2022 için 1000+ Güzel Türk Erkek Bebek İsimleri

Hey anne-baba-adayları, tebrikler! Yakında bebeğini kucağına alacaksınız ve bu sizin için dünyadaki en güzel duygu olacak. Ama onu kucağına almadan önce ismine karar verdin mi? Eğer henüz karar veremediyseniz işte size 1000'den fazla en güzel Türk erkek ismi listesi.

En güzel Türk erkek ismi listemiz, kolayca seçmenize yardımcı olmak için alfabetik olarak sıralanmıştır. Bu yüzden, daha fazla beklemeyin ve en güzel erkek bebek isimleri listemizden bir erkek ismi aramaya başlayın.

A'ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte küçük çocuğunuz için güzel erkek çocuk isimleri listesi:

1. Abad  Şen, bayındır, Sonsuz gelecek zamanlar. 2. Abadın  Ezeli. 3. Abak  Köylü. 4. Abakan/Abakay  Bir Türk boyunun adı. 5. Abakay  Bir Türk boyunun adı 6. Abamüslüm  İslamiyete inanların ulusu, yücesi. 7. Abat  Şen, rahat, mutlu olmuş 8. Abay  Hüner, beceri 9. Abaza  Kafkaslarda yaşayan bir Türk soyu. 10. Abbad  Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan kişi manasındadır. Abbad b. Bişr. Ashab dan. 11. Aytaş  Ay gibi parlak ve sert 12. Aytuğ  Ay gibi parlak tuğ 13. Ayvaz  Savaş gemilerinde cerrah yamağı 14. Azad  Özgür, kurtulmuş, başına buyruk anlamında 15. Aytekin  Ay şehzadesi, prensi 16. Aytunç  Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam 17. Aziz  Sevgili – Az bulunur- Muhterem 18. Azmi  Kararlılık – Güçlü,kuvvetl 19. Ayhan  Ay hakimi 20. Aykut  Ay gibi uğurlu. 21. Abbas  Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan – Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah (s.a.s)’ın amcası, Mek­ke’nin fethinde müslüman olmuştur. 22. Abdal  Derviş, bilgili kişi. 23. Abdi  Kulluk ve itaat edendir. Kullukla, kölelikle ilgili 24. Abdulhamit  Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah’ın kulu 25. Abdulkadir  Her şeye gücü ve sözü yeten 26. Abdullah  Allah’ ın kulu 27. Abdulrezzak  Yukarıdan gelen ilk kullardan biri 28. Abdurrahman  Rahmet sahibi olan Allah’ın kulu. 29. Abduş  “Abdullah” isminin kısaltılarak bir başka söyleniş biçimi. 30. Abdülalim  Herşeyi bilen Tanrı’nın kulu. 31. Aygen  Dost, gönüldeş 32. Ayberk  Ay gibi güzel ve sağlam. 33. Aydin  Işıklı-Aylı gece-Açık,belli-Uğurlu 34. Aydonat  Işık donat, parlaklık donat anlamında 35. Aydemir  Yüzü kavisli bir çeşit keser 36. Ayberk  Güçlü ışığı olan ay 37. Ayaz  Hava ve gece için soğuk 38. Aybars  Ay gibi parlak, pars gibi çevik ve güçlü. Hun Hükümdarı Atilla’nın amcası 39. Atilla  Hun hükümdarı (Attila olarak yazılan şekli de türkçedir.) 40. Atilgan  Girişken, hevesli 41. Abdüssemi  Her şeyi işiten, duyan Allah´ın kulu. Her şey­den arınmış olarak bütün sesleri, söz­leri ve kelimeleri işitip ayırdeden yü­ce Allah´ın kulu. 42. Aber  Hz. Nuh´un erkek torunu. 43. Abgun  Mavi renk. Gök. 2. Parlak. 3. Nişasta 44. Aborkar  Tutumlu, tutumlu davranan. 45. Abuşka  Kadının kocasına verilen bir ad. 46. Acarbey  Güçlü, cesur, atılgan, becerikli kimse. 47. Acunalp  Dünyaca tanınmış yiğit. 48. Acartürk  Yiğit Türk, güçlü Türk, gözüpek Türk 49. Açıker  Doğruluğun, dürüstlüğün savunucusu olan 50. Adalan  Adı bilinen, tanınan, iyi ünü olan

B ile Başlayan Türk Erkek Çocuk İsimleri

İşte B harfiyle başlayan en güzel erkek bebek isimleri:

1. Babaç  Azameti olan, gösterişli. 2. Bahir  Deniz-Belli, açık-Işıklı,parlak 3. Baran  Direnci kıran güç, ulu, yüksek. 4. Bagatur  Yiğit, kahraman, batur, alp, bahadır 5. Bagatur  Yiğit, kahraman, batur, alp, bahadır 6. Bahtiyar  Mutlu, şanslı 7. Bakanay  Açık, ortada. 2. Gökyüzünde duran ay. 8. Balatürk  Güçlü kuvvetli Türk. 9. Baldemir  Sevimli ancak yeri geldiğinde de demir gibi sert olabilen kişi anlamında 10. Balkış  Güzel geçen bir kış mevsimi anlamında. 11. Balkoç  Bal gibi tatlı ve sevimli yiğit. 12. Barbaros  Kızıl sakal 13. Bartu  En eski Türk hanlarından biri. 14. Başar  Başarılı ol anlamında 15. Baltaş  Bal gibi tatlı, taş gibi sağlam, sert 16. Bangu  Çığlık, tiz, ses, yüksek ses, bağırtı, yankı 17. Belgi  İşaret, bellenecek şeye konulan im 18. Bengi  Ölümsüz, hep kalacak olan 19. Bengisu  Ölümsüzlük suyu 20. Bera  İlim ve cemalde üstünlük 21. Berat  Birine nişan, madalya veya herhangi bir ayrıcalık verildiğini bildiren belge 22. Berk  1.Sert, sağlam, katı. 2.Yıldırım. 23. Berkay  Güçlü ve ay gibi. 24. Berke  Kamçı, kırbaç. 25. Berkan  Parlama – Kıvırcık kuzu postu 26. Baskın  Beklenmeyen ani saldırı 27. Basri  Gören, görme ile ilgili, görebilmek. 28. Başağa  Ağaların başı, kıdemli 29. Barut  Yanıcı, yakıcı madde 30. Basim  Sempatik kişi 31. Başol  Lider ol, başa geç. 32. Buğra  Erkek deve 33. Burak  Hz.Muhammed’in Miraç gecesi bindiği efsanevi at 34. Burç  Kale, hisar çıkıntısı – Güneş sistemi – sarp yamaç 35. Bülent  Yüce, yüksek 36. Baştemir  Demir gibi sert başkan anlamında. 37. Bedük  Ulu kişi, havalı insan. 38. Beğenç  Beğeni, güzel bulmak. 39. Beha  Ender, zor bulunan. 40. Behçet  Sevinç, güzellik 41. Bilal  Su gibi ıslatan, ıslaklık, ıslaklık 42. Bilal  Su gibi ıslatan, ıslaklık, ıslaklık 43. Bilgetürk  En bilgili Türk. 44. Binışık  Yaşam boyu ışık saç anlamında.y 45. Birmen  Tek olan, eşsiz olan. 46. Birol  Tek ol, anlamında 47. Birsoy  Soyu bir, kökü bir. 48. Bozdemir  Boz renkli demir. 49. Bozdoğan  Bir şahin türü. 50. Bozkaya  Boz renkli kaya anlamında.

C ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte C harfiyle başlayan yaklaşık 50 en iyi erkek ismi:

Sr.no

Ad

Anlamı

1

Cabbar

 Güç ve kuvvet sahibi kimse.

2

Cabir

 Galip gelen, aziz ve kuvvetli olan

3

Cafer

 Çay, dere, küçük akarsu

4

Cahit

 Çok çalışan

5

Calp

 Güçlü

6

Camer

 Centilmen. 2. Cesur adam.

7

Canaltay

 İçten, yürekten.

8

Canberk

 Sağlam, canlı, metin

9

Canaydın

 Yüreği temiz, ferah kişi.

10

Canbolat

 Canı, özü çelik gibi güçlü kimse. bk. Canpolat

11

Çakin

 Şimşek, parıltı

12

Çakir

 Mavi renkli, gri benekli gözü olan

13

Çelik

 Su verilip sertleştirilmiş demir – Çok güçlü

14

Çeliker

 Çelik gibi güçlü

15

Çetin

 Sert-Çözümü zor, sarp-İnatçı,azimli

16

Çevik

 Çabuk davranan, hareketli

17

Çiğir

 Çığın açtığı iz, yol – Yenilikçilik

18

Çinar

 Uzun ömürlü,uzun boylu, kalın gövdeli bir ağaç türü

19

Çivgin

 Rüzgar ve karla karışık yağan yağmur

20

Çolpan

 Gözleri uzağı iyi gören; Çoban yıldızı

21

Candaner

 Sevecenliğin koruyucusu.

22

Candemir

 Canı demir gibi sağlam, demir gibi kimse, demir canlı.

23

Canfer

 Aydın bilgili, güçlü saygın.

24

Cangiray

 Sevecenlik ve içtenlik yaraşır anlamında.

25

Cangür

 Yaşam dolu, canlı.

26

Canip

 Yan, taraf, yön.

27

Cankan

 Özü hareketli olan kimse.

28

Cankılıç

 Özü klıç gibi keskin olan kimse.

29

Cankorur

 Canlı, neşeli ve koruyan anlamında.

30

Canören

 Gerçek dost olan.

31

Çakabey

 Oğuzlarda bir Türk beyi

32

Çakar

 Parlayan, ışık veren

33

Çağri

 Çakır gözlü

34

Çağman

 Çağdaş insan

35

Çağlayan

 Köpürerek yüksekten düşen su

36

Çağil

 Çağlamak eyleminden çağıl; Küçük taş parçacıkları, çakıl

37

Çağdaş

 Çağın koşullarına uygun

38

Çağatay

 Tay-Doğu Türklerine verilen ad

39

Cüneyt

 Küçük asker

40

Cumhur

 Halk, topluluk

41

Cantez

 Aceleci, yerinde duramayan.

42

Cantürk

 Yaşam sevinci veren Türk.

43

Carim

 Suçlu.

44

Carullah

 Allah'a yakın olan

45

Cavit

 Ebedi, sonsuz

46

Cazim

 Karar veren, kesen.

47

Caymaz

 Sözünden dönmez, verdiği sözü tutar, vazgeçmez

48

Cebrail

 Allah tarafındanPeygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilen dört büyük melekten biri

49

Celalettin

 Büyüklük ululuk, hışım

50

Cemil

 Güzel erkek, iyilikle anma.

D ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte bebeğiniz için seçebileceğiniz D harfi ile başlayan 50 farklı erkek adının listesi:

1. Dağıstan  Türk kökenli Kafkasya ülkesi 2. Dağlı  Dağlık yerleşim yerlerinde yaşayan kimse 3. Daim  Sürekli, Sonsuz. 4. Dalan  Dal gibi olan, dal gibi ince yapılı 5. Dalayer  Deniz adamı. 6. Dalbaş  Koruyucu. 7. Dalgıç  Genellikle özel donanımla su yüzeyi altında çalışmayı meslek edinen kimse. 8. Dalım  “Gücüm, kuvvetim” anlamında kullanılan bir ad. 9. Dalkılıç  Kılıcı elinde olan, hazır bekleyen. 10. Dalsar  Saldır ve sar, saldır ve kuşat 11. Dorukhan  Hanlar hanı (Öneren: Bahar Hamarat) 12. Duman  Bir maddenin yanmasıyla çıkan renkli gaz 13. Duru  Berrak,saf 14. Durul  Berrak duruma gel anlamında 15. Dünya  İçinde yaşadığımız gezegen 16. Doğuş  Yaradılış 17. Doruk  En yüksek yer, zirve – Üstün başarı 18. Duran  Varlığını sürdüren-Dağ yolu-Dingin,sakin 19. Durukan  Kanı saf, berrak. 20. Dündar  Artçı asker, birliği koruyan asker 21. Daltekin  Koruyucu, kayırıcı hükümdar. 22. Damra  Peygamber efendimizin sütkardeşinin adı. 23. Danış  Bilgi, bilme, danışma 24. Danyal  Kutsal kitapta adı geçen İsrail peygamberi. 25. Daraş  Kartal. 26. Darcan  Sıkıntılı, sabırsız kimse, serçe büyüklüğünde boz renkli kuş 27. Davud / Davut  Er. Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri. Kur’an-ı Kerim’de 16 yerde ismi geçer. – Türk dil kuralına göre d/t olarak kullanılır. 28. Debernuş  Eshab-ı Kehf´den – 7 Uyurlar´dan. 29. Deli Dumrul  Adı dede korkutta geçen Türk Yiğidi 30. Delice  Deli gibi taşkın 31. Donat  Giyindir, teçhiz et anlamında 32. Devrim  Olumlu yönde değişiklik yaratan hareket 33. Dinç  Güçlü, sağlıklı 34. Dirim  Yaşama gücü 35. Dinçer  Güçlü, sağlıklı 36. Denktaş  Akran, aynı yaşta 37. Derviş  Tarikata girmiş – Hoşgörülü,alçakgönüllü 38. Derya  Deniz – Engin bilgili – Çok 39. Destan  Efsane 40. Derman  Güç 41. Demir  Çok sağlam bir metal 42. Demiralp  Demir gibi sağlam yiğit 43. Demirbilek  Sağlam bilekli, güçlü kimse. 44. Demirezen  Demiri ezebilecek kadar gücü olan. 45. Dijdar  Kale bekçisi 46. Dilaver  Yiğit / Yürekli 47. Dilbirin  Gönül çekmek, sevdalı. 48. Dilsafa  Derdi olmayan, rahat 49. Dilsozi  Samimi, içten, sadık. 50. Dirlik  Düzen içinde mutlu yaşam, mutluluk, sevinç, iyi geçinme, erinç

E ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte E ile başlayan yaklaşık 50 erkek ismi:

1. Ebecen  Akıllı çocuk. 2. Ebrak  Çok parlak olan. 3. Ebrar  Hayır sahipleri, iyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar; sadıklar ve iyiler manasındadır. 4. Ebubekir  İlk halife olan Hz. Ebubekir’in ismidir. Bekir’in babası manasındadır. 5. Ecebay  Varlıklı ve ulu kişi. 6. Ecemiş  Çok bilmiş. 7. Ecevit  Açıkgöz, çevik, çalışkan ve sinirli anlamlarındadır. 8. Ecir  Güzel işler karşılığında alınan mükafattır 9. Ecmel  Çok güzel, yakışıklı. 10. Edayi  Dua eden. 11. Ergün  Yumuşak huylu, uysal 12. Erhan  Adaletli hükümda 13. Evrensel  Her şeyi kapsayan, dünya ölçüsünde olan 14. Eylem  Bir amaç ve yöntemle yapılan hareketlerin tümü 15. Eyüp  Bir peygamber ismi 16. Eser  Yapıt 17. Etkin  Hareketli, yaptırıcı 18. Evgin  Aceleci, bir işin bir an önce olmasını isteyen 19. Ertunga  Yiğit, hakan 20. Ertan  Erken gün doğma zamanı 21. Edebali  Osman Gazi’nin hocası. Edeb ve Ali isimlerinin birleşimi ile oluşur. 22. Edgü  İyi 23. Edgüalp  İyi ve yiğit 24. Edhem  Karayağız at. 25. Ediz  Değerli, ulu, yüce, yüksek 26. Edra  Vücudu beyaz, başı siyah at. 27. Efdal  En değerli en yüksek. 28. Efehan  Yiğitlerin başı. 29. Eftal  En değerli en yüksek. 30. Egealp  Egeli yiğit 31. Erksin  Güçlü ve kuvvetlisin 32. Erkut  Uğurlu er 33. Erim  Bireyin erebileceği uzaklık 34. Erinç  Hiç eksiği ve üzüntüsü olmama durumu; Huzur 35. Erk  Güç 36. Erendiz  Jüpiter gezegeninin adı 37. Ergin  Olgunlaşmış, ermiş kişi 38. Eren  Yetişmiş – Cesur,yiğit – Ermiş kişi 39. Erdoğan  Yiğit doğmuş 40. Erdem  Namus, fazilet – Hüner – Ruhsal yetkinlik 41. Egetürk  Engin görüşlü Türk. 42. Egezade  Egeli oğlu. 43. Eğilmez  Boyun bükmeyen. 44. Eğmen  Talihli, uğurlu, kısmetli 45. Ejder  Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü 46. Ekber  Allah’ ın sıfatlarındadır. En büyük manasındadır. İsim olarak kullanılması uygun olmayabilir. 47. Ekenel  Elleriyle toprağı eken kişi. 48. Ekin  Ekilmiş tahılın filiz vermiş biçimi, tarlada bitmiş tahıl. 2. Buğday. 3. Kültür. 49. Ekmeleddin  Dinin en olgunu, dinin tamamı. 50. Elbek  İl beyi, ellerin beyi demektir.

F ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte 2022 için F harfi ile başlayan Türkçe'deki en iyi erkek isimlerinin listesi:

1. Fadil  Fazietli, ahlaklı – Fazıl 2. Fahir  İftihar edilecek, övülecek 3. Fahrettin  Diniyle övünen 4. Fahri  Şeref ve itibar için yapılan iş 5. Faik  Üstün, yüksek 6. Faruk  Haklıyı haksızı ayırabilen – Keskin 7. Fatih  Fetheden – Hüküm veren 8. Fazil  Faziletli, ahlaklı 9. Ferdi  Kişiye özgü 10. Fehim  Anlayışlı, zeki 11. Fezai  Uzayla ilgili. 12. Fıda  Özveri. 13. Fırat  Eski İran dilinde; “Geçit veren; üstünden geçmeye uygun olan anlamındadır. Fırat, Doğu Anadolu’dan geçen büyük akarsuyumuzun adıdır aynı zamanda. 14. Fırtına  Yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgar. 15. Fikret  Düşünen, düşünce ile ilgi. 16. Firdevsi  Cennete ait, cennetle ilgili. 2. İran’ın ünlü şairi, Şehname’nin yazarı. 17. Firuz  İnce, uzun boylu. 2. Sevinçli, mutlu, uğurlu. 18. Fişengi  Namus uğruna atılan kurşun 19. Fuad  Yürek, kalp gönül 20. Filizer  Genç, toy, delikanlı. 21. Ferhat  Güçlükleri yenip bir yeri ele geçiren 22. Ferhan  Sevinç, mutlu 23. Ferid  Eşsiz, tek, benzeri olmayan 24. Feridun  Eşsiz, tek 25. Ferruh  Uğurlu – Kutsal 26. Fevzi  kurtuluşla,zaferle ilgili – galip üstün gelen 27. Feyzullah  Allahın bilimi 28. Furkan  Kuran’ı Kerimin yazılı Mushaf haline Furkan denir. Manası; Hak ile batılı birbirinden ayıran. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı fark edip ayırandır. 29. Fuzuli  Boşuna gereksiz, haksız. 30. Fürkan  Hakkı, batıldan, doğruyu yanlıştan ayırma, tefrik 31. Fütüvvet  Mertlik, yiğitlik. 2. Soy temizliği. 3. Cömertlik. 32. Filinta  Namlusu kısa kurşun atan tüfek, 2. Uzun boylu, yakışıklı ve çevik kişi. 33. Fikrettin  Dini düşünce. 34. Fikri  Düşünceyle ilgili olandır. 35. Fermande  Hakim. 36. Fermani  Buyrukla, fermanla ilgili olan. 37. Felek  Gökyüzü. Dünya, âlem. 38. Feleytun  Lider 39. Felit  Açık düşünceli. 40. Fena  Kargaşa, düzensizlik. 41. Fenni  Fene, bilime ilişkin, bilimle ilgili. 42. Fecri  Tan kızıllığı. 43. Faysal  Keskin kılıç, hâkim, hükümdar. 44. Fazh  Fazilet sahibi. 45. Fazıl  Erdemli, manevi değerce üstün 46. Fakirullah  Allah’nın büyüklüğü karşısında âciz olan kimse. 47. Fakri  Yoksulluğun getirdiği gariplik. 48. Falaz  Fırtına, tozu toprağı savurarak esen sert rüzgardır. 49. Farik  Benzerlerinden farklılığını belirten özellik. 50. Faris  Binici, ata binmekte maharetli olan kişi, anlayışlı.

G ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte oğlunuz için seçebileceğiniz yaklaşık 50 erkek bebek adı:

1. Gaffar  Acıyan, bağışlayan 2. Gaffur  Bağışlayan, acıyan 3. Galip  Kazanan, üstün 4. Gani  Zengin, cömert, bol çok, elindekiyle yetinen 5. Garabed  Liderlik yapan, öncü. 6. Gavsi  Yardım, destekle ilgili. 2. Derine dalan kimse. 7. Gayret  Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği – Koruma, kayırma, esirgeme duygusu. 8. Gazel  Divan edebiyatında bir nazım biçimi. 9. Gazi  Savaşta yara alan 10. Gedik  Dağ geçidi. 2. Boşluk, eksiklik. 3. Güçlük, güç durum. 11. Güntan  Güneşin doğuşundan az önceki zaman 12. Güntekin  Güneş gibi tek 13. Güral  Hakkını bol bol, çok al 14. Güralp  Güçlü yiğit 15. Güray  Çok ışıklı, aydınlık. 16. Gürcan  Güçlü, coşkulu can 17. Gürkan  Gürbüz, kanı bol 18. Gürol  Hayat boyu herşeyin bol olsun 19. Güven  Kuşku duymadan bağlanma, inanma – Cesaret 20. Güvenç  Güven – Sevinçli – Dayanak, yardım 21. Gediz  Çukurdaki su birikintisi. 2. Ege’de akarsu adı. 22. Gencal  Genç al. 23. Gencaslan  Arslan gibi yiğit. 24. Gençtürk  Genç Türk. 25. Geray  Açık maviye yakın, gök rengindeki Ay 26. Gerçek  Doğru, hakikat, var olan 27. Gezgin  Yeni yerler görmek ereğiyle geziye çıkan kimse 28. Gıyas  Yardım. 29. Girgin  Girişken, sokulgan 30. Gizer  Giz gibi saklanan yiğit 31. Gizmen  Giz saklayan kimse, sırdaş 32. Gürdal  Sık dal, biraraya gelmiş güçlü dal 33. Gürel  Oluş ve dönüşüm durumunda bulunan 34. Gültekin  Genç, nazik delikanlı 35. Günalp  Güneş gibi yiğit 36. Güney  Dört yönden biri – Her zaman güneşli yer 37. Günkut  Günün uğuru 38. Güney  Her zaman güneş gören 39. Günsu  Güneş gibi temiz ve berrak su; Hem gün, hem su 40. Gündoğan  Güneşle doğan, gün doğarken olan 41. Güçhan  Çetin, güçlü han 42. Gokay  Gök ve ay gibi güzel olan. 43. Gorani  Şarkı, türkü. 44. Göçer  Göçebe yaşamı süren. 45. Göçmen  Kendi ülkesinin dışında yaşayan. 46. Göğen  Gök, mavi, yeşillik 47. Göğüş  Sarı saçlı ve mavi gözlü kimse, gökmen 48. Gökalp  Gök gibi, yiğit, kuvvetli 49. Gökben  Mavi renkli benek 50. Gökberk  Yeşil yaprak

H harfi ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte H harfiyle başlayan 50 sevimli erkek isminin listesi:

1. Habib  Sevgili, dost 2. Habibullah  Allah’ın en sevdiği, Hz. Muhammed’in lakabı 3. Habil  Yeryüzünde öldürülen ilk insan 4. Hacı  Kabe’yi ziyaret eden kişi. 5. Hades  Birisini yenmek, kötülük 6. Hadim  Birisine yol gösteren. 7. Hadis  Hz. Muhammed'in söz ve davranışları 8. Hadra  Çok yeşil, en yeşil manasında. 9. Hafız  Ezberleyen/ Özellikle Kuran-ı Kerimi ezbere okuyan 10. Hakan  Kağan, eski Türk imparatoru 11. Hürkan  Özgürlüğüne düşkün bir soydan gelen. 12. Hürol  Özgür ol. 13. Hüsam  Keskin kılıç 14. Hüsamettin  Dinin keskin kılıcı 15. Hüseyin  Küçük sevgili 16. Hulki  Yaradılışla ilgili – İyi huylu, ahlaklı 17. Hulusi  Saf, içi temiz – Samimi, içten 18. Hurşit  Güneş 19. Hüray  Ay gibi özgür 20. Hürel  Özgür ülke. 21. Hakim  Akıllı, becerikli, hekim. 22. Haktan  Allah’tan gelen, Allah’ın verdiği 23. Hakverdi  Allah’tan gelen hak anlamında. 24. Halas  Kurtuluş, özgürlüğe kavuşmak. 25. Haldun  Kalp, yürek / Yüreklilik 26. Halef  Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse. 27. Halilullah  Allah’ın sadık dostu. 2. Hz. İbrahim’e verilen san. 28. Halim  Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı 29. Haluk  İyi ahlaklı, uyumlu 30. Hamaset  Cesaret, kahramanlık, yiğitlik. 31. Heper  Her zaman yiğit. 32. Hincal  Öc al 33. Hizir  Ölümsüzlüğe kavuştuğuna inanılan kişi 34. Hidayet  Doğru yola girme – Müslüman olma 35. Hikmet  Bilgelik – Özlü söz, vecize 36. Hiram  Yürüme, gezinme 37. Hilmi  Sakin, yumuşak huylu 38. Himmet  Çaba, emek, irade 39. Hüdaverdi  Allahın verdiği 40. Hasret  Özlem 41. Hamdullah  Allah övgüsü 42. Hamis  Beşinci. 43. Hamit  Şükreden, ; övgüye değer 44. Hamza  Aslan 45. Hanbey  Hana bağlı beylik. 46. Hanedan  Hükümdar, ya da devlet büyüğü gibi bir kişiye dayanan soy, aile. 2. Belli ve büyük soydan gelen aile. 3. Eli açık, konuksever. 47. Hanif  İslam dinine sımsıkı bağlı olan kimse. 2. İslamiyetten önce tek Tanrı´ya inanan. 48. Hanzala  Uhud Savaşı şehitlerinden biri 49. Hasbek  İyi, dürüst, saf insan. 50. Hattat  El yazıları çok güzel olan.

I harfi ile Başlayan Türk Erkek İsimleri

İşte I harfiyle başlayan en güzel erkek isimlerinden bazıları:

1. Ilgat  Esinli ve akış için kullanılan, yavaş yavaş anlamında 2. Ildir  1.Parıltı. 2.Alaca karanlık. 3. Ildiz  Yıldız – Gündönümünden 10 gün öncesi 4. Ilgar  Çabuk, hızlı – Hücüm, akın – Havanın açık olması – Öfke 5. Ilgaz  1.Dizginleri koyuverilmiş atın dört nala koşması.2. Atla ansızın yapılan doludizgin saldırı. 6. Ira  Öz yapı, karakter, kişilik. 7. Işikhan  Işıklı han 8. Işiner  Işık saçan yiğit. 9. Ibrahim  İnananların babası – Peygamber 10. Idris  Hoş kokulu bir kiraz türü – Bilimde ileri düzeyde olan – Peygamber 11. Işıtan  Aydınlatan, ışık veren 12. Işkın  Filiz. 13. Itri  Itır kokulu; kokusu büyüleyici olan 14. Işınbay  Aydınlık ve zengin. 15. Işınbey  Işık saçan saygın kişi. 16. Işıner  Işın saçan yiğit 17. Işınkan  Aydın soydan/kandan gelen. 18. Işınsoy  Aydınlık bir soydan gelen. 19. İbrani  Yahudi. 20. İçöz  İçi özü olan 21. Ihsan  İyilik – Bağış, bağışlama 22. Ilaydin  Aydınlık, mutlu, demokratik ülke. 23. Ilbay  Bir yerin saygın kişisi sözü geçen. 24. Ilbey  Vali 25. Ilcan  Yurttaş, vatandaş 26. Ilgi  İki şey arasındaki ilişki, bağ; Bir şeye karşı duyulan merak; Belli bir olay veya düşünceye karşı olan eğilim 27. Ilgün  Halk, ulus, ahali 28. Ilham  İçe doğma, esin 29. Ilhami  İçe doğanlarla, esinle ilgili 30. Ilkcan  İlk doğan erkek çocuklara verilen ad 31. Iğdemir  Araba okunun demiri, dülgerlerin ve heykelcilerin ağaç yontma aracı 32. İhvan  Yakın dostlar, arkadaşlar. 2. Aynı okul veya tarikattan olan kimseler. 33. İhya  Canlandırma, diriltme. 2. Umut verme, güçlendirme. 3. Çok iyi duruma getirme, geliştirme, güçlendirme. 34. İkan  Yurttaş, vatandaş. 35. İkram  Sunma 36. İlbaş  Ülke lideri. 37. İlbilge  yurdun bilgesi 38. İlçi  Elçi 39. İnönü  T.C.’nin ikinci cumhurbaşkanının soyadı. 40. İnsel  İnden, mağaradan çıkan sel, in seli 41. İrşad  Doğru yolu gösteren, uyaran. 42. İrşat  Gerçeği söyleme, uyarma. 43. İrtek  Erken doğan, er doğmuş 44. İsa  Hristiyanlığın kurucusu peygamber, Hz. İsa 45. İsfendiyar  İran mitolojisinde adı geçen hükümdar. 46. İshak  Hüzünlü öten bir tür kuş 47. İstemihan  Göktürklerin ünlü hakanı 48. İyitürk  İyi bir Türk olmanın tüm özelliklerini karakterinde taşıyan. 49. İzzettin  Değer, kıymet, ululuk, yücelik 50. İzgütay  İyi yavru, iyi tay

K harfi ile Başlayan Türk Erkek İsimleri

İşte küçüğünüz için Türkçe yaklaşık 50 birbirinden güzel ve anlamlı erkek ismi:

1. Kaan  Hükümdar, han 2. Kabadayı  İyi dövüşen, korkusuz, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse. 2. Yürekli. 3. Kaban  Savaşçı, dövüşken. 4. Kabil  Kabul eden, olabilir mümkün, önde ve ileride olan. 5. Kader  Alın yazısı, yazgı. 2. Genellikle kaçınılmaz kötü talih. 6. Kadim  Ayak basan, ulaşan, varan. Ezeli, evvelsiz olandır. Çok eski zamanlara ait eski atik. Yıllanmış. Kelam-ı Kadim, Kur’an-ı Kerim 7. Kadri  İtibar, değerle ilgili 8. Kafar  Batırıcı, kahreden. 9. Kağan  Hükümdar, hanların hanı 10. Kahra  Yeraltı. Büyük taşlık yer. Bir diğer anlamı da hayvan yiyeceğidir. 11. Kutlukhan  Kirman’da hüküm sürmüş hanedan 12. Kuzey  Bir yönl 13. Kürşat  Göktürk prensi 14. Kuter  Kutlu uğurlu kişi. 15. Kutan  Dua, yalvarma – Saka kuşu 16. Kurtuluş  Tehlikeli veya kötü bir durumu aşmak 17. Kuntay  İri yapılı genç 18. Kudret  Erk, iktidar 19. Köksal  Kökünü derinlemesine sal, soyun genişlesin 20. Kortan  Kor renkli tanyeri – Yalçın kaya – Pelikan 21. Kaim  Birinin yerine geçen. 2. Bir işte sebat eden, direnen. 3. Ayakta duran. 22. Kainat  Yer, gök, var olan her şey; evren; kozmos dur. 23. Kakınç  Öfke, kızgınlık, sitem. 2. Vurma, vuruş. 3. Harekete geçiş, ayağa kalkış. 24. Kalender  Gösterişsiz, sade, tokgözlü anlamındadır. 25. Kalmuk  Göz kapağı. 2. Tüylü yün kumaş. 3. Asya’da eski bir Moğol kabilesinin adı. 26. Kamil  Olgun, eksiksiz kişidir. 27. Kandemir  Çok güçlü olandır. 28. Kanık  Elindekinden hoşnut olan, azla yetinen, yetingen, kanaatkar. 2. Tok gözlü. 29. Kantürk  Türk soyundan olan. 30. Kanun  Kaide, kural, yasa. 31. Korhan  Kor gibi kızgın hükümdar. 32. Korel  Kor gibi etkili, yakıcı kişi 33. Korçak  Heykel 34. Korcan  Ateşli, canlı 35. Kivilcim  Yanmakta olan ateşten sıçrayan küçük ateş parçaları 36. Kivanç  Övünç, iftihar 37. Kirhan  Kırçıl han 38. Kirdar  Ölçülü davranış 39. Kiraç  Sulanmayan toprak, kır halinde işlenmemiş bitek olmayan toprak 40. Kiliçhan  Kılıç gibi keskin, güçlü yiğit 41. Kebir  Ulu, yüce. 42. Kelami  Sözle ilgili. 43. Kelemer  Kuvvetli karakteri olan adam. 44. Kemal  Olgunluk, erdem 45. Kemar  Cumhuriyet. 46. Kervan  Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı. 47. Keskinay  Parıltıyla ışıldayan ay. 48. Kezer  Kahraman 49. Keskintürk  Sert Türk.

L harfi ile Başlayan Türk Erkek İsimleri

İşte L harfi ile başlayan erkek bebek isimleri listesi:

1. Laçin  Bir cins şahin – Sarp, yalçın 2. Lami  Sert, çatık kaşlı veya Aslan 3. Latif  Allah’ın kulu 4. Lema  Herşeye gücü yeten 5. Lemi  Becerikli,atılgan 6. Levent  Dünya,varlık 7. Lider  Önder 8. Lokman  Doğruluk gösteren-Adaletli davranan 9. Lütfi  Cennette ölümsüzlüğe kavuşan 10. Laden  Pembe çiçekler açan, hekimlikte kullanılan bir ağaççık. 11. Lahik  Yetişen, ulaşan. 2. Eklenen. 12. Lâhut  Tanrı âlemi, ilahi âlem. 13. Lala  Çocuğun eğitimi ve öğretimiyle görevli kişi. 2. Padişahların vezirlerine seslenirken kullandıkları 14. Lavani  Genç, gençlik, tazelik. 15. Lavekar  İstekli. arzulu, hevesli. 16. Lebib  Akıllı, zeki 17. Ledün  Tanrı katı. 18. Lefter  Muhtaç, meteliksiz. 19. Levniz  Renk. 2. Yüz. 20. Lezgi  Kuzey Kafkasya'da yaşayan bir halk 21. Lezir  Akıllı. 2. Akla uygun. 22. Livin  Hareket, devinim. 23. Lut  Bir peygamber adı. 24. Lutfullah / Lütfullah  Tanrının lütfu. 25. Lütufkar  İyi davranan, hoş görülü. 26. Lütuf  İyilik, güzellik, hoşluk. 2. Bağış, ihsan. 27. Lütfü  İyi muamele, güzellikle hoşlukla ilgili 28. Liva  Bayrak 29. Lezgin  Hızlı, süratli, acele. 30. Levin  Renk, boya. 31. Levne  Renkler, türler. 32. Lehatin  Şans, talih. 33. Lâyık  Uygun, değer, yakışır. 34. Lâmih  Parlayan, parlak. 35. Laşa  Bir Gürcü kralının adı. 36. Kivanç  Akıllı, zeki, uyanık. 37. Kirhan  Kırçıl han 38. Kirdar  Ölçülü davranış 39. Kiraç  Sulanmayan toprak, kır halinde işlenmemiş bitek olmayan toprak 40. Kiliçhan  Kılıç gibi keskin, güçlü yiğit 41. Kebir  Ulu, yüce. 42. Kelami  Sözle ilgili. 43. Kelemer  Kuvvetli karakteri olan adam. 44. Kemal  Olgunluk, erdem 45. Kemar  Cumhuriyet. 46. Kervan  Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı. 47. Keskinay  Parıltıyla ışıldayan ay. 48. Kezer  Kahraman 49. Keskintürk  Sert Türk. 50. İzgütay  Şehir.

M harfi ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte küçüğünüz için seçebileceğiniz yaklaşık 50 farklı erkek ismi:

1. Maarif  Bilgi, kültür. 2. Macid-Macit  Şan ve şeref sahibi 3. Mağrip  Batı. 2. Akşam. 4. Mağrur  Gururlu. 5. Maharet  İş görmeye becerikli, beceri, ustalık, yetenek. 6. Mahbup  Sevilen, sevilmiş, sevgili. 7. Mahfi  Gizli, saklı, örtülü 8. Mahfuz  Korunmuş, gözetilmiş. 2. Gizlenmiş, saklanmış. 9. Mahir  Usta, yetenekli, becerili 10. Mahmur  Sarhoşluğun verdiği sersemlik. 2. Süzgün ve dalgın bakışlı göz. 11. Müşfik  Şefkatli, merhametli 12. Müjdat  Müjdeler, sevinçli haberler 13. Mutlu  Ongun, mesut 14. Murat  1.İstek. 2.Amaç. 15. Muhammed  Yüce Peygamberimizin ismi – Tekrar tekrar övülmüş – Güzel huylu 16. Mirza  Hükümdar soyundan gelen 17. Mirkelam  Güzel, nazik konuşan 18. Mithat  Övme 19. Metin  Metanetli, sağlam – Özü, sözü doğru 20. Miralay  Albay 21. Mahmut/ Mahmud  Övgüye değer 22. Mahra  Değerli kimse. 23. Mahser  Huy, özellik 24. Mahsun  Güçlü, güçlendirilmiş 25. Mahur  Klasik Türk müziğinde bir makam. 26. Mahsut  Biçilmiş ekin. 27. Mahzar  Yüksek makamlı bir kimsenin yanı, huzuru. 2. Yüksek bir makama sunulmak için yazılan çok imzalı dilekçe. 28. Mahzun  Kederli, dertli 29. Mail  İstekli. 2. Eğik 30. Makal  Söz, kelam. 2. Söyleyiş, 31. Metehan  Bilinen en eski Türk hükümdarı. Liderliği ve harp sanatı bugün bile akademilerde ders olarak verilmektedir. 32. Mete  Büyük Hun imparatoru. 33. Mesut  Mutlu, bahtiyar 34. Mertcan  Yiğit can 35. Mert  1.Yiğit. 2.Sözünün eri, güvenilir kimse. 36. Merih  Bir gezegen 37. Meriç  Balkan yarımadasında bir akarsu 38. Mensur  Saçılmış, dağılmış – Ölçüsüz, uyaksız söz 39. Mengü  Ölümsüz, ebedi 40. Menderes  Bir akarsu yatağının az eğimli ovalarda çizdiği kıvrım 41. Makbul  Alınan kabul olunan 42. Maksud  Amaç, gaye, maksat 43. Maksum  Taksim edilen, bölünmüş. 44. Maksur  Kısaltılmış. 2. alıkonulmuş. 3. Elinde olmadan zoraki. 45. Maksut  Ulaşılması istenen şey. 46. Makul  Akla uygun, mantıklı. 47. Malik  Sahip, efendi 48. Malkoç  Osmanlıda akıncılar ocağının komutanı. 49. Malkoçoğlu  Kale koruyucusunun oğlu. 50. Malum  Herkesçe bilinen

Duyulmamış erkek isimleri bulmak için yazımızı okuyun.

N harfi ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte 2022’deki bazı popüler Türk erkek isimlerinin listesi:

1. Nabi  Yüksek, yüce, haber veren 2. Naci  Kurtulmuş, selamete kavuşmuş 3. Nacil  Soyu sopu temiz olan kimse.. 4. Nad  Kurtulmuş, selamete ermiş. 2. Cennetlik. 5. Nadi  Bağıran, haykıran, nida eden 6. Nadim  Pişmanlık duyan, pişman olan. 7. Nadir  Ender, az bulunur, seyrek 8. Nafi  Yararlı, faydalı 9. Nafih  Genizden gelen ses. 10. Nafiz  İşleyen, içeriye giden, delip geçen işleyen, sözü etkili olan gibi anlamları vardır. 11. Neşat  Sevinç, neşe 12. Neşet  Meydana gelme, yetişme 13. Neyzen  Ney çalan 14. Nezir  Adamak anlamında 15. Nida  Bağırma,sesle çağırma, haykırma. 16. Nihat  Huy, yaradılış 17. Noyan  Baş komutan, bey. 18. Nuh  Üçüncü peygamber 19. Nurkan  Aydınlık, temiz soydan gelen 20. Nüzhet  Neşe – Ferahlık, sevinç 21. Nahid  Venüs, Zühre yıldızı 22. Nahit  Venüs, Zühre yıldızı 23. Nail  Ele geçiren, muradına eren 24. Naim  Bolluk varlık içinde yaşayandır. Cennetin bir bölümünün adıdır. 25. Naip  Birinin yerine geçen. 2. Kadı. 3. Nöbet bekleyen. 26. Nakıp  Bir kavim, kabile başkanı. 27. Naki  Temiz, çok ince ve zarif 28. Nakip  Bir kavim veya kabilenin başkanı. 2. Bir tekkede, şeyhin yardımcısı olan en eski derviş veya dede 29. Namal  Ün al, adını duyur 30. Namdar  Nam salan. 31. Namık  Yazar, yazan kişi 32. Naşit  Şiir yazan, okuyan 33. Nazim  Düzenleyen – Manzume yazan 34. Nazif  Temiz – Zarif 35. Necat  Kurtulma 36. Necdet  Kahramanlık, yiğitlik 37. Nedim  Tatlı , güzel konuşan 38. Nedret  Az bulunan, seyrek 39. Nehar  Gündüz 40. Nejat  Soy, nesil – Doğa, yaradılış 41. Nesim  Yumuşak rüzgar – İyi, yumuşak huylu 42. Namzet  Aday. 43. Nara  Haykırma, söylenme 44. Narız  Delip geçen. 2. İçe işleyen. 3. Sözü geçen, çok etkili. 45. Nart  Yürekli, yiğit 46. Narter  Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi 47. Nas  İnsanlar, halk, herkes. 48. Nasıf  Ekmek. 49. Nasıh  Öğüt veren. 50. Nasır  Yardımcı, yardım eden.

O harfi ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte oğlunuz için seçebileceğiniz en iyi Türk erkek isimlerinin bir listesi:

1. Oba  Üstün yetenekli. 2. Göçebelerin meydana getirdiği topluluk. 2. Obe  Aşiretin bir bölümü. 3. Oben  Erkek deve, o benim anlamlarındadır. 4. Obuz  Su gözesi, göze kaynak 5. Ocak  Ev, aile. 6. Ocan  O dost 2. İçten kişi. 7. Od  Ateş. 8. Oder  Ateş gibi canlı, coşkulu, hareketli kimse. 9. Odhan  Ateş kağan, ateş han 10. Odkan  Ateş kan, ateşli kan, kaynayan kan, deli kan 11. Orkut  Kutsal şehir. 12. Ortaç  Tepe – Mirasçı – Veliaht 13. Ortun  Ortanca kardeş 14. Osman  Bir tür kuş – Osmanlı’nın kurucusu 15. Ortunç  Ateş renginde tunç 16. Oytun  Beğenilen güzel yer, kutsal. 17. Ozan  1.Halk şairi. 2.Şiir yazan kimse şair. 18. Ozgan  Öne geçen, kazanan 19. Ozan  1.Halk şairi. 2.Şiir yazan kimse şair. 20. Orkun  Çoban beyi. 21. Odkanlı  Canlı, coşkulu, ateşli kimse. 22. Odman  Ateşli, canlı, çoşkulu kişi. 23. Odyak  “Ateşli ve coşkulu ol” anlamında kullanılan bir ad. 24. Odyakar  Ateş gibi can yakan kimse. 25. Odyakmaz  Ateş yakmaz. 26. Oflas  bk. Oflaz 27. Oflaz  Güzel, iyi, sevilen 28. Oflazer  Yakışıklı. 2. Cesur, yiğit. 29. Ogan  Barış tanrısı, gök tanrısı, güneş 30. Oganalp  Güneş gibi yiğit, gök tanrısı gibi yiğit, güçlü yiğit 31. Onurhan  Onurlu hükümdar 32. Orçun  Ardıl, halef, oğul. 33. Orhan  Şehrin hakimi 34. Orhun  Orta Asya Türklerinde eski yazı türü. 35. Orkan  Hükümdar soyundan gelen. 36. Ongan  Özlem ve istekleri yerine gelmiş, mutlu 37. Ongun  Tam – Verimli, bayındır – Kutlu, uğurlu – Gelişmiş, gürbüz 38. Onur  Kişinin kendin saygısı, özsaygı 39. Onural  Şan, şeref kazan 40. Onuralp  Onuruyla tanınmış yiğit 41. Oğansoy  İlahi bir güce sahip soydan gelen. 42. Oğantürk  İlahi bir güce sahip Türk. 43. Oğanverdi  “Allah bağışladı” anlamında kullanılan bir ad. 44. Oğul  Evlat, erkek çocuk. 45. Oğulbal  Tatlı oğul, oğul balı, oğul arılarının yaptığı ak bal 46. Oğulcan  Can oğul 47. Oğultan  Tan vakti 48. Oğultay  Genç. 49. Oğultekin  Biricik oğul, şehzade

P harfi ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz en iyi erkek isimleri:

1. Padaş  Ödül, mükafat. 2. Padişah  Hükümdar, sultan. 3. Pak  Temiz 4. Pakalın  Temiz, şerefli 5. Pakman  Dürüst ve saygın bir kişilik. 6. Paksan  Dürüstlüğüyle, saygınlığıyla nam salmış kişi. 7. Paksoy  Dürüst ve saygın bir soydan gelen. 8. Pakzat  Dürüst kişilik. 9. Pala  Kısa, geniş kılıç 10. Palatürk  Kılıç gibi keskin Türk 11. Pekin  Doğruluğu kesinlikle bilinen. 12. Perker  Güçlü ve yiğit kişi. 13. Pertev  Dürüst,güvenilir 14. Peyam  Mutlu,sevinçli gün 15. Peykan  Beyaz taç,gelin tacı 16. Peyman  Aydınlık gece 17. Pelit  Palamut meşesi 18. Polat  Din uğruna çalışan 19. Poyraz  Yüce,ulu 20. Pozan  Candan,cana yakın 21. Palmiye  Süs olarak kullanılan hurma ağacı, 22. Pamir  Yüksek dağlık külle 23. Pamirhan  Pamirlerin hükümdarı. 24. Pardari  Ortak, paylaşımcı 25. Parez  Oruç 26. Parlar  Hiç durmaksızın ışık saçan. 27. Parsbay  Güçlü, çevik ve saygın kişi. 28. Parshan  Pars gibi güçlü ve çevik hükümdar 29. Parskan  Kanında atılgan, saldırganlık taşıyan. 30. Pasin  Eski bir Türk oymağının adı 31. Pasiner  Türk oymağındaki yiğitler. 32. Paşa  Bir askeri unvan / ağabey, erkek kardeş 33. Paşabeyim  Çok saygın ve ağırbaşlı kişi. 34. Paşeroj  Gelecek. 35. Payam  Badem. 36. Paydan  Üleştiren, paylaştıran. 37. Payidar  Kalımlı, kalıcı, sabit. 38. Payiz  Güz, sonbahar. 39. Pedük  Ulu, yüce, yüksek kişi. 40. Pehlivan  Güreşçi 41. Pejn  Yankı, eko. 42. Pekak  Çok beyaz 43. Pekal  Sağlam ol. 44. Pekant  Yeminine düşkün olan. 45. Pekçetin  Çok çetin; çok güç 46. Pekdeğer  Çok değer, değeri çok 47. Pekdemir  Sağlam, dayanıklı, demir 48. Pekergin  Vaktinden evvel olgunlaşmış kişi. 49. Pekintürk  Kuşkuya yer olmayacak denli Türk, kesinlikle Türk 50. Peköz  Özü. manevi varlığı sağlam.

R Harfi ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte R harfiyle başlayan bazı güzel erkek isimleri:

1. Rabes  Tutum. 2. Rabi  Dördüncü. 3. Rafet  Çok acıma, merhamet etme 4. Rahile  Sakin, rahat 5. Rahim  Esirgeyen, acıyan / Allah’ın isimlerindendir 6. Rahman  Acıması bol olan / Allah’ın isimlerindendir 7. Rahmetullah  Tanrı’nın bağışlaması. 8. Raif  Acıyan, esirgeyen 9. Raik  Sade, saf, katıksız. 10. Rakım  Yazan, çizen / Yükseklik 11. Ruşen  Parlak, aydın; Belli, açık, aşikar 12. Ruhi  Tek yiğit,prens 13. Rüçhan  Orta Asya’da Tanrı dağı,bir Türk boyu 14. Rüstem  Kızıl,al renkli Tuğ 15. Rüştü  Armağan,hediye 16. Reşid/Reşit  Doğru yolu tutan; Olgun, yetkin 17. Revan  Su gibi akıp giden 18. Ridvan  Aslan gibi cesur,savaşçı beyi 19. Riza  Hoşnut kalma, memnun olma; Razı olma, kabullenme; Kaderine boyun eğme 20. Riva  Suya doymuşlar 21. Raman  Fikir, düşünce. 22. Ramazan  Kameri yılın 9. ayı 23. Ramin  Tropikal bir ağaç 24. Raperin  Ayaklanmak, bir yerden kalkmak. 25. Raser  Üstün. 26. Rasid  Bekleyen, gözleyen 27. Ratip  Tertipleyen, düzenleyen. 28. Rauf  Çok acıyan, esirgeyen 29. Raydan  Etkili. 30. Rayet  Sancak, bayrak. 31. Recep  Beyaz taç,gelin tacı 32. Refik  Din uğruna çalışan 33. Refiğ  Rahatlık ve huzur içinde yaşayan kimse 34. Reis  Başkan 35. Reha  Candan,cana yakın 36. Rekin  Gururlu, ağırbaşlı. 37. Renan  Kızıl kan 38. Rebii  Baharla ilgili. 39. Reca  Umut, umma. 2. İstek dilek. 40. Recai  Umma, dileme 41. Regaib  Tutulan, beğenilen, rağbet olunan şeyler. 42. Rehayeddin  Dinin kurtarıcısı, dini kurtaran. 43. Rehber  Yol gösteren, kılavuz. 44. Reis  Başkan. 45. Rekin  Gururlu, ağırbaşlı. 46. Remide  Ürkmüş, korkmuş 47. Remiz  İşaret, sembol, simge. 48. Resulhan  Hükümdarın elçisi. 49. Rewşen  Aydın kişi.

S harfi ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte küçüğünüz için en iyi 50 erkek bebek ismi:

1. Saadettin  Dinin mutluluğu. 2. Sabah  Günün ilk saatleri. 3. Sabahattin  Güzellik, din güzelliği 4. Sabar  Döven, vuran. 2. Bir Türk boyu. 5. Sabih  Güzel, şirin 6. Sabit  Yerinde duran kımıldamayan 7. Sabri  Sabırla ilgili, sabırlı 8. Sabur  Çok sabırlı. 2. Tanrı adlarındandır. 9. Sabutay/ Subutay  Moğol İmparatorluğu’nun zalim komutanlarından biri sabutay 10. Sacit  Secdeye varan, ibadet eden 11. Sunay  Adak ayı 12. Sungun  Bağış, ihsan 13. Sungur  Soğukkanlı, sakin kimse 14. Süheyl  Kutlu, uğurlu 15. Süleyman  Saflık, temizlik 16. Sümer  Mübarek, kutlu – Sevap kazanmış 17. Süer  Yiğit asker 18. Süerdem  Erdemli asker 19. Süha  Büyükayı yıldız kümesindeki en küçük yıldızın adı 20. Sualp  Asker, yiğit 21. Sadak  Sabah rüzgarı / Ok kılıfı 22. Sadakat  Dostluk, içten bağlılık, doğruluk, vefalılık. 23. Sadık  Gerçek dost, yürekten bağlı 24. Sadullah  Tanrı kulu 25. Sadir  Yürek. 2. Başkan. 3. Sadrazam sözünün kısaltılmışı 26. Sadun  Uğurlu, kutlu 27. Safder  Saf yaran kimse. 28. Safiyüddin  Dini temiz, dini pak olan kimse. 29. Sağanak  Şiddetli ve kısa süreli yağmur. 30. Sağanalp  Herkese yararlı olan yiğit. 31. Sinan  Mızrak, süngü gibi silahların sivri ucu 32. Sömer  Katışıksız güçlü 33. Söylem  Konuşan bireyin kullandığı dil 34. Soner  Son doğan yiğit 35. Sonat  Bir veya iki şarkı için yazılmış 3-4 bölümden müzik yapıtı 36. Songur  Şahin – Ağır, hantal 37. Soysal  Uygar 38. Sökmen  Yiğitlere veilen san 39. Suavi  Değişmeyen – Kanıtlanmış 40. Simavi  Yüzle, çehreyle ilgili 41. Saim  Oruç tutan, oruçlu 42. Saip  Doğru. 43. Sair  Seyreden ve yürüyen. 44. Saldam  Ciddiyet. 45. Saltan  Yalnızlığı seven gezgin. 46. Saltuk  Hiç bir koşul ve denetime bağlı olmayan, özgür, bağımsız, mutlak 47. Samed  Sonsuz, ebedi / Allah’ın zati sıfatlarındandır. 48. Samuray  Samur ve ay. 49. Sanaç  Dağarcık.

T Harfi ile Başlayan Türk Erkek Çocuk İsimleri

İşte oğlunuz için bazı sevimli erkek bebek isimleri:

1. Tabgaç  Ulu, saygıdeğer. 2. Tacal  “Üstün ol, baş ol” anlamında kullanılan bir ad. 3. Tacettin  Taca ait 4. Tacim  Noktalama. 5. Tacver  Taç sahibi padişah. 6. Tagay  Silah. 2. Annenin erkek kardeşi, dayı. 7. Tağay  Silah. 2. Annenin erkek kardeşi, dayı. – bk. Tagay 8. Tahir  Pak, temiz 9. Tahsin  Beğenip, alkışlanan, kale gibi sağlam 10. Taip  Tövbe eden. 11. Tunç  Bakır, çinko, kalay karışımı 12. Turan  Türklerin en eski yurtlarına verilen ad 13. Turgay  Boz renkli, tarlalarda bulunan bir tür serçe 14. Turgut  Oturulacak yer, konut 15. Turhan  Soylu, seçkin 16. Tutku  Bir insanın isteme, duyma ve düşünmesine egemen olan çok güçlü duygu; Uzun süreli kalıcı ve güçlü duygulanım; Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç, ihtiras 17. Tümay  Sessiz, rahat, huzurlu 18. Tümer  Çok, olanca erkek 19. Türel  Türe ile ilgili olan, hukuki 20. Türker  Yiğit Türk 21. Takiyettin  Dindar, mümin. 22. Talas  Rüzgârın kaldırdığı toz; fırtına; kasırga 23. Talaykoç  Denizci yiğit. 24. Talaykurt  Denizci yiğit. 25. Tamay  Dolunay. 26. Tamçelik  Çelik gibi güçlü kimse. 27. Tamkoç  Koç gibi güçlü kimse. 28. Tamtürk  Tümüyle Türk, herşeyi ile Türk 29. Tanaçan  Şafak gibi açılan, aydınlatan 30. Tanağar  Şafak vaktinin kızıllığı, şafak ağırtısı 31. Töre  Bir toplumun gelenek, görenek ve alışkanlıkları 32. Tufan  Nuh Peygamber zamanındaki güçlü yağmur 33. Tugay  İki alaydan oluşan askeri birlik 34. Tuğrul  Ak doğan – Selçuklu’nun kurucusu 35. Tuna  Çok bol – Yavru – Görkemli, gösterişli – Bir akarsu 36. Tuncay  Tunç renkli ay 37. Tonguç  En büyük çocuk 38. Toraman  Tombul, iri yapılı çocuk 39. Toprak  Yer kabuğunun yüzey bölümü 40. Tolga  Savaşçıların giydikleri demir başlık 41. Tandoğdu  Şafak vakti doğmuş olan 42. Tandoruk  Doruktan yükselen şafak 43. Tanel  Eli ile ışık getiren 44. Tanerk  Şafak gücü; güçlü şafak 45. Tanfer  Tan vakti 46. Tangüç  Şafak gücü 47. Tanıl  Herkesçe bilinme, tanınma 48. Tanju  Türk hükümdarlarına Çinliler tarafından verilen san 49. Tankutlu  Uğurlu şafak, kutlu şafak 50. Tanrıöver  Güzelliği ve dürüstlüğüyle Tanrı övgüsüne kavuşmuş olan. 2. Tanrıcı.

U Harfi ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte U harfiyle başlayan en iyi erkek isimlerinin bir listesi:

1. Ubeydullah  Allah’ın kulu, kölesi 2. Ubeyt  Köle, kölecik, kulcuk. 3. Uca  Ulu, yüce, yüksek, erişilmez 4. Ucaer  Yüce, yiğit, erişilmez yiğit 5. Ucatekin  Erişilmez ve tek olan, yüce ve tek; yüce şehzade 6. Uç  Son nihayet. 2. Kıyı, kenar. 3. Sınır, hudut. 4. Neden, sebep. 7. Uçanok  Uçarak giden ok 8. Uçantekin  Kanatlı şehzade 9. Uçantürk  Havada yükselen Türk 10. Uçarer  Kanatlarını açarak havada yol alan yiğit, uçar gibi giden yiğit 11. Ülker  Boğa burcunda yedi yıldızdan biri 12. Ülgen  Yüce, ulu – İyilik tanrısı 13. Ümitcan  Umutlu, hayırlı dost. 14. Ümit  Umut 15. Ülkü  Ulaşılmak istenen yüce dilek; Yanlız düşüncede varolan şey 16. Ünal  Ünün duyulsun 17. Ünsal  Herkesçe tanın, ünlü ol, ününü her yana sal 18. Ünsan  Ünlü ve sanlı 19. Ürün  Denizlerden, topraktan ve insanlardan emekle elde edilen 20. Uzay  Kızıl kan 21. Uçkara  Bir kuş. 22. Uçmak  Aşırılmak. 2. Çok sevinmek. 3. Yok olmak, ortadan kaybolmak. 4. Uçar gibi dalgalanmak. 23. Ufukay  Ufuktaki ay 24. Ufukdeniz  Denizin gökle birleştiği görüntü. 25. Uflaz  Oflaz 26. Uğraş  Kötülük ve güçlükle mücadele. 27. Uğur  İyilik, şans getiren 28. Uğurad  Uğurlu adı olan 29. Uğurbay  Uğurlu ve saygın kişi. 30. Uğurkan  Uğurlu bir soydan gelen. 31. Uğurel  Uğurlu el, uğurlu kimse 32. Uras  Mutluluk, talih, şans 33. Utkan  Ateşli kan 34. Utku  Zafer 35. Uygar  Uygarlığa bağlı olan 36. Uygur  Şanı şerefi en yüksek olan 37. Umur  1.Aldırış etme. 2.Tecrübesi çok olan, deneyimli. 38. Umut  Beyaz taç,gelin tacı 39. Ural  Aydınlık gece 40. Unan  Sadakat, bağlılık 41. Uhuvvet  Kardeşlik, arkadaşlık, dostluk. 42. Ukuş  Anlayış, zekâ. 2. Benzeyiş. 3. Soy sop, kabile, soy. 43. Ulaç  Bağlayan, bağlayıcı, sınır 44. Ulam  Sürekli, kesintisiz 45. Ulaş  Amacına, hedefin erişme 46. Ulcan  Oğul can. 47. Uluberk  Sağlam, kuvvetli ve yüce kişi 48. Uludoğmuş  Yüceliği doğuştan gelen. 49. Uluerkan  Yüce, kuvvetli bir soydan gelen.

V Harfi ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte küçüğünüz için yaklaşık 50 farklı erkek ismi:

Sr.no

Ad

Anlamı

1

Vacit

 Yaratan, ortaya çıkaran.

2

Vafir

 Çok, bol.

3

Vahdet

 Bir ve tek olma

4

Vahid

 Yalnız, tek

5

Vahim

 Korkulu, çok tehlikeli.

6

Vaiz

 Dini öğütler veren kimse.

7

Vakar

 Ağırbaşlı olan.

8

Vakıf

 Bilen. 2. Bir şeyi vakıf durumuna getiren.

9

Vakkas

 Okçu, savaşçı

10

Vakur

 Ağırbaşlı, onurlu.

11

Vaha

 Çöl ortasında sulak ve yeşil yer.

12

Varol

 Sağlıklı, uzun yaşa

13

Vasfi

 Nitelikle ilgili

14

Vargi

 Varılan sonuç, hüküm

15

Vargin

 Varan, ulaşan, dileğine erişen

16

Veli

 Ermiş, Eren, Evliya

17

Volkan

 Yanardağ

18

Vural

 Vurarak al

19

Vurgun

 Tutkun, aşık

20

Vedat

 Sevgi, dostluk

21

Vefa

 Sözünde durma, dostluğunu sürdürme

22

Vâlâşan

 Şanı yüce, şanlı.

23

Vamık

 Seven, âşık.

24

Varal

 Var olanı al. 2. Yetiş al.

25

Varan

 Giden, varan

26

Varaş

 Anlayış, akıl, zekâ.

27

Vassaf

 Nitelendiren, tanımlayan.

28

Vatansever

 Vatanını seven.

29

Vatir

 Fazlasıyla çok olan.

30

Vecid

 Coşkulanmak, sevinç.

31

Vejın

 Yaşamak.

32

Vekil

 Başkasının yerine hareket eden, konuşan.

33

Vejın

 Yaşamak.

34

Vekil

 Başkasının yerine hareket eden, konuşan.

35

Vergili

 Eli açık, cömert.

36

Verşan

 Şan, şöhret saç.

37

Vesim

 Yüz güzelliğine sahip olan.

38

Veyis

 Yoksul, muhtaç

39

Vezdan

 Kutsal, tanrısal.

40

Vezir

 Bakan.

41

Visam

 Damga, nişan, işaret.

42

Viyan

 İstek, arzu.

43

Vurcan

 Tutkun dost

44

Vuska

 Çok sağlam kuvvetli.

45

Vergin

 Verici, özverili, sevgi dolu

46

Verim

 Ortaya çıkan, istenilen, beklenilen sonuç.

47

Verka

 Güvercin, açık boz.

48

Vehbi

 Allah vergisi, doğuştan olan

49

Varlık

 Zenginlik

50

Vecahettin

 Dinin yüceliği, onuru.

Y Harfi ile Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte Y harfi ile başlayan erkekler için sevimli bebek isimlerinin bir listesi:

1. Yabalak  Yabancı. 2. Issız kır, ova. 3. Dışarı, başka ülke, gurbet. 4. Ekin tarlası. 2. Yabız  Yavuz 3. Yadacı  Büyücü, sihirbaz. 2. Hekim. 4. Yafes  Hz. Nuh’un üçüncü oğludur 5. Yağan  Yağmur, kar. 2. Yağış. 6. Yağısıyan  Düşmanı yenen, zafer kazanan. 7. Yağız  Yiğit; esmer 8. Yağızkan  Esmer bir soydan gelen. 9. Yağızkurt  Esmer, yiğit ve kurt gibi de kurnaz. 10. Yağıztekin  Esmer ve biricik şehzade 11. Yetkin  Gerekli olgunluğa ve bütünlüğe ulaşmış 12. Yildiray  Parlak, ışık veren ay 13. Yildirim  Buluttan yere elektrik boşalması 14. Yilmaz  Bıkmayan, azimli 15. Yilaydin  Aydınlık yıl 16. Yüce  Ulu 17. Yücel  Yüksel anlamında 18. Yiğit  Güçlü, yürekli, kahraman, alp. 19. Yusuf  Yakup Peygamberin oğlu 20. Yesugay  Moğol hükümdarı Cengizhan’ın babası 21. Yağıztürk  Esmer Türk. 22. Yağmur  Havadaki su buğusu-nun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumunda olanı. 23. Yahşibey  İyi tanınan, saygın kimse. 24. Yahşiboğa  İyi, güzel, güçlü kimse. 25. Yahya  ‘Allah lütufkârdır” anlamındadır. Bir peygamber ismidir. 26. Yakın  Uzak olmayan 27. Yakub  Bir Peygamber adı 28. Yalabuk  Güzel, yakışıklı, sevimli. 2. Parlak, ışıltılı. 3. Şimşek. 4. Çevik, atik, işgüzar. 5. Kavgada üstün gelen. 29. Yalavaç  Peygamber, elçi. 30. Yalaz  Alev, ateş, bayrak. 31. Yekta  Tek, eşsiz 32. Yener  Üstün gelen, kazanan 33. Yargi  Hüküm, muhakeme, Eleştirme 34. Yarkin  Güneş ışığı, güneş aydınlığı, Şimşek 35. Yasin  Kur’an’ın 36.Suresi 36. Yaşar  Doğan çocuğun uzun ömürlü olması dileğiyle konan bir ad 37. Yavuz  İyi, güzel – Mert, cesur 38. Yanki  Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle oluşan ikinci ses, Bir olgunun çevrede uyandırdığı duygu 39. Yardan  Sevgiliden 40. Yaren  Arkadaş, yakın dost 41. Yalçın  Sarp, sert, düz olmayan 42. Yalçuk  Parlayan, parlak, elçi. 43. Yaldırak  Ak, parlak, ışıklı. 44. Yaldırım  Yıldırım 45. Yalımhan  Kılıcının keskinliğiyle bilinen hükümdar. 46. Yalımtürk  Alev gibi Türk. 47. Yalın  Sade, çıplak, katışıksız 48. Yaman  Şiddetli, öfkeli, cesur, korkutan, becerikli 49. Yamanyiğit  Yiğitler yiğidi.

İslami erkek isimleri bulmak için makalemizi okuyun.

Z Harfiyle Başlayan Türk Çocuk İsimleri

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz en güzel 50 erkek isminin listesi:

1. Zabit  subay 2. Zade  oğul, evlat, doğru dürüst adam 3. Zağnos  bir tür kuş 4. Zafir  zafer kazanmış 5. Zahid  dinin emirlerini yerine getiren 6. Zalal  gölge veren 7. Zamir  yürek, iç, vicdan 8. Zarif  ince ve nazik tavırlı 9. Zati  asla ait 10. Zaid  artan, artıran 11. Zahor  Sarp kayalık. 12. Zaik  Tadıcı, tadan, tat alan. 13. Zaim  Kefil, prens, şef. 14. Zekai  Zekâ ile ilgili 15. Zekeriya  Erkek 16. Zemin  Taban, döşeme, yer. 2. Temel, dayanak. 3. Yeryüzü, dünya. 17. Zerak  Mavi, gök renkli 18. Zerdeş  M. Ö. 850 yıllarında yaşamış Merusi dininin kurucusu. 19. Zerin  Altından ya da altın benzeri olan. 20. Zevafir  Parlak yıldızlar. 21. Zeyneddin  dinin zineti, süsü 22. Zeynel  zeynelabidin’ in kısaltılmışı 23. Zeynelabidin  ibadet edenlerin süsü 24. Zeynullah  tanrının süsü 25. Zeynur  aydınlık 26. Zeyni  bezek, süs 27. Zihni  Akılla ilgili 28. Ziya  Aydınlık, nur 29. Zerr  karınca yumurtası 30. Zevvak  bir şeyi çok fazla tadan, bir şeyi çok fazla deneyen, bir şeyin çok fazla farkına varan 31. Zıhar  Ejder, canavar. 32. Zılan  Sert rüzgar. 33. Zıryan  Kar fırtınası. 34. Zikir  Anma, anılma. 2. Bildirme. 3. Kur´an-ı Kerim. 35. Zikrullah  Tanrı’nın anılması. 36. Zişan  Şanlı, şöhretli, şerefli. 37. Ziver  Süs. 38. Ziyeddin  Dinin ışığı, aydınlığı 39. Ziynetullah  Allah´ın süsü, bezeği 40. Zobu  İriyarı, delikanlı, hovarda 41. Zoloy  Kafkas Türklerine verilen ad 42. Zoral  Zorlanarak elde edilme. 43. Zozan  Yayla, dağ tepesi. 2. Yüksekte bulunan. 44. Zuhuri  Orta oyununda bir karakter 45. Zübeyir  Yazılı küçük şey 46. Zümer  Kuran-ı Kerim'in 39. suresi 47. Zürap  Toprağa atılan tohumun yeşermesi 48. Zürriyet  Soy, bir soydan gelenler. 49. Zülkarneyn  İki boynuzlu 2. Büyük İskender.

Umarız sevgili oğlunuz için en iyi erkek bebek adını bulabilsiniz. Mutlu isimlendirmeler!