 Tertipleyen, düzenleyen.

28

Rauf

 Çok acıyan, esirgeyen

29

Raydan

 Etkili.

30

Rayet

 Sancak, bayrak.

31

Recep

 Beyaz taç,gelin tacı

32

Refik

 Din uğruna çalışan

33

Refiğ

 Rahatlık ve huzur içinde yaşayan kimse

34

Reis

 Başkan

35

Reha

 Candan,cana yakın

36

Rekin

 Gururlu, ağırbaşlı.

37

Renan

 Kızıl kan

38

Rebii

 Baharla ilgili.

39

Reca

 Umut, umma. 2. İstek dilek.

40

Recai

 Umma, dileme

41

Regaib

 Tutulan, beğenilen, rağbet olunan şeyler.

42

Rehayeddin

 Dinin kurtarıcısı, dini kurtaran.

43

Rehber

 Yol gösteren, kılavuz.

44

Reis

 Başkan.

45

Rekin

 Gururlu, ağırbaşlı.

46

Remide

 Ürkmüş, korkmuş

47

Remiz

 İşaret, sembol, simge.

48

Resulhan

 Hükümdarın elçisi.

49

Rewşen

 Aydın kişi.

50

Peköz

 Yumuşaklıkla, sükûnetle ilgili

S harfi ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte küçüğünüz için en iyi 50 erkek bebek ismi:

Sr.no

Ad

Anlamı

1

Saadettin

 Dinin mutluluğu.

2

Sabah

 Günün ilk saatleri.

3

Sabahattin

 Güzellik, din güzelliği

4

Sabar

 Döven, vuran. 2. Bir Türk boyu.

5

Sabih

 Güzel, şirin

6

Sabit

 Yerinde duran kımıldamayan

7

Sabri

 Sabırla ilgili, sabırlı

8

Sabur

 Çok sabırlı. 2. Tanrı adlarındandır.

9

Sabutay/ Subutay

 Moğol İmparatorluğu’nun zalim komutanlarından biri sabutay

10

Sacit

 Secdeye varan, ibadet eden

11

Sunay

 Adak ayı

12

Sungun

 Bağış, ihsan

13

Sungur

 Soğukkanlı, sakin kimse

14

Süheyl

 Kutlu, uğurlu

15

Süleyman

 Saflık, temizlik

16

Sümer

 Mübarek, kutlu – Sevap kazanmış

17

Süer

 Yiğit asker

18

Süerdem

 Erdemli asker

19

Süha

 Büyükayı yıldız kümesindeki en küçük yıldızın adı

20

Sualp

 Asker, yiğit

21

Sadak

 Sabah rüzgarı / Ok kılıfı

22

Sadakat

 Dostluk, içten bağlılık, doğruluk, vefalılık.

23

Sadık

 Gerçek dost, yürekten bağlı

24

Sadullah

 Tanrı kulu

25

Sadir

 Yürek. 2. Başkan. 3. Sadrazam sözünün kısaltılmışı

26

Sadun

 Uğurlu, kutlu

27

Safder

 Saf yaran kimse.

28

Safiyüddin

 Dini temiz, dini pak olan kimse.

29

Sağanak

 Şiddetli ve kısa süreli yağmur.

30

Sağanalp

 Herkese yararlı olan yiğit.

31

Sinan

 Mızrak, süngü gibi silahların sivri ucu

32

Sömer

 Katışıksız güçlü

33

Söylem

 Konuşan bireyin kullandığı dil

34

Soner

 Son doğan yiğit

35

Sonat

 Bir veya iki şarkı için yazılmış 3-4 bölümden müzik yapıtı

36

Songur

 Şahin – Ağır, hantal

37

Soysal

 Uygar

38

Sökmen

 Yiğitlere veilen san

39

Suavi

 Değişmeyen – Kanıtlanmış

40

Simavi

 Yüzle, çehreyle ilgili

41

Saim

 Oruç tutan, oruçlu

42

Saip

 Doğru.

43

Sair

 Seyreden ve yürüyen.

44

Saldam

 Ciddiyet.

45

Saltan

 Yalnızlığı seven gezgin.

46

Saltuk

 Hiç bir koşul ve denetime bağlı olmayan, özgür, bağımsız, mutlak

47

Samed

 Sonsuz, ebedi / Allah’ın zati sıfatlarındandır.

48

Samuray

 Samur ve ay.

49

Sanaç

 Dağarcık.

50

Peköz

 Gücü ile anılan

T Harfi ile Başlayan Türk Erkek Çocuk İsimleri

İşte oğlunuz için bazı sevimli erkek bebek isimleri:

Sr.no

Ad

Anlamı

1

Tabgaç

 Ulu, saygıdeğer.

2

Tacal

 “Üstün ol, baş ol” anlamında kullanılan bir ad.

3

Tacettin

 Taca ait

4

Tacim

 Noktalama.

5

Tacver

 Taç sahibi padişah.

6

Tagay

 Silah. 2. Annenin erkek kardeşi, dayı.

7

Tağay

 Silah. 2. Annenin erkek kardeşi, dayı. – bk. Tagay

8

Tahir

 Pak, temiz

9

Tahsin

 Beğenip, alkışlanan, kale gibi sağlam

10

Taip

 Tövbe eden.

11

Tunç

 Bakır, çinko, kalay karışımı

12

Turan

 Türklerin en eski yurtlarına verilen ad

13

Turgay

 Boz renkli, tarlalarda bulunan bir tür serçe

14

Turgut

 Oturulacak yer, konut

15

Turhan

 Soylu, seçkin

16

Tutku

 Bir insanın isteme, duyma ve düşünmesine egemen olan çok güçlü duygu; Uzun süreli kalıcı ve güçlü duygulanım; Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç, ihtiras

17

Tümay

 Sessiz, rahat, huzurlu

18

Tümer

 Çok, olanca erkek

19

Türel

 Türe ile ilgili olan, hukuki

20

Türker

 Yiğit Türk

21

Takiyettin

 Dindar, mümin.

22

Talas

 Rüzgârın kaldırdığı toz; fırtına; kasırga

23

Talaykoç

 Denizci yiğit.

24

Talaykurt

 Denizci yiğit.

25

Tamay

 Dolunay.

26

Tamçelik

 Çelik gibi güçlü kimse.

27

Tamkoç

 Koç gibi güçlü kimse.

28

Tamtürk

 Tümüyle Türk, herşeyi ile Türk

29

Tanaçan

 Şafak gibi açılan, aydınlatan

30

Tanağar

 Şafak vaktinin kızıllığı, şafak ağırtısı

31

Töre

 Bir toplumun gelenek, görenek ve alışkanlıkları

32

Tufan

 Nuh Peygamber zamanındaki güçlü yağmur

33

Tugay

 İki alaydan oluşan askeri birlik

34

Tuğrul

 Ak doğan – Selçuklu’nun kurucusu

35

Tuna

 Çok bol – Yavru – Görkemli, gösterişli – Bir akarsu

36

Tuncay

 Tunç renkli ay

37

Tonguç

 En büyük çocuk

38

Toraman

 Tombul, iri yapılı çocuk

39

Toprak

 Yer kabuğunun yüzey bölümü

40

Tolga

 Savaşçıların giydikleri demir başlık

41

Tandoğdu

 Şafak vakti doğmuş olan

42

Tandoruk

 Doruktan yükselen şafak

43

Tanel

 Eli ile ışık getiren

44

Tanerk

 Şafak gücü; güçlü şafak

45

Tanfer

 Tan vakti

46

Tangüç

 Şafak gücü

47

Tanıl

 Herkesçe bilinme, tanınma

48

Tanju

 Türk hükümdarlarına Çinliler tarafından verilen san

49

Tankutlu

 Uğurlu şafak, kutlu şafak

50

Tanrıöver

 Güzelliği ve dürüstlüğüyle Tanrı övgüsüne kavuşmuş olan. 2. Tanrıcı.

U Harfi ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte U harfiyle başlayan en iyi erkek isimlerinin bir listesi:

Sr.no

Ad

Anlamı

1

Ubeydullah

 Allah’ın kulu, kölesi

2

Ubeyt

 Köle, kölecik, kulcuk.

3

Uca

 Ulu, yüce, yüksek, erişilmez

4

Ucaer

 Yüce, yiğit, erişilmez yiğit

5

Ucatekin

 Erişilmez ve tek olan, yüce ve tek; yüce şehzade

6

 Son, nihayet. 2. Kıyı, kenar. 3. Sınır, hudut. 4. Neden, sebep.

7

Uçanok

 Uçarak giden ok

8

Uçantekin

 Kanatlı şehzade

9

Uçantürk

 Havada yükselen Türk

10

Uçarer

 Kanatlarını açarak havada yol alan yiğit, uçar gibi giden yiğit

11

Ülker

 Boğa burcunda yedi yıldızdan biri

12

Ülgen

 Yüce, ulu – İyilik tanrısı

13

Ümitcan

 Umutlu, hayırlı dost.

14

Ümit

 Umut

15

Ülkü

 Ulaşılmak istenen yüce dilek; Yanlız düşüncede varolan şey

16

Ünal

 Ünün duyulsun

17

Ünsal

 Herkesçe tanın, ünlü ol, ününü her yana sal

18

Ünsan

 Ünlü ve sanlı

19

Ürün

 Denizlerden, topraktan ve insanlardan emekle elde edilen

20

Uzay

 Kızıl kan

21

Uçkara

 Bir kuş.

22

Uçmak

 Aşırılmak. 2. Çok sevinmek. 3. Yok olmak, ortadan kaybolmak. 4. Uçar gibi dalgalanmak.

23

Ufukay

 Ufuktaki ay

24

Ufukdeniz

 Denizin gökle birleştiği görüntü.

25

Uflaz

 Oflaz

26

Uğraş

 Kötülük ve güçlükle mücadele.

27

Uğur

 İyilik, şans getiren

28

Uğurad

 Uğurlu adı olan

29

Uğurbay

 Uğurlu ve saygın kişi.

30

Uğurkan

 Uğurlu bir soydan gelen.

31

Uğurel

 Uğurlu el, uğurlu kimse

32

Uras

 Mutluluk, talih, şans

33

Utkan

 Ateşli kan

34

Utku

 Zafer

35

Uygar

 Uygarlığa bağlı olan

36

Uygur

 Şanı şerefi en yüksek olan

37

Umur

 1.Aldırış etme. 2.Tecrübesi çok olan, deneyimli.

38

Umut

 Beyaz taç,gelin tacı

39

Ural

 Aydınlık gece

40

Unan

 Sadakat, bağlılık

41

Uhuvvet