200+ Eski Türk Erkek Ve Kız İsimleri

Yenidoğana sahip olmak hayattaki en önemli değişikliklerden biridir ve bebek için mükemmel bir isim bulmak ebeveynliğin kilometre taşlarından biridir. Bebeğiniz yakında doğacak, umarız çocuğunuz için ona uygun bir isim düşünmüşsünüzdür. Eğer henüz bulamadıysanız, eski Türk erkek isimleri ve eski Türk kız isimlerinden oluşan koleksiyonumuz tam size göre

Ufaklığınızın gelişini ve ne kadar ilerlediğinizi öğrenmek için doğum tarihi hesaplayıcımıza göz atın.

Listemizde çocuğunuz için seçebileceğiniz en güzel, duyulmamış ve nadir görülen eski Türk erkek isimleri ve eski Türk kız isimleri vardır. Bebeğiniz için en iyi ismi seçmek için okumaya devam edin.

Eski Türk Çocuk İsimleri

Oğlunuz için seçebileceğiniz eski Türkçe erkek isimlerinin bir listesi:

1. Akman  Temiz, soylu 2. Artuk  Zenginlik 3. Adanmiş  Adaklı,adak olmuş 4. Aykaç  Hatip 5. Atmiş  Atma eyleminde bulunmuş (ok,kargı vb.) 6. Atsak  Ünlü, adı duyulan 7. Bertuğ  Engel tanımayan 8. Bumin  Derleyen, toplayan 9. Bakirsokum birl. Bakır/Sokum (Kuzey Türklerinde, Merih yıldızı 10. Barunduk  Sığınılacak yer, barınak 11. Başalmiş 1- Öncü,önder 2- Düşmanını yenip, yoketmiş 12. Biçkas  Kağan ve Hanlara yapılan bağlılık andı 13. Cengiz  Deniz, ünlü kağan 14. Caymaz  Cesur, kararlı 15. Celasun  (Çalasun) 1- Delikanlı 2- Cesur, savaşçı 3- Becerikli, eli tez. 16. Celme  Çalım, fiyaka, gösteriş 17. Cengel  Hafif, ince 18. Ceren  Ceylan, ahu, gazel 19. Cerkuday  birl. Yer/Kutay Eski dönem yer tanrısı 20. Dumrul  Okun sivri ucu, efkarlı 21. Dansik  (Tansık) Olağanüstü, fevkalade 22. Darulgan  alıngan, nazlı 23. Debret  Kımıldayış, devinim 24. Demirdöğen  birl. Demir/Döğen mec. Acı kuvvet sahibi 25. Dilim  kesik, bölüm, bölünmüş, biçimlenmiş 26. Ecevit  Çalışkan 27. Ediz  Değerli 28. Ergün  Yumuşak huylu 29. Erkut  Güçlü, kutsal 30. Erkin  Bağımsız 31. Ertan  Tan zamanı 32. Erendiz  Jüpiter 33. Eymen  Alçak gönüllü, yardımsever 34. Esrimiş  Kendinden geçmiş 35. Estelik  Yadigar, hatıra 36. Gökhan  Gök gibi büyük, Mavi Han 37. Gültekin  Ateş Tigini, Göktürk Kağanlığı'nda komutan 38. Gencer  Yeni yetişen yiğit 39. Gelek  (Gelik) halef, sonraki 40. Gelgeç  Geçici, kalıcı olmayan 41. Geniş  Yaygın, enli, engin 42. Gezginsu  birl. Gezgin/Su ...Irmak 43. Hıncal  Öcünü alan 44. Han 1- Devlet başkanı 2- Kağana bağlı, özerk devlet başkanı 3- beylik başkanı, yönetici 45. Hanim  1- Han’ın dişisi 2- Soylu kadın 3- Han’ın evdeşi (Hatun) 4- Türk töresinde, kadınlara olan saygıyı ifade eden genel bir sıfat 46. Hanli  Yurttaş, Bir Han’a bağlı kişi, Bağımsız bir devletin mensubu 47. Hatun  (Katun) 1- Kağan’ın evdeşi, kraliçe 2- Saygı duyulan, görgülü hanım Türkçe’deki, kadın sözcüğü buradan gelir. 48. Homar  (Humar) Yakışıklı, çekici, güzel, süslü, fiyakalı 49. Hun  (Kul) Koyun, koyunlu 50. Huş  Bir çam ağacı türü I harfi ile başlayan isimler 51. Ilbay  Vali 52. Iğircik  Fecir 53. Imirgi  Taze, körpe 54. Iraz  (Irıs, uraz) 1- Baht, talih, mutluluk 2- Cesaret, gözü pek olma 55. Isrik  Okşayıcı, sarıcı, ısıtıcı 56. Içbuyruk  birl. İç/Buyruk 57. Incesen  Huzur ve güvenlik, sükunet 58. Irençin  1- Bağımsız, başına buyruk 2- Güçlü, dayanıklı 59. Kongar  Sarı ve siyah arasında bir renk 60. Koray  Hareketli 61. Kubay  Temizlik Tanrıçası 62. Kunter  Sağlam 63. Kutadgu  Kutlu, yararlı 64. Kutan  Dua 65. Kutay  Ateş, Şamanların ateş tanrısı ipek 66. Kuyaş  Güneş ışığı 67. Kağan  Lider 68. Kaşgar  Cesur, üstün nitelikli 69. Kayra  Tanrı'nın dünyadaki iyilik ve bilgeliği 70. Mangalay  1- Alın, yüz, cephe 2-Süvari, iyi ata binen 71. Mençik  Mülkiyet, mal varlığı 72. Mengilik  Sonsuzluk 73. Metehan  birl. Mete/Han 74. Mingir  Çok külliyetli. 75. Moğol Kaygı,endişe,hüzün 76. Obulaz  (Oblas, oflas) 1- Gözü pek, atılgan 2- Alicenap, yüce gönüllü. 77. Ogün  Yıl dönümü 78. Olcayto  Şanslı 79. Orçun  İyi ahlaklı 80. Oğulganmiş  Oğlu olmayan 81. Pekin  Acımasız 82. Peçen  Çayır, çimen, çayırlık, otlak 83. Peçenek  1- Otlak, çayırlık 2- Bacanak 84. Pinar  Kaynak, kaynarca, göze 85. Pişkin  Olgun, pişmiş 86. Saner  Ünlü 87. Selçuk  Hatip 88. Sencer  Kılıç saplayan 89. Sağunmuş  1- Özlem içinde olan 2- Düşünen, düşünceli 3- Davet eden, davetkar 90. Salaman  Salınan, bırakılan, azat edilen, serbest, azade 91. Saldirmiş  Hücum etmiş, taarruz etmiş 92. Sapurluş  Devrim, ihtilal, ayaklanma, ayrılma 93. Siyurgal  Armağan 94. Sungur  Avcı kuş 95. Tanman  Tan vakti doğan 96. Toygar  Tarla kuşu 97. Tağaşar  birl. Dağ/Aşar mec. Azimli, kararlı 98. Taksuk  Harika, olağanüstü, anormal 99. Tamir  Temir, demir 100. Talkiliç  (Dalkılıç) Zırhsız, korumasız 101. Tanişman  (Danışman) Tanış, danışılan, bilgili kişi 102. Ulaş  Ululuk 103. Uraz  Baht 104. Uğurçal  birl. Uğur/Çal (Sürmek, değdirmek) 105. Ulanbatur  birl. Ulan/Batur Ünlü ve ulu kahraman 106. Uliçim  Yavru, yavrucak 107. Urumday  Panzehir ve tedavi için kullanılan bir taş 108. Varimlu  Evlilik çağına girmiş kız 109. Variş  Menzil, varılacak yer 110. Varlig  (Varlık) 1- Mevcudiyet, var olma hali 2- Varlık, servet, zenginlik, bütünlük 3- Evren, kainat 111. Varol  birl. Var/Ol Uzun ömür dileği 112. Verdi  Cömert, eli açık, bağışlayıcı, ihsanda bulunan 113. Vurgun  1- Vurulmuş, aşık 2- Baskın, ırgalama, yağmalama 114. Yabgu  Kağan 115. Yalım  Ateş 116. Yazgan  Yazıcı, Tanrı'nın adlarından 117. Yula  Rüya ruhu 118. Yüreğir  Yürekli, cesur 119. Yürekli  Cesur, korkusuz. 120. Yürüm  Yaşam, hayat, ömür

Erkek bebeğiniz için mükemmel bir İslami isim bulmak için daha fazlasını okuyun.

Eski Türk Kızı İsimleri Başlıyor

İşte kızınız için seçebileceğiniz eski Türk kız isimlerinin bir listesi:

1. Abike  Yüksek gönüllü 2. Acunay  Dünya güzeli 3. Adberilgen  Adına layık ve ününü hak eden kişi 4. Asena  Efsanevi dişi kurdun adı, yakın, yakınlık duyulan 5. Aydilge  Suyun ruhu 6. Ayçıl  Ay ışığı 7. Ayana  Eski bir Türk tanrıçası 8. Abakiymiş  Gönül kırıcı, can yakıcı 9. Acunluk  Dünya malı,dünyalık 10. Atilmiş  Atılgan, gözüpek 11. Avcil  Avlayıcı, av işinin uzmanı 12. Ayda  Ay kadar güzel, dere kenarlarında yetişen hoş kokulu çiçek 13. Alkım  Gökkuşağı, gerdan 14. Anat  Anı, yakın, hısım 15. Banıçiçek  Kutsal çiçek 16. Begüm  Eski Türklerde "bey"in kadınlardaki karşılığı, "hanımefendi" 17. Benice  Sonsuzluk 18. Beylem  Çiçek demeti 19. Beril  Cömert, fedakar 20. Beyge  Küçük hanım 21. Çağıl  Su sesi 22. Çağla  Dürüst 23. Çilde  Kışın en soğuk günü 24. Çolpan  Kuzey yıldızı 25. Çömçe  Ağaçtan oyulmuş su kabı 26. Çözeli  Kıpçak, merkezden uzakta olan 27. Çözelti  Ayrılış, kopuş, firak 28. Cankız  Candan sevilen 29. Çalımlı  Gösterişli, çekici 30. Çekşin  Çekici kadın 31. Çemeline  Saf sağlıklı bir tür çiçek 32. Çıdamlı  Metin, dayanıklı. 33. Damla  Su tanesi 34. Dayana  Uçan 35. Değerbilir  birl. Değer/Bilir Kadirşinas, vefalı 36. Delgirmaa  Bereketli anne 37. Didem  Gözüm gibi sevdiğim 38. Dora  Doruk, zirve, şahika 39. Düşsel  Hayal içinde 40. Duygun  Duygulu, hassas 41. Derli  Düzenli 42. Ece  Kraliçe, Güzel kadın. Saygıdeğer, görgülü hanım 43. Eçim  Demet, tutam 44. Elçin  Demet, bağ, devletine bağlı 45. Ela  Renkli, alacalı 46. Ezgi  Kulağa hoş gelen söz, esinti 47. Efil  Körpe bitki yaprağı 48. Ebren  Evren 49. Esrigün  Fırtına 50. Gökçe  Zarif, göz alan 51. Gerelbayar  Işık bayramı 52. Gerelma  Işık anne 53. Gökbörü  Göklerden gelen, yüce 54. Gökçil  Tanrıdan gelen, Maviye çalan 55. Gökşin  Işık saçan, erdemli bayan 56. Gizem  Sır 57. Gülen  Mutlu, mütebessim 58. Harçana  Kar kızı 59. Hazal  Sonbahar yaprakları 60. Iraz  Mutluluk 61. İncesen  Huzur 62. İynem  Yaren, dost 63. Karaca Hatun  Ceylan yavrusu 64. Kereçene  Güzel 65. Kızılbörü  Kızıl saçlı bozkurt 66. Konçuy  Kağan kızı, Soylu kız 67. Kudana  Dondurulmuş 68. Künney  Güneşli 69. Laçin  Yırtıcı kuş 70. Mahigül  Keşfetmekten hoşlanan 71. Maral  Dişi Geyik 72. Mayda  Narin, ince, ince yapılı 73. Mengü  Sonsuzluk 74. Miçiye  Güzel gülümseme 75. Munkhbat  Sonsuz güçlü 76. Narıya  Narin, kadınsı 77. Nyurguhun  Bahar çiçeği 78. Okşan  Benzeyen 79. Olcay  Şans 80. Oylum  Çukur 81. Öktem  Bilge 82. Öyke  Öfkeli, sinir 83. Öykünç  Benzetme 84. Özden  Samimi 85. Özge  Başka, yabancı 86. Pelin  Keskin kokan yayla çiçeği 87. Pamir  Orta Asya’da bir yayla 88. Pelit  Meşe ağacının çiçeği 89. Pınar  Su kaynağı 90. Sağın  Düşünce, kıvılcım 91. Sarangerel  Ay ışığı 92. Sardana  Zambaga benzer kırmızı çiçek 93. Sandara  Parlakça 94. Sayina  Yaz mevsimi 95. Sermin  Güzel 96. Şeylan  Bayram kutlamaları 97. Şırıl  Akarsu sesi 98. Şölen  Yemekli kutlama 99. Sonay  Son güzel 100. Sayina  Yaz ayları 101. Sarıada  Parlak, parlayan 102. Tanla  Mucize, şaşkınlık 103. Tansu  Armağan 104. Turkuaz  Maviye yakın mavi yeşil arası 105. Tilbe  Dilek, dilenen şey 106. Tayeçe  Soylu, saygıdeğer hanım 107. Tomris  Demir ucu ya da demir sesi 108. Tunay  Evlatlık kız çocuk 109. Tülin  Ayna 110. Uruydana  Ünlü 111. Ülker  Kadife gibi ince tüy 112. Umay  Koruyucu (Eski Türk tanrıçalarından, hala tüm Kuzey Türkleri çocukları sevdiğine ve koruduğuna inanır) 113. Yaldız  Parlayan 114. Yeliz  Hava alan, havadar 115. Yada  Eski dönemde kutsanmış değerli taş 116. Yeliz  Rüzgarlı, havalı,ferah 117. Yeşim  Değerli bir taş 118. Yonca  Doğada yetişen bir bitki 119. Yulduz  Yıldız gibi parlak 120. Zeren  Anlayışlı

Kuran'da geçen güzel kız isimlerini bulmak için devamını oku.

Bu bizim eski Türk erkek isimleri ve eski Türk kız isimlerinden oluşan koleksiyonumuzdu. Umarız oğlunuz için eski Türkçe'deki en iyi erkek isimlerinden birini veya kızınız için eski Türk kız isimlerini bulabilisiniz.