800+ Duyulmamış Erkek İsimleri 2022 – Keşfedilmemiş Çocuk İsimleri

Çocuk beklerken aklınıza gelen ilk soru ona ne isim vereceğinizdir. Yakınlarınızdan öneriler alsanız da, duyulmamış erkek isimleri için öneriler alma şansı nadirdir. Oğlunuz için nadir erkek isimleri arıyorsanız, farklı, nadir ve keşfedilmemiş erkek isimleri listemize göz atın. Oğlunuz için sıra dışı erkek isimlerinin özel bir listesini oluşturduk.

A Harfi ile Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte oğlunuz için seçebileceğinizduyulmamış erkek isimlerinin bir listesi:

1. Abad  Şen, bayındır, Sonsuz gelecek zamanlar. 2. Âbidin  İbadet edenler kulluk yapanlar. 3. Abadın  Ezeli. 4. Adnan  Üstün insan. 5. Abak  Köylü. 6. Affan  Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu. 7. Abakan/Abakay  Bir Türk boyunun adı. 8. Abamüslüm  İslamiyete inanların ulusu, yücesi. 9. Âgah  Bilgili, basiretli, haberdar, uyanık. 10. Abat  Şen, rahat, mutlu olmuş 11. Âhi  Arkadaş, dost, cömert, yiğit. 12. Abay  Hüner, beceri 13. Ayvaz  Koca, eş. 14. Alican  Cana yakın, kanı sıcak, candan. 15. Aytekin  Ay gibi tek ve biricik olan, çok değerli. 16. Abaza  Kafkaslarda yaşayan bir Türk soyu. 17. Âlişan  Şan ve şerefi yüce olan. 18. Abbad  Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan kişi manasındadır. Abbad b. Bişr. Ashab dan. 19. Alişir  Aslan Ali. 20. Abbas  Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan – Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah (s.a.s)’ın amcası, Mek­ke’nin fethinde müslüman olmuştur. 21. Alpaslan  Korkusuz, yiğit, güçlü, kuvvetli. 22. Alper  Cesur asker, yiğit asker. 23. Abdal  Derviş, bilgili kişi. 24. Avşar  İşi hemen yapan. 25. Abdulhamit  Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah’ın kulu 26. Aykan  Kanı parlak ve canlı. 27. Abdulrezzak  Yukarıdan gelen ilk kullardan biri 28. Aykut  Armağan, mükafat, ödül. 29. Alperen  Hem din adamı hem komutan olan yiğit. 30. Altemur  Demirin korlaşmış kırmızı hali. 31. Abduş  “Abdullah” isminin kısaltılarak bir başka söyleniş biçimi. 32. Ammâr  Bir yeri bakımlı hale getiren. 33. Arda  Asa 34. Aşkın  Aşmış, ileri, üstün, seçkin. 35. Ata  Baba, dede, yaşlı, tecrübeli, bilgili. 36. Abdülaziz  En yüce, en değerli olan Allah ın kulu. Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Al­lah ın kulu. Aziz Allah’ın isimlerindendi r. – Sultan Abdülaziz 37. Atalay  Tanınmış, ünlü. 38. Atâullah  Allah'ın hediyesi, ihsanı, lütfu. 39. Acun  Dünya, evren, varlık. 40. Aral  Alev anlamına gelen Alaz ismi, aynı zamanda ağaçsız ve gölgesiz yer olarak da literatürde geçiyor.

B Harfi ile Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte oğlunuz için seçebileceğiniz az bilinen erkek isimlerinin bir listesi:

1. Babürşah  Moğol Devleti'ni kuran hükümdar 2. Battal  Kahraman, cesur, çok büyük. 3. Bağatur  Yiğit, kahraman, cesur. 4. Bahai  Samimi toplum ilişkisi kuran.Toplumun bir parçası olan. 5. Behcet  Sevinç, güler yüzlü, şirin. 6. Behlül  Çok gülen, hayır sahibi, cömert. 7. Barbaros  İtalyanca kökenli olan Barbaros, Türkçe’de kızıl sakal anlamına gelir. Avrupalıların, zamanında Barbaros Hayrettin Paşa’ya taktığı isimdir. 8. Bora  Arkasından yağmur getiren sert ve şiddetli fırtına. 9. Bintuğ  Bir çeşit askeri isim, binbaşı ve tuğgeneral rütbelerinden türetilmiş. 10. Bulut  Su buharlarının yoğunlaşmasıyla oluşan ve gökyüzünde asılı duran yığınlar. 11. Bahşı  Bilgin, öğretmen. 2. Saz şairi, âşık. 3. Hekim. 12. Bahadırhan  Güce ve kuvvete hükmeden. 13. Bahtiyar  Mutlu, şanslı 14. Behzat  Soyu güzel, doğuştan asil. 15. Behram  Merih yıldızı. 16. Bakanay  Açık, ortada. 2. Gökyüzünde duran ay. 17. Bektaş  Akran, eş. 18. Bilgehan  Derin bilgi sahibi hakan. 19. Bişr  Güler yüzlü. 20. Baksı  Bilgin, öğretmen. 2. Saz şairi, âşık. 3. Hekim. bk. Bahşı 21. Balatekin  Küçümen ve biricik, küçük şehzade 22. Baldemir  Sevimli ancak yeri geldiğinde de demir gibi sert olabilen kişi anlamında 23. Bülent  Yüksek, yüce, uzun. 24. Baltaş  Bal gibi tatlı, taş gibi sağlam, sert 25. Baransel  Güce, kuvvete ait 26. Baran Ege  yağmur mevsimi, büyük ulu 27. Baranalp  Güçlü yiğit 28. Barışcan  Barışı yürekten isteyen. 29. Bartunç  Güçlü tunç. 30. Başdemir  Demir gibi sağlam. 31. Başeğmez  Güçlü, baş eğmeyen, yenilmez 32. Başkurt  Başkurdistanıda yaşayan Türk halkı veya bu halkın soyundan olan kimse. 33. Başsoy  Başkanlar soyundan gelen anlamında. . 34. Baver  güvenmek, inanmak 35. Baturalp  Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi. 36. Baydıralp  Cesur ve güçlü kişi. 37. Bayduhan  Kutluk Devleti şehzadelerinden 38. Bayezid  Birçok Osmanlı şehzadesinin ortak adı. 39. Baygüç  Zengin ve güçlü 40. Bayraktar  Bayrak taşıyan

C Harfi ile Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz bazı nadir erkek isimleri:

1. Câbir  Cebreden, zorlayan, galip gelen. 2. Canib  Yan, taraf, yön. 3. Cârullah  Allah'a yakın olan, Allah dostu. 4. Cafer  Çay, dere, küçük akarsu. 5. Can  Ruh. Aziz, sevgili. Gönül. 6. Cihanşah  Dünyanın padişahı. 7. Caner  Can dostu. 8. Cübeyr  Küçük kahraman, küçük yiğit. 9. Candar  Silahlı asker. 10. Cantekin  Biricik can, can şehzade 11. Camer  Centilmen. 2. Cesur adam. 12. Çağatay  Yavru at, tay anlamına gelen Çağatay, aynı zamanda Cengiz Han’ın oğlunun ismidir. 13. Candeğer  Uğruna herşey göze alınabilecek kadar sevilen anlamında. 14. Candoğan  Doğuştan sevimli ve içten olan. 15. Cankız  Sevilen, sevimli, şirin kız. 16. Canören  Gerçek dost olan. 17. Canyurt  Yurdunu büyük bir içtenlikle seven kişi anlamında. 18. Cantez  Aceleci, yerinde duramayan. 19. Cantaş  içtenlik ve sevecenlik iradesi gösteren. 20. Cebealp  Silah kuşanmış savaşçı. 21. Cebesoy  Silahlarla ilgilene soydan gelme anlamında. 22. Cemşah  Hükümdar. 23. Cengizhan  Eski Moğollarda, Moğol hükümdarı. 24. Cengaver  Savaşçı, bahadır. 25. Cerbeze  Mahir, ustalık. 2. Serinkanlılık. 26. Cezlan  Mutluluk içinde olan. 27. Cibran  Kürt komutanIarından biri. 28. Cihanerk  Tüm dünyanın en kudretlisi, güçlüsü. 29. Cihantürk  Dünyaya, aleme nam salmış Türk. 30. Coşkunay  Ay’ın parıltısını heyecanla içinde taşıyan anlamında. 31. Coşkuntürk  Coşkulu, heyecanlı içi içine sığmayan Türk. 32. Cömert  Pinti olmayan, eliaçık, gönlü yüce 33. Çağlayantürk  Coşkulu Türk. 34. Çelikel  Eli çelik gibi olan, çelik elli. 35. Çetinsu  Çok hızlı, güçlü akan su. 36. Çölgeçen  Zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebilen. 37. Çiltay  Çilli tay. 38. Çevikyiğit  Korkusuz ve atılgan kişi. 39. Çetinyiğit  Sert ve inatçı ve de cesur kişi. 40. Çerçi  Köy, pazar ve benzeri yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan gezginci esnaf.

D Harfi ile Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte aralarından seçim yapabileceğinizsıra dışı erkek isimlerinden bazıları:

1. Dadaloğlu  19. yy. da yaşamış. Anadolu halk Ozanı. 2. Dadaş  Erkek kardeş. 2. Delikanlı. yiğit kimse. 3. Doğu illerinde seslenme sözü olarak kullanılır. Dağaşan 3. Dâhi  Üstün zekalı, son derece zeki, anlayışlı. 4. Dâi  Dua eden, duacı, hak dine çağıran. 5. Değer  Bir şeyin önemini gösteren ölçüt, yüksek nitelik. 6. Deha  Zekâca çok üstün olan kişi, dahi. 7. Destan  Hikâye, efsane. 8. Doğu  Güneşin doğduğu yön. 9. Dağıstan  Türk kökenli Kafkasya ülkesi 10. Dağlı  Dağlık yerleşim yerlerinde yaşayan kimse 11. Dağtek  Tek dağ. 12. Dağtekin  Yalnız ıssız dağ 13. Daniş  Bilgi, bilme, biliş, ilim. 14. Danişmend  Bilgili, âlim. 15. Dâver  Doğru ve insaflı olan, âdil hükümdar. 16. Derviş  Allah için alçak gönüllüğü kabul eden. 17. Derin  Yüzeyi tabanından uzak olan, yoğun veya çok ilerlemiş anlamlarını taşıyor. 18. Duygun  İçli, duyarlı, duygulanabilen. 19. Dünya  Üzerinde yaşadığımız yeryüzü. 20. Dalboğa  Koruyucu yürekli kimse. 21. Dalca  Dal gibi ince, uzun, narin. 22. Dilhan  İçten, gönülden söyleyen. 23. Dilaver  Yiğit, yürekli, erkek. 24. Dülger  Marangoz. 25. Doğan  Atılgan ve yiğit. 26. Dalsar  Saldır ve sar, saldır ve kuşat 27. Danışment  Başvurulan kimse. 28. Darcan  Sıkıntılı, sabırsız kimse, serçe büyüklüğünde boz renkli kuş 29. Debernuş  Eshab-ı Kehf´den – 7 Uyurlar´dan. 30. Delikanlı  Çocukluk çağından çıkmış genç erkek. 2. Sözünün eri, dürüst, namuslu kimse. 31. Demirbilek  Sağlam bilekli, güçlü kimse. 32. Demirbüken  Demiri bükebilecek denli yiğit kimse 33. Demirezen  Demiri ezebilecek kadar gücü olan. 34. Demirgüç  Sağlam ve güçlü kimse. 35. Deniztekin  Deniz adamı, denizci. 36. Duruöz  Temiz özlü kimse 37. Dursunali  Kız çocuğu olmayan ailelerin en son doğan erkek çocuklarına verdikleri isim. 38. Dirlik  Düzen içinde mutlu yaşam, mutluluk, sevinç, iyi geçinme, erinç 39. Dicle  Bir ırmak ismi 40. Dinçtürk  Sağlıklı, sağlam Türk, güçlü Türk

E Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz farklı erkek bebek isimlerinin bir listesi:

1. Ebecen  Akıllı çocuk. 2. Ebed  Sonsuzluk. 3. Ebet  Sonu olmayan zaman, sonsuzluk. 4. Ebrak  Çok parlak olan. 5. Ebubekir  İlk halife olan Hz. Ebubekir’in ismidir. Bekir’in babası manasındadır. 6. Ecekan  Geçmişinde yücelik saygınlık barındıran. 7. Ecevit  Açıkgöz, çevik, çalışkan ve sinirli anlamlarındadır. 8. Ecehan  Hanların başı. 9. Ecmel  En güzel, en yakışıklı. 10. Edis  Ulu, yüce, değerli, yüksek. 11. Ediz  Değerli, ulu kimse. 12. Ekin  Tahılların tarlada harman oluncaya kadarki ismi. 13. Ender  Nadir bulunan, çok az. 14. Eralp  Yiğit erkek. 15. Enis  Arkadaş, dost. 16. Ertuğ  Cesur, yiğit savaşçı. 17. Eymen  Çok talihli, hayırlı, daha uğurlu olan. 18. Ede  Ata, büyük kardeş, ağabey. 19. Edhem  Kara donlu, yağız at. 20. Efe  Batı anadolu yiğidi, zeybek. 21. Efken  Atıcı, yıkıcı. 22. Edebali  Osman Gazi’nin hocası. Edeb ve Ali isimlerinin birleşimi ile oluşur. 23. Edgüer  İyi kimse, iyi er manasındadır. 24. Efe Buğra  Ağabey, büyük kardeştir. Buğra; büyük erkek deve, iki hörgüçlü devedir. 25. Efrahim  Hz. Yusuf un ikinci oğlu. Orta Filistin’de yerleşen İsrail kabilesine adını verdiği söylenir. Bu kabile Hz. Süleyman’ın ölümünden sonra asıl İsrail topluluğunun 12 kola ayrılmasında etken oldu. 26. Egesal  Egeli olmasıyla nam salmış olan. 27. Egetürk  Engin görüşlü Türk. 28. Egezade  Egeli oğlu. 29. Eğilmez  Boyun bükmeyen 30. Ejderhan  Acımasız hükümdar. 31. Elbruz  Boyu uzun yakışıklı 32. Elçi  Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir. 33. Elçialp  Yiğit temsilci. 34. Emek  Uzun ve yorucu çalışma. 2. Bir amaç uğruna harcanan yoğun beden ve zihin gücü. 35. Emirkan  Bir kavmin, bir şehrin başı. 36. Ezgütekin  İyi şehzade 37. Esendemir  Sağlıklı ve demir gibi 38. Eryiğit  Yiğit erkek 39. Esiner  Sabah yeli gibi tatlı ve yiğit kimse, esin veren kimse 40. Eslek  Çalışkan. 2. Girişken.

F Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte F harfiyle başlayan bazı farklı erkek isimleri:

1. Fadıl  Erdemli, üstün, parlak 2. Fahim  Yüce kişi. 2. İtibarı olan kişi. 3. Fahir  Şanlı, şerefli, onurlu, övülecek kimse manasındadır. 4. Fahmi  Yüce. 5. Fahrettin  Dinin övünç kaynağı manasındadır. Karşılıksız kabul edilen görev, iş diğer anlamıdır. 6. Fazlı  İyilik, fazilet, erdem, lütuf. 7. Fahreddin  Dinin büyüğü, dinde övülmeye layık. 8. Fâlih  İsteğine kavuşan, başaran. Çiftçi. 9. Faris  Yiğit, mert, binici, at yetiştiricisi. 10. Faruk  Hak ile bâtılı ayıran. 11. Feza  Uzay 12. Feda  Gözden çıkartma. 13. Faik  Başkalarından daha ileri, üstün. 14. Faiz  Başarı kazanan, isteğine kavuşan. 2. İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kar. 15. Fakib  Anlayışlı, zeki. 2. Fıkıh bilgini. 16. Fakih  Anlayışlı, zeki kimse. 2. Fıkıh bilgini. 17. Fakir  Yoksul. 18. Fasih  Güzel, düzgün ve açık konuşan. 19. Fatih  Fetheden, zapteden, aşan. 20. Fatin  Zeki, anlayışlı. 21. Faysal  Kesin hüküm vereni. Keskin kılıç. 22. Fazlullah  Allahü teâlânın lütfu. Üstün ve değerli 23. Fecri  Tan kızıllığı. 24. Felat  Susuz çöl. 25. Felek  Gökyüzü. Dünya, âlem. 26. Feleytun  Lider 27. Feramuş  Unutma, akıldan çıkma. 28. Ferdari  Bilgi veren. 29. Fereç  Zafer, utku. 2. Sevinç, teselli. 30. Feritkan  Eşi olmayan, soylu kandan gelen kimse. 31. Feriz  Ekini alınmış tarla. 32. Ferman  Emir. Padişahların tarafından verilen emir. 33. Ferruh  Uğurlu, mübarek, yüzü nurlu, aydın. 34. Feridüddin  Dinin en üstünü. 35. Feyyâz  Feyz, bereket ve bolluk veren. 36. Feyzullah  Allahü teâlânın feyzi. 37. Fuat  Kalb, gönül. 38. Filinta  Namlusu kısa kurşun atan tüfek, 2. Uzun boylu, yakışıklı ve çevik kişi. 39. Filizer  Genç, toy, delikanlı. 40. Firas  Yiğit, mert, binici, at yetiştirici gibi anlamlar taşır.

G Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte G harfiyle başlayan nadir erkek isimleri:

1. Gazanfer  Yiğit, aslan gibi cesur. 2. Gazi  Savaştan sağ dönen. 3. Gevheri  Pırlanta gibi temiz insan. 4. Gıyas  Yardım eden. 5. Giray  Kırım hanı. 6. Gaffur  Bağışlayan, acıyan 7. Galip  Kazanan, üstün 8. Gani  Zengin, cömert, bol çok, elindekiyle yetinen 9. Garabed  Liderlik yapan, öncü. 10. Gayret  Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği – Koruma, kayırma, esirgeme duygusu. 11. Gediz  Gölcük, su birikintisi. Ege’de bir akarsunun ismi. 12. Gerçek  Hakikat, doğru. 13. Gökalp  Türkçe kökenli olan Gökalp ismi mavi gözlü yiğit demektir. 14. Göksel  Gökyüzüyle ilgili olan. 15. Göktürk  Orta Asya’da Bumin Kağan tarafından kurulmuş Türk devleti. 16. Görkem  İhtişamlı, gösterişli, heybetli. 17. Gurur  Benlik, kendini beğenme, övünme ve büyüklenme anlamlarında kullanılmaktadır. 18. Gencaslan  Arslan gibi yiğit. 19. Gençkal  Hiç yaşlanma, herzaman genç kal 20. Gençsoy  Yaşlı olmayan soydan, dinç kimse, soylu genç 21. Gıyaseddin  Dinin yaratılmasına yardımcı olan 22. Girgin  Girişken, sokulgan 23. Gizay  Gizlenmiş Ay, saklı Ay 24. Gizer  Giz gibi saklanan yiğit 25. Gizmen  Giz saklayan kimse, sırdaş 26. Gokay  Gök ve ay gibi güzel olan. 27. Gazel  Divan edebiyatında bir nazım biçimi. 28. Gençtan  Tan vaktinin çok canlı görünüşü. 29. Gençtaş  Taş gibi sert olan genç. . 30. Gençtürk  Genç Türk. 31. Gerçeker  Aslına uygun nitelikler taşıyan yiğit, gerçek yiğit 32. German  Hisar, kale. 33. Gernas  Kahraman. 34. Gevheri  Özlü, değerli. 35. Geylani  Cennette çıkan ilk kiraz 36. Gezegen  Uzay boşluğundaki ışığı yansıtan cisimlerin ortak adı 37. Girayalp  Halk tarafından sevilen kahraman kişi. 38. Genco  Genç o anlamına 39. Göğüş  Sarı saçlı ve mavi gözlü kimse, gökmen 40. Gökbay  Gökyüzlü ve zengin kimse

H harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte aralarından seçim yapabileceğinizkeşfedilmemiş bazı erkek isimleri:

1. Habib  Sevgili, dost 2. Habibullah  Allah’ın en sevdiği, Hz. Muhammed’in lakabı 3. Habil  Yeryüzünde öldürülen ilk insan 4. Habip  Sevilen kişi, yaren, dosta verilen ad 5. Hacı  Kabe’yi ziyaret eden kişi. 6. Habbab  Seven, sevgili, dost. 7. Hafi  Güler yüzlü, çok ikramcı, gizli. 8. Hafid  Torun. 9. Hakan  Türk hükümdarı. 10. Hakem  Hüküm veren. 11. Haki  Hikaye eden, anlatan. 12. Hades  Birisini yenmek, kötülük 13. Hadim  Birisine yol gösteren. 14. Hadis  Hz. Muhammed'in söz ve davranışları 15. Hadra  Çok yeşil, en yeşil manasında. 16. Hafız  Ezberleyen/ Özellikle Kuran-ı Kerimi ezbere okuyan 17. Hakan  Kağan, eski Türk imparatoru 18. Hakkı  Doğruluk, adaletli 19. Haktan  Allah’tan gelen, Allah’ın verdiği 20. Hakverdi  Allah’tan gelen hak anlamında. 21. Haldun  Devamlı yaşlanıp ihtiyarlamayan. 22. Halife  Birinin yerine geçen. 23. Halil  Dost, sevgili, samimi dost, içten arkadaş. 24. Haluk  İyi ve güzel huylu, geçim ehli, İslama yakışır. 25. Hamdullah  Allahü teâlâya hamd eden. 26. Hammâd  Çok hamd eden, çok dua eden. 27. Hamza  Aslan, heybetli, azametli. 28. Han  Hakan veya hakana bağlı hükümdar. 29. Hanefi  İstikamet üzere olan. 30. Hani  Yumuşaklık ve vakar sahibi. 31. Hasan  Güzel, iyi, hoş. 32. Haseki  Hükümdarların hizmetlerine tahsis edilen zat. 33. Halas  Kurtuluş, özgürlüğe kavuşmak. 34. Halâskâr  Kurtarıcı. 35. Halik  Yoktan var eden, yaratıcı. 36. Halet  Hal, durum. 37. Hepyüksel  “Her zaman gözün yükseklerde olsun, yüksel” anlamında kullanılan bir ad. 38. Heşar  Uyanık 39. Hevbeş  Özdeş. 40. Hızlan  Elini çabuk tut, hızını artır

I harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte seçmeniz için bazı sıradışı erkek isimleri:

1. Idık  Kutsal, mübarek. 2. Ilbeyi  Eski Osmanlı ileri gelenler için kullanılan unvan 3. Ilcan  Ağacın gövdesi, ılımlı. 4. Ildır  Alacakaranlık. 2. Parıltı, ışıltı. 5. Ildız  Yıldız. 6. Ilgar  Akın 7. İkrime  Kerem sahibi, cömert. 8. İlhami  İlham sahibi. 9. İlker  İlk erkek çocuk. 10. İmadeddin  Din direği, devleti ayakta tutan. 11. İmam  Nümune, rehber, önder, başkan. 12. İnayetullah  Allah'ın lütfu, ihsanı. 13. İlgi  Yakınlık kurma, ilişki. 14. İnanç  Bir düşünceye bağlılık, doğru, emin, iman. 15. İlter  Vatanını seven, koruyan. 16. Ilgazer  Ilgaz dağlarının yiğidi 17. Ilgısoy  Köken. 18. Ilgıt  Esinti ve akış için kullanılan yavaş yavaş anlamında 19. Ilkutay  Kutsal ülke. 20. Ilsu  Ülkenin suyu, bereketi, bolluğu. 21. Imren  Görülen bir şeyi veya herhangi bir isteği elde etmek istemi, gıbta. 22. Ira  Öz yapı, karakter, kişilik. 23. Iraz  Uzak. 24. Irgun  Sabahın erken saatleri. 25. Irhan  Rehin koyma ya da başkaları tarafından rehin koyulma. 26. Irız  Cesur, yiğit. 27. Irkd  Kehanette bulunan. 28. Irşat  Doğru yolu gösterme, uyarma. 29. Işıkalp  Işıklı yiğit 30. Işıker  Aydınlık yiğit, ışıklı yiğit 31. İslam  Müslüman, Hakka teslim olan. 32. İsmâil (İb)  Allahü teâlâya çok ibadet eden. 33. İzzet  Değer, şeref, kudret, hürmet ve ikram sahibi. 34. Işınbay  Aydınlık ve zengin. 35. Itri  Itır kokulu; kokusu büyüleyici olan. 36. İbiş  Soytarı, palyaço 37. İbo  “İbrahim” adının kısaltı1mışı. 38. İçöz  İçi özü olan 39. İğdemir  Araba okunun demiri, dülgerlerin ve heykelcilerin ağaç yontma aracı 40. İltüzer  Ülkeyi düzene sokan, derleyip toplayan

K Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz bilinmeyen bazı erkek isimleri:

1. Kaan  Hükümdar, han 2. Kabadayı  İyi dövüşen, korkusuz, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse. 3. Kaban  Savaşçı, dövüşken. 4. Kabil  Kabul eden, olabilir mümkün, önde ve ileride olan. 5. Kadagan  Buyruk, emir. 6. Kadem  Ayak, adım. 7. Kâdir  Tükenmez güç ve kudret sahibi. 8. Kadı  Hüküm, karar ve hakimlik. 9. Kalender  Dünyadan el etek çekip boş dolaşan derviş. 10. Kamran  İsteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar. 11. Kadrettin  Dinin kudreti, gücü. 12. Kadrihan  Değerli, kıymetli ve de güçlü hükümdar. 13. Kafar  Batırıcı, kahreden. 14. Kasım  Taksim eden, bahşeden. 15. Kaya  Büyük, sert taş kütlesi. 16. Kayra  Saygın birinden gelen iyilik. 17. Korhan  Canlı, ateşli, güçlü hükümdar. 18. Kutay  Kutlu, uğurlu anlamına gelen Kutay ismi, aynı zamanda Borneo adasının doğusundaki bir sultanlığın ismidir. 19. Kuzey  Sağını doğuya, solunu batıya veren kişinin tam karşısına düşen yön, güneyin karşıtı. 20. Kahraman  Yiğit, cesur 21. Kalender  Gösterişsiz, sade, tokgözlü anlamındadır. 22. Kalgay  İzci başı. 23. Kalkan  Koruyucu. 24. Kalmuk  Göz kapağı. 2. Tüylü yün kumaş. 3. Asya’da eski bir Moğol kabilesinin adı. 25. Kamacı  Top kaması yapan veya onaran kimse. 26. Keleş  Güzel yakışıklı, bahadır. 27. Kemal  Olgunluk, bilgi ve fazilet sahibi. 28. Keramet  Kerem, ihsan, evliyada görülen harika. 29. Keremşah  Çok cömert, çok eli açık, çok soylu. 30. Key  Büyük hükümdar, padişah. 31. Keşşaf  Keşfeden, sırları çözen, gizlileri açığa çıkaran. 32. Kamuran  Dileğine, kavuşmuş olan, bahtiyar, mutlu kişidir. 33. Kanat  Kuşların ve uçucu böceklerin uçmalarını sağlayan organlarıdır. 34. Kanbore  Kahraman. 35. Kandemir  Çok güçlü olandır. 36. Kılıç  İki yüzü keskin eski bir silah. 37. Kıymet  Değer, baha, bedel, onur, itibar, makbul oluş. 38. Kiram  Soyu temiz olanlar, şerefli ve cömert olanlar. 39. Korkut  Büyük dolu tanesi. 40. Kuddusi  Mukaddes, ulvi, pak.

L Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte L harfiyle başlayan duyulmamış erkek isimlerinden bazıları:

1. Laçin  Bir cins şahin – Sarp, yalçın 2. Laden  Pembe çiçekler açan, hekimlikte kullanılan bir ağaççık. 3. Lahik  Yetişen, ulaşan. 2. Eklenen. 4. Lâhut  Tanrı âlemi, ilahi âlem. 5. Lâmi  Parıldayan, parlak, parıltılı. 6. Levent  Bahriyeli. Boylu poslu, yakışıklı. 7. Levni  Renkli, boyalı. 8. Laşa  Bir Gürcü kralının adı. 9. Latif  Yumuşak, hoş, nazik 10. Lavani  Genç, gençlik, tazelik. 11. Lavekar  İstekli. arzulu, hevesli. 12. Lâyık  Uygun, değer, yakışır. 13. Lebip  Akıllı, zeki, uyanık. 14. Ledün  Tanrı katı. 15. Lefter  Muhtaç, meteliksiz. 16. Lehatin  Şans, talih. 17. Lider  Önder, şef, rehber kişi manasındadır. 18. Liva  Bayrak 19. Livin  Hareket, devinim. 20. Lezgin  Hızlı, süratli, acele. 21. Lut  Bir peygamber adı. 22. Levin  Renk, boya. 23. Lütfi  Cenneti gören, Cennet'te ölümsüzlüğe kavuşan kişi 24. Lütufkar  İyi davranan, hoş görülü. 25. Levne  Renkler, türler. 26. Levniz  Renk. 2. Yüz. 27. Lut  Bir peygamber adı. 28. Lütfullah  Tanrının lütfu. 29. Lütuf  İyilik, güzellik, hoşluk. 2. Bağış, ihsan. 30. Lezir  Akıllı. 2. Akla uygun. 31. Lala  Çocuğun eğitimi ve öğretimiyle görevli kişi. 32. Lavik  Destan. 33. Lebib  Akıllı, zeki 34. Lema  Parıltı, parlayış, 35. Lemi  Parlak, parıldayan

Ayrıca Kuran'da geçen erkek isimleri ile ilgili yazımızı da okuyunuz.

M Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte Mharfiyle başlayan duyulmamış birkaç erkek ismi:

1. Maarif  Bilgi, kültür. 2. Macid-Macit  Şan ve şeref sahibi 3. Mağrip  Batı. 2. Akşam. 4. Mağrur  Gururlu. 5. Mahabat  Mehebat, eski İran’da tanınmış bir peygamber. 6. Mahdum  Hizmet edilen, evlat. 7. Mahmud  Övülmüş, medhedilmiş, sena edilmiş. 8. Mahmur  Sarhoş, uykulu, baygın gözlü. 9. Murat  İstek, arzu, maksat. Seçilen 10. Mazhar  Nail olan, şereflenen, bir iyiliğe kavuşan. 11. Mahzun  Kederli, dertli 12. Mail  İstekli. 2. Eğik 13. Makal  Söz, kelam. 2. Söyleyiş, 14. Makbul  Alınan kabul olunan 15. Maksud  Amaç, gaye, maksat 16. Memun  Korkusuz, tehlikesiz, sağlam, emin. 17. Mecdeddin  Dinin büyüğü. 18. Mecnun  Deli, divâne, delice seven. 19. Medeni  Şehirli, bilgili ve görgülü. 20. Mert  Sözünün eri, yiğit, bahadır. 21. Malkoçoğlu  Kale koruyucusunun oğlu. 22. Malum  Herkesçe bilinen 23. Manas  Kırgızların ulusal destanı 24. Mançer  Yabani kiraz ağacı. 25. Manço  Manda yavrusu 26. Mestan  Mest olmuş, bayılmış. 27. Metin  Sağlam, dayanıklı. 28. Mir  Amir, kumandan, bey, vali, hükümdar. 29. Miraç  Merdiven, yükselen, yükseklere çıkan . 30. Mirkelam  Kibar konuşan, hoş sohbet, sohbet adamı. 31. Muhsin  İyilik yapan 32. Muhtar  Dilediği şekilde hareket edebilen 33. Muhteşem  Görkemli, gözkamaştırıcı 34. Muktedir  Bir şeyi yapmaya gücü yeten 35. Munar  Pınar, çeşme. 36. Mirza  Hükümdar soyundan gelen, beyzade. 37. Misbah  Lamba. 38. Mithat  Methetme, övme. 39. Muammer  Uzun ömürlü, ömür süren, yaşayan, talihli. 40. Muaz  Sığınan, korunan, sarılan.

N Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte Nharfiyle başlayan nadir erkek isimlerinden bazıları:

1. Nafih  Genizden gelen ses. 2. Nahit  Venüs, Zühre yıldızı 3. Nail  Ele geçiren, muradına eren 4. Naim  Bolluk varlık içinde yaşayandır. Cennetin bir bölümünün adıdır. 5. Naip  Birinin yerine geçen. 2. Kadı. 3. Nöbet bekleyen. 6. Nabi  Haberci, haber veren. 7. Namdar  Meşhur namlı, ünlü, tanınmış. 8. Nasreddin  Dine yardım eden. 9. Nebi  Haberci, haber getiren, peygamber. 10. Necat  Kurtuluşa, selamete eren. 11. Narter  Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi 12. Natuk  Düzgün konuşan, konuşmayı seven. 13. Navdayi  Aday, namzet. 14. Nayman  Moğolistan’da yaşayan Türk topluluğu. 15. Nebahattin  Dinin şanı ve şerefi. 16. Noyan  Başkomutan ve bey anlamlarında kullanılmaktadır. 17. Nebez  Boyun eğmeyen. 18. Nebi Berzah  Ölümden sonra kıyamete beklenen yer 19. Necaip  Onurlu, soylu kişi. 20. Nebil  Şerefine düşkün olan. 2. Yüksek zekalı. 3. Faziletli. 21. Neccar  Dülger. 2. Marangoz. 22. Nejat  Soy nesil, nesep, tabiat. 23. Nesimi  Hoş ve mülayim. 24. Nevzat  Yeni doğmuş çocuk. 25. Neşet Yetişen  ileri gelen, doğan. 26. Nijad  Soy. 27. Niyazi  Yalvaran, yakaran, dua eden. 28. Necdet  Güçlü ve korkusuz, kahraman, yiğit kişi demektir. 29. Necear  Dülger, marangoz. 30. Nedret  Az bulunurluk, seyreklik 31. Nefer  Bir adam, tek kişi. 2. Er, asker. 32. Nemır  Ölümsüz. 33. Nemutlu  Çok mutlu. 2. Sevinçli. 34. Nenkvaz  Çetin, sert. 35. Numan  Refah, konfor. 36. Nuaym  Hayat güzelliği, refah. 37. Nüzhet  Neşe, sevinç, eğlence, temizlik, ferahlık. 38. Nimetullah  Tanrı’nın nimeti. 39. Nilova  Şimdiki Musul. 40. Nova  Bir yıldız grubunun adı

O Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte O harfiyle başlayan bazı anlamlı sıradışı erkek isimleri:

1. Oben  Erkek deve, o benim anlamlarındadır. 2. Obuz  Su gözesi, göze kaynak 3. Ocak  Ev, aile. 4. Od  Ateş. 5. Odhan  Ateş kağan, ateş han 6. Oğuz  Doğru, sağlam, güçlü, genç. 7. Oğuzhan  Oğuzların hükümdarı. 8. Okan  Anlayışlı, kavrayışlı. 9. Oktay  Hiddetli, kızgın, sinirli. 10. Orhan  Şehrin hakimi. 11. Ogün  Anımsanan, belli bir günde doğan kimse. 12. Omay  Seçkin, seçilmiş. 13. Oytun  Kutsal, mübarek. 14. Özalp  Özünde yiğit olan kimse. 15. Özer  Doğru, yiğit kimse. 16. Övün  Övünmeye yol açan, övünülecek herhangi bir şey. 17. Odkanlı  Canlı, coşkulu, ateşli kimse. 18. Odman  Ateşli, canlı, çoşkulu kişi. 19. Odyak  “Ateşli ve coşkulu ol” anlamında kullanılan bir ad. 20. Odyakmaz  Ateş yakmaz. 21. Ozan  Halk şairi, geveze. 22. Öktem  Gösterişli, korkusuz, güçlü. 23. Ömer  Diri, canlı, yaşayan hayat süren 24. Önder  Lider, şef, reis. 25. Oflaz  Güzel, iyi, sevilen 26. Ogansoy  Tanrı soyundan, gök tanrısı soylu 27. Ogeday  Akıllı, zeki. 28. Oğantürk  İlahi bir güce sahip Türk. 29. Oğanverdi  “Allah bağışladı” anlamında kullanılan bir ad. 30. Oğulbey  Beyin oğlu. 31. Oğultekin  Biricik oğul, şehzade 32. Oğultürk  Türkoğlu 33. Oğuzata  İyi huyluluğu atalarından, soyundan gelen. 34. Oker  Hızlı ve kuvvetli. 35. Okgüç  Ok gibi doğru ve güçlü 36. Okumuş  Bilgili, öğrenimli. 37. Okuş  Akıl, zeka, mantıklılık. 38. Olcayto  Şanslı 39. Omariya  Mardin, Nusaybin’de Kürt aşireti. 40. Omet  Ümmet, topluluk.

P Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İştearalarından seçim yapabileceğiniz bazı bilinmeyen erkek isimleri:

1. Padaş  Ödül, mükafat. 2. Padişah  Hükümdar, sultan. 3. Pak  Temiz 4. Pakalın  Temiz, şerefli 5. Pakan  Kutsal kişiler. 6. Pakar  Savaşçı, mücadele 7. Pakbaz  İçten bağlı, vefalı. 2. Aziz. 8. Pakdaw  Erdem, fazilet, adil. 9. Pakel  İyiliksever kimse. 10. Paker  Temiz dürüst. 11. Peyami  Haberci. 12. Pamir  Tacikistan, Çin ve Sincan - Uygur Özerk Bölgesi arasında kalan sıra dağların ismi. 13. Pars  Yırtıcı bir hayvan. 14. Peker  Gözü pek, cesur, güçlü kimse. 15. Poyraz  Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgar. 16. Pakman  Dürüst ve saygın bir kişilik. 17. Paksan  Dürüstlüğüyle, saygınlığıyla nam salmış kişi. 18. Paksoy  Dürüst ve saygın bir soydan gelen. 19. Pakzat  Dürüst kişilik. 20. Pala  Kısa, geniş kılıç 21. Palatürk  Kılıç gibi keskin Türk, 22. Palay  Yedek at 23. Pardari  Ortak, paylaşımcı 24. Parez  Oruç 25. Parshan  Pars gibi güçlü ve çevik hükümdar 26. Parshan  Pars gibi güçlü ve çevik hükümdar 27. Paşeroj  Gelecek. 28. Pedük  Ulu, yüce, yüksek kişi. 29. Pehlivan  Güreşçi 30. Pejn  Yankı, eko. 31. Pekak  Çok beyaz 32. Pekalp  Güçlü yiğit, sert yiğit, pek yiğit 33. Pekçetin  Çok çetin; çok güç 34. Pekintürk  Kuşkuya yer olmayacak denli Türk, kesinlikle Türk 35. Pilewer  Kalaycı, tenekeci. 36. Piribey  Saygın ve yaşlı kişi. 37. Piştivan  Koruyucu, hami. 38. Polatalp  Çelik yiğit 39. Poreş  Esmer. 40. Pütün  Olgun, deneyimli.

R Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz bazı farklı erkek bebek isimleri:

1. Rabes  Tutum. 2. Rabih  Faydalı, karlı. 3. Ragıp  İçtenlikle isteyen, özleyen 4. Rahmeti  Koruyan, esirgeyen. 5. Raif  Acıyan, esirgeyen 6. Raci  Rica eden, yalvaran, ümitli, dileyen. 7. Racih  Üstün, kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan. Tercihli. 8. Rafet  Merhamet etme, acıma, esirgeme. 9. Ramazan  Çok sıcak olan, günahları yakan. 10. Ramiz  İşaret koyan, işaretle konuşan. 11. Reyan  Her şeyin ilk zamanı, evveli, taze zamanı. 12. Rüzgar  Yel, esinti. 13. Raperin  Ayaklanmak, bir yerden kalkmak. 14. Rasin  Sağlam, dayanıklı, güçlü 15. Rebi  Bahar. 16. Refiğ  Rahatlık ve huzur içinde yaşayan kimse. 17. Regaip  Çok istek gören, beğenilen. 2. Armağanlar. 3. İstekler, arzular. 18. Rehber  Yol gösteren, kılavuz. 19. Reis  Başkan. 20. Rekin  Gururlu, ağırbaşlı. 21. Remide  Ürkmüş, korkmuş 22. Renas  Yol bilen 23. Resai  Süs, süsler. 24. Resulhan  Hükümdarın elçisi. 25. Reşididdin  Dinin olgunu, dürüst olanı, dini bütün. 26. Rauf  Pek esirgeyen, çok merhamet eden. 27. Recai  Rica eden, dua eden, Allahü teâlâya yalvaran. 28. Recep  Mübarek, muazzam, muhterem; kıymetli. 29. Refah  Bolluk, rahatlık, her türlü sıkıntıdan kurtulma. 30. Re'fet  Acıyan, merhamet eden. 31. Rifat  Yükseklik, yücelik, büyük rütbe. 32. Rüçhan  Üstün olan. 33. Rıdvan  Razı, memnun. Cennetin kapısındaki melek. 34. Rıza  Kadere razı olan. Tasavvufta iradenin yok edilmesiyle elde edilen makam. 35. Revan  Akan, yürüyen, giden. 2. Ruh, can. 36. Rewşen  Aydın kişi. 37. Rexman  Rahman kutsal. 38. Reyyan  Suya kanmış, suya doymuş. 2. Cennet´te sadece oruç tutan kimselerin girebileceği kapı. 39. Rezzak  Bütün canlıların rızkını veren 40. Rodin  Işığın müjdecisi

S Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte oğlunuz için seçebileceğiniz farklı erkek isimlerinin bir listesi:

1. Saadettin  Dinin mutluluğu. 2. Sabur  Çok sabırlı. 2. Tanrı adlarındandır. 3. Sabutay  (Subutay) Cengiz Han’ın ünlü Moğol generalinin adı. 4. Sacit  Secdeye varan, ibadet eden 5. Sadak  Sabah rüzgarı / Ok kılıfı 6. Sadeddin  Dinin mübarek kişisi. 7. Sadullah  Allahü teâlânın saadeti. 8. Sadun  Uğurlu olan, uğur getiren. 9. Safa  Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen. 10. Saffet  Saf, halis, temiz. Hile ve dubaradan uzak olan. 11. Saffan  Saf, halis. 12. Sağanalp  Herkese yararlı olan yiğit. 13. Sağay  Yenisey Türklerine bağlı bir Türk boyunun adı 14. Sağbilge  Hekim, doktor. 15. Sağcan  Sağlıklı can, sağlıklı kimse 16. Sağhan  İyi kağan / Sağın saygıdeğer, kutsal kimse / Hekim, Doktor / Kazak hakanlarının ünlülerinden biri 17. Sahabi  Hz. Muhammed’i görmüş, birlikte bulunmuş kimse 18. Said  Kutlu, cennetlik 19. Saim  Oruç tutan, oruçlu 20. Saip  Doğru. 21. Sair  Seyreden ve yürüyen. 22. Sait  Kutlu, cennetlik 23. Salahaddin  Dine bağlı, dini düzgün. 24. Sâman  Servet sahibi, zengin, rahat, dinç, düzenli. 25. Sedat  Doğru ve haklı 26. Selami  Barış, huzur ve selamet sahibi. 27. Selçuk  Sel gibi akan. 28. Selman  Barışçı, sulhçu. 29. Serdar  Asker başı, kumandan, komutan, reis. 30. Serhat  Sınır boyundaki asker. 31. Sertaç  Başa konan taç. 32. Server  Baş, reis, seyyid, bir topluluğun ileri geleni. 33. Sevban  Elbiseli, giyinmiş, kuşanmış. 34. Seyfi  Kılıç kuşanmış, asker. 35. Seyfullah  Allah'ın kılıcı, askeri. 36. Seymen  Çiftlik bekçisi. 37. Siyami  Oruçlu, kendini kötülüklerden men eden. 38. Soner  Bir işte son yardımı yapan. Son olması istenen. 39. Sunullah  Allah'ın kudreti, meydana getirdiği varlığı. 40. Sirac  Lamba, ışık, güneş, ay.

T Harfiyle Başlayan bazı Nadir Erkek İsimleri

İşte küçüğünüz için seçebileceğiniz bazı keşfedilmemiş çocuk isimleri:

1. Tabgaç  Ulu, saygıdeğer. 2. Tacal  “Üstün ol, baş ol” anlamında kullanılan bir ad. 3. Tacettin  Taca ait 4. Taci  Taç ile ilgili 5. Tacver  Taç sahibi padişah. 6. Taçkın  Gurur 7. Tağay  Silah. 2. Annenin erkek kardeşi, dayı. – bk. Tagay 8. Tahsin  Kale gibi sağlamlaştırma. 9. Taki  Günahtan kaçınan, dinine bağlı. 10. Talat  Yüz, çehre, dindar. 11. Talha  Bir zamk ağacı. 12. Tamer  Tam erkek. 13. Taner  Şafak gibi canlı erkek. 14. Tanju  Türk hükümdarı [Çinlilerce] Tarkan : Dağınık, perişan. 15. Tarık  Sabah yıldızı, parlak yıldız. 16. Tayfur  Uçan, yükselen. 17. Taylan  Uzun boylu. 18. Tüzmen  Adaletli. 19. Tüzünalp  Düzgün yiğit, doğru yiğit 20. Tüzüner  Sakin yaradılışta olan. 21. Tüzünkan  Soylu kandan gelen. 22. Türkyılmaz  Hiçbir şeyden yılmayan Türk. 23. Türünk  Çalışkan. 24. Tüvan  Güç, kuvvet. 25. Türkmen  Oğuz Türklerinin bir kolu ve bu koldan olan kimse 26. Türknoyan  Türk başkomutanı 27. Türkad  Adıyla ve Türklüğüyle gurur duyan. 28. Tekin  Uğurlu, hayırlı. 29. Temel  Asıl, esas. 30. Tevfik  Uygun getirme, Allah'ın yardımına kavuşma. 31. Timur  Demir gibi sağlam. 32. Timurtaş  Demir ve taş gibi sağlam. 33. Tufan  Afet, felaket, çok şiddetli yağmur. 34. Turan  Cesur atılgan, yiğit. 35. Turanşah  Cesur Türk hükümdarı. 36. Törehan  Görgülü er, mert, yiğit 37. Tözüm  Mütevazi. 38. Traje  Gökkuşağı. 39. Truske  Işın. 40. Tual  Resim yapmak için kullanılan çerçeveli bez zemin

U Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

Aralarından seçim yapabileceğiniz nadir erkek isimlerindenbazıları şunlardır:

1. Ubeydullah  Allah’ın kulu, kölesi 2. Ubeyt  Köle, kölecik, kulcuk. 3. Ucatekin  Erişilmez ve tek olan, yüce ve tek; yüce şehzade 4. Uçantürk  Havada yükselen Türk 5. Uçbeyi  Uçların sivil ve askerî yönetiminden sorumlu olan görevli. 6. Uçhan  Uç ilde hüküm süren han 7. Uçmak  Aşırılmak. 2. Çok sevinmek. 3. Yok olmak, ortadan kaybolmak. 4. Uçar gibi dalgalanmak. 8. Ufukdeniz  Denizin gökle birleştiği görüntü. 9. Uğraş  Kötülük ve güçlükle mücadele. 10. Uğurel  Uğurlu el, uğurlu kimse 11. Üsame  Bir aslan cinsi. 12. Ulu  Yüce, erdemleri bakımından çok yüksek. 13. Uluç  Selçuklular döneminde Türk beylerine verilen unvan. 14. Umur  Deneyim, görgü, bilgi. 15. Uras  Talih,şans. 16. Uzay  Bütün gezegenlerin içinde bulunduğu sonsuz boşluk. 17. Üstün  Galip gelen, yenen. 18. Uluad  İsmi gibi kendiside yüce olan. 19. Ulutürk  Seçkin Türk, yüce Türk 20. Ulvi  Yüce, yüksek 21. Uma  Armağan, hediye. 2. Konuk, misafir. 22. Umay  Devlet Kuşu 23. Umde  İlke, prensip. 24. Umdu  Çıkar yol. 25. Umman  Engin deniz, okyanus 26. Umurad  Adı gibi kendi de deneyimli olan. 27. Umurbey  Deneyimli, saygın kişi. 28. Umurtaş  Deneyimleri sayesinde taş gibi sağlam olan. 29. Uraltan  Kızıllık. 30. Uram  Büyük cadde, mahalle 31. Urandu  Seçkin, seçilmiş, tekniğiyle beğenilmiş. 32. Uraza  Hediye, armağan. 2. Misafir yemeği. 33. Urazlı  Talihli, şanslı. 34. Urgun  Vurulan, aşık olan. 35. Usbay  Akıllı, saygın kişi. 36. Usberk  Gücünü zekasıyla birleştiren. 37. Usta  Becerikli olan. 38. Usluer  Akıllı yiğit 39. Uyanış  Uykunun bitmesi, yeni bir hayat 40. Utman  Şerefli.

V Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte duyulmamış bazı sıradışı erkek isimleri:

1. Vakkas  Savaşçı, okçu. 2. Vakur  Ağırbaşlı, temkinli. 3. Vakıf  Duran, ayakta duran. 4. Vâlâ  Yüksek, yüce. 5. Vecdi  İlahi aşka dalan, vecde gelen, kendinden geçen. 6. Vecit  Vecde gelen, İlahi cezbe ile bayılan. 7. Vecihi  Bir kavmin büyüğü. 8. Vedat  Sevgi ve dostluk gösteren. 9. Vefa  Sözünde duran, dostluğunu devam ettiren. 10. Veli  Ermiş. 11. Virni  Mevsiminde olmayan. 12. Visali  Ulaşma, kavuşma. 13. Visam  Damga, nişan, işaret. 14. Viyan  İstek, arzu. 15. Volkan  Yanardağ 16. Vural  Vurup almakla ilgili 17. Vurcan  Tutkun dost 18. Vurgun  Tutkun, âşık; dip sarhoşluğu 19. Vuska  Çok sağlam kuvvetli. 20. Vicdani  Duygu ile, vicdan ile ilgili. 2. Vicdanlı. 21. Vezdan  Kutsal, tanrısal. 22. Vezir  Bakan. 23. Veliyullah  Ermiş kimse, Allah´ın sevgili kulu. 24. Velet  Oğul, çocuk. 25. Veliyüddin  Dindar, dinine sımsıkı bağlı kimse. 26. Vefki  Uygun. 27. Vehbi  Allah vergisi, doğuştan olan 28. Vehip  Bağışlama. 29. Vejın  Yaşamak. 30. Vakkas  Okçu, savaşçı 31. Vakur  Ağırbaşlı, onurlu. 32. Vala  Şanı, adı sanı yüce olan. 33. Vâlâşan  Şanı yüce, şanlı. 34. Vali  Yeter, tam. 2. Sözünün eri, sözünde duran. 35. Vamık  Seven, âşık. 36. Varal  Var olanı al. 2. Yetiş al. 37. Varan  Giden, varan 38. Vahim  Korkulu, çok tehlikeli. 39. Vahip  Tek, yalnızca bir tane olan. 40. Vahdettin  Dinin tekliği

Y Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte Y harfiyle başlayan duyulmamış erkek isimlerinin kısa bir listesi:

1. Yahya  Canlı, hayat süren. 2. Yaver  Yardım edici, imdada koşan. 3. Yavuz  Yaman, korkusuz. 4. Yekta  Tek, eşsiz, benzersiz. 5. Yankı  Ses yansıması. 6. Yakut  Kırmızı, değerli taş. 7. Yüce  Büyük, yüksek, ulu. 8. Yavuzcan  Yürekli, korkusuz kimse 9. Yavuzer  Korkusuz yiğit, yaman yiğit 10. Yavuzhan  Güçlü, kuvvetli, cesur hükümdar 11. Yazar  Yazarak yapıt üreten kişi. 12. Yazgı  Karder. 13. Yazır  Bir Türkmen boyunun adı. 14. Yedier  Büyük ayı takım yıldızı. 15. Yeğen  Birine göre kardeşin çocuğu. 2. Birine göre amca, hala, dayı, teyzenin çocuğu. 16. Yekbun  Tek olmak, birleşmek 17. Yekemin  İlk, birinci. 18. Yekiti  Birlik, bütünlük. 19. Yekman  Başkan. 20. Yelbey  Rüzgar gibi esen ve saygın kişi. 21. Yelden  Rüzgardan gelmiş, rüzgar çocuğu. 22. Yelen  Arzu, istek, fırtına. 23. Yeltekin  Rüzgâr gibi ve tek olan 24. Yeman  Gözü pek olan. 25. Yener  Zorlukların üstesinden gelen 26. Yengi  Üstün gelme, yenme, utku, zafer 27. Yenin  Her anlarında üstün olun. 28. Yenisey  Doğu Sibirya’da 3354 km.’lik ırmağın adı. 29. Yesari  Sol ile ilgili. 2. Bir düzlem içinde bulunmayan şekiL. 30. Yeşne  Şimşek, yıldırım. 31. Yeten  Her şeyin üstesinden gelebilen. 32. Yetkiner  Yetişkin yiğit, olgunlaşmış yiğit 33. Yezgut  Sezani hanedanlarından bir kral. 34. Yezidi  Yezidi dininden olanlar. 35. Yıldıray  Parlayan ay 36. Yıldırer  Korkutan yiğit, yıldıran yiğit 37. Yiğit  Cesur, savaşçı 38. Yüzüak  Dürüst, namuslu. 39. Yümni  Uğurlu becerikli. 2. İşi sağ eliyle yapan. 40. Yücetürk  Yüce Türk.

Türk erkek isimleri bulmak için yazımızı okuyun.

Z Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte Z Harfiyle başlayan en iyi nadir erkek isimlerinden bazılarının listesi:

1. Zafer  Maksada ulaşma, barışma, düşmanı yenme. 2. Zâfir  Zafer kazanan, üstün gelen. 3. Zamir  Yürek, iç, vicdan. 4. Zekai  Çabuk anlayışlı, keskin zekalı. 5. Zekeriyya  Erkek zat. 6. Zeyd  Artan, çoğalan. 7. Zeynel  Süslü. 8. Ziver  Süs, ziynet ehli. 9. Ziya  Işık, aydınlık, nur. 10. Ziyad  Fazlalık, çokluk, bolluk. 11. Zübeyr  Akıllı. 12. Zülküf  Makam sahibi 13. Zümer  Kuran-ı Kerim'in 39. suresi 14. Zürap  Toprağa atılan tohumun yeşermesi 15. Zürriyet  Soy, bir soydan gelenler. 16. Zoloy  Kafkas Türklerine verilen ad 17. Zoral  Zorlanarak elde edilme. 18. Zorbey  Zorlu ve saygın kişi. 19. Zorlu  Dayanıklı, yenilmez 20. Zozan  Yayla, dağ tepesi. 2. Yüksekte bulunan. 21. Ziyaeddin  Ziyaettin 22. Ziyaettin  Dinin ışığı, aydınlığı. 23. Zikir  Anma, anılma. 2. Bildirme. 3. Kur´an-ı Kerim. 24. Zikra  Öğüt. 25. Zikri  Zikirle ilgili, zikreden 26. Zikrullah  Tanrı’nın anılması. 27. Zinar  Kaya 28. Zinnur-Zeynur  Nurlu, ışıklı, aydınlık. 29. Ziren  Dinç. 30. Zirve  Doruk, en yüksek nokta, tepe. 31. Zişan  Şanlı, şöhretli, şerefli. 32. Zeyni  Süslü 33. Zeynullah  Tanrı’nın süsü. 34. Zeynur  Aydınlık. 35. Zeyrek  Akıllı, uyanık, anlayışlı 36. Zeytun  Arapça zeytin 37. Zeyyat  Zeytinyağcı. 38. Zıhar  Ejder, canavar. 39. Zılan  Sert rüzgar. 40. Zıryan  Kar fırtınası.

Bu, farklı harflerden başlayarak sıra dışı erkek isimleri koleksiyonumuzdu. Umarız küçüğünüz için en iyi duyulmamış ve nadir erkek isimlerinden birini bulabilmişsinizdir.