Yenidoğana sahip olmak hayattaki en önemli değişikliklerden biridir ve bebek için mükemmel bir isim bulmak ebeveynliğin kilometre taşlarından biridir. Bebeğiniz yakında doğacak, umarız çocuğunuz için ona uygun bir isim düşünmüşsünüzdür. Eğer henüz bulamadıysanız, eski Türk erkek isimleri ve eski Türk kız isimlerinden oluşan koleksiyonumuz tam size göre

Listemizde çocuğunuz için seçebileceğiniz en güzel, duyulmamış ve nadir görülen eski Türk erkek isimleri ve eski Türk kız isimleri vardır. Bebeğiniz için en iyi ismi seçmek için okumaya devam edin.

Eski Türk Çocuk İsimleri

Oğlunuz için seçebileceğiniz eski Türkçe erkek isimlerinin bir listesi:

Sr.No.

İsim

Anlamı

1

Akman

 Temiz, soylu

2

Artuk

 Zenginlik

3

Adanmiş

 Adaklı,adak olmuş

4

Aykaç

 Hatip

5

Atmiş

 Atma eyleminde bulunmuş (ok,kargı vb.)

6

Atsak

 Ünlü, adı duyulan

7

Bertuğ

 Engel tanımayan

8

Bumin

 Derleyen, toplayan

9

Bakirsokum

birl. Bakır/Sokum (Kuzey Türklerinde, Merih yıldızı

10

Barunduk

 Sığınılacak yer, barınak

11

Başalmiş

1- Öncü,önder 2- Düşmanını yenip, yoketmiş

12

Biçkas

 Kağan ve Hanlara yapılan bağlılık andı

13

Cengiz

 Deniz, ünlü kağan

14

Caymaz

 Cesur, kararlı

15

Celasun

 (Çalasun) 1- Delikanlı 2- Cesur, savaşçı 3- Becerikli, eli tez.

16

Celme

 Çalım, fiyaka, gösteriş

17

Cengel

 Hafif, ince

18

Ceren

 Ceylan, ahu, gazel

19

Cerkuday

 birl. Yer/Kutay Eski dönem yer tanrısı

20

Dumrul

 Okun sivri ucu, efkarlı

21

Dansik

 (Tansık) Olağanüstü, fevkalade

22

Darulgan

 alıngan, nazlı

23

Debret

 Kımıldayış, devinim

24

Demirdöğen

 birl. Demir/Döğen mec. Acı kuvvet sahibi

25

Dilim

 kesik, bölüm, bölünmüş, biçimlenmiş

26

Ecevit

 Çalışkan

27

Ediz

 Değerli

28

Ergün

 Yumuşak huylu

29

Erkut

 Güçlü, kutsal

30

Erkin

 Bağımsız

31

Ertan

 Tan zamanı

32

Erendiz

 Jüpiter

33

Eymen

 Alçak gönüllü, yardımsever

34

Esrimiş

 Kendinden geçmiş

35

Estelik

 Yadigar, hatıra

36

Gökhan

 Gök gibi büyük, Mavi Han

37

Gültekin

 Ateş Tigini, Göktürk Kağanlığı'nda komutan

38

Gencer

 Yeni yetişen yiğit

39

Gelek

 (Gelik) halef, sonraki

40

Gelgeç

 Geçici, kalıcı olmayan

41

Geniş

 Yaygın, enli, engin

42

Gezginsu

 birl. Gezgin/Su ...Irmak

43

Hıncal

 Öcünü alan

44

Han

1- Devlet başkanı 2- Kağana bağlı, özerk devlet başkanı 3- beylik başkanı, yönetici

45

Hanim

 1- Han’ın dişisi 2- Soylu kadın 3- Han’ın evdeşi (Hatun) 4- Türk töresinde, kadınlara olan saygıyı ifade eden genel bir sıfat

46

Hanli

 Yurttaş, Bir Han’a bağlı kişi, Bağımsız bir devletin mensubu

47

Hatun

 (Katun) 1- Kağan’ın evdeşi, kraliçe 2- Saygı duyulan, görgülü hanım Türkçe’deki, kadın sözcüğü buradan gelir.

48

Homar

 (Humar) Yakışıklı, çekici, güzel, süslü, fiyakalı

49

Hun

 (Kul) Koyun, koyunlu

50

Huş

 Bir çam ağacı türü I harfi ile başlayan isimler

51

Ilbay

 Vali

52

Iğircik

 Fecir

53

Imirgi

 Taze, körpe

54

Iraz

 (Irıs, uraz) 1- Baht, talih, mutluluk 2- Cesaret, gözü pek olma

55

Isrik

 Okşayıcı, sarıcı, ısıtıcı

56

Içbuyruk

 birl. İç/Buyruk

57

Incesen

 Huzur ve güvenlik, sükunet

58

Irençin

 1- Bağımsız, başına buyruk 2- Güçlü, dayanıklı

59

Kongar

 Sarı ve siyah arasında bir renk

60

Koray

 Hareketli

61

Kubay

 Temizlik Tanrıçası

62

Kunter

 Sağlam

63

Kutadgu

 Kutlu, yararlı

64

Kutan

 Dua

65

Kutay

 Ateş, Şamanların ateş tanrısı ipek

66

Kuyaş

 Güneş ışığı

67

Kağan

 Lider

68

Kaşgar

 Cesur, üstün nitelikli

69

Kayra

 Tanrı'nın dünyadaki iyilik ve bilgeliği

70

Mangalay

 1- Alın, yüz, cephe 2-Süvari, iyi ata binen

71

Mençik

 Mülkiyet, mal varlığı

72

Mengilik

 Sonsuzluk

73

Metehan

 birl. Mete/Han

74

Mingir

 Çok külliyetli.

75

Moğol

Kaygı,endişe,hüzün

76

Obulaz

 (Oblas, oflas) 1- Gözü pek, atılgan 2- Alicenap, yüce gönüllü.

77

Ogün

 Yıl dönümü

78

Olcayto

 Şanslı

79

Orçun

 İyi ahlaklı

80

Oğulganmiş

 Oğlu olmayan

81

Pekin

 Acımasız

82

Peçen

 Çayır, çimen, çayırlık, otlak

83

Peçenek

 1- Otlak, çayırlık 2- Bacanak

84

Pinar

 Kaynak, kaynarca, göze

85

Pişkin

 Olgun, pişmiş

86

Saner

 Ünlü

87

Selçuk

 Hatip

88

Sencer

 Kılıç saplayan

89

Sağunmuş

 1- Özlem içinde olan 2- Düşünen, düşünceli 3- Davet eden, davetkar

90

Salaman

 Salınan, bırakılan, azat edilen, serbest, azade

91

Saldirmiş

 Hücum etmiş, taarruz etmiş

92

Sapurluş

 Devrim, ihtilal, ayaklanma, ayrılma

93

Siyurgal

 Armağan

94

Sungur

 Avcı kuş

95

Tanman

 Tan vakti doğan

96

Toygar

 Tarla kuşu

97

Tağaşar

 birl. Dağ/Aşar mec. Azimli, kararlı

98

Taksuk

 Harika, olağanüstü, anormal

99

Tamir

 Temir, demir

100

Talkiliç

 (Dalkılıç) Zırhsız, korumasız

101

Tanişman

 (Danışman) Tanış, danışılan, bilgili kişi

102

Ulaş

 Ululuk

103

Uraz

 Baht

104

Uğurçal

 birl. Uğur/Çal (Sürmek, değdirmek)

105

Ulanbatur

 birl. Ulan/Batur Ünlü ve ulu kahraman

106

Uliçim

 Yavru, yavrucak

107

Urumday

 Panzehir ve tedavi için kullanılan bir taş

108

Varimlu

 Evlilik çağına girmiş kız

109

Variş

 Menzil, varılacak yer

110

Varlig

 (Varlık) 1- Mevcudiyet, var olma hali 2- Varlık, servet, zenginlik, bütünlük 3- Evren, kainat

111

Varol

 birl. Var/Ol Uzun ömür dileği

112

Verdi

 Cömert, eli açık, bağışlayıcı, ihsanda bulunan

113

Vurgun

 1- Vurulmuş, aşık 2- Baskın, ırgalama, yağmalama

114

Yabgu

 Kağan

115

Yalım

 Ateş

116

Yazgan

 Yazıcı, Tanrı'nın adlarından

117

Yula

 Rüya ruhu

118

Yüreğir

 Yürekli, cesur

119

Yürekli

 Cesur, korkusuz.

120

Yürüm

 Yaşam, hayat, ömür

Eski Türk Kızı İsimleri Başlıyor

İşte kızınız için seçebileceğiniz eski Türk kız isimlerinin bir listesi:

Sr.No.

İsim

Anlamı

1

Abike

 Yüksek gönüllü

2

Acunay

 Dünya güzeli

3

Adberilgen

 Adına layık ve ününü hak eden kişi

4

Asena

 Efsanevi dişi kurdun adı, yakın, yakınlık duyulan

5

Aydilge

 Suyun ruhu

6

Ayçıl

 Ay ışığı

7

Ayana

 Eski bir Türk tanrıçası

8

Abakiymiş

 Gönül kırıcı, can yakıcı

9

Acunluk

 Dünya malı,dünyalık

10

Atilmiş

 Atılgan, gözüpek

11

Avcil

 Avlayıcı, av işinin uzmanı

12

Ayda

 Ay kadar güzel, dere kenarlarında yetişen hoş kokulu çiçek

13

Alkım

 Gökkuşağı, gerdan

14

Anat

 Anı, yakın, hısım

15

Banıçiçek

 Kutsal çiçek

16

Begüm

 Eski Türklerde "bey"in kadınlardaki karşılığı, "hanımefendi"

17

Benice

 Sonsuzluk

18

Beylem

 Çiçek demeti

19

Beril

 Cömert, fedakar

20

Beyge

 Küçük hanım

21

Çağıl

 Su sesi

22

Çağla

 Dürüst

23

Çilde

 Kışın en soğuk günü

24

Çolpan

 Kuzey yıldızı

25

Çömçe

 Ağaçtan oyulmuş su kabı

26

Çözeli

 Kıpçak, merkezden uzakta olan

27

Çözelti

 Ayrılış, kopuş, firak

28

Cankız

 Candan sevilen

29

Çalımlı

 Gösterişli, çekici

30

Çekşin

 Çekici kadın

31

Çemeline

 Saf sağlıklı bir tür çiçek

32

Çıdamlı

 Metin, dayanıklı.

33

Damla

 Su tanesi

34

Dayana

 Uçan

35

Değerbilir

 birl. Değer/Bilir Kadirşinas, vefalı

36

Delgirmaa

 Bereketli anne

37

Didem

 Gözüm gibi sevdiğim

38

Dora

 Doruk, zirve, şahika

39

Düşsel

 Hayal içinde

40

Duygun

 Duygulu, hassas

41

Derli

 Düzenli

42

Ece

 Kraliçe, Güzel kadın. Saygıdeğer, görgülü hanım

43

Eçim

 Demet, tutam

44

Elçin

 Demet, bağ, devletine bağlı

45

Ela

 Renkli, alacalı

46

Ezgi

 Kulağa hoş gelen söz, esinti

47

Efil

 Körpe bitki yaprağı

48

Ebren

 Evren

49

Esrigün

 Fırtına

50

Gökçe

 Zarif, göz alan

51

Gerelbayar

 Işık bayramı

52

Gerelma

 Işık anne

53

Gökbörü

 Göklerden gelen, yüce

54

Gökçil

 Tanrıdan gelen, Maviye çalan

55

Gökşin

 Işık saçan, erdemli bayan

56

Gizem

 Sır

57

Gülen

 Mutlu, mütebessim

58

Harçana

 Kar kızı

59

Hazal

 Sonbahar yaprakları

60

Iraz

 Mutluluk

61

İncesen

 Huzur

62

İynem

 Yaren, dost

63

Karaca Hatun

 Ceylan yavrusu

64

Kereçene

 Güzel

65

Kızılbörü

 Kızıl saçlı bozkurt

66

Konçuy

 Kağan kızı, Soylu kız

67

Kudana

 Dondurulmuş

68

Künney

 Güneşli

69

Laçin

 Yırtıcı kuş

70

Mahigül

 Keşfetmekten hoşlanan

71

Maral

 Dişi Geyik

72

Mayda

 Narin, ince, ince yapılı

73

Mengü

 Sonsuzluk

74

Miçiye

 Güzel gülümseme

75

Munkhbat

 Sonsuz güçlü

76

Narıya

 Narin, kadınsı

77

Nyurguhun

 Bahar çiçeği

78

Okşan

 Benzeyen

79

Olcay

 Şans

80

Oylum

 Çukur

81

Öktem

 Bilge

82

Öyke

 Öfkeli, sinir

83

Öykünç

 Benzetme

84

Özden

 Samimi

85

Özge

 Başka, yabancı

86

Pelin

 Keskin kokan yayla çiçeği

87

Pamir

 Orta Asya’da bir yayla

88

Pelit

 Meşe ağacının çiçeği

89

Pınar

 Su kaynağı

90

Sağın

 Düşünce, kıvılcım

91

Sarangerel

 Ay ışığı

92

Sardana

 Zambaga benzer kırmızı çiçek

93

Sandara

 Parlakça

94

Sayina

 Yaz mevsimi

95

Sermin

 Güzel

96

Şeylan

 Bayram kutlamaları

97

Şırıl

 Akarsu sesi

98

Şölen

 Yemekli kutlama

99

Sonay

 Son güzel

100

Sayina

 Yaz ayları

101

Sarıada

 Parlak, parlayan

102

Tanla

 Mucize, şaşkınlık

103

Tansu

 Armağan

104

Turkuaz

 Maviye yakın mavi yeşil arası

105

Tilbe

 Dilek, dilenen şey

106

Tayeçe

 Soylu, saygıdeğer hanım

107

Tomris

 Demir ucu ya da demir sesi

108

Tunay

 Evlatlık kız çocuk

109

Tülin

 Ayna

110

Uruydana

 Ünlü

111

Ülker

 Kadife gibi ince tüy

112

Umay

 Koruyucu (Eski Türk tanrıçalarından, hala tüm Kuzey Türkleri çocukları sevdiğine ve koruduğuna inanır)

113

Yaldız

 Parlayan

114

Yeliz

 Hava alan, havadar

115

Yada

 Eski dönemde kutsanmış değerli taş

116

Yeliz

 Rüzgarlı, havalı,ferah

117

Yeşim

 Değerli bir taş

118

Yonca

 Doğada yetişen bir bitki

119

Yulduz

 Yıldız gibi parlak

120

Zeren

 Anlayışlı

Bu bizim eski Türk erkek isimleri ve eski Türkkız isimlerinden oluşan koleksiyonumuzdu. Umarız oğlunuz için eski Türkçe'deki en iyi erkek isimlerinden birini veya kızınız için eski Türk kız isimlerini bulabilisiniz.