Tebrikler yeni anne babalar! Bebeğin birazdan burada olur. Eğer erkek olursa, onun için bir isim düşündünüz mü? Kur'an-ı Kerim'deki en güzel erkek isimlerinden bazıları için öneriler arıyorsanız, o zaman sizin için bir listemiz var. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen ve erkek bebeğinize mükemmel uyacak en iyi duyulmamış ve anlamlı erkek isimlerinden bazılarının bir listesini oluşturduk . Keşfetmek için okumaya devam edin!

Prima® Premium Care™

A Harfiyle Başlayan Kur'an-ı Kerim'de Erkek İsimleri

İşte erkek bebeğiniz için Kur'an-ı Kerim'de belirtilen erkek isimlerinin bir listesi:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Adem

İlk yaratılan insan olarak Kuran’da yer alan Adem, temiz insan demektir.

2

Ahmet

Saf suresi 6. Ayette yer alan Ahmet ismi, övgüye layık insan anlamındadır.

3

Azim

Kuvvetli, derecesi yüksek, şiddetli

4

Ahlas

Temiz yürekli, iyi kimse

5

Araf

Usuller, adetler, cennet ve cehennem arasındaki bölge.

6

Ali

Kur'an'da yer alan Ali ismi, yüce, ulu, yüksek mertebeli kişi demektir.

7

Aşir

Nisa suresinde bulunan Aşir ismi, cenaze namazından sonra okunan Kur'an ayetinin ismidir.

8

Akif

İbadet etmek anlamına gelmektedir.

9

Asım

Yusuf, Hud, Mumin suresinde geçen Asım ismi, namuslu, günahı olmayan demektir.

10

Abd

Sonuna Allah Teâlanın sıfatları getirilerek erkek ismi olarak kullanır. Kul, köle, hizmetçi, itaat edici. Genellikle Allah'ın isimleriyle birlikte "Allah'ın kulu" şeklinde kullanılır. Abdullah, Abdurrahman, Abdulkadir gibi.

11

Abdullah

Allah'ın kulu anlamına gelir. Peygamber efendimizin babasının adıdır.

12

Ahad

İhlas süresinde yer alan Ahad ismi, tek olan anlamındadır.

13

Alim

Kur’an’da birçok ayette yer almaktadır. Bilgin anlamına gelir.

14

Afil

Enam suresinin 76. Ayetinde yer alan Afil ismi, görünmez olan anlamındadır.

15

Abdülkadir

Değer, onur, şeref, kıymet, itibar, parlaklık, kudret sahibi, kudretli, kuvvetli

16

Abdi

Kulluk ve itaat eden

17

Abid

Kaf ve Bakara surelerinde yer alan Abid ismi, kul anlamındadır.

18

Adil

Doğruluktan ayrılmamış kimse anlamındadır.

19

Adin

Kur'an'da 5 farklı ayette bulunan Adin ismi, haddini aşmak demektir.

20

Azer

Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Azer, Enam suresinde yer almakta ve ateş anlamına gelmektedir.

21

Azmi

Kur'an'da 4 farklı surede yer alan Azmi ismi, azimli kararlı kişilik anlamındadır.

22

Amir

İmar olunmuş.Mamur eden, şenlendiren. Devlete ait. Kendisine bağlı görevliler bulunan. Amir b. Abdullah b. Mes'ud: Tabiindcndir. İslam fıkıh bilgini.

23

Amil

İslam devletlerinde zekat, vergi tahsildarı veya valiler ve devlet memurları. Fail, yapan, işleyen.

24

Arafat

Hz. Adem (a.s) ile eşi Hz. Havva cennetten çıkarıldıktan sonra yeryüzüne indirilmiş ve bir süre ayrı kalıp nihayet Arafat Dağı'nda buluşmuşlardır. 'Buluşma ' anlamına gelen 'te'arrafe' kökünden alınmıştır.

25

Asel

Arapça'da bal manasına gelir. Muhammed süresi 15.ayette geçer.

26

Aziz

Kuran'ı Kerimde geçen isimlerden biri olan Aziz, küçük, büyük tüm günahlardan uzak duran, takva sahibi ve değerli manasına gelir.

27

Ahsa

Hem kız hem de erkek isimi oalrak kullanılan Ahsa, kuranda birçok ayette geçmektedir. Hesap yapmak anlamındadır.

28

Abdülkerim

Kuranda geçen bu erkek ismi cömert, kerem sahibi Allah’ın kulu anlamındadır.

29

Abidin

ismi Kuranda geçmekte ve ibadet eden, tapan kullar anlamını taşır.

30

Ahmed

Kuranda geçen bu isim beğenilmiş, sevilmiş, övülmüş Allah’ın kulu anlamındadır.

 

B Harfi ile Başlayan Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte sizin için Kur'an-ı Kerim'de adı geçen erkek bebek isimlerinin listesi:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Baki

Baki Allah’ın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.

2

Beyda

Kurak bir yer anlamına gelir.

3

Berk

Sağlam, dayanıklı anlamına gelen Berk, Kur’an’da yer alan isimlerden biridir.

4

Batin

Allah’ın 99 isimlerinden biri olan Batın, biricik ve tek anlamındadır.

5

Burak

Peygamber efendimizin Mirac’daki bineği. Berk-Yıldırımdan türetilmiştir. Kur’an’da bu isim geçmemekle birlikte, İslam kaynaklarında böyle bir bineceğin olduğuna dair rivayetler vardır.

6

Bahri

Bakara ve İsra surelerinde yer alan Bahri, denizle ve suyla ilgili şeylerle anlamlandırılmaktadır.

7

Barak

Araf ve İsra surelerinde yer alan Barak, Arapça'da bereketli anlamındadır.

8

Basri

Kuranda yer alan bu ismin anlamı görebilmek, görme ile ilgili, gören anlamına gelir.

9

Berat

Erkek ismi olarak kullanır. Müsâade, izin, nişan, rütbe anlamına gelir.

10

Benan

Parmakla gösterilecek kadar güzel.

11

Bükre

Bukra: Erken. Sabah, Sabah vakti.

12

Bedir

Ayın on dördüncü gecesindeki şekli, dolunay: Medine’de bir yer.

13

Bünyamin

Hazret-i Yusuf'un kardeşinin adıdır. Erkek ismi olarak kullanır.

14

Burhan

Kanıt, ispat; hakkı batıldan ve doğruyu yanlıştan ayıran delil ve ilahi, aydınlık

15

Buğra

Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı.

16

Bukra

Kuranda Kalem suresinin 38. ayetinde geçen bir isimdir. Erken vakit anlamına gelir.

17

Bereket

ismi bolluk anlamındadır. Kuranda Hud ve Araf surelerinde geçmektedir.

18

Berka

şimşek anlamına gelen bu isim kız ve erkeklere verilebilir. Kuranın Rad ve Rum surelerinde geçer.

19

Bilal

Su gibi ıslatan, ıslaklık, ıslatış anlamlarını taşır.

C Harfiyle Başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte Kur'an-ı Kerim'de geçen ve oğlunuz için seçebileceğiniz bazı anlamlı erkek isimleri:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Cemil

Yusuf suresinde geçen isimlerden olan Cemil, Allah’ın 99 isimlerinden biridir. güzel anlamına gelmektedir.

2

Cabbar

Kur’an’da yer alan Cabbar simi, güçlü, kudret sahibi anlamındadır.

3

Ceza

Kur’an’da birçok ayette geçen isimlerden biridir. Ceza, uygunsuz davranış sonucu verilen tepkidir.

4

Celil

Rahman suresinde yer alan Celil ismi, Allah’ın isimlerinden biridir. yüce anlamına gelir.

5

Cebrail

Bakara suresinde yer alan Cebrail ismi, Allah’ın 4 büyük meleğinden biridir.

6

Cudi

ismi cömert anlamına gelir ve Hud süresinde geçer.

7

Cumâ

Kur'ân'ın 62. Sûresidir. Erkek ismi olarak kullanılır. Toplanma, bir araya gelme anlamına gelir. Cuma günü, Müslümanların kutsal günü, haftalık bayramı; Cuma günü kılınan öğle namazı.

8

Cahid

Kur'an'da birçok ayette yer alan Cahid ismi, bir şeyler için çabalayan kişi anlamına gelmektedir.

9

Cihat (Cihad)

Allah yolundaki her türlü faaliyet ve hareketin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır.

10

Celal

Allahın 99 isminden biri olan Celal, yüce demektir.

11

Cami

Nur ve Nisa surelerinde geçen bu ismin anlamı Müslümanların ibadet etmek için toplandığı mekandır.

12

Cafer

Küçük akarsu anlamına gelmektedir.

D Harfiyle Başlayan Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte Kur'an-ı Kerim'den oğlunuz için seçebileceğiniz güzel erkek isimlerinden bazıları:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Dehri

 İnsan suresinde yer alan Dehri ismi, çok bilgin kişi demektir.

2

Dafi

 Kur’an’da iki farklı ayette bulunan Dafi engeli ortadan kaldıran anlamına gelir.

3

Diyar

 Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Diyar, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır.

4

Davut-Davud

 Aziz, sevgili anlamları taşımaktadır

5

Dehr

 ismi çok bilgin kişi anlamına gelir. Kuranda İnsan suresinde yer alır.

6

Duha

 Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Düha, Kur'an-ı Kerim'de yer alan surenin ismidir. Kuşluk vakti demektir.

Kur'an-ı Kerim'de E Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

Kur'an-ı Kerim'de E Harfi ile başlayan ve aralarından seçim yapabileceğiniz erkek isimlerinin bir listesi:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Ekmel

 En eksiksiz, en uygun olan.

2

Emin

 Emniyete olan, korkusuz.

3

Ebrar

 İyi, özü sözü doğru olan, dindar

4

Ezel

 Başlangıcı olmayan

5

Ebed

 Kuranda pek çok ayette geçen bu isim sonsuz anlamına gelir.

6

Ecir

 Bir iş veya hizmet karşılığı verilen şey, ücret. Sevap, sabır ve tevekkülün karşılığı mânevî mükâfat anlamlarına gelir.

7

Emir

 Bir kavmin, bir şehrin başı, büyük bir hanedana mensup kimse, Peygamberimizin soyundan gelen, Kumandan, Abbasi devletinde başkomutan, Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.

8

Eyüp

 Kur’an’da yer alan Eyüp ismi sabırlı kişi anlamındadır.

9

Erkam

 Rakamlar, sayılar, yazılar anlamına gelmektedir.

10

Etka

 Hucurat suresinde yer alan Etka simi, Allah korkusu olan kimse demektir.

11

Ebu

 Kur’an’da birkaç farklı ayette Ebu ismi, ata anlamındadır.

12

Ensar

 Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçen Ensar, koruyucu anlamındadır.

13

Efnan

 Rahman suresinde yer alan Efnan ismi, tür anlamına gelmektedir.

14

Elyasa

 Kur’ân-ı Kerim’de geçen 23. Peygamberin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır.

15

Elyesa

 Hz. Elyasa peygamberin ismidir. Türkçe 'de İlyas olarak geçmiştir.

16

Ekber

 ismi yüce büyük anlamını taşır. Kuranda birden fazla ayette geçer.

17

Ekrem

 Çok şeref sahibi, cömert, eli açık kimse

18

Enam

 Kur'an'da yer alan surenin ismi olan Enam, halk anlamındadır.

19

Emrullah

 Allahın emri. Kuranda Nahl, Tevbe ve Nisa surelerinde yer alır.

20

Enfal

 Kur'an-ı Kerim'in 8 suresinin adı. Ganimet.

21

Enhar

 Kur'an-ı Kerim'de yer alan Enhar ismi cennetdeki ırmaklardan biridir.

22

Esved

 Bakara suresi'nde geçen Esved ismi, hem erkek hem de kız çocuklarında isim olarak kullanılmakatadır. Kara anlamındadır.

23

Ehad

 Kur'an'da birçok ayette geçen Ehad, Allah'ın isimlerindendir.

24

Evliya

 Kur'an'da birçok ayette yer alan Evliya, Allah'a yakın olan kişi anlamındadır.

25

Evfa

 Kur'an'da birçok ayette geçen Evfa, vefalı anlamındadır.

26

Emri

 Kuranda pek çok surede geçen bir isimdir.

27

Enbiya

 ismi Kurandaki bir surenin adıdır.

F Harfiyle Başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte Kur'an'da F harfi ile başlayan duyulmamış bazı erkek isimleri:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Fettah

 Allah’ın isimlerinden biri olan Fettah, üstün kişi anlamına gelmektedir.

2

Furkan

 Kur’an’ı Kerim’de sure ismi olarak yer alan, doğru yolu gösteren kişi anlamına gelmektedir.

3

Fatih

 Allah’ın sıfatlarından biridir.

4

Fuad

 Necm suresinin 11. Ayetinde geçen isimlerden Fuad, gönül demektir.

G Harfi ile Başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte Kur'an'dan seçebileceğiniz bazı erkek isimleri:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Garip

 bu ismin anlamı kimsesiz, yalnız, tuhaf anlamını taşır.

2

Gaffar

 Kuranda geçen bu erkek isminin anlamı bağışlayan, acıyandır.

H Harfi ile Başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte Kur'an'dan seçebileceğiniz bazı erkek isimleri:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Hakki

 Kur’an’da geçen Hakkı ismi, doğrulukla ilgilidir.

2

Hud

 Kur'ân-ı Kerim'de geçen Peygamberlerdendir. 11. Surenin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır.

3

Halid

 Sonsuz anlamında olan Halid, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır.

4

Hamdi

 Kur’an’da birçok surede geçen Hamdi, Allah’a şükreden anlamındadır.

5

Halis

 Nahl surelerinde geçen Halis samimi anlamına gelmektedir.

6

Hayri

 Kur’an’da birçok surede geçen Hayri, iyilik yapan kişi anlamınandadır.

7

Harun

 Kur'an'da yer alan Harun ismi, parlak anlamındadır.

8

Halil

 Nisa suresinde yer alan Halil ismi, sadık anlamındadır.

9

Hatem

 ismi cömert anlamını taşır.

10

Hanif

 Kuranda Bakara suresinde geçer ve dine bağlı olan kişi anlamını taşır.

11

Hasbi

 Kuranda Zümer ve Tevbe surelerinde geçer. Karşılık beklemeden yapılan iyilik anlamına gelir.

12

Hadi

 Hidayet eden, doğru yolu gösteren. Yenilene yardım eden, yardımcı. Kılavuz, rehber. Önde giden kimse. Mızrak ucu.

13

Huda

 Bakara suresinde yer alan Huda ismi, doğru yol gösteren kişi anlamındadır.

14

Halef

 Araf ve Meryem surelerinde geçen Halef ismi, soy anlamındadır.

15

Hafiz

 Hem erkek hem de kadın ismi olarak kullanılan Hafız, Nisa, Hicr, Şura surelerinde yer alan isimlerdendir. Kur'an'ı ezbere bilen kişi demektir.

16

Hakim

 Allah’ın isimlerinden biri olan Hakim, Kur’an’da birçok surette yer almaktadır.

17

Halim

 Kuranda geçen erkek isimleri arasındadır. İsra suresinde geçen bu isim güzel huylu anlamına gelir ve Allah’ın isimlerinden biridir.

18

Hadis

 uranda çeşitli surelerde geçen bu isim Haz Muhammed’in söz ve davranışları anlamına gelir.

19

Hamza

 Aslan ve güçlü adam anlamını taşır.

I Harfiyle Başlayaran ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte erkek bebeğiniz için Kur'an'daki en güzel erkek isimlerinden bazıları:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Ihsan

 Bağışlanma anlamına gelmektedir.

2

Idris

 Peygamber adı olan İdris, aynı zamanda bir kiraz türüdür.

3

Ilyas

 Kur’an’da yer alan İlyas peygamber isimlerindendir.

4

Ibrahim

 Peygamber ismi olan İbrahim, hak anlamına gelmektedir.

5

Isa

 Dört büyük peygamberlerden biri olan İsa ismi, yargılama anlamına gelmektedir.

6

Ismail

 Kur'an'da yer alan İsmail ismi, işiten kimse anlamındadır.

7

Imran

 Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan İmran, refaha eren kimse anlamındadır.

8

Ishak

 Peygamber adı olan İshak, güler yüz anlamına gelmektedir.

9

Islam

 Müslüman dini anlamına gelir. Kuranda farklı surelerde geçer.

K Harfiyle başlayan ve Kur'an-ı Kerim’deki Erkek İsimleri

İşte K harfindenKur'an'da geçen ve duyulmamış erkek isimlerinden bazıları:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Kazim

 Kur’an’da geçen Kazım ismi, öfkesini yenen kişi anlamına gelmektedir.

2

Kadir

 Kur’an’da geçen surenin adı olan Kadir, birçok ayette yer almaktadır. Kudretli kişi demektir.

3

Kader

 Kur’an’da birçok ayette geçmektedir. Alın yazısı anlamındadır.

4

Kamer

 Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Kamer, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir. Ay anlamındadır.

5

Kaim

 Kur’an’da birbirinden farklı ayetlerde yer alan Kaim, dik duran kişilik anlamındadır.

6

Karin

 Kaf suresinde geçen Karin ismi, yakın anlamındadır.

7

Kadem

 Nahl suresinde geçen Kadem hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Uğur anlamındadır.

8

Kadri

 Değer, kıymet anlamında olan Kadri, Kur'an'da farklı surelerde yer almaktadır.

9

Kabil

 Mümin suresinin 3. Ayetinde yer alan Kabil ismi, kabul eden anlamındadır.

10

Kavi

 Alalh'ın isimlerinden olan Kavi, kuvvetli zengin anlamındadır.

11

Karun

 Kur'an'dan birden fazla ayette yer alan Karun, çok zengin kimse demektir

12

Kahhar

 Allah’ın 99 isminden biri olan Kahhar, yok edici anlamındadır.

L Harfiyle Başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte Kur'an'da L harfiyle başlayan birkaç erkek ismi:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Lut

 Hz. İbrahim'in peygamber yeğeni. Lut (a.s.) Kur'an'da adı geçen peygamberlerdendir.

2

Lokman

 Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı. Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim.

M Harfiyle başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen ve M harfiyle başlayan bazı güzel erkek isimleri:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Muhammed

 Peygamberimizin ismi olan Muhammed, güzel huylara sahip olan kişi demektir.

2

Musa

 Dört büyük Peygamberden biri olan Musa ismi, Kur’an’da birçok yerde geçmektedir.

3

Malik

 Melek adı olan Malik, bir şeye sahip olan anlamındadır.

4

Mümin

 Kur'ân’ın 40. Sûresi'nin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır.

5

Mustafa

 Sad suresinde geçen Mustafa ismi, seçkin kişi demektir.

6

Muttaki

 Çekinen, ittika eden Allah’tan korkan

7

Mesut

 Mutlu, sevinçli, bahtiyar anlamına gelir.

8

Mavera

 Bakara, Nisa surelerinde geçen hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Mavera ismi, bir şeyin arkasında olan demektir.

9

Muhsin

 Bağışta bulunan, İhsan eden, iyilikte bulunan anlamına gelmektedir.

10

Muhlis

 Halis, katıksız. Dostluğu, samimiliği ve her hali içten gönülden olan anlamına gelmektedir.

11

Mikdad

 Demir kesen anlamına gelir.

12

Mazlum

 Halim, selim, sakin, sessiz. Zulüm görmüş

13

Murat (Murad)

 Erkek ismi olarak kullanılır. Anlamı: Erişilmek istenen, olması ve gerçekleşmesi arzu edilen şey, istek, dilek, amaç.

14

Muammer

 Ömrü uzun olan, uzun ömür süren, yaşayan

15

Melik

 Kur’an’da birçok ayette geçen Melik, Allah’ın isimlerinden biridir. Hükümdar anlamına gelir.

16

Memati

 İsra, Enam surelerinde geçen Memati ismi, ölüm demektir.

17

Mürselin

 Allah tarafından gönderilen elçiler anlamında olan Mürselin, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir.

18

Mücahid

 Nisa ve Muhammed surelerinde yer alan Mücahid ismi, din uğruna savaşan anlamındadır.

19

Mürsel

 Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Gönderilmiş insan demektir.

20

Metin

 Zariyat Suresinin 56. ayetinde geçen Metin ismi, kararlı, dayanıklı ve sebatkar anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık 170 bin kişi Metin ismini taşımaktadır.

21

Mikail

 Dört büyük melekten biri olan Mikail ismi, Kur'an'da Bakara suresinde geçmektedir.

22

Mehdi

 Allah tarafından hidayet verilmiş olan. Kendisine rehberlik edilen. Doğru yolu tutan. Şiilere göre 12 imamın sonuncusudur.

23

Mecid

 Allah’ın isimlerinden olup, Kuranın çeşitli ayetlerinde geçer. Yüce, büyük anlamına gelir.

24

Mahmut

 Peygamber Efendimizin isilmlerinden biridir. Erkek ismi olarak kullanılır.

Kur'an-ı Kerim'de N Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

İşte Kur'an-ı Kerim'de N harfiyle başlayan bazı anlamlı erkek isimleri:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Nezir

 Adak, dilek, tahsis. Kendisini Allah yoluna adayan kimse.

2

Nuri

 Nura ait, nurla ilgili demektir.

3

Naci

 Cehennemden kurtulmuş, cennetlik, kurtulan, selamete kavuşan anlamlarına gelmektedir.

4

Necati

 Kurtuluşla ilgili, kurtulmaya mensup.

5

Nehar

 Kur’an’da pek çok ayette yer alan Nebi, ismi haberci anlamına gelmektedir.

6

Nas

 Halk anlamında gelen Nas ismi, Kur'an'da birçok yerde geçmektedir.

7

Nebi

 Kur'an'da pek çok ayette yer alan Nebi, ismi haberci anlamındadır.

8

Naim

 Maide, Yunus, Hac surelerinden yer alan Naim ismi, bolluk anlamındadır.

9

Nasir

 Yardımcı anlamında olan Nasır, Peygamber'in isimlerinden biridir. Yardımsever anlamındadır.

10

Necmi

 Yıldızla ilgili. Dilimizde "Necmettin" şeklinde kullanılmaktadır.

11

Nadi

 Alak suresinde yer alan Nadi ismi, haykırmak anlamındadır.

12

Necmüddin

 Dinin yıldızı anlamına gelmektedir.

13

Nuh

 Kuran'da Nuh süresinde ve diğer pek çok surede geçmektedir. Hz. Nuh aynı zamanda bir peygamber olup tufanda bütün canlılardan birer çift alarak gemide kurtulmuştur. Aynı zamanda ağlama anlamına gelmektedir.

14

Nasrullah

 Bakara ve Nasr surelerinde geçen Nasrulalh ismi, Allah'ın yardımı demektir.

15

Nur

 Kur'an'da yer alan surenin adıdır. Aydınlık demektir.

O Harfiyle Başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Erkek İsimleri

İşte O harfiyle başlayan ve Kuran'da geçen birkaç erkek ismi:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Ömer

 isminin anlamı dirlik ve canlılık yaşam gücüdür. Kuranda pek çok surede geçmektedir.

2

Osman

 Kuranda geçen bu isim üçüncü halifenin adı olup, toy denen bir kuşun yavrusu anlamını taşır.

R Harfiyle Başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen ve aralarından seçim yapabileceğiniz bazı erkek bebek isimleri:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Reşad

 Doğru ve hak yolunda yürüme.

2

Resul

 Birçok ayette yer alan Resul, elçi anlamındadır.

3

Rauf

 Esirgeyen acıyan, çok merhametli anlamında kullanılmaktadır. Allah’ın isimlerindendir.

4

Ridvan

 Kur’an’da geçen Rıdvan, razı olmak anlamındadır.

5

Rafet

 Merhamet etme, acıma, esirgeme anlamındadır.

6

Ramazan

 Bakara suresinde geçen Ramazan, müslümanlar arasında oruç tutulan aya verilen isimdir.

7

Rasih

 Bir bilimde, özellikle din alanında çok derinleşmiş olan (kimse). Sağlam, temeli güçlü, dayanıklı. Kur'an'da Rasihûn olarak geçmektedir.

8

Rafi

 Vakia ve imran surelerinde geçen isimlerden olan Rafi, yüce anlamındadır.

9

Raci

 Bakara ve Enbiya surelerinde geçen Raci ismi, umut veren anlamındadır.

10

Raki

 Birçok surede ismi geçen Raki, saygı duyan anlamındadır.

11

Rahman

 Kuranda çeşitli ayetlerde geçen ve Allah’ın isimlerinden olan bu erkek ismi koruyan anlamını taşır.

S Harfi ila başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte oğlunuz için seçebileceğiniz ve Kur'an'da bahsedilen erkek isimlerinin bir listesi:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Selim

 Şuara suresinde geçmektedir. Kusursuz, doğru, sağlam, selamete ermiş anlamına gelmektedir.

2

Saffat İsminin Anlamı

 Sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar

3

Sefer

 Seyahat, yolculuk, bir yerden bir yere gitmek. Savaşa hazırlanmak, savaşa gitmek

4

Süleyman

 Huzur ve sükun anlamına gelmektedir. Hz. Davut’un oğludur.

5

Sabri

 Bakara suresinde geçmektedir. Sabreden, sabırlı anlamına gelmektedir.

6

Seva

 Nahl ve Enfal surelerinde geçen Seva ismi, birlik beraberlik anlamındadır.

7

Sirac

 Kur'an'da farkıı ayetlerde ismi geçen Sirac, aydınlık anlamındadır.

8

Safvet

 Saflık, temizlik, arılık

9

Sadık

 içten bağlı, doğru, gerçek dost anlamına gelmektedir. Kur'an'da Zariyet, Nur ve Şuara surelerinde geçer.

10

Salim

 Sağ, salim, sağlıklı, eksiksiz, korkusuz, emin anlamlarına gelmektedir. Kur'an'da Kalem suresinde geçer.

11

Samet

 Ülkemizde yaklaşık 110 bin kişi Samet ismini taşıyor. Samet yüce, ulu, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan demektir.

12

Said

 Mübarek, kutlu, uğurlu anlamına gelir.

13

Sefa (Safa)

 Mekke'de bulunan mukaddes iki tepeden birinin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. Gönül şenliği, rahat, huzur, kedersizlik: Eğlence, neşe, zevk: Saflık, berraklık.

14

Salih

 Uygun, hoşgörü

15

Şuayp

 Kuran-ı Kerim’de geçen Peygamberlerdendir Erkek ismi olarak kullanılır.

16

Şuayip

 Kabile, cemaat. Medyen halkına gönderilen bir peygamber.

17

Şakir

 Nahl suresinde geçmektedir. Durumundan memnun olan, şükreden kişi anlamına gelir.

18

Şüheda

 Nisa suresinde geçen Şüheda, şehit anlamına gelmektedir.

19

Saim

 Ahzab suresinde yer alan Saim ismi, oruç tutan kişi anlamındadır.

20

Süheyb

 Arkadaş, dost anlamını taşır.

21

Sacid

 Kur'an'da birçok ayette yer alan Sacid, secde eden kişi anlamında gelmektedir.

22

Seyyid

 Ali imran ve Yusuf surelerinde geçen Seyyid ismi, ileri gelen kişi anlamındadır.

23

Şura

 Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adı olarak geçen Şurai danışma meclisi anlamına gelmektedir.

24

Samed

 Kuranda İhlas süresinde geçer ve yüksek anlamına gelir.

25

Şeref

 Erkek ismi olarak kullanılır.

26

Sultan

 Kuranda ayetlerde geçen bu isim kız ve erkeklerde kullanılabilir.

27

Semi

 ismi işitme kuvveti olan anlamına gelir ve Allah’ın 99 isminden biridir.

28

Selam

 Kurandaki ayetlerde geçen bu isim barış anlamına gelir.

29

Şahap

 Kuranda Cin süresinde geçer ve kıvılcım anlamına gelir.

T Harfiyle Başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte Kur'an'dan küçük oğlunuz için seçebileceğiniz duyulmamış bazı erkek isimleri:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Tarik

Kur’an-ı Kerim’de geçen surenin adıdır. Yıldız anlamındadır.

2

Taha

Kur’an-ı Kerim’de yer alan surenin adıdır.

3

Talip

Hacc suresinde geçen Talip, istemek anlamına gelir.

4

Tuğyan

Birbirinden farklı surelerde yer alan Tuğyan, çoşku anlamındadır.

5

Tufan

Nuh peygamber zamanında yağan ve tüm dünyayı su altında bırakan şiddetli yağmur anlamına gelir.Kur'an'da Araf suresinde geçer.

6

Tayyar

Kökeni Arapça olup uçucu, uçan anlamına gelir.

7

Turab

Kaf, Vakia, Nebe surelerinde geçen Turab, toprak anlamındadır.

8

Türabi

Kur'an'da birçok surede yer alan Türabi ismi, topraktan yaratılmış anlamına gelmektedir.

9

Tayyib

Kur'an'da birçok ayette yer alan Tayyip ismi, iyi ve hoş anlamındadır.

U Harfiyle Başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte U Harfiyle başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de geçen birkaç güzel erkek ismi :

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Ufuk

 Necm suresinde geçmektedir. Denizde veya düz arazide, gök ile yerin birleştiği gibi görünen yer demektir.

2

Üzeyir

 Tevbe suresinde geçmektedir. Kutsal kitaplarda ismi bulunan büyük zatlardan biridir.

V harfiyle Başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte Kur'an-ı Kerim'de V Harfi ile başlayan en güzel erkek isimlerinden biri:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Veli

 Kur'an'da birçok ayette yer alan Veli, ermiş kişi anlamındadır.

Y Harfiyle Başlayan ve Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

İşte Kur'an-ı Kerim'deki Y Harfiyle başalayan en anlamlı erkek isimlerinden bazıları:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Yunus

 Kur’an-ı Kerim’de yer alan Yunus ismi, Peygamber isimlerindendir.

2

Yasin

 Kur’an’da yer alan sure isimlerinden biridir.

3

Yahya

 Kur’an’da birçok yerde geçen isimlerden biridir.

4

Yakup

 Takip edilen anlamına gelen Yusuf, Peygamber isimlerindendir.

5

Yusuf

 Kuran-ı Kerim’de geçen 12. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır. Güzelliğin sembolü: İnleyen, ah eden.

6

Yenal

 Amacına ulaşan kimse anlamına gelmektedir. Kur'anda 124, Araf 37 ve 49 ayetlerinde geçmektedir.

7

Yelit

 Hucurat suresinde geçen Yelit ismi, eksilme, azalma anlamında gelmektedir.

Kur'an-ı Kerim'de Z ile Başlayan Erkek İsimleri

İşte Z harfiyle başlayan ve Kur'an'dan geçen erkek isimlerinin kısa bir listesi:

Sr.no

İsim

Anlamı

1

Zümer

 Zümreler gruplar anlamına gelir. Kur’an’da Zümer suresinde geçer.

2

Zakir

 Zikreden, zikredici demektir.

3

Zahit-Zahid

 Yusuf suresinde geçmektedir. Dinin tüm buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimse.

4

Zekeriya

 Kuran’da geçen 34. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır.

5

Zülkarneyn

 Kuran-ı Kerim'de geçen 33. Peygamberin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır.

6

Zülkifl

 Kuran'da geçen 14. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır. Nasip ve kısmet sahibi.

7

Zahir

 Kuranda Kehf, Enam ve Hadid sürelerinde geçer ve parlak anlamına gelir.

Umarız küçüğünüz için Kur'an'da geçen en güzel ve anlamlı erkek bebek isimlerinden birini bulabilsiniz.