500+ İslami Erkek İsimleri 2022

Tebrikler! Yakında ebeveyn olacaksınız. Bebeğiniz için bir isim seçmek ebeveynliğin en heyecan verici kısımlarından biridir. Bebeğin için bir isim düşündünüz mü? İslami bebek isimleri koleksiyonumuz tam size göre olabilir. 500'den fazla en güzel İslami erkek ve İslami kız bebek isimlerinden oluşan bir liste oluşturduk. Bu nedenle, bebeğiniz için İslami erkek bebek isimleri listesinden en güzel isimlerden birini öğrenmek için okumaya devam edin.

A’dan-Z'ye kadar en güzel İslami Erkek Çocuk İsimleri

A ile Başlayan İslami Erkek Çocuk İsimleri

İşte oğlunuz için seçebileceğiniz en güzel İslami erkek bebek isimlerinin bir listesi:

1.Adem İyi ve temiz kişi, ilk yaratılan insan, ilk peygamber 2.Adnan Üstün insan. 3.Ahmed Çok övülmüş, beğenilmiş. 4.Atâullah Allah’ın hediyesi, ihsanı, lütfu. 5.Altemur Demirin korlaşmış kırmızı hali. 6.Alişir Aslan Ali. 7.Azer Ateş. Hz. İbrahim’in babası olduğuna yönelik rivayetler bulunur 8.Asım İffetli, namuslu afif, haramdan çekinen 9.Aykan Kanı parlak ve canlı. 10.Ayvaz Koca, eş. 11.Ammâr Bir yeri bakımlı hale getiren. 12.Adil Doğruluk gösteren, çevresine adaletli davranan, eşitlikçi 13.Azim Müthiş, kuvvetli, güçlü, ihtişamlı 14.Affan Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu. 15.Alperen Hem din adamı hem komutan olan yiğit.

B harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

İşte oğlunuz için seçebileceğiniz en güzel İslami erkek isimlerinin bir listesi:

1. Babacan Cana yakın, güvenilir, anlayışlı. 2. Bâtın Görünmeyen, gizli. Allah’ın 99 isminden birisi. 3. Bükre Erken, sabah vakti olan 4. Burak Peygamber efendimizin Miracda bindiği at. 5. Beşer İnsan. 6. Behlül Çok gülen, hayır sahibi, cömert. 7. Behram Merih yıldızı. 8. Barak Bereketli. Araf ve İsra gibi birçok surede geçer. 9. Behzat Soyu güzel, doğuştan asil. 10. Bilal Su. 11. Burhan Delil, sağlam delil, hakkı bâtıldan ayıran. 12. Bilgehan Derin bilgi sahibi hakan. 13. Buğra Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 14. Bişr Güler yüzlü. 15. Burhan Delil, sağlam delil, hakkı bâtıldan ayıran.

C'den Başlayan İslami Çocuk İsimleri

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz bazı İslami erkek isimleri:

1. Cârullah Allah’a yakın olan, Allah dostu. 2. Cebrail Allah'ın kulu manasına gelir. Ayrıca peygambere vahiy getiren melektir ve dört büyük melek arasında yer alır. 3. Celâl Yüce. Allah’ın sıfatlarından biridir. 4. Cezmi Kesin karar veren, kararından emin olan 5. Çelebi Efendi, görgülü ve ince insan. 6. Cihanşah Dünyanın padişahı. 7. Câbir Cebreden, zorlayan, galip gelen. 8. Calüt İsrailoğullarının düşmanı, rakibidir. Her ne kadar Kur'an da geçen bir isim olsa da pek kullanılmaz. 9. Celil Yüce. Rahman suresinde geçer. 10. Cübeyr Küçük kahraman, küçük yiğit. 11. Cemaleddin Dinin güzeli, dinin cemali. 12. Cüneyt Küçük asker, askercik. 13. Cerrah Ameliyat yapan, operatör. 14. Cihangir Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren. 15. Cenab Büyük, şerefli

D ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz en güzel İslami çocuk isimlerinden bazıları:

1. Diyar Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Diyar, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır. 2. Dânâ Çok bilen, bilgili. 3. Doğan Atılgan ve yiğit. 4. Dilaver Yiğit ve yürekli insan. 5. Dafi Engeli ortadan kaldıran, yol açan. 6. Dehri İnsan suresinde yer alan Dehri ismi, çok bilgin kişi demektir. 7. Danişmend Bilgili, âlim. 8. Derviş Allah için alçak gönüllüğü kabul eden. 9. Dâi Dua eden, duacı, hak dine çağıran. 10. Dülger Marangoz 11. Daniş Bilgi, bilme, biliş, ilim. 12. Dilhan İçten, gönülden söyleyen. 13. Davut-Davud Aziz, sevgili anlamları taşımaktadır 14. Dâhi Üstün zekalı, son derece zeki, anlayışlı. 15. Dâver Doğru ve insaflı olan, âdil hükümdar.

E Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz en güzel İslami erkek bebek isimlerinin bir listesi:

1. Ebu Kur’an’da birkaç farklı ayette Ebu ismi, ata anlamındadır. 2. Emre Aşık, dost, abi. Beylerbeyi. 3. Edhem Kara donlu, yağız at. 4. Ebrar Özü sözü bir ve doğru olanlar, iyiler ve dindarlar için kullanılan kelime. 5. Emin Korkusuz, şüpheye düşmeyen, kuşku duyulacak işlere imza atmayan ve kendine güvenip etrafına güven salan kişi 6. Ecir Kur’an’da yer alan Ecir ismi, sevap anlamına gelmektedir. 7. Ercümend Muhterem, şerefli, itibarlı. 8. Ertuğrul Temiz, yürekli, doğru insan. 9. Eşref En çok şerefli, itibarı en çok yüksek olan. 10. Ezrak Mavi, gök renkli. Su gibi saf ve temiz olan. 11. Eflah Tamamiyle kurtulan, en çok talihe kavuşan. 12. Enes İnsan 13. Emir Bir kavmin, şehrin başı, reisi. 14. Emrullah Allahın emri. Kuranda geçen erkek isimlerinden biridir. 15. Erman Arzusu, isteği olan.

F Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

İşte F harfiyle başlayan az bilinen bazı İslami çocuk isimleri:

1. Fettah Allah’ın isimlerinden biridir ve kapalı işleri açıklığa kavuşturan kişiye verilen isimdir 2. Feramuş Hatırdan çıkan, unutulan 3. Faruk Hak ile bâtılı ayıran 4. Fatih Bir şehri, ülkeyi ya da kaleyi zapt ederek fetheden kişi 5. Ferman Emir 6. Ferhan Sevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun 7. Faysal Kesin hüküm vereni 8. Furkan Kur’an-ı Kerim’de Bakara suresinde geçer 9. Fuzuli Fazla, anlamsız, yersiz 10. Feyyâz Feyz, bereket ve bolluk veren 11. Fatin Zeki, anlayışlı 12. Fahreddin Dinin büyüğü, dinde övülmeye layık 13. Faik Başkalarından daha ileri konumda olan, önder ve ileri kimse 14. Ferit Eşi ve benzeri olmayan 15. Feyzullah Allahü teâlânın feyzi

G Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

İşte G harfiyle başlayan erkekler için bazı İslami erkek bebek İsimleri:

1. Gafur Mağfiret edip affeden, bağışlayan kişi. Örtme, perdeleme ve gizleme konusunda hassas olan. 2. Gazanfer Yiğit, aslan gibi cesur 3. Gevheri Pırlanta gibi temiz insan 4. Garip Yalnız, kimsesiz ve tuhaf 5. Giray Kırım hanı 6. Gürbüz Toplu, güçlü dinç erkek 7. Galip Üstünlük kuran, yenen, muzaffer 8. Gazi Savaştan sağ dönen 9. Gaffar Allah'ın sıfatlarından birisidir. Kul manasını taşıyan "abd" ön ekini almadan çocuklara verilmesi uygun görülmez. 10. Gıyas Yardım eden

H Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz bazı güzel İslami çocuk isimleri:

1. Hammâd Çok hamd eden, çok dua eden. 2. Halil Allah'ın dostu. Samimi arkadaş. 3. Hurşid Güneş. 4. Hakim Allah’ın isimlerinden biri olan Hakim, Kur’an’da birçok surette yer almaktadır. 5. Hamdullah Allahü teâlâya hamd eden. 6. Hamza Aslan, heybetli, azametli. 7. Hacib Kapıcı, kapıcı başı. 8. Hasan Güzel, iyi, hoş. 9. Haman Karun zamanında baş vezir olarak görev alan kişi. 10. Hanif Allah'ın tek olduğuna şehadet eden ve samimi bir şekilde ona bağlanan kişi. 11. Hafiz Hem erkek heö kadın ismi olan Hafız, Nisa, Hicr, Şura surelerinde yer alan isimlerdendir. Kur’an’ı ezbere bilen kişi demektir. 12. Hatem Birçok surede geçen Hatem ismi, cömert anlamındadır. 13. Haydar Aslan, cesur, yiğit, kahraman. 14. Hümayun Mübarek, mutlu, padişaha olan. 15. Hüseyin Küçük güzel.

Ayrıca Kuran'da geçen erkek isimleri ile ilgili yazımızı da okuyunuz.

I Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

İşte İslami anlamı olan seçebileceğiniz bazı erkek isimleri:

1. Idris Peygamber adı olan İdris, aynı zamanda bir kiraz türüdür. 2. Ilyas Kur’an’da yer alan İlyas peygamber isimlerindendir. 3. Ibrahim Bir peygamber ismi. İnananların babası, hakların babası anlamlarını taşır. 4. imadeddin Din direği, devleti ayakta tutan. 5. Inayetullah Allah’ın lütfu, ihsanı. 6. Ismail Kur’an’da yer alan İsmail ismi, işiten kimse anlamındadır. 7. Imran Kur’an-ı Kerim’in üçüncü suresinin adıdır. Hz. Meryem’in babası, evine sadık kalan anlamlarını taşır 8. Imam Nümune, rehber, önder, başkan. 9. Ikrime Kerem sahibi, cömert. 10. Ilhami İlham sahibi. 11. Ishak Peygamber adı olan ishak, güler yüz anlamına gelmektedir. 12. Ihsan Bağışlanma anlamına gelmektedir. 13. Islam Müslümanlık dini. 14. Izzet Değer, şeref, kudret, hürmet ve ikram sahibi. 15. Ilker İlk erkek çocuk.

K Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

İşte K harfiyle başlayan az bilenen bazı İslami çocuk isimleri:

1. Kâdir Allah'ın sıfatlarından biridir. Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık 50 yerde geçer. Kudret sahibi kudretli, kuvvetli, güçlü gibi anlamlara gelir 2. Kâzım Kur’an’da geçen Kazım ismi, öfkesini yenen kişi anlamına gelmektedir. 3. Keşşaf Keşfeden, sırları çözen, gizlileri açığa çıkaran. 4. Keremşah Çok cömert, çok eli açık, çok soylu. 5. Kıymet Değer, baha, bedel, onur, itibar, makbul oluş. 6. Kerim Cömert, kerem sahibi, bol bol dağıtan, lütuf ve ikramı bol olan, önder, ulu, büyük, şerefli kişi. Allah'ın isimlerinden biri olduğu için "abd" ön ekiyle beraber kullanılması gerekir. 7. Kaim Allah'ın emrini ifa eden. Duran, ayakta duran. Bir şeyi yapan ve icra eden. 8. Kahhar Allah’ın 99 isminden biri olan Kahhar, yok edici anlamındadır. 9. Kamran İsteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar. 10. Kabil Kabul eden, önde olan. 11. Keramet Kerem, ihsan, evliyada görülen harika. 12. Korkut Büyük dolu tanesi. 13. Kuddusi Mukaddes, ulvi, pak. 14. Kılıç İki yüzü keskin eski bir silah. 15. Kamil Noksansız, eksiksiz, kemale ermiş, olgunluğa erişmiş kimse.

L Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

İşte L harfiyle başlayan birkaç İslami erkek bebek isimleri:

1. Lütfi İyilik ve güzellikle ilgili olan. 2. Lokman Kur’an-ı Kerim’de yer alan surelerden birisinin ismi. Eski kavimlerde görev alıp ahlaki öğütler veren hekim anlamına geli 3. Levent Bahriyeli. Boylu poslu, yakışıklı. 4. Latif Her şeye bütünü ile nüfuz edebilen, kendisinden herhangi bir şeyin gizli kalamadığı varlık. Allah'ın sıfatlarından birisidir. 5. Levni Renkli, boyalı. 6. Lut Hz. İbrahim’in peygamber yeğeni.

M Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

İşte M harfiyle başlayan en güzel İslami erkek bebek isimlerinden bazıları:

1. Mecdeddin Dinin büyüğü. 2. Mirza Hükümdar soyundan gelen, beyzade. 3. Mestan Mest olmuş, bayılmış. 4. Muharrem Haram kılınmış, dinen yasak edilmiş. 5. Memun Korkusuz, tehlikesiz, sağlam, emin. 6. Mazhar Nail olan, şereflenen, bir iyiliğe kavuşan. 7. Malik Yedi cehennemin hakimi ve kapıcısı olan melek. 8. Mehdi Allah tarafından hidayet verilmiş olan. Kendisine rehberlik edilen. Doğru yolu tutan. 9. Mecid Şan, şeref ve kudretinden ötürü yüce olan. Allah’ın isimlerinden biri. 10. Muhteşem Göz kamaştıracak büyüklükte veya güzellikte olan. 11. Mustafa Saf hale getirilmiş, süzülmüş, güzide. 12. Mübarek Bereketli, feyizli, uğurlu, hayırlı. 13. Müzdad Artmış, çoğalmış, uzun. 14. Mübeşşir Müjdeci, hayırlı haber verip sevindiren. 15. Mazlum Halim, selim, sakin, sessiz. Zulüm görmüş

N Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

İşte N harfi ile başlayan bazı anlamlı İslami çocuk isimleri:

1. Nizam Düzen, usul, tertip, yol,kaide, sıra, dizi. 2. Nüzhet Neşe, sevinç, eğlence, temizlik, ferahlık. 3. Nevzat Yeni doğmuş çocuk. 4. Numan Refah, konfor. 5. Nezir Adak, dilek, tahsis. Kendisini Allah yoluna adayan kimse. 6. Nehar Kur’an’da pek çok ayette yer alan Nebi, ismi haberci anlamına gelmektedir. 7. Naim Cennetin bir parçası 8. Nasrullah Allah’ın nusreti, tanrının yardımı manalarını taşır. 9. Namdar Meşhur namlı, ünlü, tanınmış. 10. Nijad Soy. 11. Niyazi Yalvaran, yakaran, dua eden. 12. Nuh “Ağlama” anlamına gelir. Aynı zamanda bir peygamber adıdır. 13. Nafi Etkili ve sözü dinlenen kişi. 14. Nasir Yardımcı anlamında olan Nasır, Peygamber’in isimlerinden biridir. Yardımsever anlamındadır. 15. Nasreddin Dine yardım eden.

O ve P harfleriyle Başlayan İslami Çocuk İsimleri

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz bazı güzel İslami çocuk isimleri:

1. Ömer Diri, canlı, yaşayan hayat süren 2. Oğuzhan Oğuzların hükümdarı. 3. Osman Kuran’da geçmese de erkek sahabe ismidir ve halifedir. 4. Öktem Gösterişli, korkusuz, güçlü. 5. Oktay Sinirli, hiddet sahibi, kızgın kimse. 6. Önder Lider, şef, reis. 7. Orhan Şehre hakim olan, liderlik eden 8. Oğuz Doğru, sağlam, güçlü, genç. 9. Okan Anlayış ve kavrayış sahibi 10. Ozan Halk şairi, geveze. 11. Peyami Haberci.

R Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz bazı İslami erkek bebek isimleri:

1. Rafet Merhamet etme, acıma, esirgeme. 2. Ridvan Kur’an’da geçen Rıdvan, razı olmak anlamındadır. 3. Reis Baş, başkan. 4. Ramazan Çok sıcak olan, günahları yakan. 5. Rıza Kadere razı olan. Tasavvufta iradenin yok edilmesiyle elde edilen makam. 6. Rauf Allah’ın isimlerinden. Esirgeyen acıyan, çok merhamet eden kimse anlamında kullanılmaktadır. 7. Rasih Başta din olmak üzere çeşitli alanlardaki bilgi birikimi bazında çok derinleşmiş olan kişi. Sağlam, temeli güçlü, dayanıklı. 8. Rahim Allah'ın adlarından biri olup "esirgeyen" ve "koruyan" gibi anlamlara sahiptir. Çocuklara verilirken "abd" ön ekiyle beraber verilmesi gerekir. 9. Rüçhan Üstün olan. 10. Ramiz İşaret koyan, işaretle konuşan. 11. Refah Bolluk, rahatlık, her türlü sıkıntıdan kurtulma. 12. Resül Elçi, Allah elçisi peygamber. Bir kimsenin sözünü başka bir kimseye tebliğ eden kişi. 13. Reşid Akıllı, iyi ve olgun. 14. Rahman Allah'ın adlarından olan bir kelimedir. Bağışlama, ihsan, acıyıp esirgeme gibi manalara gelen "rahmet" kelimesinden türemiştir. 15. Reha Kurtuluş, halas.

S Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

İşte oğlunuz için seçebileceğiniz farklı İslami erkek isimlerinin bir listesi:

1. Selçuk Sel gibi akan. 2. Seyfullah Allah’ın kılıcı, askeri. 3. Süleyman Huzur ve sükun anlamına gelmektedir. Hz. Davut’un oğludur. 4. Sadik İçten bağlı olan, gerçek dost 5. Salim Sağ, salim, sağlıklı, eksiksiz, korkusuz, emin anlamlarına gelir. 6. Sertaç Başa konan taç. 7. Sunullah Allah’ın kudreti, meydana getirdiği varlığı. 8. Seyyid Efendi, bey, Peygamber efendimizin torunu Hazret-i Hüseyin’in soyundan gelenler. 9. Serhat Sınır boyundaki asker. 10. Siraceddin Dinin kandili. 11. Siddik Hazreti Ali’nin lakaplarından birisi. Daima doğruluk üzere olan, sadık, çok samimi, doğrulayıcı, bağlılık sahibi kişi. 12. Salih İyi, uygun, elverişli, yakışır kimse. Hak ve yetki sahibi olup dini buyruklara uygun hareket eden kişi. 13. Sezgin Sezen sezici, duygulu, hassas. 14. Sâman Servet sahibi, zengin, rahat, dinç, düzenli. 15. Salahaddin Dine bağlı, dini düzgün.

T Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

İşte küçük çocuğunuz için seçebileceğiniz bazı İslami anlamlı erkek isimleri:

1. Timurtaş Demir ve taş gibi sağlam. 2. Turanşah Cesur Türk hükümdarı. 3. Tahsin Kale gibi sağlamlaştırma. 4. Taceddin Dinin tacı. 5. Taylan Uzun boylu. 6. Tarık Sabah yıldızı, zühre, venüs, yol anlamlarına gelir. 7. Tufan Nuh peygamber döneminde yağan ve bütün dünyayı su altında bırakan şiddetli yağmura verilen isimdir. Kur'an'da Araf suresinde geçer. 8. Tayyib Çok temiz, iyi, güzel ve hoş olan. 9. Tevfik Uygun getirme, Allah’ın yardımına kavuşma. 10. Timur Demir gibi sağlam. 11. Tayfur Uçan, yükselen. 12. Temel Asıl, esas. 13. Tuğyan Birbirinden farklı surelerde yer alan Tuğyan, çoşku anlamındadır. 14. Tamer Tam erkek. 15. Talip Talep eden, isteyen, istekli anlamına gelmektedir.

U ve V Harfleriyle Başlayan İslami Çocuk İsimleri

İşte en güzel İslami erkek isimlerinden bazıları:

1. Ulvi Yüce, ulu ve yüksek kişi 2. Ubeydullah Allah'ın kulu 3. Üsame Bir aslan cinsi. 4. Ümmet Cemaat, din, boy, zaman gibi manalara gelir. İsim olarak kullanıldığı zaman ise "dinine bağlı" gibi bir mana taşır. 5. Ufuk Açık denizde ya da düz arazide gökle yerin birleştiği izlenimini oluşturan alan anlamına gelir. Anlayış, kavrayış, görüş ve düşünce gücü anlamlarını da taşır. 6. Üzeyir Kur'an'da ve kutsal kitaplarda ismi bulunan büyük zatlar arasında yer alır. Peygamber olup olmadığı ile ilgili fikir ayrılıkları bulunur. 7. Vedat Sevgi ve dostluk gösteren. 8. Vâlâ Yüksek, yüce. 9. Vakıf Duran, ayakta duran. 10. Veli Eren, ermiş kişi, Allah’ın sevgili bir kulu ya da çocuğun her halinden sorumlu olan ebeveyn veya başka bir yakın kimse. 11. Vahhab İhsan eden ve bağışlayan manasına gelir. 12. Vecdi İlahi aşka dalan, vecde gelen, kendinden geçen. 13. Vakkas Savaşçı, okçu. 14. Vahid Allah'ın adlarından biri olup "tek", "yalnız bir" manalarına gelir. 15. Vekil Başka birinin yerine ya da ismine hareket edip konuşan kişi. Bir vazifeyi geçici olarak kabul eden kimse. 16. Vakur Ağırbaşlı, temkinli. 17. Vecit Vecde gelen, İlahi cezbe ile bayılan. 18. Vefa Sözünde duran, dostluğunu devam ettiren.

Türk erkek isimleri bulmak için yazımızı okuyun.

Y Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

İşte İslami ve az duyulmuş bazı erkek isimleri:

1. Yunus Kur’an-ı Kerim’de yer alan Yunus ismi, Peygamber isimlerindendir. 2. Yaver Yardım edici, imdada koşan. 3. Yusuf Hazreti Yakup’un oğlu olan ve babası gibi peygamber olan kişinin ismi. İnleyen, ah eden, inilti anlamına gelir. 4. Yasin Kur’an’da yer alan sure isimlerinden biridir. 5. Yavuz Yaman, korkusuz. 6. Yekta Tek, eşsiz, benzersiz. 7. Yahya Canlı, hayat süren. 8. Yelit Eksiltme ve azaltma 9. Yenal Amacına ulaşan birey 10. Yakup Kuran’da evlat ihaneti ve evlat acısı ile imtihan edilen peygamberin adıdır. Erkek keklik, izleyen, takip eden manalarını taşır.

Z Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

İşte Z harfiyle başlayan İslami erkek isimlerinin kısa bir listesi:

1. Zâfir Zafer kazanan, üstün gelen. 2. Zekeriyya Erkek zat. 3. Zafer Maksada ulaşma, barışma, düşmanı yenme. 4. Zülkif Hz. Eyüp’ün oğlu olan ve babası gibi peygamber rütbesine sahip olan kişi. Yüce makam, nasip ve kısmet sahibi anlamlarına gelir. 5. Zamir Yürek, iç, vicdan. 6. Zümer Zümreler, grupla 7. Zekai Çabuk anlayışlı, keskin zekalı. 8. Zahit Dinin buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan; dünyevi şeylere kıymet vermeyen ve onları önemsemeyen kişi 9. Zeyd Artan, çoğalan. 10. Zakir Allah’ı zikreden, onu anan kişi 11. Zeynel Süslü. 12. Ziver Süs, ziynet ehli. 13. Ziyad Fazlalık, çokluk, bolluk. 14. Zübeyr Akıllı. 15. Ziya Işık, aydınlık, nur.

En iyi, az bilinen ve anlamlı İslami bebek isimlerinden oluşan koleksiyonumuzu okuduğunuz için teşekkür ederiz. Umarız çocuğunuz için en güzel İslami erkek adını bulmanıza destek olabilmişizdir.