300’den Fazla ‘M’ ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

M’ harfi ile başlayan erkek isimlerinin en iyileri hangileri? “‘M’ harfi ile erkek bebek isimlerini nerede bulabiliriz?”. Arama geçmişiniz bunlarla mı dolu? Arayışınız şu an son buluyor! Bir bebek ismine karar vermenin heyecan verici olduğunu ve zaman aldığını biliyoruz. Ama bu süreci kolaylaştırabilmek için, ‘M’ ile başlayan erkek isimleri listesini hazırladık. Mükemmel ismi belirleyebilmeniz için bu isimlerin anlamlarını da ekledik. ‘M’ harfi ile başlayan erkek isimler arasından en bilinen ve popüler isimleri incelemek için okumaya devam edin. ‘M’ harfi ile başlayan erkek isimleri

‘M’ ile başlayan erkek isimleri genellikle kulağa heyecanlı ve harika gelir. Küçük şampiyonunuzun bu özelliklere sahip olacağından eminiz. Bu sebeple, ‘M’ harfi ile isimlerden oluşan kısa bir liste oluşturmalısınız.

No.

‘M’ ile Başlayan Erkek İsimleri

Anlamları

1

Maarif

Bilgi, kültü

2

Macit

Şan, şeref sahibi, iyi ahlaklı

3

Macid

Şeref sahibi

4

Mağrip

Batı, Akşam

5

Mağrur

Gururlu, Kendine çok fazla güvenen

6

Mahabat

Eski İran’da tanınmış bir peygamber

7

Maharet

İş görmeye becerikli, beceri, ustalık, yetenek

8

Mahmut

Övülmeye değer, hamdolunmuş

9

Mahir

Becerikli, hünerli

10

Mahi

Mahveden, yok eden

11

Mahfi

Gizli, saklı, örtülü

12

Mahbup

Sevilen, sevilmiş, sevgili

13

Mahsun

Güçlü, güçlendirilmiş

14

Mahmut/ Mahmud

Övgüye değer

15

Mahzun

Kederli, dertli

16

Mahfuz

Korunmuş, gözetilmiş, Gizlenmiş, saklanmış

17

Mahser

Huy, özellik

18

Mahsut

Güçlü, güçlendirilmiş

19

Mahra

Klasik Türk müziğinde bir makam

20

Mahya

Ramazan ayında camilere ışıkla yazılan yazı, resim

21

Mahzar

Yüksek makamlı bir kimsenin yanı, huzuru

22

Mail

İstekli, Eğik

23

Maksut

İstek, niyet, maksat, varılmak istenen yer

24

Makbul

Alınan kabul olunan

25

Maksud

Amaç, gaye, maksat

26

Makal

Söz, kelam, Söyleyiş

27

Maksum

Taksim edilen, bölünmüş

28

Makul

Akla uygun, mantıklı

29

Malik

Sahip, efendi

30

Malkoç

Osmanlıda akıncılar ocağının komutanı.

31

Malkoçoğlu

Kale koruyucusunun oğlu

32

Malum

Herkesçe bilinen

33

Manas

Kırgızların ulusal destanı

34

Mansur

Yardım edilmiş, tanrının yardımıyla galip gelmiş

35

Manuk

Delikanlı, küçük

36

Mançer

Yabani kiraz ağacı

37

Manço

Manda yavrusu

38

Mançu

Kuzeydoğu Çin´de yaşayan Moğol asıllı halktan olan

39

Mançuhan

Mançuların hükümsarı

40

Manga

On kişilik askerî birlik

41

Mangalay

Binici, süvari

42

Maruf

Herkesçe bilinen, tanınmış

43

Mardik

 Mücadele eden

44

Masum

Günahsız, suçsuz

45

Maşide

Şan ve şeref sahibi anlamındadır

46

Maşuk

Sevilen, aşık

47

Maşallah

Tanrının istediği gibi

48

Matlup

İstenilen, aranılan, talep edilen şey

49

Matuk

Özgürlüğü bağışlanmış

50

Mavi

Gökyüzünün rengi.

51

Mazhar

Bir gerçeğe vakıf olma, onurlanma

52

Mazlum

Yumuşak, sessiz, zülüm görmüş

53

Mebruk

Kutlamaya değer kimse

 

54

Mebus

Gönderilmiş, yollanmış

55

Mebrur

Hayırlı, beğenilmiş, makbul

56

Mecdi

Büyüklük, ululuk, şan ve şerefle ilgili

57

Mecit

Çok ulu, yüce

58

Mecdut

Talihi açık, mutlu, şanslı kimse

59

Mecnun

Çıldırmış, deli

60

Mecittin

Dinin ululuğu, büyüklüğü

61

Medeni

Uygar, şehirli, terbiyeli, nazik

62

Medet

Yardım eden

63

Medayin

Şehirler, kentler

64

Medih

Övme, övgü

65

Meftun

Tutkun, gönül yermiş, vurulmuş

66

Mefhar

Övünme, Övünmeyi gerektiren şey

67

Mehcur

Uzaklaşmış, ayrılmış

68

Mehdi

Doğru yolda giden

69

Mehmet

Aşure ayı, Kutsal

70

Mehay

Sevgini ölümsüzlüğü

71

Mehmet Akif

Mehmet, Muhammed isminin Türkçesidir. Akif

72

Mehmet Can

Çok hamt eden, Allah'a çok şükreden can, kişi manasındadır

73

Mehti

 Doğru yolu bulan, hidayete eren. – bk. Mehdi

74

Mehmetçik

 

Türk ulusunun sevgi duygusuyla Türk askerine verdiği ad

75

Mehip

Heybetli, azametli, aslan

76

Mekin

Nüfuz sahibi, oturup yerleşen

77

Mekki

Mekkeli, Mekke’yle ilgili

78

Melih

Güzel, şirin kişi

79

Melikşah

Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı

80

Melik

 Hükümdar, mal ve güç sahibi kişi

81

Melen

 İşlenmemiş, bakir toprak

82

Meli

Çılgın aşık

83

Melikhan

Hükümdar

84

Melikcan

Hükmeden kişi

85

Melodi

Belli bir kurala göre yaratılan, kulağa hoş gelen ses dizisi

86

Memduh

Övülmüş, övülecek

87

Memati

Ölüm

88

Memnun

Minnet eden, hoşnut, sevinçli

89

Memet

Mehmet'in farklı söylenişi

90

Memik

“Mehmet” adının kısaltılarak söyleniş biçimi

91

Memiş

Mehmet adının halk dilinde bozulmuş biçimlerinden biri

92

Memo

Mehmet adının halk dilinde bozulmuş biçimi

93

Memun

Korkusuz, tehlikesiz, sağlam

94

Menderes

Bu akarsuyun ‘S’ şeklindeki yatağı

95

Menaf

Dağın sivri tepesi

96

Mengü / Mengi

Ölümsüz, sonsuz

97

Mengüer

Ölümsüz, yiğit

98

Mengüç

Yaşlı, ileri yaş

99

Mengüalp

Ölümsüz yiğit

100

Mengütaş

Ölümsüz taş

101

Mengütimur

Ölümsüz ve demir gibi sağlam

102

Mengütekin

Ölümsüz şehzade

103

Mengütimur

Ölümsüz ve demir gibi sağlam, ölümsüz demir

104

Mengütaş

Taş gibi ölümsüz olan

105

Mengütay

Ölümsüz genç

106

Mensur

Dağılmış, saçılmış

107

Mengüberti

Tanrı verdi anlamında kullanılan bir ad

108

Mengücek

Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar´ı içine alan bölgeyi fethederek XIII. yy.´ın ilk yarısına kadar elinde tutan Türk sülalesi

109

Mengübay

Ölümsüz kimse

110

Mensup

Bir kimseyle, bir şeyle ilgisi veya bağıntısı bulunan

111

Menzur

Adanmış, söz verilmiş

112

Merdan

Mertler, insanlar, erkekler, yiğitler

113

Meran

Sis, duman

114

Merdemer

Cömert, yüce gönüllü

115

Merani

Cesaret

116

Merdi

Mertlik, erlik, cesaret, yüreklilik, İnsanlık

117

Mergen

Usta nişancı

118

Meriç

Balkan yarımadasında bir akarsu

119

Mercan

Bir tür balık adı; deniz dibinde yaşayan bitki, hayvan, taş türü bir canıdır

120

Merdemer

Cömert, yüce gönüllü

121

Mergup

Istenilen, aranan nitelikte

122

Meriçtan

Meriç irmağı’nın şafağı, meriç kıyısındaki sabah vakti

123

Merkür

Güneşe en yakın gezegen olarak bilinir

124

Mert

Cesur, yiğit, korkusuz

125

Mersin

Yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç

126

Merih

Bir gezegen

127

Mertcan

Yiğit kimse, can

128

Mertkal

Her zaman mert olarak yaşa

129

Merksas

Cesur, yiğit

130

Merkür

Güneşe en yakın gezegen olarak bilinir

131

Mertel

Eliaçık, cömert

132

Merter

Sözünün eri

133

Mertol

Her zaman sözüne ve kendine karşı dürüst ol

134

Mertkan

Mert soydan gelen

135

Merttürk

Yiğit Türk

136

Mertkol

Yiğitliği her yerde konuşulan

137

Mervan

Emevi sülalesinin Mervan kolu

138

Merzuk

Mutlu, rızkı verilmiş, rızklı

139

Mesut

Mutlu, bahtiyar

140

Mestan

Savruk. Cüret sahibi

141

Mescur

Taşkın su, deniz, Alevli ateş.

142

Mesih

İsa peygambere verilen adlardan biri

143

Mesrur

Memnun, sevilen

144

Mestur

 Örtülü, kapalı, gizli

145

Meşed

 Şehitlik, şahadet

146

Meşhur

Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen

147

Meşahir

Ünlü kimseler

148

Meşkur

Beğenilmiş, övgüye değer

149

Meşru

Yasaya, dine uygun olan

150

Mesud

Mutlu, sevinçli, neşeli

151

Metanet

Metin olma, dayanma, dayanıklılık

152

Mete

Büyük Türk Hun İmparatoru, cengi

153

Metin

Metanetli, sağlam, özü, güvenilir

154

Metehan

Hükümdar olan Mete

155

Metiner

Sağlam ve yiğit

156

Metinkaya

Kaya gibi sağlam

157

Metaan

Huzur, mutluluk

158

Metkan

Eğitilmiş, yüce kişi

159

Mev

Yurt, memleket, Sığınılacak, güvenilir yer

160

Mevlâna

Efendimiz, Hazret anlamında bir san

161

Mevlüt

Yeni doğmuş çocuk, doğulan zaman

162

Mevdut

Sevilmiş, sevilen

163

Mevcut

Hazır olan, hazır bulunan

164

Mevlit

Doğma, dünyaya gelme, Doğulan zaman

165

Mevzun

Biçimli düzgün

166

Mevlevi

Efendiliği, hazretliği haketmiş

167

Meymun

Uğurlu, bereketli, kutlu

168

Mezit

Artırılmış

169

Mezun

İzinli, izin almış

170

Midhat

Övme, methetme

171

Mihrican

Sonbahar

172

Mihrali

En büyük komutan

173

Mihri

Güneş ile ilgili, Sevgi

174

Mihin

Büyük, ulu

175

Mihan

Sıkıntı

176

Mihrima

Güneş ile Ay

177

Mikâil

Dört büyük melekten rızkları bölüştürmekle görevli olanı

178

Milis

Halk gücü

179

Minas

Büyük

180

Mir

Baş, komutan, amir, bey

181

Miray

Ayın ilk günleri

182

Miraç

Göğe çıkma; Hz. Muhammed’in göğe çıktığı gece

183

Miran

Beyler

184

Mirkelam

Hatiplik yeteneği olan kimse

185

Miras

Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet

186

Mirat

Ayna

187

Mirek

Prens

188

Mirsat

Gemi çapası

189

Mirel

Demir gibi güçlü

190

Mirsad

Durak; gözetleme yeri, rasat yeri

191

Mirza

Hükümdar soyundan gelen

192

Mirzah

Çekirdek ve ona benzer şeyleri dövüp ezdikleri taş

193

Misbah

Aydınlatma, ışık, nur

194

Mithat

Övme

195

Mizan

Denge, terazi

196

Mizgin

Müjde, müjdeli haber

197

Molu

Zafer kazanmış

198

Moran

Dereden büyük akarsu, ırmak, müren

199

Mocan

Soğukkanlı, dayanıklı, direngen

200

Molla

Büyük kadı, Medrese öğrencisi

201

Muammer

Yaşayan

202

Muaffak

Başarılı olan, başarı kazanan

203

Muazzam

Çok büyük, Saygıdeğer

204

Muaz

Aziz, izzet sahibi, saygı uyandıran, çok kıymetli, muhterem

205

Muallim

Öğreten, öğretmen, hoca

206

Mucip

Neden, İcap eden gereken

207

Mucit

İcat eden, buluş yapan

208

Muharrem

Haram kılınmış, ay takviminin ilk ayı

209

Muhlis

Katıksız, dostluğu içten olan kişi

210

Muhittin

Dini saran, çevreleyen

211

Muhsin

Bağışta iyilikte bulanan kişi

212

Muhammed

 İslamiyet peygamberinin ismi

213

Muhibbi

Sevgi duyan, dost

214

Muhlis

Katıksız, Saf, Samimi, dost canlısı

215

Muhiddin/Muhittin

Dini geliştiren, canlandıran

216

Muğdat

Çorak su

217

Muhtar

Kendi iradesiyle istediği gibi davranan

218

Muhar

Pınar, çeşme

219

Muhammed Kaan

Muhammed; Çok övülmüş, hamt edilmiş. Kaan; Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim

220

Muhammed Talha

Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. İslam dinini kabul eden ilk 10 kişiden biri

221

Muhammedcan

Peygamber s.a.s in isimlerindendir. Can:İnsan ve hayvanlarda yaşamı sağlayan enerjidir.

222

Muhacir

Göç eden, göçmen

223

Muhip

Seven, sevişen

224

Muhteşem

Görkemli, gözkamaştırıcı

225

Muhyi

Dirilten, canlandıran, yaşam veren

226

Muin

Yardım eden, yardımcı

227

Muktedir

Bir şeyi yapmaya gücü yeten

228

Mukaddem

Sunulan, takdim edilen, Önde olan, önde giden

229

Mukim

Oturan, ikamet eden

230

Mukbil

Kutlu, mutlu

231

Munar

Pınar, çeşme

232

Munis

Cana yakın, sevimli

233

Mungan

Cömert

234

Munzur

Büyük kaynak su

235

Murat

İstek, arzu

236

Muratcan

istekli kişi, arzulu

237

Murtaza

Beğenilmiş, seçilmiş

238

Murathan

istekli hükümdar

239

Musa

Bir vasiyeti yerine getirmekle görevlendirilmiş kişi, bir peygamber

240

Mustafa

 Seçilmiş, güzide kişi

241

Muştu

Sevindirici, iyi haber

242

Musab

İsabet etmiş olan

243

Musap

Başına bir felaket bir kötülük gelmiş olan

244

Musaddık

Onaylayan

245

Mushab/Mushap

 Zor, güçlü, dayanıklı

246

Mustan

Tarihi güzellikleri dolu olan ilimiz

247

Mut

Kader, talih, kısmet

248

Mutahhar

Temizlenmiş, temiz

249

Muti

İyi kalpli, yumuşak başlı

250

Mutlu

Bütün istek ve özlemlerine kavuşmuş olan, mesut

251

Mutlugün

Sevindirici gün; mutluluk veren gün

252

Mutluay

Mutlu ve ay gibi olan.

253

Mutlualp

Özlem ve isteğine kavuşmuş yiğit

254

Mutasım

Günahtan çekinen

256

Mutlubay / Mutlubey

Mutlu kimse

257

Mutluğ

Mutlu

258

Mutlucan

Dertsiz, kedersiz

259

Mutlutekin

Özlem ve isteklerine kavuşmuş ve biricik kimse, mutlu şehzade

260

Muttaki

Sakınan, çekinen. Allah'tan korkan

261

Mutver

Mutluluk ver, mutlu et

262

Mutluer

Mutluluğa ermiş kimse

263

Mutlukan

Geçmişi mutluluklar içinde olan

264

Mutlukhan

Mutlu hükümdar

265

Muttalip

İsteyen, talepte bulunan kişi

266

Muvaffak

Başarılı olan, başarı kazanan

267

Muvakkar

Ağır başlı olan

268

Muzaffer

Zafer kazanmış kişi

269

Mübarek

Verimli, bereketli, Kutlu

270

Mübin

İyiyi kötüyü ayırabilen

271

Mücahit

Savaşçı, Cihada katılan

272

Müçteba

Seçkin,seçilmiş

273

Mücap

Duası kabul edilen kimse

274

Müdrik

Medrese öğretmeni

275

Müderris

Anlayan, kavrayan

276

Müfit

Faydalı, yararlı

277

Müjdat

Müjdeler, sevinçli haberler

278

Mükrim

Güleryüzlü

279

Mükerrem

Saygı değer, soylu

280

Mükremin

İyilik sever, konuk sever

281

Mülayim

Yumuşak huylu ağır başlı

282

Müldür

Berrak

283

Mülazım

Bir kimseye bağlı olan

284

Mülket

Ülke

285

Mülhim

İlham eden

286

Mümin

Tanımış, iman etmiş

287

Mümtaz

Ayrı tutulmuş, üstün tutulmuş

288

Münir

İşık veren, parlak

289

Münci

Kurtaran, kurtarıcı

290

Münib

Tanrıya yönelmiş kişi

291

Münif

Yüksek, ulu, büyük

292

Münim

Nimet veren, yedirip içiren Allah

293

Münip

Tanrı´ya yönelen, güzel yağan, yararlı yağmur, bahar.

294

Münür

Yüksek, ulu, büyük

295

Mürsel

Yollanmış, gönderilmiş olan

296

Müren

Irmak, nehir, akarsu

297

Mürit

Buyuran. emreden

298

Müslüm

İslam dininden olan

299

Mürşit

Doğru yolu gösteren, kılavuz, önder

300

Müşfik

Sevecen, şefkatli, acıyan

301

Müşir

Haberveren, bildiren, emir ve işaret eden

302

Müştak

Özleyen, can atan

303

Müstakim

Temiz, namuslu, doğru

304

Müstecap

Dileği kabul edilmiş kimse

305

Müzahir

Yardım eden, yardımcı.

Özet

Bu, ‘M’ ile başlayan erkek isimleri listesinden birkaçı umarız isim listenizde yer almıştır. Neden başlamıyoruz? Eşiniz ve sevdiklerinizle bir araya gelin ve ‘M’ harfi ile başlayan erkek isimleri arasından seçim yapmaya başlayın.

Ufaklığınızın gelişini ve ne kadar ilerlediğinizi öğrenmek için doğum tarihi hesaplayıcımıza göz atın.

İlgili Makaleler:

Kaynaklar: