Çocuk beklerken aklınıza gelen ilk soru ona ne isim vereceğinizdir. Yakınlarınızdan öneriler alsanız da, duyulmamış erkek isimleri için öneriler alma şansı nadirdir. Oğlunuz için nadir erkek isimleri arıyorsanız, farklı, nadir ve keşfedilmemiş erkek isimleri listemize göz atın. Oğlunuz için sıra dışı erkek isimlerinin özel bir listesini oluşturduk.

Prima® Premium Care™

A Harfi ile Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte oğlunuz için seçebileceğinizduyulmamış erkek isimlerinin bir listesi:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Abad

 Şen, bayındır, Sonsuz gelecek zamanlar.

2

Âbidin

 İbadet edenler kulluk yapanlar.

3

Abadın

 Ezeli.

4

Adnan

 Üstün insan.

5

Abak

 Köylü.

6

Affan

 Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.

7

Abakan/Abakay

 Bir Türk boyunun adı.

8

Abamüslüm

 İslamiyete inanların ulusu, yücesi.

9

Âgah

 Bilgili, basiretli, haberdar, uyanık.

10

Abat

 Şen, rahat, mutlu olmuş

11

Âhi

 Arkadaş, dost, cömert, yiğit.

12

Abay

 Hüner, beceri

13

Ayvaz

 Koca, eş.

14

Alican

 Cana yakın, kanı sıcak, candan.

15

Aytekin

 Ay gibi tek ve biricik olan, çok değerli.

16

Abaza

 Kafkaslarda yaşayan bir Türk soyu.

17

Âlişan

 Şan ve şerefi yüce olan.

18

Abbad

 Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan kişi manasındadır. Abbad b. Bişr. Ashab dan.

19

Alişir

 Aslan Ali.

20

Abbas

 Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan – Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah (s.a.s)’ın amcası, Mek­ke’nin fethinde müslüman olmuştur.

21

Alpaslan

 Korkusuz, yiğit, güçlü, kuvvetli.

22

Alper

 Cesur asker, yiğit asker.

23

Abdal

 Derviş, bilgili kişi.

24

Avşar

 İşi hemen yapan.

25

Abdulhamit

 Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah’ın kulu

26

Aykan

 Kanı parlak ve canlı.

27

Abdulrezzak

 Yukarıdan gelen ilk kullardan biri

28

Aykut

 Armağan, mükafat, ödül.

29

Alperen

 Hem din adamı hem komutan olan yiğit.

30

Altemur

 Demirin korlaşmış kırmızı hali.

31

Abduş

 “Abdullah” isminin kısaltılarak bir başka söyleniş biçimi.

32

Ammâr

 Bir yeri bakımlı hale getiren.

33

Arda

 Asa

34

Aşkın

 Aşmış, ileri, üstün, seçkin.

35

Ata

 Baba, dede, yaşlı, tecrübeli, bilgili.

36

Abdülaziz

 En yüce, en değerli olan Allah ın kulu. Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Al­lah ın kulu. Aziz Allah’ın isimlerindendi r. – Sultan Abdülaziz

37

Atalay

 Tanınmış, ünlü.

38

Atâullah

 Allah'ın hediyesi, ihsanı, lütfu.

39

Acun

 Dünya, evren, varlık.

40

Aral

 Alev anlamına gelen Alaz ismi, aynı zamanda ağaçsız ve gölgesiz yer olarak da literatürde geçiyor.

B Harfi ile Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte oğlunuz için seçebileceğiniz az bilinen erkek isimlerinin bir listesi:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Babürşah

 Moğol Devleti'ni kuran hükümdar

2

Battal

 Kahraman, cesur, çok büyük.

3

Bağatur

 Yiğit, kahraman, cesur.

4

Bahai

 Samimi toplum ilişkisi kuran.Toplumun bir parçası olan.

5

Behcet

 Sevinç, güler yüzlü, şirin.

6

Behlül

 Çok gülen, hayır sahibi, cömert.

7

Barbaros

 İtalyanca kökenli olan Barbaros, Türkçe’de kızıl sakal anlamına gelir. Avrupalıların, zamanında Barbaros Hayrettin Paşa’ya taktığı isimdir.

8

Bora

 Arkasından yağmur getiren sert ve şiddetli fırtına.

9

Bintuğ

 Bir çeşit askeri isim, binbaşı ve tuğgeneral rütbelerinden türetilmiş.

10

Bulut

 Su buharlarının yoğunlaşmasıyla oluşan ve gökyüzünde asılı duran yığınlar.

11

Bahşı

 Bilgin, öğretmen. 2. Saz şairi, âşık. 3. Hekim.

12

Bahadırhan

 Güce ve kuvvete hükmeden.

13

Bahtiyar

 Mutlu, şanslı

14

Behzat

 Soyu güzel, doğuştan asil.

15

Behram

 Merih yıldızı.

16

Bakanay

 Açık, ortada. 2. Gökyüzünde duran ay.

17

Bektaş

 Akran, eş.

18

Bilgehan

 Derin bilgi sahibi hakan.

19

Bişr

 Güler yüzlü.

20

Baksı

 Bilgin, öğretmen. 2. Saz şairi, âşık. 3. Hekim. bk. Bahşı

21

Balatekin

 Küçümen ve biricik, küçük şehzade

22

Baldemir

 Sevimli ancak yeri geldiğinde de demir gibi sert olabilen kişi anlamında

23

Bülent

 Yüksek, yüce, uzun.

24

Baltaş

 Bal gibi tatlı, taş gibi sağlam, sert

25

Baransel

 Güce, kuvvete ait

26

Baran Ege

 yağmur mevsimi, büyük ulu

27

Baranalp

 Güçlü yiğit

28

Barışcan

 Barışı yürekten isteyen.

29

Bartunç

 Güçlü tunç.

30

Başdemir

 Demir gibi sağlam.

31

Başeğmez

 Güçlü, baş eğmeyen, yenilmez

32

Başkurt

 Başkurdistanıda yaşayan Türk halkı veya bu halkın soyundan olan kimse.

33

Başsoy

 Başkanlar soyundan gelen anlamında. .

34

Baver

 güvenmek, inanmak

35

Baturalp

 Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi.

36

Baydıralp

 Cesur ve güçlü kişi.

37

Bayduhan

 Kutluk Devleti şehzadelerinden

38

Bayezid

 Birçok Osmanlı şehzadesinin ortak adı.

39

Baygüç

 Zengin ve güçlü

40

Bayraktar

 Bayrak taşıyan

C Harfi ile Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz bazı nadir erkek isimleri:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Câbir

 Cebreden, zorlayan, galip gelen.

2

Canib

 Yan, taraf, yön.

3

Cârullah

 Allah'a yakın olan, Allah dostu.

4

Cafer

 Çay, dere, küçük akarsu.

5

Can

 Ruh. Aziz, sevgili. Gönül.

6

Cihanşah

 Dünyanın padişahı.

7

Caner

 Can dostu.

8

Cübeyr

 Küçük kahraman, küçük yiğit.

9

Candar

 Silahlı asker.

10

Cantekin

 Biricik can, can şehzade

11

Camer

 Centilmen. 2. Cesur adam.

12

Çağatay

 Yavru at, tay anlamına gelen Çağatay, aynı zamanda Cengiz Han’ın oğlunun ismidir.

13

Candeğer

 Uğruna herşey göze alınabilecek kadar sevilen anlamında.

14

Candoğan

 Doğuştan sevimli ve içten olan.

15

Cankız

 Sevilen, sevimli, şirin kız.

16

Canören

 Gerçek dost olan.

17

Canyurt

 Yurdunu büyük bir içtenlikle seven kişi anlamında.

18

Cantez

 Aceleci, yerinde duramayan.

19

Cantaş

 içtenlik ve sevecenlik iradesi gösteren.

20

Cebealp

 Silah kuşanmış savaşçı.

21

Cebesoy

 Silahlarla ilgilene soydan gelme anlamında.

22

Cemşah

 Hükümdar.

23

Cengizhan

 Eski Moğollarda, Moğol hükümdarı.

24

Cengaver

 Savaşçı, bahadır.

25

Cerbeze

 Mahir, ustalık. 2. Serinkanlılık.

26

Cezlan

 Mutluluk içinde olan.

27

Cibran

 Kürt komutanIarından biri.

28

Cihanerk

 Tüm dünyanın en kudretlisi, güçlüsü.

29

Cihantürk

 Dünyaya, aleme nam salmış Türk.

30

Coşkunay

 Ay’ın parıltısını heyecanla içinde taşıyan anlamında.

31

Coşkuntürk

 Coşkulu, heyecanlı içi içine sığmayan Türk.

32

Cömert

 Pinti olmayan, eliaçık, gönlü yüce

33

Çağlayantürk

 Coşkulu Türk.

34

Çelikel

 Eli çelik gibi olan, çelik elli.

35

Çetinsu

 Çok hızlı, güçlü akan su.

36

Çölgeçen

 Zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebilen.

37

Çiltay

 Çilli tay.

38

Çevikyiğit

 Korkusuz ve atılgan kişi.

39

Çetinyiğit

 Sert ve inatçı ve de cesur kişi.

40

Çerçi

 Köy, pazar ve benzeri yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan gezginci esnaf.

D Harfi ile Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte aralarından seçim yapabileceğinizsıra dışı erkek isimlerinden bazıları:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Dadaloğlu

 19. yy. da yaşamış. Anadolu halk Ozanı.

2

Dadaş

 Erkek kardeş. 2. Delikanlı. yiğit kimse. 3. Doğu illerinde seslenme sözü olarak kullanılır. Dağaşan

3

Dâhi

 Üstün zekalı, son derece zeki, anlayışlı.

4

Dâi

 Dua eden, duacı, hak dine çağıran.

5

Değer

 Bir şeyin önemini gösteren ölçüt, yüksek nitelik.

6

Deha

 Zekâca çok üstün olan kişi, dahi.

7

Destan

 Hikâye, efsane.

8

Doğu

 Güneşin doğduğu yön.

9

Dağıstan

 Türk kökenli Kafkasya ülkesi

10

Dağlı

 Dağlık yerleşim yerlerinde yaşayan kimse

11

Dağtek

 Tek dağ.

12

Dağtekin

 Yalnız ıssız dağ

13

Daniş

 Bilgi, bilme, biliş, ilim.

14

Danişmend

 Bilgili, âlim.

15

Dâver

 Doğru ve insaflı olan, âdil hükümdar.

16

Derviş

 Allah için alçak gönüllüğü kabul eden.

17

Derin

 Yüzeyi tabanından uzak olan, yoğun veya çok ilerlemiş anlamlarını taşıyor.

18

Duygun

 İçli, duyarlı, duygulanabilen.

19

Dünya

 Üzerinde yaşadığımız yeryüzü.

20

Dalboğa

 Koruyucu yürekli kimse.

21

Dalca

 Dal gibi ince, uzun, narin.

22

Dilhan

 İçten, gönülden söyleyen.

23

Dilaver

 Yiğit, yürekli, erkek.

24

Dülger

 Marangoz.

25

Doğan

 Atılgan ve yiğit.

26

Dalsar

 Saldır ve sar, saldır ve kuşat

27

Danışment

 Başvurulan kimse.

28

Darcan

 Sıkıntılı, sabırsız kimse, serçe büyüklüğünde boz renkli kuş

29

Debernuş

 Eshab-ı Kehf´den – 7 Uyurlar´dan.

30

Delikanlı

 Çocukluk çağından çıkmış genç erkek. 2. Sözünün eri, dürüst, namuslu kimse.

31

Demirbilek

 Sağlam bilekli, güçlü kimse.

32

Demirbüken

 Demiri bükebilecek denli yiğit kimse

33

Demirezen

 Demiri ezebilecek kadar gücü olan.

34

Demirgüç

 Sağlam ve güçlü kimse.

35

Deniztekin

 Deniz adamı, denizci.

36

Duruöz

 Temiz özlü kimse

37

Dursunali

 Kız çocuğu olmayan ailelerin en son doğan erkek çocuklarına verdikleri isim.

38

Dirlik

 Düzen içinde mutlu yaşam, mutluluk, sevinç, iyi geçinme, erinç

39

Dicle

 Bir ırmak ismi

40

Dinçtürk

 Sağlıklı, sağlam Türk, güçlü Türk

E Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz farklı erkek bebek isimlerinin bir listesi:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Ebecen

 Akıllı çocuk.

2

Ebed

 Sonsuzluk.

3

Ebet

 Sonu olmayan zaman, sonsuzluk.

4

Ebrak

 Çok parlak olan.

5

Ebubekir

 İlk halife olan Hz. Ebubekir’in ismidir. Bekir’in babası manasındadır.

6

Ecekan

 Geçmişinde yücelik saygınlık barındıran.

7

Ecevit

 Açıkgöz, çevik, çalışkan ve sinirli anlamlarındadır.

8

Ecehan

 Hanların başı.

9

Ecmel

 En güzel, en yakışıklı.

10

Edis

 Ulu, yüce, değerli, yüksek.

11

Ediz

 Değerli, ulu kimse.

12

Ekin

 Tahılların tarlada harman oluncaya kadarki ismi.

13

Ender

 Nadir bulunan, çok az.

14

Eralp

 Yiğit erkek.

15

Enis

 Arkadaş, dost.

16

Ertuğ

 Cesur, yiğit savaşçı.

17

Eymen

 Çok talihli, hayırlı, daha uğurlu olan.

18

Ede

 Ata, büyük kardeş, ağabey.

19

Edhem

 Kara donlu, yağız at.

20

Efe

 Batı anadolu yiğidi, zeybek.

21

Efken

 Atıcı, yıkıcı.

22

Edebali

 Osman Gazi’nin hocası. Edeb ve Ali isimlerinin birleşimi ile oluşur.

23

Edgüer

 İyi kimse, iyi er manasındadır.

24

Efe Buğra

 Ağabey, büyük kardeştir. Buğra; büyük erkek deve, iki hörgüçlü devedir.

25

Efrahim

 Hz. Yusuf un ikinci oğlu. Orta Filistin’de yerleşen İsrail kabilesine adını verdiği söylenir. Bu kabile Hz. Süleyman’ın ölümünden sonra asıl İsrail topluluğunun 12 kola ayrılmasında etken oldu.

26

Egesal

 Egeli olmasıyla nam salmış olan.

27

Egetürk

 Engin görüşlü Türk.

28

Egezade

 Egeli oğlu.

29

Eğilmez

 Boyun bükmeyen

30

Ejderhan

 Acımasız hükümdar.

31

Elbruz

 Boyu uzun yakışıklı

32

Elçi

 Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir.

33

Elçialp

 Yiğit temsilci.

34

Emek

 Uzun ve yorucu çalışma. 2. Bir amaç uğruna harcanan yoğun beden ve zihin gücü.

35

Emirkan

 Bir kavmin, bir şehrin başı.

36

Ezgütekin

 İyi şehzade

37

Esendemir

 Sağlıklı ve demir gibi

38

Eryiğit

 Yiğit erkek

39

Esiner

 Sabah yeli gibi tatlı ve yiğit kimse, esin veren kimse

40

Eslek

 Çalışkan. 2. Girişken.

F Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte F harfiyle başlayan bazı farklı erkek isimleri:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Fadıl

 Erdemli, üstün, parlak

2

Fahim

 Yüce kişi. 2. İtibarı olan kişi.

3

Fahir

 Şanlı, şerefli, onurlu, övülecek kimse manasındadır.

4

Fahmi

 Yüce.

5

Fahrettin

 Dinin övünç kaynağı manasındadır. Karşılıksız kabul edilen görev, iş diğer anlamıdır.

6

Fazlı

 İyilik, fazilet, erdem, lütuf.

7

Fahreddin

 Dinin büyüğü, dinde övülmeye layık.

8

Fâlih

 İsteğine kavuşan, başaran. Çiftçi.

9

Faris

 Yiğit, mert, binici, at yetiştiricisi.

10

Faruk

 Hak ile bâtılı ayıran.

11

Feza

 Uzay

12

Feda

 Gözden çıkartma.

13

Faik

 Başkalarından daha ileri, üstün.

14

Faiz

 Başarı kazanan, isteğine kavuşan. 2. İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kar.

15

Fakib

 Anlayışlı, zeki. 2. Fıkıh bilgini.

16

Fakih

 Anlayışlı, zeki kimse. 2. Fıkıh bilgini.

17

Fakir

 Yoksul.

18

Fasih

 Güzel, düzgün ve açık konuşan.

19

Fatih

 Fetheden, zapteden, aşan.

20

Fatin

 Zeki, anlayışlı.

21

Faysal

 Kesin hüküm vereni. Keskin kılıç.

22

Fazlullah

 Allahü teâlânın lütfu. Üstün ve değerli

23

Fecri

 Tan kızıllığı.

24

Felat

 Susuz çöl.

25

Felek

 Gökyüzü. Dünya, âlem.

26

Feleytun

 Lider

27

Feramuş

 Unutma, akıldan çıkma.

28

Ferdari

 Bilgi veren.

29

Fereç

 Zafer, utku. 2. Sevinç, teselli.

30

Feritkan

 Eşi olmayan, soylu kandan gelen kimse.

31

Feriz

 Ekini alınmış tarla.

32

Ferman

 Emir. Padişahların tarafından verilen emir.

33

Ferruh

 Uğurlu, mübarek, yüzü nurlu, aydın.

34

Feridüddin

 Dinin en üstünü.

35

Feyyâz

 Feyz, bereket ve bolluk veren.

36

Feyzullah

 Allahü teâlânın feyzi.

37

Fuat

 Kalb, gönül.

38

Filinta

 Namlusu kısa kurşun atan tüfek, 2. Uzun boylu, yakışıklı ve çevik kişi.

39

Filizer

 Genç, toy, delikanlı.

40

Firas

 Yiğit, mert, binici, at yetiştirici gibi anlamlar taşır.

G Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte G harfiyle başlayan nadir erkek isimleri:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Gazanfer

 Yiğit, aslan gibi cesur.

2

Gazi

 Savaştan sağ dönen.

3

Gevheri

 Pırlanta gibi temiz insan.

4

Gıyas

 Yardım eden.

5

Giray

 Kırım hanı.

6

Gaffur

 Bağışlayan, acıyan

7

Galip

 Kazanan, üstün

8

Gani

 Zengin, cömert, bol çok, elindekiyle yetinen

9

Garabed

 Liderlik yapan, öncü.

10

Gayret

 Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği – Koruma, kayırma, esirgeme duygusu.

11

Gediz

 Gölcük, su birikintisi. Ege’de bir akarsunun ismi.

12

Gerçek

 Hakikat, doğru.

13

Gökalp

 Türkçe kökenli olan Gökalp ismi mavi gözlü yiğit demektir.

14

Göksel

 Gökyüzüyle ilgili olan.

15

Göktürk

 Orta Asya’da Bumin Kağan tarafından kurulmuş Türk devleti.

16

Görkem

 İhtişamlı, gösterişli, heybetli.

17

Gurur

 Benlik, kendini beğenme, övünme ve büyüklenme anlamlarında kullanılmaktadır.

18

Gencaslan

 Arslan gibi yiğit.

19

Gençkal

 Hiç yaşlanma, herzaman genç kal

20

Gençsoy

 Yaşlı olmayan soydan, dinç kimse, soylu genç

21

Gıyaseddin

 Dinin yaratılmasına yardımcı olan

22

Girgin

 Girişken, sokulgan

23

Gizay

 Gizlenmiş Ay, saklı Ay

24

Gizer

 Giz gibi saklanan yiğit

25

Gizmen

 Giz saklayan kimse, sırdaş

26

Gokay

 Gök ve ay gibi güzel olan.

27

Gazel

 Divan edebiyatında bir nazım biçimi.

28

Gençtan

 Tan vaktinin çok canlı görünüşü.

29

Gençtaş

 Taş gibi sert olan genç. .

30

Gençtürk

 Genç Türk.

31

Gerçeker

 Aslına uygun nitelikler taşıyan yiğit, gerçek yiğit

32

German

 Hisar, kale.

33

Gernas

 Kahraman.

34

Gevheri

 Özlü, değerli.

35

Geylani

 Cennette çıkan ilk kiraz

36

Gezegen

 Uzay boşluğundaki ışığı yansıtan cisimlerin ortak adı

37

Girayalp

 Halk tarafından sevilen kahraman kişi.

38

Genco

 Genç o anlamına

39

Göğüş

 Sarı saçlı ve mavi gözlü kimse, gökmen

40

Gökbay

 Gökyüzlü ve zengin kimse

H harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte aralarından seçim yapabileceğinizkeşfedilmemiş bazı erkek isimleri:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Habib

 Sevgili, dost

2

Habibullah

 Allah’ın en sevdiği, Hz. Muhammed’in lakabı

3

Habil

 Yeryüzünde öldürülen ilk insan

4

Habip

 Sevilen kişi, yaren, dosta verilen ad

5

Hacı

 Kabe’yi ziyaret eden kişi.

6

Habbab

 Seven, sevgili, dost.

7

Hafi

 Güler yüzlü, çok ikramcı, gizli.

8

Hafid

 Torun.

9

Hakan

 Türk hükümdarı.

10

Hakem

 Hüküm veren.

11

Haki

 Hikaye eden, anlatan.

12

Hades

 Birisini yenmek, kötülük

13

Hadim

 Birisine yol gösteren.

14

Hadis

 Hz. Muhammed'in söz ve davranışları

15

Hadra

 Çok yeşil, en yeşil manasında.

16

Hafız

 Ezberleyen/ Özellikle Kuran-ı Kerimi ezbere okuyan

17

Hakan

 Kağan, eski Türk imparatoru

18

Hakkı

 Doğruluk, adaletli

19

Haktan

 Allah’tan gelen, Allah’ın verdiği

20

Hakverdi

 Allah’tan gelen hak anlamında.

21

Haldun

 Devamlı yaşlanıp ihtiyarlamayan.

22

Halife

 Birinin yerine geçen.

23

Halil

 Dost, sevgili, samimi dost, içten arkadaş.

24

Haluk

 İyi ve güzel huylu, geçim ehli, İslama yakışır.

25

Hamdullah

 Allahü teâlâya hamd eden.

26

Hammâd

 Çok hamd eden, çok dua eden.

27

Hamza

 Aslan, heybetli, azametli.

28

Han

 Hakan veya hakana bağlı hükümdar.

29

Hanefi

 İstikamet üzere olan.

30

Hani

 Yumuşaklık ve vakar sahibi.

31

Hasan

 Güzel, iyi, hoş.

32

Haseki

 Hükümdarların hizmetlerine tahsis edilen zat.

33

Halas

 Kurtuluş, özgürlüğe kavuşmak.

34

Halâskâr

 Kurtarıcı.

35

Halik

 Yoktan var eden, yaratıcı.

36

Halet

 Hal, durum.

37

Hepyüksel

 “Her zaman gözün yükseklerde olsun, yüksel” anlamında kullanılan bir ad.

38

Heşar

 Uyanık

39

Hevbeş

 Özdeş.

40

Hızlan

 Elini çabuk tut, hızını artır

I harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte seçmeniz için bazı sıradışı erkek isimleri:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Idık

 Kutsal, mübarek.

2

Ilbeyi

 Eski Osmanlı ileri gelenler için kullanılan unvan

3

Ilcan

 Ağacın gövdesi, ılımlı.

4

Ildır

 Alacakaranlık. 2. Parıltı, ışıltı.

5

Ildız

 Yıldız.

6

Ilgar

 Akın

7

İkrime

 Kerem sahibi, cömert.

8

İlhami

 İlham sahibi.

9

İlker

 İlk erkek çocuk.

10

İmadeddin

 Din direği, devleti ayakta tutan.

11

İmam

 Nümune, rehber, önder, başkan.

12

İnayetullah

 Allah'ın lütfu, ihsanı.

13

İlgi

 Yakınlık kurma, ilişki.

14

İnanç

 Bir düşünceye bağlılık, doğru, emin, iman.

15

İlter

 Vatanını seven, koruyan.

16

Ilgazer

 Ilgaz dağlarının yiğidi

17

Ilgısoy

 Köken.

18

Ilgıt

 Esinti ve akış için kullanılan yavaş yavaş anlamında

19

Ilkutay

 Kutsal ülke.

20

Ilsu

 Ülkenin suyu, bereketi, bolluğu.

21

Imren

 Görülen bir şeyi veya herhangi bir isteği elde etmek istemi, gıbta.

22

Ira

 Öz yapı, karakter, kişilik.

23

Iraz

 Uzak.

24

Irgun

 Sabahın erken saatleri.

25

Irhan

 Rehin koyma ya da başkaları tarafından rehin koyulma.

26

Irız

 Cesur, yiğit.

27

Irkd

 Kehanette bulunan.

28

Irşat

 Doğru yolu gösterme, uyarma.

29

Işıkalp

 Işıklı yiğit

30

Işıker

 Aydınlık yiğit, ışıklı yiğit

31

İslam

 Müslüman, Hakka teslim olan.

32

İsmâil (İb)

 Allahü teâlâya çok ibadet eden.

33

İzzet

 Değer, şeref, kudret, hürmet ve ikram sahibi.

34

Işınbay

 Aydınlık ve zengin.

35

Itri

 Itır kokulu; kokusu büyüleyici olan.

36

İbiş

 Soytarı, palyaço

37

İbo

 “İbrahim” adının kısaltı1mışı.

38

İçöz

 İçi özü olan

39

İğdemir

 Araba okunun demiri, dülgerlerin ve heykelcilerin ağaç yontma aracı

40

İltüzer

 Ülkeyi düzene sokan, derleyip toplayan

K Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz bilinmeyen bazı erkek isimleri:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Kaan

 Hükümdar, han

2

Kabadayı

 İyi dövüşen, korkusuz, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse.

3

Kaban

 Savaşçı, dövüşken.

4

Kabil

 Kabul eden, olabilir mümkün, önde ve ileride olan.

5

Kadagan

 Buyruk, emir.

6

Kadem

 Ayak, adım.

7

Kâdir

 Tükenmez güç ve kudret sahibi.

8

Kadı

 Hüküm, karar ve hakimlik.

9

Kalender

 Dünyadan el etek çekip boş dolaşan derviş.

10

Kamran

 İsteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar.

11

Kadrettin

 Dinin kudreti, gücü.

12

Kadrihan

 Değerli, kıymetli ve de güçlü hükümdar.

13

Kafar

 Batırıcı, kahreden.

14

Kasım

 Taksim eden, bahşeden.

15

Kaya

 Büyük, sert taş kütlesi.

16

Kayra

 Saygın birinden gelen iyilik.

17

Korhan

 Canlı, ateşli, güçlü hükümdar.

18

Kutay

 Kutlu, uğurlu anlamına gelen Kutay ismi, aynı zamanda Borneo adasının doğusundaki bir sultanlığın ismidir.

19

Kuzey

 Sağını doğuya, solunu batıya veren kişinin tam karşısına düşen yön, güneyin karşıtı.

20

Kahraman

 Yiğit, cesur

21

Kalender

 Gösterişsiz, sade, tokgözlü anlamındadır.

22

Kalgay

 İzci başı.

23

Kalkan

 Koruyucu.

24

Kalmuk

 Göz kapağı. 2. Tüylü yün kumaş. 3. Asya’da eski bir Moğol kabilesinin adı.

25

Kamacı

 Top kaması yapan veya onaran kimse.

26

Keleş

 Güzel yakışıklı, bahadır.

27

Kemal

 Olgunluk, bilgi ve fazilet sahibi.

28

Keramet

 Kerem, ihsan, evliyada görülen harika.

29

Keremşah

 Çok cömert, çok eli açık, çok soylu.

30

Key

 Büyük hükümdar, padişah.

31

Keşşaf

 Keşfeden, sırları çözen, gizlileri açığa çıkaran.

32

Kamuran

 Dileğine, kavuşmuş olan, bahtiyar, mutlu kişidir.

33

Kanat

 Kuşların ve uçucu böceklerin uçmalarını sağlayan organlarıdır.

34

Kanbore

 Kahraman.

35

Kandemir

 Çok güçlü olandır.

36

Kılıç

 İki yüzü keskin eski bir silah.

37

Kıymet

 Değer, baha, bedel, onur, itibar, makbul oluş.

38

Kiram

 Soyu temiz olanlar, şerefli ve cömert olanlar.

39

Korkut

 Büyük dolu tanesi.

40

Kuddusi

 Mukaddes, ulvi, pak.

L Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte L harfiyle başlayan duyulmamış erkek isimlerinden bazıları:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Laçin

 Bir cins şahin – Sarp, yalçın

2

Laden

 Pembe çiçekler açan, hekimlikte kullanılan bir ağaççık.

3

Lahik

 Yetişen, ulaşan. 2. Eklenen.

4

Lâhut

 Tanrı âlemi, ilahi âlem.

5

Lâmi

 Parıldayan, parlak, parıltılı.

6

Levent

 Bahriyeli. Boylu poslu, yakışıklı.

7

Levni

 Renkli, boyalı.

8

Laşa

 Bir Gürcü kralının adı.

9

Latif

 Yumuşak, hoş, nazik

10

Lavani

 Genç, gençlik, tazelik.

11

Lavekar

 İstekli. arzulu, hevesli.

12

Lâyık

 Uygun, değer, yakışır.

13

Lebip

 Akıllı, zeki, uyanık.

14

Ledün

 Tanrı katı.

15

Lefter

 Muhtaç, meteliksiz.

16

Lehatin

 Şans, talih.

17

Lider

 Önder, şef, rehber kişi manasındadır.

18

Liva

 Bayrak

19

Livin

 Hareket, devinim.

20

Lezgin

 Hızlı, süratli, acele.

21

Lut

 Bir peygamber adı.

22

Levin

 Renk, boya.

23

Lütfi

 Cenneti gören, Cennet'te ölümsüzlüğe kavuşan kişi

24

Lütufkar

 İyi davranan, hoş görülü.

25

Levne

 Renkler, türler.

26

Levniz

 Renk. 2. Yüz.

27

Lut

 Bir peygamber adı.

28

Lütfullah

 Tanrının lütfu.

29

Lütuf

 İyilik, güzellik, hoşluk. 2. Bağış, ihsan.

30

Lezir

 Akıllı. 2. Akla uygun.

31

Lala

 Çocuğun eğitimi ve öğretimiyle görevli kişi.

32

Lavik

 Destan.

33

Lebib

 Akıllı, zeki

34

Lema

 Parıltı, parlayış,

35

Lemi

 Parlak, parıldayan

M Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte Mharfiyle başlayan duyulmamış birkaç erkek ismi:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Maarif

 Bilgi, kültür.

2

Macid-Macit

 Şan ve şeref sahibi

3

Mağrip

 Batı. 2. Akşam.

4

Mağrur

 Gururlu.

5

Mahabat

 Mehebat, eski İran’da tanınmış bir peygamber.

6

Mahdum

 Hizmet edilen, evlat.

7

Mahmud

 Övülmüş, medhedilmiş, sena edilmiş.

8

Mahmur

 Sarhoş, uykulu, baygın gözlü.

9

Murat

 İstek, arzu, maksat. Seçilen

10

Mazhar

 Nail olan, şereflenen, bir iyiliğe kavuşan.

11

Mahzun

 Kederli, dertli

12

Mail

 İstekli. 2. Eğik

13

Makal

 Söz, kelam. 2. Söyleyiş,

14

Makbul

 Alınan kabul olunan

15

Maksud

 Amaç, gaye, maksat

16

Memun

 Korkusuz, tehlikesiz, sağlam, emin.

17

Mecdeddin

 Dinin büyüğü.

18

Mecnun

 Deli, divâne, delice seven.

19

Medeni

 Şehirli, bilgili ve görgülü.

20

Mert

 Sözünün eri, yiğit, bahadır.

21

Malkoçoğlu

 Kale koruyucusunun oğlu.

22

Malum

 Herkesçe bilinen

23

Manas

 Kırgızların ulusal destanı

24

Mançer

 Yabani kiraz ağacı.

25

Manço

 Manda yavrusu

26

Mestan

 Mest olmuş, bayılmış.

27

Metin

 Sağlam, dayanıklı.

28

Mir

 Amir, kumandan, bey, vali, hükümdar.

29

Miraç

 Merdiven, yükselen, yükseklere çıkan .

30

Mirkelam

 Kibar konuşan, hoş sohbet, sohbet adamı.

31

Muhsin

 İyilik yapan

32

Muhtar

 Dilediği şekilde hareket edebilen

33

Muhteşem

 Görkemli, gözkamaştırıcı

34

Muktedir

 Bir şeyi yapmaya gücü yeten

35

Munar

 Pınar, çeşme.

36

Mirza

 Hükümdar soyundan gelen, beyzade.

37

Misbah

 Lamba.

38

Mithat

 Methetme, övme.

39

Muammer

 Uzun ömürlü, ömür süren, yaşayan, talihli.

40

Muaz

 Sığınan, korunan, sarılan.

N Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte Nharfiyle başlayan nadir erkek isimlerinden bazıları:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Nafih

 Genizden gelen ses.

2

Nahit

 Venüs, Zühre yıldızı

3

Nail

 Ele geçiren, muradına eren

4

Naim

 Bolluk varlık içinde yaşayandır. Cennetin bir bölümünün adıdır.

5

Naip

 Birinin yerine geçen. 2. Kadı. 3. Nöbet bekleyen.

6

Nabi

 Haberci, haber veren.

7

Namdar

 Meşhur namlı, ünlü, tanınmış.

8

Nasreddin

 Dine yardım eden.

9

Nebi

 Haberci, haber getiren, peygamber.

10

Necat

 Kurtuluşa, selamete eren.

11

Narter

 Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi

12

Natuk

 Düzgün konuşan, konuşmayı seven.

13

Navdayi

 Aday, namzet.

14

Nayman

 Moğolistan’da yaşayan Türk topluluğu.

15

Nebahattin

 Dinin şanı ve şerefi.

16

Noyan

 Başkomutan ve bey anlamlarında kullanılmaktadır.

17

Nebez

 Boyun eğmeyen.

18

Nebi Berzah

 Ölümden sonra kıyamete beklenen yer

19

Necaip

 Onurlu, soylu kişi.

20

Nebil

 Şerefine düşkün olan. 2. Yüksek zekalı. 3. Faziletli.

21

Neccar

 Dülger. 2. Marangoz.

22

Nejat

 Soy nesil, nesep, tabiat.

23

Nesimi

 Hoş ve mülayim.

24

Nevzat

 Yeni doğmuş çocuk.

25

Neşet Yetişen

 ileri gelen, doğan.

26

Nijad

 Soy.

27

Niyazi

 Yalvaran, yakaran, dua eden.

28

Necdet

 Güçlü ve korkusuz, kahraman, yiğit kişi demektir.

29

Necear

 Dülger, marangoz.

30

Nedret

 Az bulunurluk, seyreklik

31

Nefer

 Bir adam, tek kişi. 2. Er, asker.

32

Nemır

 Ölümsüz.

33

Nemutlu

 Çok mutlu. 2. Sevinçli.

34

Nenkvaz

 Çetin, sert.

35

Numan

 Refah, konfor.

36

Nuaym

 Hayat güzelliği, refah.

37

Nüzhet

 Neşe, sevinç, eğlence, temizlik, ferahlık.

38

Nimetullah

 Tanrı’nın nimeti.

39

Nilova

 Şimdiki Musul.

40

Nova

 Bir yıldız grubunun adı

O Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte O harfiyle başlayan bazı anlamlı sıradışı erkek isimleri:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Oben

 Erkek deve, o benim anlamlarındadır.

2

Obuz

 Su gözesi, göze kaynak

3

Ocak

 Ev, aile.

4

Od

 Ateş.

5

Odhan

 Ateş kağan, ateş han

6

Oğuz

 Doğru, sağlam, güçlü, genç.

7

Oğuzhan

 Oğuzların hükümdarı.

8

Okan

 Anlayışlı, kavrayışlı.

9

Oktay

 Hiddetli, kızgın, sinirli.

10

Orhan

 Şehrin hakimi.

11

Ogün

 Anımsanan, belli bir günde doğan kimse.

12

Omay

 Seçkin, seçilmiş.

13

Oytun

 Kutsal, mübarek.

14

Özalp

 Özünde yiğit olan kimse.

15

Özer

 Doğru, yiğit kimse.

16

Övün

 Övünmeye yol açan, övünülecek herhangi bir şey.

17

Odkanlı

 Canlı, coşkulu, ateşli kimse.

18

Odman

 Ateşli, canlı, çoşkulu kişi.

19

Odyak

 “Ateşli ve coşkulu ol” anlamında kullanılan bir ad.

20

Odyakmaz

 Ateş yakmaz.

21

Ozan

 Halk şairi, geveze.

22

Öktem

 Gösterişli, korkusuz, güçlü.

23

Ömer

 Diri, canlı, yaşayan hayat süren

24

Önder

 Lider, şef, reis.

25

Oflaz

 Güzel, iyi, sevilen

26

Ogansoy

 Tanrı soyundan, gök tanrısı soylu

27

Ogeday

 Akıllı, zeki.

28

Oğantürk

 İlahi bir güce sahip Türk.

29

Oğanverdi

 “Allah bağışladı” anlamında kullanılan bir ad.

30

Oğulbey

 Beyin oğlu.

31

Oğultekin

 Biricik oğul, şehzade

32

Oğultürk

 Türkoğlu

33

Oğuzata

 İyi huyluluğu atalarından, soyundan gelen.

34

Oker

 Hızlı ve kuvvetli.

35

Okgüç

 Ok gibi doğru ve güçlü

36

Okumuş

 Bilgili, öğrenimli.

37

Okuş

 Akıl, zeka, mantıklılık.

38

Olcayto

 Şanslı

39

Omariya

 Mardin, Nusaybin’de Kürt aşireti.

40

Omet

 Ümmet, topluluk.

P Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İştearalarından seçim yapabileceğiniz bazı bilinmeyen erkek isimleri:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Padaş

 Ödül, mükafat.

2

Padişah

 Hükümdar, sultan.

3

Pak

 Temiz

4

Pakalın

 Temiz, şerefli

5

Pakan

 Kutsal kişiler.

6

Pakar

 Savaşçı, mücadele

7

Pakbaz

 İçten bağlı, vefalı. 2. Aziz.

8

Pakdaw

 Erdem, fazilet, adil.

9

Pakel

 İyiliksever kimse.

10

Paker

 Temiz dürüst.

11

Peyami

 Haberci.

12

Pamir

 Tacikistan, Çin ve Sincan - Uygur Özerk Bölgesi arasında kalan sıra dağların ismi.

13

Pars

 Yırtıcı bir hayvan.

14

Peker

 Gözü pek, cesur, güçlü kimse.

15

Poyraz

 Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgar.

16

Pakman

 Dürüst ve saygın bir kişilik.

17

Paksan

 Dürüstlüğüyle, saygınlığıyla nam salmış kişi.

18

Paksoy

 Dürüst ve saygın bir soydan gelen.

19

Pakzat

 Dürüst kişilik.

20

Pala

 Kısa, geniş kılıç

21

Palatürk

 Kılıç gibi keskin Türk,

22

Palay

 Yedek at

23

Pardari

 Ortak, paylaşımcı

24

Parez

 Oruç

25

Parshan

 Pars gibi güçlü ve çevik hükümdar

26

Parshan

 Pars gibi güçlü ve çevik hükümdar

27

Paşeroj

 Gelecek.

28

Pedük

 Ulu, yüce, yüksek kişi.

29

Pehlivan

 Güreşçi

30

Pejn

 Yankı, eko.

31

Pekak

 Çok beyaz

32

Pekalp

 Güçlü yiğit, sert yiğit, pek yiğit

33

Pekçetin

 Çok çetin; çok güç

34

Pekintürk

 Kuşkuya yer olmayacak denli Türk, kesinlikle Türk

35

Pilewer

 Kalaycı, tenekeci.

36

Piribey

 Saygın ve yaşlı kişi.

37

Piştivan

 Koruyucu, hami.

38

Polatalp

 Çelik yiğit

39

Poreş

 Esmer.

40

Pütün

 Olgun, deneyimli.

R Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz bazı farklı erkek bebek isimleri:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Rabes

 Tutum.

2

Rabih

 Faydalı, karlı.

3

Ragıp

 İçtenlikle isteyen, özleyen

4

Rahmeti

 Koruyan, esirgeyen.

5

Raif

 Acıyan, esirgeyen

6

Raci

 Rica eden, yalvaran, ümitli, dileyen.

7

Racih

 Üstün, kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan. Tercihli.

8

Rafet

 Merhamet etme, acıma, esirgeme.

9

Ramazan

 Çok sıcak olan, günahları yakan.

10

Ramiz

 İşaret koyan, işaretle konuşan.

11

Reyan

 Her şeyin ilk zamanı, evveli, taze zamanı.

12

Rüzgar

 Yel, esinti.

13

Raperin

 Ayaklanmak, bir yerden kalkmak.

14

Rasin

 Sağlam, dayanıklı, güçlü

15

Rebi

 Bahar.

16

Refiğ

 Rahatlık ve huzur içinde yaşayan kimse.

17

Regaip

 Çok istek gören, beğenilen. 2. Armağanlar. 3. İstekler, arzular.

18

Rehber

 Yol gösteren, kılavuz.

19

Reis

 Başkan.

20

Rekin

 Gururlu, ağırbaşlı.

21

Remide

 Ürkmüş, korkmuş

22

Renas

 Yol bilen

23

Resai

 Süs, süsler.

24

Resulhan

 Hükümdarın elçisi.

25

Reşididdin

 Dinin olgunu, dürüst olanı, dini bütün.

26

Rauf

 Pek esirgeyen, çok merhamet eden.

27

Recai

 Rica eden, dua eden, Allahü teâlâya yalvaran.

28

Recep

 Mübarek, muazzam, muhterem; kıymetli.

29

Refah

 Bolluk, rahatlık, her türlü sıkıntıdan kurtulma.

30

Re'fet

 Acıyan, merhamet eden.

31

Rifat

 Yükseklik, yücelik, büyük rütbe.

32

Rüçhan

 Üstün olan.

33

Rıdvan

 Razı, memnun. Cennetin kapısındaki melek.

34

Rıza

 Kadere razı olan. Tasavvufta iradenin yok edilmesiyle elde edilen makam.

35

Revan

 Akan, yürüyen, giden. 2. Ruh, can.

36

Rewşen

 Aydın kişi.

37

Rexman

 Rahman kutsal.

38

Reyyan

 Suya kanmış, suya doymuş. 2. Cennet´te sadece oruç tutan kimselerin girebileceği kapı.

39

Rezzak

 Bütün canlıların rızkını veren

40

Rodin

 Işığın müjdecisi

S Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte oğlunuz için seçebileceğiniz farklı erkek isimlerinin bir listesi:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Saadettin

 Dinin mutluluğu.

2

Sabur

 Çok sabırlı. 2. Tanrı adlarındandır.

3

Sabutay

 (Subutay) Cengiz Han’ın ünlü Moğol generalinin adı.

4

Sacit

 Secdeye varan, ibadet eden

5

Sadak

 Sabah rüzgarı / Ok kılıfı

6

Sadeddin

 Dinin mübarek kişisi.

7

Sadullah

 Allahü teâlânın saadeti.

8

Sadun

 Uğurlu olan, uğur getiren.

9

Safa

 Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen.

10

Saffet

 Saf, halis, temiz. Hile ve dubaradan uzak olan.

11

Saffan

 Saf, halis.

12

Sağanalp

 Herkese yararlı olan yiğit.

13

Sağay

 Yenisey Türklerine bağlı bir Türk boyunun adı

14

Sağbilge

 Hekim, doktor.

15

Sağcan

 Sağlıklı can, sağlıklı kimse

16

Sağhan

 İyi kağan / Sağın saygıdeğer, kutsal kimse / Hekim, Doktor / Kazak hakanlarının ünlülerinden biri

17

Sahabi

 Hz. Muhammed’i görmüş, birlikte bulunmuş kimse

18

Said

 Kutlu, cennetlik

19

Saim

 Oruç tutan, oruçlu

20

Saip

 Doğru.

21

Sair

 Seyreden ve yürüyen.

22

Sait

 Kutlu, cennetlik

23

Salahaddin

 Dine bağlı, dini düzgün.

24

Sâman

 Servet sahibi, zengin, rahat, dinç, düzenli.

25

Sedat

 Doğru ve haklı

26

Selami

 Barış, huzur ve selamet sahibi.

27

Selçuk

 Sel gibi akan.

28

Selman

 Barışçı, sulhçu.

29

Serdar

 Asker başı, kumandan, komutan, reis.

30

Serhat

 Sınır boyundaki asker.

31

Sertaç

 Başa konan taç.

32

Server

 Baş, reis, seyyid, bir topluluğun ileri geleni.

33

Sevban

 Elbiseli, giyinmiş, kuşanmış.

34

Seyfi

 Kılıç kuşanmış, asker.

35

Seyfullah

 Allah'ın kılıcı, askeri.

36

Seymen

 Çiftlik bekçisi.

37

Siyami

 Oruçlu, kendini kötülüklerden men eden.

38

Soner

 Bir işte son yardımı yapan. Son olması istenen.

39

Sunullah

 Allah'ın kudreti, meydana getirdiği varlığı.

40

Sirac

 Lamba, ışık, güneş, ay.

T Harfiyle Başlayan bazı Nadir Erkek İsimleri

İşte küçüğünüz için seçebileceğiniz bazı keşfedilmemiş çocuk isimleri:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Tabgaç

 Ulu, saygıdeğer.

2

Tacal

 “Üstün ol, baş ol” anlamında kullanılan bir ad.

3

Tacettin

 Taca ait

4

Taci

 Taç ile ilgili

5

Tacver

 Taç sahibi padişah.

6

Taçkın

 Gurur

7

Tağay

 Silah. 2. Annenin erkek kardeşi, dayı. – bk. Tagay

8

Tahsin

 Kale gibi sağlamlaştırma.

9

Taki

 Günahtan kaçınan, dinine bağlı.

10

Talat

 Yüz, çehre, dindar.

11

Talha

 Bir zamk ağacı.

12

Tamer

 Tam erkek.

13

Taner

 Şafak gibi canlı erkek.

14

Tanju

 Türk hükümdarı [Çinlilerce] Tarkan : Dağınık, perişan.

15

Tarık

 Sabah yıldızı, parlak yıldız.

16

Tayfur

 Uçan, yükselen.

17

Taylan

 Uzun boylu.

18

Tüzmen

 Adaletli.

19

Tüzünalp

 Düzgün yiğit, doğru yiğit

20

Tüzüner

 Sakin yaradılışta olan.

21

Tüzünkan

 Soylu kandan gelen.

22

Türkyılmaz

 Hiçbir şeyden yılmayan Türk.

23

Türünk

 Çalışkan.

24

Tüvan

 Güç, kuvvet.

25

Türkmen

 Oğuz Türklerinin bir kolu ve bu koldan olan kimse

26

Türknoyan

 Türk başkomutanı

27

Türkad

 Adıyla ve Türklüğüyle gurur duyan.

28

Tekin

 Uğurlu, hayırlı.

29

Temel

 Asıl, esas.

30

Tevfik

 Uygun getirme, Allah'ın yardımına kavuşma.

31

Timur

 Demir gibi sağlam.

32

Timurtaş

 Demir ve taş gibi sağlam.

33

Tufan

 Afet, felaket, çok şiddetli yağmur.

34

Turan

 Cesur atılgan, yiğit.

35

Turanşah

 Cesur Türk hükümdarı.

36

Törehan

 Görgülü er, mert, yiğit

37

Tözüm

 Mütevazi.

38

Traje

 Gökkuşağı.

39

Truske

 Işın.

40

Tual

 Resim yapmak için kullanılan çerçeveli bez zemin

U Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

Aralarından seçim yapabileceğiniz nadir erkek isimlerindenbazıları şunlardır:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Ubeydullah

 Allah’ın kulu, kölesi

2

Ubeyt

 Köle, kölecik, kulcuk.

3

Ucatekin

 Erişilmez ve tek olan, yüce ve tek; yüce şehzade

4

Uçantürk

 Havada yükselen Türk

5

Uçbeyi

 Uçların sivil ve askerî yönetiminden sorumlu olan görevli.

6

Uçhan

 Uç ilde hüküm süren han

7

Uçmak

 Aşırılmak. 2. Çok sevinmek. 3. Yok olmak, ortadan kaybolmak. 4. Uçar gibi dalgalanmak.

8

Ufukdeniz

 Denizin gökle birleştiği görüntü.

9

Uğraş

 Kötülük ve güçlükle mücadele.

10

Uğurel

 Uğurlu el, uğurlu kimse

11

Üsame

 Bir aslan cinsi.

12

Ulu

 Yüce, erdemleri bakımından çok yüksek.

13

Uluç

 Selçuklular döneminde Türk beylerine verilen unvan.

14

Umur

 Deneyim, görgü, bilgi.

15

Uras

 Talih,şans.

16

Uzay

 Bütün gezegenlerin içinde bulunduğu sonsuz boşluk.

17

Üstün

 Galip gelen, yenen.

18

Uluad

 İsmi gibi kendiside yüce olan.

19

Ulutürk

 Seçkin Türk, yüce Türk

20

Ulvi

 Yüce, yüksek

21

Uma

 Armağan, hediye. 2. Konuk, misafir.

22

Umay

 Devlet Kuşu

23

Umde

 İlke, prensip.

24

Umdu

 Çıkar yol.

25

Umman

 Engin deniz, okyanus

26

Umurad

 Adı gibi kendi de deneyimli olan.

27

Umurbey

 Deneyimli, saygın kişi.

28

Umurtaş

 Deneyimleri sayesinde taş gibi sağlam olan.

29

Uraltan

 Kızıllık.

30

Uram

 Büyük cadde, mahalle

31

Urandu

 Seçkin, seçilmiş, tekniğiyle beğenilmiş.

32

Uraza

 Hediye, armağan. 2. Misafir yemeği.

33

Urazlı

 Talihli, şanslı.

34

Urgun

 Vurulan, aşık olan.

35

Usbay

 Akıllı, saygın kişi.

36

Usberk

 Gücünü zekasıyla birleştiren.

37

Usta

 Becerikli olan.

38

Usluer

 Akıllı yiğit

39

Uyanış

 Uykunun bitmesi, yeni bir hayat

40

Utman

 Şerefli.

V Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte duyulmamış bazı sıradışı erkek isimleri:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Vakkas

 Savaşçı, okçu.

2

Vakur

 Ağırbaşlı, temkinli.

3

Vakıf

 Duran, ayakta duran.

4

Vâlâ

 Yüksek, yüce.

5

Vecdi

 İlahi aşka dalan, vecde gelen, kendinden geçen.

6

Vecit

 Vecde gelen, İlahi cezbe ile bayılan.

7

Vecihi

 Bir kavmin büyüğü.

8

Vedat

 Sevgi ve dostluk gösteren.

9

Vefa

 Sözünde duran, dostluğunu devam ettiren.

10

Veli

 Ermiş.

11

Virni

 Mevsiminde olmayan.

12

Visali

 Ulaşma, kavuşma.

13

Visam

 Damga, nişan, işaret.

14

Viyan

 İstek, arzu.

15

Volkan

 Yanardağ

16

Vural

 Vurup almakla ilgili

17

Vurcan

 Tutkun dost

18

Vurgun

 Tutkun, âşık; dip sarhoşluğu

19

Vuska

 Çok sağlam kuvvetli.

20

Vicdani

 Duygu ile, vicdan ile ilgili. 2. Vicdanlı.

21

Vezdan

 Kutsal, tanrısal.

22

Vezir

 Bakan.

23

Veliyullah

 Ermiş kimse, Allah´ın sevgili kulu.

24

Velet

 Oğul, çocuk.

25

Veliyüddin

 Dindar, dinine sımsıkı bağlı kimse.

26

Vefki

 Uygun.

27

Vehbi

 Allah vergisi, doğuştan olan

28

Vehip

 Bağışlama.

29

Vejın

 Yaşamak.

30

Vakkas

 Okçu, savaşçı

31

Vakur

 Ağırbaşlı, onurlu.

32

Vala

 Şanı, adı sanı yüce olan.

33

Vâlâşan

 Şanı yüce, şanlı.

34

Vali

 Yeter, tam. 2. Sözünün eri, sözünde duran.

35

Vamık

 Seven, âşık.

36

Varal

 Var olanı al. 2. Yetiş al.

37

Varan

 Giden, varan

38

Vahim

 Korkulu, çok tehlikeli.

39

Vahip

 Tek, yalnızca bir tane olan.

40

Vahdettin

 Dinin tekliği

Y Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte Y harfiyle başlayan duyulmamış erkek isimlerinin kısa bir listesi:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Yahya

 Canlı, hayat süren.

2

Yaver

 Yardım edici, imdada koşan.

3

Yavuz

 Yaman, korkusuz.

4

Yekta

 Tek, eşsiz, benzersiz.

5

Yankı

 Ses yansıması.

6

Yakut

 Kırmızı, değerli taş.

7

Yüce

 Büyük, yüksek, ulu.

8

Yavuzcan

 Yürekli, korkusuz kimse

9

Yavuzer

 Korkusuz yiğit, yaman yiğit

10

Yavuzhan

 Güçlü, kuvvetli, cesur hükümdar

11

Yazar

 Yazarak yapıt üreten kişi.

12

Yazgı

 Karder.

13

Yazır

 Bir Türkmen boyunun adı.

14

Yedier

 Büyük ayı takım yıldızı.

15

Yeğen

 Birine göre kardeşin çocuğu. 2. Birine göre amca, hala, dayı, teyzenin çocuğu.

16

Yekbun

 Tek olmak, birleşmek

17

Yekemin

 İlk, birinci.

18

Yekiti

 Birlik, bütünlük.

19

Yekman

 Başkan.

20

Yelbey

 Rüzgar gibi esen ve saygın kişi.

21

Yelden

 Rüzgardan gelmiş, rüzgar çocuğu.

22

Yelen

 Arzu, istek, fırtına.

23

Yeltekin

 Rüzgâr gibi ve tek olan

24

Yeman

 Gözü pek olan.

25

Yener

 Zorlukların üstesinden gelen

26

Yengi

 Üstün gelme, yenme, utku, zafer

27

Yenin

 Her anlarında üstün olun.

28

Yenisey

 Doğu Sibirya’da 3354 km.’lik ırmağın adı.

29

Yesari

 Sol ile ilgili. 2. Bir düzlem içinde bulunmayan şekiL.

30

Yeşne

 Şimşek, yıldırım.

31

Yeten

 Her şeyin üstesinden gelebilen.

32

Yetkiner

 Yetişkin yiğit, olgunlaşmış yiğit

33

Yezgut

 Sezani hanedanlarından bir kral.

34

Yezidi

 Yezidi dininden olanlar.

35

Yıldıray

 Parlayan ay

36

Yıldırer

 Korkutan yiğit, yıldıran yiğit

37

Yiğit

 Cesur, savaşçı

38

Yüzüak

 Dürüst, namuslu.

39

Yümni

 Uğurlu becerikli. 2. İşi sağ eliyle yapan.

40

Yücetürk

 Yüce Türk.

Z Harfiyle Başlayan Nadir Erkek İsimleri

İşte Z Harfiyle başlayan en iyi nadir erkek isimlerinden bazılarının listesi:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Zafer

 Maksada ulaşma, barışma, düşmanı yenme.

2

Zâfir

 Zafer kazanan, üstün gelen.

3

Zamir

 Yürek, iç, vicdan.

4

Zekai

 Çabuk anlayışlı, keskin zekalı.

5

Zekeriyya

 Erkek zat.

6

Zeyd

 Artan, çoğalan.

7

Zeynel

 Süslü.

8

Ziver

 Süs, ziynet ehli.

9

Ziya

 Işık, aydınlık, nur.

10

Ziyad

 Fazlalık, çokluk, bolluk.

11

Zübeyr

 Akıllı.

12

Zülküf

 Makam sahibi

13

Zümer

 Kuran-ı Kerim'in 39. suresi

14

Zürap

 Toprağa atılan tohumun yeşermesi

15

Zürriyet

 Soy, bir soydan gelenler.

16

Zoloy

 Kafkas Türklerine verilen ad

17

Zoral

 Zorlanarak elde edilme.

18

Zorbey

 Zorlu ve saygın kişi.

19

Zorlu

 Dayanıklı, yenilmez

20

Zozan

 Yayla, dağ tepesi. 2. Yüksekte bulunan.

21

Ziyaeddin

 Ziyaettin

22

Ziyaettin

 Dinin ışığı, aydınlığı.

23

Zikir

 Anma, anılma. 2. Bildirme. 3. Kur´an-ı Kerim.

24

Zikra

 Öğüt.

25

Zikri

 Zikirle ilgili, zikreden

26

Zikrullah

 Tanrı’nın anılması.

27

Zinar

 Kaya

28

Zinnur-Zeynur

 Nurlu, ışıklı, aydınlık.

29

Ziren

 Dinç.

30

Zirve

 Doruk, en yüksek nokta, tepe.

31

Zişan

 Şanlı, şöhretli, şerefli.

32

Zeyni

 Süslü

33

Zeynullah

 Tanrı’nın süsü.

34

Zeynur

 Aydınlık.

35

Zeyrek

 Akıllı, uyanık, anlayışlı

36

Zeytun

 Arapça zeytin

37

Zeyyat

 Zeytinyağcı.

38

Zıhar

 Ejder, canavar.

39

Zılan

 Sert rüzgar.

40

Zıryan

 Kar fırtınası.

Bu, farklı harflerden başlayarak sıra dışı erkek isimleri koleksiyonumuzdu. Umarız küçüğünüz için en iyi duyulmamış ve nadir erkek isimlerinden birini bulabilmişsinizdir.