Kur'an-ı Kerim'de Adı Geçen 200+ Güzel Erkek İsim

Tebrikler yeni anne babalar! Bebeğin birazdan burada olur. Eğer erkek olursa, onun için bir isim düşündünüz mü? Kur'an-ı Kerim'deki en güzel erkek isimlerinden bazıları için öneriler arıyorsanız, o zaman sizin için bir listemiz var. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen ve erkek bebeğinize mükemmel uyacak en iyi duyulmamış ve anlamlı erkek isimlerinden bazılarının bir listesini oluşturduk . Keşfetmek için okumaya devam edin!

A Harfiyle Başlayan Kur'an-ı Kerim'de Erkek İsimleri

İşte erkek bebeğiniz için Kur'an-ı Kerim'de belirtilen erkek isimlerinin bir listesi:

1. Adem İlk yaratılan insan olarak Kuran’da yer alan Adem, temiz insan demektir. 2. Ahmet Saf suresi 6. Ayette yer alan Ahmet ismi, övgüye layık insan anlamındadır. 3. Azim Kuvvetli, derecesi yüksek, şiddetli 4. Ahlas Temiz yürekli, iyi kimse 5. Araf Usuller, adetler, cennet ve cehennem arasındaki bölge. 6. Ali Kur'an'da yer alan Ali ismi, yüce, ulu, yüksek mertebeli kişi demektir. 7. Aşir Nisa suresinde bulunan Aşir ismi, cenaze namazından sonra okunan Kur'an ayetinin ismidir. 8. Akif İbadet etmek anlamına gelmektedir. 9. Asım Yusuf, Hud, Mumin suresinde geçen Asım ismi, namuslu, günahı olmayan demektir. 10. Abd Sonuna Allah Teâlanın sıfatları getirilerek erkek ismi olarak kullanır. Kul, köle, hizmetçi, itaat edici. Genellikle Allah'ın isimleriyle birlikte "Allah'ın kulu" şeklinde kullanılır. Abdullah, Abdurrahman, Abdulkadir gibi. 11. Abdullah Allah'ın kulu anlamına gelir. Peygamber efendimizin babasının adıdır. 12. Ahad İhlas süresinde yer alan Ahad ismi, tek olan anlamındadır. 13. Alim Kur’an’da birçok ayette yer almaktadır. Bilgin anlamına gelir. 14. Afil Enam suresinin 76. Ayetinde yer alan Afil ismi, görünmez olan anlamındadır. 15. Abdülkadir Değer, onur, şeref, kıymet, itibar, parlaklık, kudret sahibi, kudretli, kuvvetli 16. Abdi Kulluk ve itaat eden 17. Abid Kaf ve Bakara surelerinde yer alan Abid ismi, kul anlamındadır. 18. Adil Doğruluktan ayrılmamış kimse anlamındadır. 19. Adin Kur'an'da 5 farklı ayette bulunan Adin ismi, haddini aşmak demektir. 20. Azer Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Azer, Enam suresinde yer almakta ve ateş anlamına gelmektedir. 21. Azmi Kur'an'da 4 farklı surede yer alan Azmi ismi, azimli kararlı kişilik anlamındadır. 22. Amir İmar olunmuş.Mamur eden, şenlendiren. Devlete ait. Kendisine bağlı görevliler bulunan. Amir b. Abdullah b. Mes'ud: Tabiindcndir. İslam fıkıh bilgini. 23. Amil İslam devletlerinde zekat, vergi tahsildarı veya valiler ve devlet memurları. Fail, yapan, işleyen. 24. Arafat Hz. Adem (a.s) ile eşi Hz. Havva cennetten çıkarıldıktan sonra yeryüzüne indirilmiş ve bir süre ayrı kalıp nihayet Arafat Dağı'nda buluşmuşlardır. 'Buluşma ' anlamına gelen 'te'arrafe' kökünden alınmıştır. 25. Asel Arapça'da bal manasına gelir. Muhammed süresi 15.ayette geçer. 26. Aziz Kuran'ı Kerimde geçen isimlerden biri olan Aziz, küçük, büyük tüm günahlardan uzak duran, takva sahibi ve değerli manasına gelir. 27. Ahsa Hem kız hem de erkek isimi oalrak kullanılan Ahsa, kuranda birçok ayette geçmektedir. Hesap yapmak anlamındadır. 28. Abdülkerim Kuranda geçen bu erkek ismi cömert, kerem sahibi Allah’ın kulu anlamındadır. 29. Abidin ismi Kuranda geçmekte ve ibadet eden, tapan kullar anlamını taşır. 30. Ahmed Kuranda geçen bu isim beğenilmiş, sevilmiş, övülmüş Allah’ın kulu anlamındadır.

B Harfi ile Başlayan Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte sizin için Kur'an-ı Kerim'de adı geçen erkek bebek isimlerinin listesi:

1. Baki Baki Allah’ın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır. 2. Beyda Kurak bir yer anlamına gelir. 3. Berk Sağlam, dayanıklı anlamına gelen Berk, Kur’an’da yer alan isimlerden biridir. 4. Batin Allah’ın 99 isimlerinden biri olan Batın, biricik ve tek anlamındadır. 5. Burak Peygamber efendimizin Mirac’daki bineği. Berk-Yıldırımdan türetilmiştir. Kur’an’da bu isim geçmemekle birlikte, İslam kaynaklarında böyle bir bineceğin olduğuna dair rivayetler vardır. 6. Bahri Bakara ve İsra surelerinde yer alan Bahri, denizle ve suyla ilgili şeylerle anlamlandırılmaktadır. 7. Barak Araf ve İsra surelerinde yer alan Barak, Arapça'da bereketli anlamındadır. 8. Basri Kuranda yer alan bu ismin anlamı görebilmek, görme ile ilgili, gören anlamına gelir. 9. Berat Erkek ismi olarak kullanır. Müsâade, izin, nişan, rütbe anlamına gelir. 10. Benan Parmakla gösterilecek kadar güzel. 11. Bükre Bukra: Erken. Sabah, Sabah vakti. 12. Bedir Ayın on dördüncü gecesindeki şekli, dolunay: Medine’de bir yer. 13. Bünyamin Hazret-i Yusuf'un kardeşinin adıdır. Erkek ismi olarak kullanır. 14. Burhan Kanıt, ispat; hakkı batıldan ve doğruyu yanlıştan ayıran delil ve ilahi, aydınlık 15. Buğra Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. 16. Bukra Kuranda Kalem suresinin 38. ayetinde geçen bir isimdir. Erken vakit anlamına gelir. 17. Bereket ismi bolluk anlamındadır. Kuranda Hud ve Araf surelerinde geçmektedir. 18. Berka şimşek anlamına gelen bu isim kız ve erkeklere verilebilir. Kuranın Rad ve Rum surelerinde geçer. 19. Bilal Su gibi ıslatan, ıslaklık, ıslatış anlamlarını taşır.

C Harfiyle Başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte Kur'an-ı Kerim'de geçen ve oğlunuz için seçebileceğiniz bazı anlamlı erkek isimleri:

1. Cemil Yusuf suresinde geçen isimlerden olan Cemil, Allah’ın 99 isimlerinden biridir. güzel anlamına gelmektedir. 2. Cabbar Kur’an’da yer alan Cabbar simi, güçlü, kudret sahibi anlamındadır. 3. Ceza Kur’an’da birçok ayette geçen isimlerden biridir. Ceza, uygunsuz davranış sonucu verilen tepkidir. 4. Celil Rahman suresinde yer alan Celil ismi, Allah’ın isimlerinden biridir. yüce anlamına gelir. 5. Cebrail Bakara suresinde yer alan Cebrail ismi, Allah’ın 4 büyük meleğinden biridir. 6. Cudi ismi cömert anlamına gelir ve Hud süresinde geçer. 7. Cumâ Kur'ân'ın 62. Sûresidir. Erkek ismi olarak kullanılır. Toplanma, bir araya gelme anlamına gelir. Cuma günü, Müslümanların kutsal günü, haftalık bayramı; Cuma günü kılınan öğle namazı. 8. Cahid Kur'an'da birçok ayette yer alan Cahid ismi, bir şeyler için çabalayan kişi anlamına gelmektedir. 9. Cihat (Cihad) Allah yolundaki her türlü faaliyet ve hareketin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. 10. Celal Allahın 99 isminden biri olan Celal, yüce demektir. 11. Cami Nur ve Nisa surelerinde geçen bu ismin anlamı Müslümanların ibadet etmek için toplandığı mekandır. 12. Cafer Küçük akarsu anlamına gelmektedir.

D Harfiyle Başlayan Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte Kur'an-ı Kerim'den oğlunuz için seçebileceğiniz güzel erkek isimlerinden bazıları:

1. Dehri  İnsan suresinde yer alan Dehri ismi, çok bilgin kişi demektir. 2. Dafi  Kur’an’da iki farklı ayette bulunan Dafi engeli ortadan kaldıran anlamına gelir. 3. Diyar  Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Diyar, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır. 4. Davut-Davud  Aziz, sevgili anlamları taşımaktadır 5. Dehr  ismi çok bilgin kişi anlamına gelir. Kuranda İnsan suresinde yer alır. 6. Duha  Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Düha, Kur'an-ı Kerim'de yer alan surenin ismidir. Kuşluk vakti demektir.

Kur'an-ı Kerim'de E Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

Kur'an-ı Kerim'de E Harfi ile başlayan ve aralarından seçim yapabileceğiniz erkek isimlerinin bir listesi:

1. Ekmel  En eksiksiz, en uygun olan. 2. Emin  Emniyete olan, korkusuz. 3. Ebrar  İyi, özü sözü doğru olan, dindar 4. Ezel  Başlangıcı olmayan 5. Ebed  Kuranda pek çok ayette geçen bu isim sonsuz anlamına gelir. 6. Ecir  Bir iş veya hizmet karşılığı verilen şey, ücret. Sevap, sabır ve tevekkülün karşılığı mânevî mükâfat anlamlarına gelir. 7. Emir  Bir kavmin, bir şehrin başı, büyük bir hanedana mensup kimse, Peygamberimizin soyundan gelen, Kumandan, Abbasi devletinde başkomutan, Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi. 8. Eyüp  Kur’an’da yer alan Eyüp ismi sabırlı kişi anlamındadır. 9. Erkam  Rakamlar, sayılar, yazılar anlamına gelmektedir. 10. Etka  Hucurat suresinde yer alan Etka simi, Allah korkusu olan kimse demektir. 11. Ebu  Kur’an’da birkaç farklı ayette Ebu ismi, ata anlamındadır. 12. Ensar  Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçen Ensar, koruyucu anlamındadır. 13. Efnan  Rahman suresinde yer alan Efnan ismi, tür anlamına gelmektedir. 14. Elyasa  Kur’ân-ı Kerim’de geçen 23. Peygamberin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. 15. Elyesa  Hz. Elyasa peygamberin ismidir. Türkçe 'de İlyas olarak geçmiştir. 16. Ekber  ismi yüce büyük anlamını taşır. Kuranda birden fazla ayette geçer. 17. Ekrem  Çok şeref sahibi, cömert, eli açık kimse 18. Enam  Kur'an'da yer alan surenin ismi olan Enam, halk anlamındadır. 19. Emrullah  Allahın emri. Kuranda Nahl, Tevbe ve Nisa surelerinde yer alır. 20. Enfal  Kur'an-ı Kerim'in 8 suresinin adı. Ganimet. 21. Enhar  Kur'an-ı Kerim'de yer alan Enhar ismi cennetdeki ırmaklardan biridir. 22. Esved  Bakara suresi'nde geçen Esved ismi, hem erkek hem de kız çocuklarında isim olarak kullanılmakatadır. Kara anlamındadır. 23. Ehad  Kur'an'da birçok ayette geçen Ehad, Allah'ın isimlerindendir. 24. Evliya  Kur'an'da birçok ayette yer alan Evliya, Allah'a yakın olan kişi anlamındadır. 25. Evfa  Kur'an'da birçok ayette geçen Evfa, vefalı anlamındadır. 26. Emri  Kuranda pek çok surede geçen bir isimdir. 27. Enbiya  ismi Kurandaki bir surenin adıdır.

F Harfiyle Başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte Kur'an'da F harfi ile başlayan duyulmamış bazı erkek isimleri:

1. Fettah  Allah’ın isimlerinden biri olan Fettah, üstün kişi anlamına gelmektedir. 2. Furkan  Kur’an’ı Kerim’de sure ismi olarak yer alan, doğru yolu gösteren kişi anlamına gelmektedir. 3. Fatih  Allah’ın sıfatlarından biridir. 4. Fuad  Necm suresinin 11. Ayetinde geçen isimlerden Fuad, gönül demektir.

G Harfi ile Başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte Kur'an'dan seçebileceğiniz bazı erkek isimleri:

1. Garip  bu ismin anlamı kimsesiz, yalnız, tuhaf anlamını taşır. 2. Gaffar  Kuranda geçen bu erkek isminin anlamı bağışlayan, acıyandır.

H Harfi ile Başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte Kur'an'dan seçebileceğiniz bazı erkek isimleri:

1. Hakki  Kur’an’da geçen Hakkı ismi, doğrulukla ilgilidir. 2. Hud  Kur'ân-ı Kerim'de geçen Peygamberlerdendir. 11. Surenin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. 3. Halid  Sonsuz anlamında olan Halid, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır. 4. Hamdi  Kur’an’da birçok surede geçen Hamdi, Allah’a şükreden anlamındadır. 5. Halis  Nahl surelerinde geçen Halis samimi anlamına gelmektedir. 6. Hayri  Kur’an’da birçok surede geçen Hayri, iyilik yapan kişi anlamınandadır. 7. Harun  Kur'an'da yer alan Harun ismi, parlak anlamındadır. 8. Halil  Nisa suresinde yer alan Halil ismi, sadık anlamındadır. 9. Hatem  ismi cömert anlamını taşır. 10. Hanif  Kuranda Bakara suresinde geçer ve dine bağlı olan kişi anlamını taşır. 11. Hasbi  Kuranda Zümer ve Tevbe surelerinde geçer. Karşılık beklemeden yapılan iyilik anlamına gelir. 12. Hadi  Hidayet eden, doğru yolu gösteren. Yenilene yardım eden, yardımcı. Kılavuz, rehber. Önde giden kimse. Mızrak ucu. 13. Huda  Bakara suresinde yer alan Huda ismi, doğru yol gösteren kişi anlamındadır. 14. Halef  Araf ve Meryem surelerinde geçen Halef ismi, soy anlamındadır. 15. Hafiz  Hem erkek hem de kadın ismi olarak kullanılan Hafız, Nisa, Hicr, Şura surelerinde yer alan isimlerdendir. Kur'an'ı ezbere bilen kişi demektir. 16. Hakim  Allah’ın isimlerinden biri olan Hakim, Kur’an’da birçok surette yer almaktadır. 17. Halim  Kuranda geçen erkek isimleri arasındadır. İsra suresinde geçen bu isim güzel huylu anlamına gelir ve Allah’ın isimlerinden biridir. 18. Hadis  uranda çeşitli surelerde geçen bu isim Haz Muhammed’in söz ve davranışları anlamına gelir. 19. Hamza  Aslan ve güçlü adam anlamını taşır.

I Harfiyle Başlayaran ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte erkek bebeğiniz için Kur'an'daki en güzel erkek isimlerinden bazıları:

1. Ihsan  Bağışlanma anlamına gelmektedir. 2. Idris  Peygamber adı olan İdris, aynı zamanda bir kiraz türüdür. 3. Ilyas  Kur’an’da yer alan İlyas peygamber isimlerindendir. 4. Ibrahim  Peygamber ismi olan İbrahim, hak anlamına gelmektedir. 5. Isa  Dört büyük peygamberlerden biri olan İsa ismi, yargılama anlamına gelmektedir. 6. Ismail  Kur'an'da yer alan İsmail ismi, işiten kimse anlamındadır. 7. Imran  Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan İmran, refaha eren kimse anlamındadır. 8. Ishak  Peygamber adı olan İshak, güler yüz anlamına gelmektedir. 9. Islam  Müslüman dini anlamına gelir. Kuranda farklı surelerde geçer.

Duyulmamış erkek isimleri bulmak için yazımızı okuyun.

K Harfiyle başlayan ve Kur'an-ı Kerim’deki Erkek İsimleri

İşte K harfindenKur'an'da geçen ve duyulmamış erkek isimlerinden bazıları:

1. Kazim  Kur’an’da geçen Kazım ismi, öfkesini yenen kişi anlamına gelmektedir. 2. Kadir  Kur’an’da geçen surenin adı olan Kadir, birçok ayette yer almaktadır. Kudretli kişi demektir. 3. Kader  Kur’an’da birçok ayette geçmektedir. Alın yazısı anlamındadır. 4. Kamer  Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Kamer, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir. Ay anlamındadır. 5. Kaim  Kur’an’da birbirinden farklı ayetlerde yer alan Kaim, dik duran kişilik anlamındadır. 6. Karin  Kaf suresinde geçen Karin ismi, yakın anlamındadır. 7. Kadem  Nahl suresinde geçen Kadem hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Uğur anlamındadır. 8. Kadri  Değer, kıymet anlamında olan Kadri, Kur'an'da farklı surelerde yer almaktadır. 9. Kabil  Mümin suresinin 3. Ayetinde yer alan Kabil ismi, kabul eden anlamındadır. 10. Kavi  Alalh'ın isimlerinden olan Kavi, kuvvetli zengin anlamındadır. 11. Karun  Kur'an'dan birden fazla ayette yer alan Karun, çok zengin kimse demektir 12. Kahhar  Allah’ın 99 isminden biri olan Kahhar, yok edici anlamındadır.

L Harfiyle Başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte Kur'an'da L harfiyle başlayan birkaç erkek ismi:

1. Lut  Hz. İbrahim'in peygamber yeğeni. Lut (a.s.) Kur'an'da adı geçen peygamberlerdendir. 2. Lokman  Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı. Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim.

M Harfiyle başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen ve M harfiyle başlayan bazı güzel erkek isimleri:

1. Muhammed  Peygamberimizin ismi olan Muhammed, güzel huylara sahip olan kişi demektir. 2. Musa  Dört büyük Peygamberden biri olan Musa ismi, Kur’an’da birçok yerde geçmektedir. 3. Malik  Melek adı olan Malik, bir şeye sahip olan anlamındadır. 4. Mümin  Kur'ân’ın 40. Sûresi'nin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. 5. Mustafa  Sad suresinde geçen Mustafa ismi, seçkin kişi demektir. 6. Muttaki  Çekinen, ittika eden Allah’tan korkan 7. Mesut  Mutlu, sevinçli, bahtiyar anlamına gelir. 8. Mavera  Bakara, Nisa surelerinde geçen hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Mavera ismi, bir şeyin arkasında olan demektir. 9. Muhsin  Bağışta bulunan, İhsan eden, iyilikte bulunan anlamına gelmektedir. 10. Muhlis  Halis, katıksız. Dostluğu, samimiliği ve her hali içten gönülden olan anlamına gelmektedir. 11. Mikdad  Demir kesen anlamına gelir. 12. Mazlum  Halim, selim, sakin, sessiz. Zulüm görmüş 13. Murat (Murad)  Erkek ismi olarak kullanılır. Anlamı: Erişilmek istenen, olması ve gerçekleşmesi arzu edilen şey, istek, dilek, amaç. 14. Muammer  Ömrü uzun olan, uzun ömür süren, yaşayan 15. Melik  Kur’an’da birçok ayette geçen Melik, Allah’ın isimlerinden biridir. Hükümdar anlamına gelir. 16. Memati  İsra, Enam surelerinde geçen Memati ismi, ölüm demektir. 17. Mürselin  Allah tarafından gönderilen elçiler anlamında olan Mürselin, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir. 18. Mücahid  Nisa ve Muhammed surelerinde yer alan Mücahid ismi, din uğruna savaşan anlamındadır. 19. Mürsel  Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Gönderilmiş insan demektir. 20. Metin  Zariyat Suresinin 56. ayetinde geçen Metin ismi, kararlı, dayanıklı ve sebatkar anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık 170 bin kişi Metin ismini taşımaktadır. 21. Mikail  Dört büyük melekten biri olan Mikail ismi, Kur'an'da Bakara suresinde geçmektedir. 22. Mehdi  Allah tarafından hidayet verilmiş olan. Kendisine rehberlik edilen. Doğru yolu tutan. Şiilere göre 12 imamın sonuncusudur. 23. Mecid  Allah’ın isimlerinden olup, Kuranın çeşitli ayetlerinde geçer. Yüce, büyük anlamına gelir. 24. Mahmut  Peygamber Efendimizin isilmlerinden biridir. Erkek ismi olarak kullanılır.

Kur'an-ı Kerim'de N Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

İşte Kur'an-ı Kerim'de N harfiyle başlayan bazı anlamlı erkek isimleri:

1. Nezir  Adak, dilek, tahsis. Kendisini Allah yoluna adayan kimse. 2. Nuri  Nura ait, nurla ilgili demektir. 3. Naci  Cehennemden kurtulmuş, cennetlik, kurtulan, selamete kavuşan anlamlarına gelmektedir. 4. Necati  Kurtuluşla ilgili, kurtulmaya mensup. 5. Nehar  Kur’an’da pek çok ayette yer alan Nebi, ismi haberci anlamına gelmektedir. 6. Nas  Halk anlamında gelen Nas ismi, Kur'an'da birçok yerde geçmektedir. 7. Nebi  Kur'an'da pek çok ayette yer alan Nebi, ismi haberci anlamındadır. 8. Naim  Maide, Yunus, Hac surelerinden yer alan Naim ismi, bolluk anlamındadır. 9. Nasir  Yardımcı anlamında olan Nasır, Peygamber'in isimlerinden biridir. Yardımsever anlamındadır. 10. Necmi  Yıldızla ilgili. Dilimizde "Necmettin" şeklinde kullanılmaktadır. 11. Nadi  Alak suresinde yer alan Nadi ismi, haykırmak anlamındadır. 12. Necmüddin  Dinin yıldızı anlamına gelmektedir. 13. Nuh  Kuran'da Nuh süresinde ve diğer pek çok surede geçmektedir. Hz. Nuh aynı zamanda bir peygamber olup tufanda bütün canlılardan birer çift alarak gemide kurtulmuştur. Aynı zamanda ağlama anlamına gelmektedir. 14. Nasrullah  Bakara ve Nasr surelerinde geçen Nasrulalh ismi, Allah'ın yardımı demektir. 15. Nur  Kur'an'da yer alan surenin adıdır. Aydınlık demektir.

O Harfiyle Başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Erkek İsimleri

İşte O harfiyle başlayan ve Kuran'da geçen birkaç erkek ismi:

1. Ömer  isminin anlamı dirlik ve canlılık yaşam gücüdür. Kuranda pek çok surede geçmektedir. 2. Osman  Kuranda geçen bu isim üçüncü halifenin adı olup, toy denen bir kuşun yavrusu anlamını taşır.

R Harfiyle Başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen ve aralarından seçim yapabileceğiniz bazı erkek bebek isimleri:

1. Reşad  Doğru ve hak yolunda yürüme. 2. Resul  Birçok ayette yer alan Resul, elçi anlamındadır. 3. Rauf  Esirgeyen acıyan, çok merhametli anlamında kullanılmaktadır. Allah’ın isimlerindendir. 4. Ridvan  Kur’an’da geçen Rıdvan, razı olmak anlamındadır. 5. Rafet  Merhamet etme, acıma, esirgeme anlamındadır. 6. Ramazan  Bakara suresinde geçen Ramazan, müslümanlar arasında oruç tutulan aya verilen isimdir. 7. Rasih  Bir bilimde, özellikle din alanında çok derinleşmiş olan (kimse). Sağlam, temeli güçlü, dayanıklı. Kur'an'da Rasihûn olarak geçmektedir. 8. Rafi  Vakia ve imran surelerinde geçen isimlerden olan Rafi, yüce anlamındadır. 9. Raci  Bakara ve Enbiya surelerinde geçen Raci ismi, umut veren anlamındadır. 10. Raki  Birçok surede ismi geçen Raki, saygı duyan anlamındadır. 11. Rahman  Kuranda çeşitli ayetlerde geçen ve Allah’ın isimlerinden olan bu erkek ismi koruyan anlamını taşır.

S Harfi ila başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte oğlunuz için seçebileceğiniz ve Kur'an'da bahsedilen erkek isimlerinin bir listesi:

1. Selim  Şuara suresinde geçmektedir. Kusursuz, doğru, sağlam, selamete ermiş anlamına gelmektedir. 2. Saffat İsminin Anlamı  Sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar 3. Sefer  Seyahat, yolculuk, bir yerden bir yere gitmek. Savaşa hazırlanmak, savaşa gitmek 4. Süleyman  Huzur ve sükun anlamına gelmektedir. Hz. Davut’un oğludur. 5. Sabri  Bakara suresinde geçmektedir. Sabreden, sabırlı anlamına gelmektedir. 6. Seva  Nahl ve Enfal surelerinde geçen Seva ismi, birlik beraberlik anlamındadır. 7. Sirac  Kur'an'da farkıı ayetlerde ismi geçen Sirac, aydınlık anlamındadır. 8. Safvet  Saflık, temizlik, arılık 9. Sadık  içten bağlı, doğru, gerçek dost anlamına gelmektedir. Kur'an'da Zariyet, Nur ve Şuara surelerinde geçer. 10. Salim  Sağ, salim, sağlıklı, eksiksiz, korkusuz, emin anlamlarına gelmektedir. Kur'an'da Kalem suresinde geçer. 11. Samet  Ülkemizde yaklaşık 110 bin kişi Samet ismini taşıyor. Samet yüce, ulu, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan demektir. 12. Said  Mübarek, kutlu, uğurlu anlamına gelir. 13. Sefa (Safa)  Mekke'de bulunan mukaddes iki tepeden birinin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. Gönül şenliği, rahat, huzur, kedersizlik: Eğlence, neşe, zevk: Saflık, berraklık. 14. Salih  Uygun, hoşgörü 15. Şuayp  Kuran-ı Kerim’de geçen Peygamberlerdendir Erkek ismi olarak kullanılır. 16. Şuayip  Kabile, cemaat. Medyen halkına gönderilen bir peygamber. 17. Şakir  Nahl suresinde geçmektedir. Durumundan memnun olan, şükreden kişi anlamına gelir. 18. Şüheda  Nisa suresinde geçen Şüheda, şehit anlamına gelmektedir. 19. Saim  Ahzab suresinde yer alan Saim ismi, oruç tutan kişi anlamındadır. 20. Süheyb  Arkadaş, dost anlamını taşır. 21. Sacid  Kur'an'da birçok ayette yer alan Sacid, secde eden kişi anlamında gelmektedir. 22. Seyyid  Ali imran ve Yusuf surelerinde geçen Seyyid ismi, ileri gelen kişi anlamındadır. 23. Şura  Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adı olarak geçen Şurai danışma meclisi anlamına gelmektedir. 24. Samed  Kuranda İhlas süresinde geçer ve yüksek anlamına gelir. 25. Şeref  Erkek ismi olarak kullanılır. 26. Sultan  Kuranda ayetlerde geçen bu isim kız ve erkeklerde kullanılabilir. 27. Semi  ismi işitme kuvveti olan anlamına gelir ve Allah’ın 99 isminden biridir. 28. Selam  Kurandaki ayetlerde geçen bu isim barış anlamına gelir. 29. Şahap  Kuranda Cin süresinde geçer ve kıvılcım anlamına gelir.

T Harfiyle Başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte Kur'an'dan küçük oğlunuz için seçebileceğiniz duyulmamış bazı erkek isimleri:

1. Tarik Kur’an-ı Kerim’de geçen surenin adıdır. Yıldız anlamındadır. 2. Taha Kur’an-ı Kerim’de yer alan surenin adıdır. 3. Talip Hacc suresinde geçen Talip, istemek anlamına gelir. 4. Tuğyan Birbirinden farklı surelerde yer alan Tuğyan, çoşku anlamındadır. 5. Tufan Nuh peygamber zamanında yağan ve tüm dünyayı su altında bırakan şiddetli yağmur anlamına gelir.Kur'an'da Araf suresinde geçer. 6. Tayyar Kökeni Arapça olup uçucu, uçan anlamına gelir. 7. Turab Kaf, Vakia, Nebe surelerinde geçen Turab, toprak anlamındadır. 8. Türabi Kur'an'da birçok surede yer alan Türabi ismi, topraktan yaratılmış anlamına gelmektedir. 9. Tayyib Kur'an'da birçok ayette yer alan Tayyip ismi, iyi ve hoş anlamındadır.

İslami erkek isimleri bulmak için makalemizi okuyun.

U Harfiyle Başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte U Harfiyle başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de geçen birkaç güzel erkek ismi :

1. Ufuk  Necm suresinde geçmektedir. Denizde veya düz arazide, gök ile yerin birleştiği gibi görünen yer demektir. 2. Üzeyir  Tevbe suresinde geçmektedir. Kutsal kitaplarda ismi bulunan büyük zatlardan biridir.

V harfiyle Başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte Kur'an-ı Kerim'de V Harfi ile başlayan en güzel erkek isimlerinden biri:

1. Veli  Kur'an'da birçok ayette yer alan Veli, ermiş kişi anlamındadır.

Y Harfiyle Başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte Kur'an-ı Kerim'deki Y Harfiyle başalayan en anlamlı erkek isimlerinden bazıları:

1. Yunus  Kur’an-ı Kerim’de yer alan Yunus ismi, Peygamber isimlerindendir. 2. Yasin  Kur’an’da yer alan sure isimlerinden biridir. 3. Yahya  Kur’an’da birçok yerde geçen isimlerden biridir. 4. Yakup  Takip edilen anlamına gelen Yusuf, Peygamber isimlerindendir. 5. Yusuf  Kuran-ı Kerim’de geçen 12. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır. Güzelliğin sembolü: İnleyen, ah eden. 6. Yenal  Amacına ulaşan kimse anlamına gelmektedir. Kur'anda 124, Araf 37 ve 49 ayetlerinde geçmektedir. 7. Yelit  Hucurat suresinde geçen Yelit ismi, eksilme, azalma anlamında gelmektedir.

Kur'an-ı Kerim'de Z ile Başlayan Erkek İsimleri

İşte Z harfiyle başlayan ve Kur'an'dan geçen erkek isimlerinin kısa bir listesi:

1. Zümer  Zümreler gruplar anlamına gelir. Kur’an’da Zümer suresinde geçer. 2. Zakir  Zikreden, zikredici demektir. 3. Zahit-Zahid  Yusuf suresinde geçmektedir. Dinin tüm buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimse. 4. Zekeriya  Kuran’da geçen 34. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır. 5. Zülkarneyn  Kuran-ı Kerim'de geçen 33. Peygamberin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. 6. Zülkifl  Kuran'da geçen 14. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır. Nasip ve kısmet sahibi. 7. Zahir  Kuranda Kehf, Enam ve Hadid sürelerinde geçer ve parlak anlamına gelir.

Umarız küçüğünüz için Kur'an'da geçen en güzel ve anlamlı erkek bebek isimlerinden birini bulabilsiniz.

Ufaklığınızın gelişini ve ne kadar ilerlediğinizi öğrenmek için doğum tarihi hesaplayıcımıza göz atın.