Tebrikler! Yakında ebeveyn olacaksınız. Bebeğiniz için bir isim seçmek ebeveynliğin en heyecan verici kısımlarından biridir. Bebeğin için bir isim düşündünüz mü? İslami bebek isimleri koleksiyonumuz tam size göre olabilir. 500'den fazla en güzel İslami erkek ve İslami kız bebek isimlerinden oluşan bir liste oluşturduk. Bu nedenle, bebeğiniz için İslami erkek bebek isimleri listesinden en güzel isimlerden birini öğrenmek için okumaya devam edin.

A’dan-Z'ye kadar en güzel İslami Erkek Çocuk İsimleri

Prima® Premium Care™

A ile Başlayan İslami Erkek Çocuk İsimleri

İşte oğlunuz için seçebileceğiniz en güzel İslami erkek bebek isimlerinin bir listesi:

Sr No.

İsim

Anlamı

1.

Adem

İyi ve temiz kişi, ilk yaratılan insan, ilk peygamber

2.

Adnan

Üstün insan.

3.

Ahmed

Çok övülmüş, beğenilmiş.

4.

Atâullah

Allah’ın hediyesi, ihsanı, lütfu.

5.

Altemur

Demirin korlaşmış kırmızı hali.

6.

Alişir

Aslan Ali.

7.

Azer

Ateş. Hz. İbrahim’in babası olduğuna yönelik rivayetler bulunur

8.

Asım

İffetli, namuslu afif, haramdan çekinen

9.

Aykan

Kanı parlak ve canlı.

10.

Ayvaz

Koca, eş.

11.

Ammâr

Bir yeri bakımlı hale getiren.

12.

Adil

Doğruluk gösteren, çevresine adaletli davranan, eşitlikçi

13.

Azim

Müthiş, kuvvetli, güçlü, ihtişamlı

14.

Affan

Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.

15.

Alperen

Hem din adamı hem komutan olan yiğit.

B harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

İşte oğlunuz için seçebileceğiniz en güzel İslami erkek isimlerinin bir listesi:

Sr. No.

İsim

Anlamı

1.

  Babacan

  Cana yakın, güvenilir, anlayışlı.

  2.

  Bâtın

  Görünmeyen, gizli. Allah’ın 99 isminden birisi.

  3.

  Bükre

  Erken, sabah vakti olan

  4.

  Burak

  Peygamber efendimizin Miracda bindiği at.

  5.

  Beşer

  İnsan.

  6.

  Behlül

  Çok gülen, hayır sahibi, cömert.

  7.

  Behram

  Merih yıldızı.

  8.

  Barak

  Bereketli. Araf ve İsra gibi birçok surede geçer.

  9.

  Behzat

  Soyu güzel, doğuştan asil.

  10.

  Bilal

  Su.

  11.

  Burhan

  Delil, sağlam delil, hakkı bâtıldan ayıran.

  12.

   Bilgehan

   Derin bilgi sahibi hakan.

   13.

   Buğra

   Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu.

   14.

   Bişr

   Güler yüzlü.

   15.

   Burhan

   Delil, sağlam delil, hakkı bâtıldan ayıran.

   C'den Başlayan İslami Çocuk İsimleri

   İşte aralarından seçim yapabileceğiniz bazı İslami erkek isimleri:

   Sr. No.

   İsim

   Anlamı

   1

   Cârullah

   Allah’a yakın olan, Allah dostu.

   2

   Cebrail

   Allah'ın kulu manasına gelir. Ayrıca peygambere vahiy getiren melektir ve dört büyük melek arasında yer alır.

   3

   Celâl

   Yüce. Allah’ın sıfatlarından biridir.

   4

   Cezmi

   Kesin karar veren, kararından emin olan

   5

   Çelebi

   Efendi, görgülü ve ince insan.

   6

   Cihanşah

   Dünyanın padişahı.

   7

   Câbir

   Cebreden, zorlayan, galip gelen.

   8

   Calüt

   İsrailoğullarının düşmanı, rakibidir. Her ne kadar Kur'an da geçen bir isim olsa da pek kullanılmaz.

   9

   Celil

   Yüce. Rahman suresinde geçer.

   10

   Cübeyr

   Küçük kahraman, küçük yiğit.

   11

   Cemaleddin

   Dinin güzeli, dinin cemali.

   12

   Cüneyt

   Küçük asker, askercik.

   13

   Cerrah

   Ameliyat yapan, operatör.

   14

   Cihangir

   Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.

   15

   Cenab

   Büyük, şerefli

   D ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

   İşte aralarından seçim yapabileceğiniz en güzel İslami çocuk isimlerinden bazıları:

   Sr. no.

   İsim

   Anlamı

   1

   Diyar

   Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Diyar, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır.

   2

   Dânâ

   Çok bilen, bilgili.

   3

   Doğan

   Atılgan ve yiğit.

   4

   Dilaver

   Yiğit ve yürekli insan.

   5

   Dafi

   Engeli ortadan kaldıran, yol açan.

   6

   Dehri

   İnsan suresinde yer alan Dehri ismi, çok bilgin kişi demektir.

   7

   Danişmend

   Bilgili, âlim.

   8

   Derviş

   Allah için alçak gönüllüğü kabul eden.

   9

   Dâi

   Dua eden, duacı, hak dine çağıran.

   10

   Dülger

   Marangoz

   11

   Daniş

   Bilgi, bilme, biliş, ilim.

   12

   Dilhan

   İçten, gönülden söyleyen.

   13

   Davut-Davud

   Aziz, sevgili anlamları taşımaktadır

   14

   Dâhi

   Üstün zekalı, son derece zeki, anlayışlı.

   15

   Dâver

   Doğru ve insaflı olan, âdil hükümdar.

   E Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

   İşte aralarından seçim yapabileceğiniz en güzel İslami erkek bebek isimlerinin bir listesi:

   Sr. No.

   İsim

   Anlamı

   1

   Ebu

   Kur’an’da birkaç farklı ayette Ebu ismi, ata anlamındadır.

   2

   Emre

   Aşık, dost, abi. Beylerbeyi.

   3

   Edhem

   Kara donlu, yağız at.

   4

   Ebrar

   Özü sözü bir ve doğru olanlar, iyiler ve dindarlar için kullanılan kelime.

   5

   Emin

   Korkusuz, şüpheye düşmeyen, kuşku duyulacak işlere imza atmayan ve kendine güvenip etrafına güven salan kişi

   6

   Ecir

   Kur’an’da yer alan Ecir ismi, sevap anlamına gelmektedir.

   7

   Ercümend

   Muhterem, şerefli, itibarlı.

   8

   Ertuğrul

   Temiz, yürekli, doğru insan.

   9

   Eşref

   En çok şerefli, itibarı en çok yüksek olan.

   10

   Ezrak

   Mavi, gök renkli. Su gibi saf ve temiz olan.

   11

   Eflah

   Tamamiyle kurtulan, en çok talihe kavuşan.

   12

   Enes

   İnsan

   13

   Emir

   Bir kavmin, şehrin başı, reisi.

   14

   Emrullah

   Allahın emri. Kuranda geçen erkek isimlerinden biridir.

   15

   Erman

   Arzusu, isteği olan.

   F Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

   İşte F harfiyle başlayan az bilinen bazı İslami çocuk isimleri:

   Sr. No.

   İsim

   Anlamı

   1

   Fettah

   Allah’ın isimlerinden biridir ve kapalı işleri açıklığa kavuşturan kişiye verilen isimdir

   2

   Feramuş

   Hatırdan çıkan, unutulan

   3

   Faruk

   Hak ile bâtılı ayıran

   4

   Fatih

   Bir şehri, ülkeyi ya da kaleyi zapt ederek fetheden kişi

   5

   Ferman

   Emir

   6

   Ferhan

   Sevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun

   7

   Faysal

   Kesin hüküm vereni

   8

   Furkan

   Kur’an-ı Kerim’de Bakara suresinde geçer

   9

   Fuzuli

   Fazla, anlamsız, yersiz

   10

   Feyyâz

   Feyz, bereket ve bolluk veren

   11

   Fatin

   Zeki, anlayışlı

   12

   Fahreddin

   Dinin büyüğü, dinde övülmeye layık

   13

   Faik

   Başkalarından daha ileri konumda olan, önder ve ileri kimse

   14

   Ferit

   Eşi ve benzeri olmayan

   15

   Feyzullah

   Allahü teâlânın feyzi

   G Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

   İşte G harfiyle başlayan erkekler için bazı İslami erkek bebek İsimleri:

   Sr. No.

   İsim

   Anlamı

   1

   Gafur

   Mağfiret edip affeden, bağışlayan kişi. Örtme, perdeleme ve gizleme konusunda hassas olan.

   2

   Gazanfer

   Yiğit, aslan gibi cesur

   3

   Gevheri

   Pırlanta gibi temiz insan

   4

   Garip

   Yalnız, kimsesiz ve tuhaf

   5

   Giray

   Kırım hanı

   6

   Gürbüz

   Toplu, güçlü dinç erkek

   7

   Galip

   Üstünlük kuran, yenen, muzaffer

   8

   Gazi

   Savaştan sağ dönen

   9

   Gaffar

   Allah'ın sıfatlarından birisidir. Kul manasını taşıyan "abd" ön ekini almadan çocuklara verilmesi uygun görülmez.

   10

   Gıyas

   Yardım eden

   H Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

   İşte aralarından seçim yapabileceğiniz bazı güzel İslami çocuk isimleri:

   Sr. No.

   İsim

   Anlamı

   1

   Hammâd

   Çok hamd eden, çok dua eden.

   2

   Halil

   Allah'ın dostu. Samimi arkadaş.

   3

   Hurşid

   Güneş.

   4

   Hakim

   Allah’ın isimlerinden biri olan Hakim, Kur’an’da birçok surette yer almaktadır.

   5

   Hamdullah

   Allahü teâlâya hamd eden.

   6

   Hamza

   Aslan, heybetli, azametli.

   7

   Hacib

   Kapıcı, kapıcı başı.

   8

   Hasan

   Güzel, iyi, hoş.

   9

   Haman

   Karun zamanında baş vezir olarak görev alan kişi.

   10

   Hanif

   Allah'ın tek olduğuna şehadet eden ve samimi bir şekilde ona bağlanan kişi.

   11

   Hafiz

   Hem erkek heö kadın ismi olan Hafız, Nisa, Hicr, Şura surelerinde yer alan isimlerdendir. Kur’an’ı ezbere bilen kişi demektir.

   12

   Hatem

   Birçok surede geçen Hatem ismi, cömert anlamındadır.

   13

   Haydar

   Aslan, cesur, yiğit, kahraman.

   14

   Hümayun

   Mübarek, mutlu, padişaha olan.

   15

   Hüseyin

   Küçük güzel.

   I Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

   İşte İslami anlamı olan seçebileceğiniz bazı erkek isimleri:

   Sr. No.

   İsim

   Anlamı

   1

   Idris

   Peygamber adı olan İdris, aynı zamanda bir kiraz türüdür.

   2

   Ilyas

   Kur’an’da yer alan İlyas peygamber isimlerindendir.

   3

   Ibrahim

   Bir peygamber ismi. İnananların babası, hakların babası anlamlarını taşır.

   4

   imadeddin

   Din direği, devleti ayakta tutan.

   5

   Inayetullah

   Allah’ın lütfu, ihsanı.

   6

   Ismail

   Kur’an’da yer alan İsmail ismi, işiten kimse anlamındadır.

   7

   Imran

   Kur’an-ı Kerim’in üçüncü suresinin adıdır. Hz. Meryem’in babası, evine sadık kalan anlamlarını taşır

   8

   Imam

   Nümune, rehber, önder, başkan.

   9

   Ikrime

   Kerem sahibi, cömert.

   10

   Ilhami

   İlham sahibi.

   11

   Ishak

   Peygamber adı olan ishak, güler yüz anlamına gelmektedir.

   12

   Ihsan

   Bağışlanma anlamına gelmektedir.

   13

   Islam

   Müslümanlık dini.

   14

   Izzet

   Değer, şeref, kudret, hürmet ve ikram sahibi.

   15

   Ilker

   İlk erkek çocuk.

   K Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

   İşte K harfiyle başlayan az bilenen bazı İslami çocuk isimleri:

   Sr. No.

   İsim

   Anlamı

   1

   Kâdir

   Allah'ın sıfatlarından biridir. Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık 50 yerde geçer. Kudret sahibi kudretli, kuvvetli, güçlü gibi anlamlara gelir

   2

   Kâzım

   Kur’an’da geçen Kazım ismi, öfkesini yenen kişi anlamına gelmektedir.

   3

   Keşşaf

   Keşfeden, sırları çözen, gizlileri açığa çıkaran.

   4

   Keremşah

   Çok cömert, çok eli açık, çok soylu.

   5

   Kıymet

   Değer, baha, bedel, onur, itibar, makbul oluş.

   6

   Kerim

   Cömert, kerem sahibi, bol bol dağıtan, lütuf ve ikramı bol olan, önder, ulu, büyük, şerefli kişi. Allah'ın isimlerinden biri olduğu için "abd" ön ekiyle beraber kullanılması gerekir.

   7

   Kaim

   Allah'ın emrini ifa eden. Duran, ayakta duran. Bir şeyi yapan ve icra eden.

   8

   Kahhar

   Allah’ın 99 isminden biri olan Kahhar, yok edici anlamındadır.

   9

   Kamran

   İsteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar.

   10

   Kabil

   Kabul eden, önde olan.

   11

   Keramet

   Kerem, ihsan, evliyada görülen harika.

   12

   Korkut

   Büyük dolu tanesi.

   13

   Kuddusi

   Mukaddes, ulvi, pak.

   14

   Kılıç

   İki yüzü keskin eski bir silah.

   15

   Kamil

   Noksansız, eksiksiz, kemale ermiş, olgunluğa erişmiş kimse.

   L Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

   İşte L harfiyle başlayan birkaç İslami erkek bebek isimleri:

   Sr. No.

   İsim

   Anlamı

   1

   Lütfi

   İyilik ve güzellikle ilgili olan.

   2

   Lokman

   Kur’an-ı Kerim’de yer alan surelerden birisinin ismi. Eski kavimlerde görev alıp ahlaki öğütler veren hekim anlamına geli

   3

   Levent

   Bahriyeli. Boylu poslu, yakışıklı.

   4

   Latif

   Her şeye bütünü ile nüfuz edebilen, kendisinden herhangi bir şeyin gizli kalamadığı varlık. Allah'ın sıfatlarından birisidir.

   5

   Levni

   Renkli, boyalı.

   6

   Lut

   Hz. İbrahim’in peygamber yeğeni.

   M Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

   İşte M harfiyle başlayan en güzel İslami erkek bebek isimlerinden bazıları:

   Sr.No.

   İsim

   Anlamı

   1

   Mecdeddin

   Dinin büyüğü.

   2

   Mirza

   Hükümdar soyundan gelen, beyzade.

   3

   Mestan

   Mest olmuş, bayılmış.

   4

   Muharrem

   Haram kılınmış, dinen yasak edilmiş.

   5

   Memun

   Korkusuz, tehlikesiz, sağlam, emin.

   6

   Mazhar

   Nail olan, şereflenen, bir iyiliğe kavuşan.

   7

   Malik

   Yedi cehennemin hakimi ve kapıcısı olan melek.

   8

   Mehdi

   Allah tarafından hidayet verilmiş olan. Kendisine rehberlik edilen. Doğru yolu tutan.

   9

   Mecid

   Şan, şeref ve kudretinden ötürü yüce olan. Allah’ın isimlerinden biri.

   10

   Muhteşem

   Göz kamaştıracak büyüklükte veya güzellikte olan.

   11

   Mustafa

   Saf hale getirilmiş, süzülmüş, güzide.

   12

   Mübarek

   Bereketli, feyizli, uğurlu, hayırlı.

   13

   Müzdad

   Artmış, çoğalmış, uzun.

   14

   Mübeşşir

   Müjdeci, hayırlı haber verip sevindiren.

   15

   Mazlum

   Halim, selim, sakin, sessiz. Zulüm görmüş

   N Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

   İşte N harfi ile başlayan bazı anlamlı İslami çocuk isimleri:

   Sr.No.

   İsim

   Anlamı

   1

   Nizam

   Düzen, usul, tertip, yol,kaide, sıra, dizi.

   2

   Nüzhet

   Neşe, sevinç, eğlence, temizlik, ferahlık.

   3

   Nevzat

   Yeni doğmuş çocuk.

   4

   Numan

   Refah, konfor.

   5

   Nezir

   Adak, dilek, tahsis. Kendisini Allah yoluna adayan kimse.

   6

   Nehar

   Kur’an’da pek çok ayette yer alan Nebi, ismi haberci anlamına gelmektedir.

   7

   Naim

   Cennetin bir parçası

   8

   Nasrullah

   Allah’ın nusreti, tanrının yardımı manalarını taşır.

   9

   Namdar

   Meşhur namlı, ünlü, tanınmış.

   10

   Nijad

   Soy.

   11

   Niyazi

   Yalvaran, yakaran, dua eden.

   12

   Nuh

   “Ağlama” anlamına gelir. Aynı zamanda bir peygamber adıdır.

   13

   Nafi

   Etkili ve sözü dinlenen kişi.

   14

   Nasir

   Yardımcı anlamında olan Nasır, Peygamber’in isimlerinden biridir. Yardımsever anlamındadır.

   15

   Nasreddin

   Dine yardım eden.

   O ve P harfleriyle Başlayan İslami Çocuk İsimleri

   İşte aralarından seçim yapabileceğiniz bazı güzel İslami çocuk isimleri:

   Sr.No.

   İsim

   Anlamı

   1

   Ömer

   Diri, canlı, yaşayan hayat süren

   2

   Oğuzhan

   Oğuzların hükümdarı.

   3

   Osman

   Kuran’da geçmese de erkek sahabe ismidir ve halifedir.

   4

   Öktem

   Gösterişli, korkusuz, güçlü.

   5

   Oktay

   Sinirli, hiddet sahibi, kızgın kimse.

   6

   Önder

   Lider, şef, reis.

   7

   Orhan

   Şehre hakim olan, liderlik eden

   8

   Oğuz

   Doğru, sağlam, güçlü, genç.

   9

   Okan

   Anlayış ve kavrayış sahibi

   10

   Ozan

   Halk şairi, geveze.

   11

   Peyami

   Haberci.

   R Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

   İşte aralarından seçim yapabileceğiniz bazı İslami erkek bebek isimleri:

   Sr.No.

   İsim

   Anlamı

   1

   Rafet

   Merhamet etme, acıma, esirgeme.

   2

   Ridvan

   Kur’an’da geçen Rıdvan, razı olmak anlamındadır.

   3

   Reis

   Baş, başkan.

   4

   Ramazan

   Çok sıcak olan, günahları yakan.

   5

   Rıza

   Kadere razı olan. Tasavvufta iradenin yok edilmesiyle elde edilen makam.

   6

   Rauf

   Allah’ın isimlerinden. Esirgeyen acıyan, çok merhamet eden kimse anlamında kullanılmaktadır.

   7

   Rasih

   Başta din olmak üzere çeşitli alanlardaki bilgi birikimi bazında çok derinleşmiş olan kişi. Sağlam, temeli güçlü, dayanıklı.

   8

   Rahim

   Allah'ın adlarından biri olup "esirgeyen" ve "koruyan" gibi anlamlara sahiptir. Çocuklara verilirken "abd" ön ekiyle beraber verilmesi gerekir.

   9

   Rüçhan

   Üstün olan.

   10

   Ramiz

   İşaret koyan, işaretle konuşan.

   11

   Refah

   Bolluk, rahatlık, her türlü sıkıntıdan kurtulma.

   12

   Resül

   Elçi, Allah elçisi peygamber. Bir kimsenin sözünü başka bir kimseye tebliğ eden kişi.

   13

   Reşid

   Akıllı, iyi ve olgun.

   14

   Rahman

   Allah'ın adlarından olan bir kelimedir. Bağışlama, ihsan, acıyıp esirgeme gibi manalara gelen "rahmet" kelimesinden türemiştir.

   15

   Reha

   Kurtuluş, halas.

   S Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

   İşte oğlunuz için seçebileceğiniz farklı İslami erkek isimlerinin bir listesi:

   Sr.No.

   İsim

   Anlamı

   1

   Selçuk

   Sel gibi akan.

   2

   Seyfullah

   Allah’ın kılıcı, askeri.

   3

   Süleyman

   Huzur ve sükun anlamına gelmektedir. Hz. Davut’un oğludur.

   4

   Sadik

   İçten bağlı olan, gerçek dost

   5

   Salim

   Sağ, salim, sağlıklı, eksiksiz, korkusuz, emin anlamlarına gelir.

   6

   Sertaç

   Başa konan taç.

   7

   Sunullah

   Allah’ın kudreti, meydana getirdiği varlığı.

   8

   Seyyid

   Efendi, bey, Peygamber efendimizin torunu Hazret-i Hüseyin’in soyundan gelenler.

   9

   Serhat

   Sınır boyundaki asker.

   10

   Siraceddin

   Dinin kandili.

   11

   Siddik

   Hazreti Ali’nin lakaplarından birisi. Daima doğruluk üzere olan, sadık, çok samimi, doğrulayıcı, bağlılık sahibi kişi.

   12

   Salih

   İyi, uygun, elverişli, yakışır kimse. Hak ve yetki sahibi olup dini buyruklara uygun hareket eden kişi.

   13

   Sezgin

   Sezen sezici, duygulu, hassas.

   14

   Sâman

   Servet sahibi, zengin, rahat, dinç, düzenli.

   15

   Salahaddin

   Dine bağlı, dini düzgün.

   T Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

   İşte küçük çocuğunuz için seçebileceğiniz bazı İslami anlamlı erkek isimleri:

   Sr.No.

   İsim

   Anlamı

   1

   Timurtaş

   Demir ve taş gibi sağlam.

   2

   Turanşah

   Cesur Türk hükümdarı.

   3

   Tahsin

   Kale gibi sağlamlaştırma.

   4

   Taceddin

   Dinin tacı.

   5

   Taylan

   Uzun boylu.

   6

   Tarık

   Sabah yıldızı, zühre, venüs, yol anlamlarına gelir.

   7

   Tufan

   Nuh peygamber döneminde yağan ve bütün dünyayı su altında bırakan şiddetli yağmura verilen isimdir. Kur'an'da Araf suresinde geçer.

   8

   Tayyib

   Çok temiz, iyi, güzel ve hoş olan.

   9

   Tevfik

   Uygun getirme, Allah’ın yardımına kavuşma.

   10

   Timur

   Demir gibi sağlam.

   11

   Tayfur

   Uçan, yükselen.

   12

   Temel

   Asıl, esas.

   13

   Tuğyan

   Birbirinden farklı surelerde yer alan Tuğyan, çoşku anlamındadır.

   14

   Tamer

   Tam erkek.

   15

   Talip

   Talep eden, isteyen, istekli anlamına gelmektedir.

   U ve V Harfleriyle Başlayan İslami Çocuk İsimleri

   İşte en güzel İslami erkek isimlerinden bazıları:

   Sr.No.

   İsim

   Anlamı

   1

   Ulvi

   Yüce, ulu ve yüksek kişi

   2

   Ubeydullah

   Allah'ın kulu

   3

   Üsame

   Bir aslan cinsi.

   4

   Ümmet

   Cemaat, din, boy, zaman gibi manalara gelir. İsim olarak kullanıldığı zaman ise "dinine bağlı" gibi bir mana taşır.

   5

   Ufuk

   Açık denizde ya da düz arazide gökle yerin birleştiği izlenimini oluşturan alan anlamına gelir. Anlayış, kavrayış, görüş ve düşünce gücü anlamlarını da taşır.

   6

   Üzeyir

   Kur'an'da ve kutsal kitaplarda ismi bulunan büyük zatlar arasında yer alır. Peygamber olup olmadığı ile ilgili fikir ayrılıkları bulunur.

   7

   Vedat

   Sevgi ve dostluk gösteren.

   8

   Vâlâ

   Yüksek, yüce.

   9

   Vakıf

   Duran, ayakta duran.

   10

   Veli

   Eren, ermiş kişi, Allah’ın sevgili bir kulu ya da çocuğun her halinden sorumlu olan ebeveyn veya başka bir yakın kimse.

   11

   Vahhab

   İhsan eden ve bağışlayan manasına gelir.

   12

   Vecdi

   İlahi aşka dalan, vecde gelen, kendinden geçen.

   13

   Vakkas

   Savaşçı, okçu.

   14

   Vahid

   Allah'ın adlarından biri olup "tek", "yalnız bir" manalarına gelir.

   15

   Vekil

   Başka birinin yerine ya da ismine hareket edip konuşan kişi. Bir vazifeyi geçici olarak kabul eden kimse.

   16

   Vakur

   Ağırbaşlı, temkinli.

   17

   Vecit

   Vecde gelen, İlahi cezbe ile bayılan.

   18

   Vefa

   Sözünde duran, dostluğunu devam ettiren.

   Y Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

   İşte İslami ve az duyulmuş bazı erkek isimleri:

   Sr.No.

   İsim

   Anlamı

   1

   Yunus

   Kur’an-ı Kerim’de yer alan Yunus ismi, Peygamber isimlerindendir.

   2

   Yaver

   Yardım edici, imdada koşan.

   3

   Yusuf

   Hazreti Yakup’un oğlu olan ve babası gibi peygamber olan kişinin ismi. İnleyen, ah eden, inilti anlamına gelir.

   4

   Yasin

   Kur’an’da yer alan sure isimlerinden biridir.

   5

   Yavuz

   Yaman, korkusuz.

   6

   Yekta

   Tek, eşsiz, benzersiz.

   7

   Yahya

   Canlı, hayat süren.

   8

   Yelit

   Eksiltme ve azaltma

   9

   Yenal

   Amacına ulaşan birey

   10

   Yakup

   Kuran’da evlat ihaneti ve evlat acısı ile imtihan edilen peygamberin adıdır. Erkek keklik, izleyen, takip eden manalarını taşır.

   Z Harfi ile Başlayan İslami Çocuk İsimleri

   İşte Z harfiyle başlayan İslami erkek isimlerinin kısa bir listesi:

   Sr.No.

   İsim

   Anlamı

   1

   Zâfir

   Zafer kazanan, üstün gelen.

   2

   Zekeriyya

   Erkek zat.

   3

   Zafer

   Maksada ulaşma, barışma, düşmanı yenme.

   4

   Zülkif

   Hz. Eyüp’ün oğlu olan ve babası gibi peygamber rütbesine sahip olan kişi. Yüce makam, nasip ve kısmet sahibi anlamlarına gelir.

   5

   Zamir

   Yürek, iç, vicdan.

   6

   Zümer

   Zümreler, grupla

   7

   Zekai

   Çabuk anlayışlı, keskin zekalı.

   8

   Zahit

   Dinin buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan; dünyevi şeylere kıymet vermeyen ve onları önemsemeyen kişi

   9

   Zeyd

   Artan, çoğalan.

   10

   Zakir

   Allah’ı zikreden, onu anan kişi

   11

   Zeynel

   Süslü.

   12

   Ziver

   Süs, ziynet ehli.

   13

   Ziyad

   Fazlalık, çokluk, bolluk.

   14

   Zübeyr

   Akıllı.

   15

   Ziya

   Işık, aydınlık, nur.

   En iyi, az bilinen ve anlamlı İslami bebek isimlerinden oluşan koleksiyonumuzu okuduğunuz için teşekkür ederiz. Umarız çocuğunuz için en güzel İslami erkek adını bulmanıza destek olabilmişizdir.